Defensieonderzoek en -innovatie in Nederland

In dit advies zal de raad de volgende vraag beantwoorden: Hoe moet Nederland omgaan met defensiegerelateerd onderzoek en innovatie: qua focus, organisatie en de verbinding tussen militair en civiel?

De huidige geopolitieke ontwikkelingen hebben tot een hernieuwde aandacht voor defensie geleid, niet alleen nationaal, maar juist ook op Europese schaal. De oorlog in Oekraïne heeft ons bewust gemaakt dat ook in Europa internationaal conflict kan plaatsvinden en dat het verstandig is als de EU/NAVO-landen zich gezamenlijk zo goed mogelijk kunnen weren.

Defensiegerelateerd onderzoek en innovatie staan daarmee weer meer in de aandacht. De laatste jaren is er een stijgende interesse en investering in defensieonderzoek en -innovatie in Europa, onder andere zichtbaar in het Europees Defensie Fonds. Ook de Nederlandse overheid zet sterk in op het innoverend vermogen van defensie en investeert hierin.

Defensiegerelateerd onderzoek en innovatie zijn vanwege de toepassingen (en relatie tot nationale veiligheid) gewoonlijk anders georganiseerd dan onderzoek en innovatie met enkel civiele toepassingen. Als er defensie-toepassingen kunnen zijn, vindt onderzoek meestal achter gesloten deuren plaats. Dat maakt het weer lastig om die kennis in het civiele domein te laten landen. Overigens is er natuurlijk ook civiel onderzoek en innovatie dat in het defensiedomein toegepast kan worden.

Nu de aandacht voor defensiegerelateerd onderzoek en innovatie toeneemt, werpt zich de vraag op hoe Nederland daar het best mee kan omgaan in de komende jaren. Hoe zorgen overheid, kennis-instellingen en bedrijven voor een gezond en productief ecosysteem dat bijdraagt aan de bescherming van Nederland, de EU en de NAVO, terwijl het ook zorgt voor innovatie en bedrijvigheid? Daarover zal de AWTI adviseren.

Verwachte publicatiedatum

Voor de zomer 2024

Contactpersonen

Hamilcar Knops
Tara van Viegen
Bart Gulden