Samenvatting: Het stelsel op scherp gezet - Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek

In het hoger onderwijs en onderzoek neemt de mondiale concurrentie toe. Nieuwe ontwikkelingen stellen voortdurend andere eisen aan werkenden en bieden mogelijkheden om onderwijs en onderzoek fors te vernieuwen. Het aantal studenten is sterk toegenomen en het stelsel raakt overbelast. Is het stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek goed genoeg voorbereid op de toekomst? Wat vragen al deze ontwikkelingen van onze universiteiten en hogescholen?

Op verzoek van de regering boog de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) zich over deze vragen. In zijn advies Het stelsel op scherp gezet concludeert de adviesraad dat het stelsel in zijn huidige vorm niet toekomstbestendig is en doet de AWTI aanbevelingen hoe dat te verbeteren. Deze publicatie is een verkorte weergave van het advies.