Bij beantwoording motie Wiersma verschillende AWTI-adviezen benut

In een ambtelijke notitie vanuit EZK worden beleidsopties gegeven voor de verdere invulling van de groeistrategie. Deze waren opgevraagd via een motie uit de Kamer.

In de notitie wordt langs de zes pijlers van de groeistrategie tientallen opties geschetst die invulling kunnen geven aan die strategie. Het belangrijkste criterium was of ze bijdragen aan structurele economische groei. In de totstandkoming van de notitie en een aantal beleidsopties zijn ook adviezen van de AWTI gebruikt.

Uit Beter van start (2020) wordt meegenomen de mogelijkheid om werknemers van start-ups gemakkelijker te belonen via aandelen en om meer buitenlands talent aan te trekken. Ook belangrijke inzichten uit de adviezen Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologie├źn (2020), ┬áStelsel op scherp gezet (2019) en Verspreiding: de onderbelichte kant van innovatie (2018) worden benut in de notitie.