Toekomstverkennen bij de AWTI

Hoe maken we ‘met de kennis van morgen’ vandaag beter beleid? Die vraag staat centraal in een nieuw boek. Daarin laten de AWTI en andere adviesraden of planbureaus zien hoe zij toekomstverkenningen inzetten ten behoeve van beleidsvorming.

Hamilcar Knops en Annelieke van der Giessen schreven een hoofdstuk over de AWTI.

‘De AWTI maakt vaak gebruik van toekomstverkenningen,’ aldus Van der Giessen. ‘Dat past goed bij het strategische karakter van onze adviezen. Meestal gaat het dan wel om toekomstverkenningen die anderen al gemaakt hebben.’

‘De bijdrage van de AWTI is dan om zulke verkenningen van een onzekere toekomst te vertalen in handvatten om met die onzekerheid om te gaan,’ vervolgt Knops. ‘In ons hoofdstuk gebruiken we als voorbeeld het AWTI-advies over energie-innovatie. Daarin presenteert de AWTI een soort recept om ondanks de onzekerheid over de energietransitie toch verstandige keuzes te maken rond energie-innovatie.’

De redactie van het boek ‘Met de kennis van morgen’ was in handen van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Naast de STT en de AWTI werkten ook het CBS, de COGEM, het CPB, KNMI, PBL, Rathenau Instituut, RIVM en de WRR mee. Al deze organisaties geven inzicht in de wijzen waarop zij verkenningen uitvoeren, hoe deze hun weg vinden naar de Nederlandse beleidsvorming en wat het resultaat ervan is.