05 oktober AWTI-jaarsymposium 2023 Voorbij (de) Horizon

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Utrecht
Beeld: ©AWTI (via Istock)

Wat wordt de Nederlandse WTI-agenda richting ‘Brussel’ voor een betere verbinding en meer impact?

Deze vraag staat centraal tijdens ons jaarsymposium op 5 oktober 2023, in Utrecht.

Aanleiding is het AWTI-advies ‘Strategisch Samenspel’, waarin de AWTI het kabinet en parlement adviseert de kracht van Nederland en de EU te bundelen voor meer impact van onderzoek en innovatie.

Cruciaal daarvoor is dat Nederland een gerichte agenda heeft richting ‘Brussel’. In deze bijeenkomst willen wij mensen uit de wereld van wetenschap, technologie en innovatie samenbrengen om een eerste stap te zetten naar die gerichte, strategische agenda.

Programma

Minister Robbert Dijkgraaf (OCW) zal zijn visie geven op de Nederlandse EU-agenda. Koenraad Debackere (AWTI/KU Leuven) zal schetsen hoe het Europese en Nederlandse WTI-beleid elkaar beter kunnen vinden, zodat Nederland meer en gerichter kan bijdragen aan wat nodig is voor een goede toekomst. 

Twee deelsessies
Daarna zullen de aanwezigen in twee parallelsessies ingaan op de vraag hoe we een goede verbinding leggen tussen Nederland en de EU op het gebied van onderzoek en innovatie.

  • In deelsessie 1 nemen we het voorbeeld van een maatschappelijke uitdaging (health) om te zien hoe Europees en Nederlands beleid (beter) op elkaar (kunnen) aansluiten, met bijdragen van Regina Beets-Tan (NKI en EU Mission Board for Cancer), Mariska Koster (Janssen Pharmaceuticals) en Menno Kok (EIT Health, tbc).
  • Deelsessie 2 kijkt iets meer vanuit het proces, vanuit de verschillende ervaringen die partijen hebben met samenwerking binnen de EU, en het beïnvloeden van de agenda, met bijdragen van o.a. Christine Balch (TNO), Joyce Kuipers (NWO) en Danielle Raspoet (VARIO – Vlaanderen) 

Om 17:00 uur is er een nazit met een hapje en een drankje.

Ja, daar wil ik graag bij zijn (VOL, we plaatsen ook geen mensen meer op de wachtlijst)

 

AWTI-voorzitter Eppo Bruins

Teveel meten we in Nederland nu ons succes in Europa af aan “Halen we meer binnen dan we eraan betalen?” Dat moet veranderen in: hoe kan Nederland het beste bijdragen aan de grote Europese maatschappelijke transities? 

Beeld: ©AWTI