O.A. (Ottilie) Nieuwenhuis MSc
Beeld: ©AWTI

O.A. (Ottilie) Nieuwenhuis MSc

Functie
Raadsmedewerker
E-mailadres
O.Nieuwenhuis@awti.nl

Ottilie Nieuwenhuis werkt sinds 2020 als raadsmedewerker bij de AWTI.

Hiervoor werkte zij onder andere bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de afdeling Media, Letteren en Bibliotheken. Zij schreef hier mee aan beleid voor het (toekomstige) publieke omroepbestel. Daarna werkte ze bij TNO Strategie en Beleid als onderzoeker en programmamanager op onderzoeksthema’s rondom de transformerende media- en energiesector. Ze deed hier ruime ervaring op met beleidsevaluaties en –monitoring, benchmarking en impactanalyses voor zowel nationale als internationale klanten (waaronder de Europese Commissie, Nederlandse overheidsorganisaties en brancheverenigingen). Daarnaast gaf ze vorm aan de rol van TNO binnen de Topsector Creatieve Industrie en het TKI CLICKNL. Tot slot heeft ze bij de Koninklijke Bibliotheek het beleidsonderzoek en -netwerk rondom Openbare Bibliotheken vormgegeven. Ottilie studeerde Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2008), met een specialisatie in cultuur en ethiek.

Afgelopen projecten: