Innovatie en innovatiebeleid

Nederland is een innovatief land. Nederland is sterk in het voortbrengen van nieuwe producten, diensten en processen en staan hierdoor hoog op internationale innovatieranglijsten. Innovatie is een drijvende kracht achter de ontwikkeling van economieën en samenlevingen, het leidt tot meer welvaart, welzijn en banen. En het kan bijdragen aan oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, schaarste van natuurlijke hulpbronnen, vergrijzing en druk op de gezondheidszorg. Daarom is het van belang dat de overheid innovatie stimuleert bij bedrijven, overheden en in publieke sectoren zoals zorg en onderwijs.

De AWTI adviseert regelmatig over de overheidsrol met betrekking tot innovatie. De raad roept daarbij steeds op voor een breed perspectief op innovatie en het innovatiebeleid. Innovatiebeleid moet zich op alle fases in innovatietrajecten richten. Verder kijkt de raad ook naar de rol van niet-technologische aspecten van innovatie en nieuwe vormen van innovatie, waaronder open innovatie, diensteninnovatie en sociale innovatie. Daarnaast buigt de raad zich verschillende keren over het Topsectorenbeleid, waarbij de raad pleit voor het verbinden van innovatiebeleid met maatschappelijke uitdagingen via concrete missies en een gezamenlijke aanpak.