05 oktober AWTI-jaarsymposium 2023 Voorbij (de) Horizon

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Utrecht

Op 5 oktober gaan we met elkaar in gesprek tijdens het jaarlijkse AWTI-symposium: 'Hoe bundelen we onze kracht, zodat we als Nederlandse WTI-sector meer impact hebben in Brussel en Europa?' Aanleiding is het recente AWTI-advies ‘Strategisch Samenspel’, waarin de AWTI adviseert de kracht van Nederland en de EU te bundelen voor meer impact van onderzoek en innovatie. 

Beeld: ©AWTI (via Istock)

Kansen in Europa voor onderzoek en innovatie

De AWTI concludeerde dat nationaal beleid voor onderzoek en innovatie en het EU-beleid nu vaak ‘los’ van elkaar staan. De EU neemt op een aantal terreinen een voortrekkersrol. Europa kiest en wil vooruit. Als Nederlands onderzoek en innovatie daar goed bij weten aan te sluiten, biedt dat veel nieuwe kansen. Bijvoorbeeld rond de transitie naar een duurzame economie. Tot nu toe slaagt de regering er onvoldoende in om van dit Europese beleid te profiteren voor technologische ontwikkeling, toegepast onderzoek en innovatie in Nederland. Nederland zou in overleg en samenwerking met andere EU-lidstaten aan de Brusselse overlegtafels veel actiever kunnen bijdragen aan dat beleid.

Beeld: ©AWTI

AWTI-voorzitter Eppo Bruins

Met het AWTI-advies over de EU hebben wij het kabinet opgeroepen serieus werk te maken van een strategische agenda. Om zichtbaar en actief op het Europese speelveld te zijn. Op 5 oktober tijdens ons jaarsymposium gaan wij zelf alvast aan de slag met de opvolging van dit advies door het thema te agenderen, verbindingen te faciliteren, krachten te bundelen. Om gezamenlijke actie te stimuleren.

Voor wie?

Voor iedereen die te maken heeft met Europa, innovatie en maatschappelijke transities. Mensen die werken bij de overheid, in het parlement, op universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen, mensen van 'knowledge transfer offices, ondernemers/ (chief technology officers van) bedrijven, private en/of publieke belangenorganisaties/koepelorganisaties, brancheverenigingen etc. Ervaren of onervaren op dit speelveld? Wees welkom, attendeer iemand voor wie dit interessant is en zet de datum alvast in de agenda.  De inschrijving openen we op een later moment. Houd onze social media (Linkedin en Twitter) en onze e-mail alert in de gaten daarvoor. 

E-mail alert abonnement nemen (kosteloos)