koffer ministeries
Beeld: ©awti

Werkprogramma AWTI 2023

- Hoe creëren en behouden we als samenleving ruimte voor tegendraads of onconventioneel onderzoek?

- Hoe stimuleren we vertaling van inzichten uit sociale en geesteswetenschappen in sociale innovaties?

- Hoe kunnen Nederlandse kennisinstellingen en innovatieve bedrijven zich positioneren in het ontluikend landschap van het Europees defensiebeleid?

Dit zijn vooralsnog de drie belangrijkste vragen waarvoor we in 2023 concrete adviestrajecten gaan inrichten. 

Eppo Bruins, voorzitter: 'De AWTI wil met deze drie grote vraagstukken en met gevraagd en ongevraagd advies op andere actuele onderwerpen het komende jaar nieuwe perspectieven aandragen, om zo nieuwe ideeën voor beleid aan te dragen bij regering en Parlement.'

Met deze adviezen willen we handvatten bieden om het beleid - en daarmee de uitvoering - effectiever te maken.Voor het eerst geven we ook een doorkijk op de bredere thema’s waarover de AWTI zal adviseren de komende jaren: 
1) WTI voor de grote maatschappelijke uitdagingen in internationale context;
2) Een wendbaar, weerbaar en toekomstbestendig WTI-systeem;
3) Versterking van samenwerking in het kennis- en innovatie ecosysteem.

Met deze thematische lijnen wil de AWTI een goede verdeling van adviezen waarborgen tussen meer systeemgerichte adviezen en meer conceptuele en strategische advisering over Nederlandse en internationale aangelegenheden. Naast deze balans streeft de AWTI in het werkprogramma ook naar een balans tussen conceptuele advisering op hoger strategisch of visionair niveau en concretere, meer instrumentele advisering.

We houden bewust ruimte voor opkomende adviesvragen vanuit het kabinet, parlement, of op initiatief van de raad zelf.