prof. dr. V. (Vinod) Subramaniam
Beeld: ©AWTI

prof. dr. V. (Vinod) Subramaniam

Functie
Raadslid

Vinod Subramaniam is per 1 december 2022 raadslid. Hij is voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. Subramaniam studeerde elektrotechniek aan Cornell University en promoveerde in de technische natuurkunde. Vervolgens werkte hij voor verschillende wetenschappelijke instituten, zoals het Max Planck Institute for Biophysical Chemistry in Duitsland, met een uitstapje naar het bedrijfsleven bij AstraZeneca. Hij was als hoogleraar nanobiophysics verbonden aan de Universiteit Twente en was wetenschappelijk directeur van het Twentse instituut MIRA voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde, tegenwoordig bekend als TechMed Centre. Hij is daarna directeur van het FOM-instituut AMOLF geweest en vervolgens rector magnificus aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Huidige (neven)functies

Externe activiteiten gerelateerd aan de functie van voorzitter Universiteit Twente

 • Lid Stuurgroep Strategie, Public Affairs & Governance (SSPG) van Universiteiten van Nederland (UNL)
 • Lid Bestuur ECHO Expertise Centrum Diversiteitsbeleid (namens UNL)
 • Voorzitter Nationale Adviescommissie Diversiteit en Inclusie in het Hoger Onderwijs (DIHOO)
 • Voorzitter Raad van Advies, Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION)
 • Lid Raad van Toezicht PhotonDelta
 • Lid TwenteBoard
 • Voorzitter Founders NovelT
 • Lid UFonds
 • Lid RvT Centrum voor Veiligheid en Digitalisering
 • Voorzitter 4TU.Federatie
   

Overige nevenfuncties:

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht, Rijksakademie voor de Beeldende Kunsten
 • Lid Raad van Commissarissen, Het Concertgebouw
 • Voorzitter Externe evaluatiecommissie, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
 • Lid adviesraad Excellence Initiative, Universität Konstanz
 • Member Scientific Advisory Board Zukunfskolleg, Universität Konstanz
 • 'Parent board member', Supervisory Board, British School of Amsterdam
 • Lid Adviescommissie Waarde van Wetenschap, KNAW
 • Lid AcTI Commissie Nieuwe Leden
   

Lopende projecten:

 • Kenteringen in het WTI-beleid. Hoe kan Nederland het beleid meer transformatief maken?