Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 28 maart 2024

De AWTI adviseert in zijn nieuwste advies de regering het sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek beter in innovatie te verankeren. Het kabinet puzzelt op manieren om techbedrijven in Nederland te houden. De Europese Commissie presenteert plannen om biotechnologie-industrie te versterken. De Verenigde Naties heeft de eerste mondiale resolutie over kunstmatige intelligentie aangenomen en de Europese Commissie heeft richtlijnen ontwikkeld voor het verantwoord gebruik van generatieve AI in de wetenschap. Dit en meer in de e-mail alert van deze week. Volgende week verschijnt er geen alert. De eerstvolgende verschijnt op 11 april.

Nieuws vanuit de AWTI

Nieuwste advies van de AWTI: Nederland betrekt sociale- en geesteswetenschappen te weinig in innovatie

Het nieuwste advies ‘’Vanzelfsprekende verbinding – veranker sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek in innovatie’ van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie is afgelopen maandag aangeboden aan minister Dijkgraaf (OCW). Hij nam dit in ontvangst in een buurthuis in Nieuwegein, en beaamde het belang van het betrekken van de sociale- en geesteswetenschappen (SGW) bij innovatie. 
De AWTI vindt dat op dit moment SGW-onderzoek nog onvoldoende wordt benut in innovatiebeleid. Het advies bevat aanbevelingen voor overheid en wetenschappers, bij de aanbieding waren ook diverse vertegenwoordigers vanuit de overheid en wetenschap aanwezig. 

De AWTI adviseert de regering om het Nederlandse innovatiebeleid zodanig te ontwikkelen, dat sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek beter daarop aansluit. Door bijvoorbeeld financieringsvoorwaarden beter af te stemmen op het SGW-domein. Ook daagt de AWTI onderzoekers in het SGW-domein uit zich meer te richten op innovatie. Een concrete aanbeveling is er ook voor de departementen, om bij het werken aan complexe vraagstukken (zoals landbouw, zorg, veiligheid en geopolitiek) actief SGW-onderzoek te betrekken.

Het volledige advies leest u hier:
Advies: Vanzelfsprekende verbinding – veranker sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek in innovatie

Voortaan het nieuwste advies direct in uw mailbox? Stuur een mailtje naar communicatie@awti.nl.

De opvallendste berichten van afgelopen week

NOS: Kabinet legt laatste hand aan miljardenimpuls voor behoud techbedrijven regio Eindhoven

Het demissionaire kabinet is bereid om flink geld uit te trekken voor het zogenaamde ‘Project Beethoven’: het project dat technologiebedrijven uit de regio Eindhoven in Nederland moet houden. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. De onderhandelingen tussen kabinet, bedrijven en de regio zijn nog in gang, waardoor de bedragen nog niet vastliggen. Volgens de NOS zou het onder meer om een bedrag van minimaal één miljard euro aan extra geld gaan. Het demissionaire kabinet wil verdere maatregelen overlaten aan een nieuw kabinet, maar zet met het plan wel de eerste stappen. “Je moet dit zien als een eerste handreiking van het kabinet aan bedrijven als ASML en NXP, in de hoop dat die in Nederland zullen blijven. Door de portemonnee te trekken, laat het kabinet zien dat het bereid is veel te doen om ze te behouden”, aldus politiek verslaggever Marleen de Rooy. Het zou de bedoeling zijn dat de ministerraad vanmiddag een besluit neemt over het pakket.
Artikel NOS


Europese Commissie presenteert richtlijnen voor gebruik generatieve AI in onderzoek

De Europese Commissie heeft richtlijnen ontwikkeld voor het verantwoord gebruik van generatieve AI in de wetenschap. De richtlijnen stellen dat onderzoekers zich onthouden van het gebruik van generatieve AI-tools gebruiken bij gevoelige activiteiten zoals peer reviews of evaluaties. Daarnaast moeten onderzoekers de technologie gebruiken met respect voor privacy, vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten. Onderzoeksorganisaties zouden het verantwoord gebruik van generatieve AI moeten faciliteren en monitoren hoe deze tools binnen hun organisaties worden ontwikkeld en gebruikt. Financiers zouden aanvragers moeten ondersteunen bij het transparant gebruik van generatieve AI. “Generatieve AI kan het onderzoek enorm stimuleren, maar het gebruik ervan vereist transparantie en verantwoordelijkheid. Deze richtlijnen zijn bedoeld om de wetenschappelijke integriteit hoog te houden en het vertrouwen van het publiek in de wetenschap te behouden te midden van de snelle technologische vooruitgang”, zegt Eurocommissaris Ivanova. “Ik roep de wetenschappelijke gemeenschap op om samen met ons van deze richtlijnen de referentie voor Europees onderzoek te maken.”
Nieuwsbericht Europese Commissie
Publicatie Europese Commissie
Artikel Science Business
Nieuwsbericht CESAER
 

VN neemt eerste AI-resolutie aan

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft de eerste mondiale resolutie over kunstmatige intelligentie aangenomen. De resolutie staat in het teken van het bevorderen van ‘veilige, beveiligde en betrouwbare’ AI-systemen. Ook benadrukt de resolutie het respect, de bescherming en de bevordering van mensenrechten bij het ontwerp, de ontwikkeling, de inzet en het gebruik van AI. De resolutie is voorgesteld door de Verenigde Staten en mede ingediend door 120 andere landen, waaronder China.
Nieuwsbericht VN

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Kabinet investeert 160,5 miljoen euro in onderzoek op wereldtopniveau

Het kabinet investeert in totaal 160,5 miljoen euro in zeven grote onderzoeksprojecten van Nederlandse universiteiten. Dat maakte minister Dijkgraaf op maandag bekend. In het kader van het programma Zwaartekracht kunnen de zeven consortia de komende tien jaar baanbrekend onderzoek doen. De projecten richten zich op mechanische spanningen in planten; beter begrip van eiwitten in ons lichaam; cyberveiligheid; therapie tegen blindheid; de chemische basis van geestelijke aandoeningen; crisisbestrijding; en chemische opslag van elektriciteit. “Met investeringen als deze zorgen we dat we in Nederland bij de wetenschappelijke wereldtop blijven. Dat levert niet alleen belangrijke nieuwe inzichten op, maar verstevigt ook de kracht van onze economie. En het brengt innovaties met zich mee waar we allemaal van profiteren”, aldus Dijkgraaf.
Persbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht NWO
Artikel NOS


EenVandaag: Tweede Kamer wil expatregeling mogelijk toch niet versoberen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de bezuiniging op de expatregeling terugdraaien. Dat schrijft EenVandaag na een rondgang onder politieke partijen. Tijdens het laatste debat voor het verkiezingsreces nam de Tweede Kamer een voorstel van Pieter Omtzigt (toen nog zelfstandig Kamerlid) aan om de 30%-regeling te versoberen. De opbrengsten hiervan zouden vervolgens gebruikt worden om de verhoogde rente op studieschulden voor de zogenoemde ‘pechgeneratie’ te dempen. EenVandaag schrijft dat BBB en CDA destijds voor hebben gestemd, maar daar nu spijt van hebben. CDA-leider Bontenbal vindt dat zijn partij hier een les uit moet trekken. “Dit hadden we niet zo moeten doen. Onder zoveel tijdsdruk zoveel moties behandelen, daarmee berokken je schade. Daar is dit een voorbeeld van”, aldus Bontenbal. Tegen BNR zegt minister Adriaansens blij te zijn met het bericht en dat de draai ‘een goed signaal’ is richting het bedrijfsleven.
Artikel EenVandaag
Artikel BNR


Limburg pleit voor uitzonderingspositie voor aantrekken buitenlandse studenten

Passende regelgeving en een internationale oriëntatie zijn harde noodzaak om in Limburg kaalslag in het onderwijs te voorkomen, het onderwijs op peil te houden en om voldoende professionals op te leiden voor de krappe arbeidsmarkt in de regio en Nederland. Dat stelt een coalitie van gemeenten, provincie, werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijfsleven en Maastricht UMC+ in een brandbrief aan minister Dijkgraaf en de Tweede Kamer. Daarnaast hebben de Limburgse mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen een eigen onderwijsmanifest opgesteld. “Onze onderwijsinstellingen genereren bijna 13500 arbeidsplaatsen, waarvan 9000 in Limburg. Daarnaast leveren onze onderwijsinstellingen in totaal ruim 1 miljard toegevoegde waarde, waarvan 650 miljoen in Limburg, met het zwaartepunt in Zuid-Limburg met 600 miljoen. Tegelijkertijd fungeren onze onderwijsinstellingen als een belangrijke groei- en innovatiemotor voor onze regio. Zij zijn de bakens van een vitale en veerkrachtige economie. Ze dragen bij aan innovatie en het behoud van werkgelegenheid”, zo valt te lezen in de brief. De partijen waarschuwen dat generieke, landelijke maatregelen de regio kunnen schaden.
Artikel Binnenlands Bestuur
Nieuwsbericht Zuyd Hogeschool
Brandbrief
Onderwijsmanifest


Tweede Kamer neemt Wet bevordering digitale weerbaarheid aan

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft het voorstel voor de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (Wbdwb) aangenomen. Daarover schrijft iBestuur. De wet regelt onder andere de wettelijke bevoegdheid voor de Rijksoverheid om niet-vitale bedrijven en organisaties te kunnen waarschuwen over digitale kwetsbaarheden en beveiligingslekken. Daarnaast regelt het voorstel het samengaan van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC) en het Computer Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP).
Artikel iBestuur


Nederland op 8e plaats wereldwijd op gebied van octrooiaanvragen

Nederlandse bedrijven en uitvinders dienden in 2023 7.033 Europese octrooiuitgaven in, wat een stijging is van 3,5% ten opzichte van 2022. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op basis van de jaarcijfers van het Europees Octrooibureau (EOB). De Nederlandse groei ligt boven het EU-gemiddelde van 1,5%. Verder valt op dat het unitaire octrooi populair is. Voor een kwart van de nieuw toegekende octrooien is een unitair octrooi aangevraagd. Noord-Brabant blijft de hooggeplaatste regio in Nederland en staat op de 5e plaats in Europa. Nederland eindigt op de 8e plek in de wereldwijde EOB-ranglijst.
Nieuwsbericht RVO
Publicatie EPO


Recordaantal vrouwen gepromoveerd aan Nederlandse universiteiten

Afgelopen studiejaar heeft een recordaantal vrouwen een doctorstitel ontvangen. Dat schrijft HOP op basis van cijfers van het CBS. Het gaat om 182 extra doctorstitels voor vrouwen ten opzichte van mannen. Het kwam tot nu toe slechts één keer eerder voor dat meer vrouwen dan mannen promoveerden aan de Nederlandse universiteiten. Dit was in 2020/2021, met een verschil van slechts vijf promoties. Het verschil is vooral groot in de medische wetenschappen.
Artikel HOP/U-Today


Rathenau Instituut pleit voor brede maatschappelijke dialoog over kunstmatig ontwikkelde eicellen en zaadcellen

Toenemend onderzoek naar kunstmatig ontwikkelde eicellen en zaadcellen roept belangrijke ethische en maatschappelijke vragen op, bijvoorbeeld over heel nieuwe vormen van voortplanting. In het rapport ‘Zaadjes voor een maatschappelijk debat’ stelt het Rathenau Instituut dat er een brede dialoog moet komen over hoe de samenleving hiermee wil omgaan. Het politieke gesprek hierover is actueel, want momenteel werkt het ministerie van VWS aan het voorstel voor een wijziging van de Embryowet. “Het gesprek over onderzoek naar kunstmatig ontwikkelde geslachtscellen wordt nu vooral gevoerd door beleidsmakers en mensen die werken aan deze biotechnologie”, zegt Michelle Habets, onderzoeker bij het Rathenau Instituut. “Het is belangrijk dat ook mensen met heel andere perspectieven, ervaringen en belangen worden gehoord, zodat hun inbreng wordt meegewogen bij politieke besluiten rond deze opkomende biotechnologie. Want die raakt ons uiteindelijk allemaal.”
Nieuwsbericht Rathenau Instituut
Publicatie Rathenau Instituut


Pensioenfondsen PME en PMT investeren in Nederlandse deeptech scale-ups

De pensioenfondsen PMT en PME investeren gezamenlijk 100 miljoen euro in Nederlandse deeptech scale-ups. Dit doen ze via het nieuwe fonds Strategic Partners Fund. Voor het beheer hiervan wordt samengewerkt met deeptech investeerder Innovation Industries. Het fonds heeft een eerste investering van 20 miljoen euro aangekondigd in het Eindhovense fotonicabedrijf EFFECT Photonics.
Nieuwsbericht PME
Nieuwsbericht PMT


Vergroten aanbod hernieuwbare brandstoffen cruciaal voor klimaatneutrale mobiliteit in 2050

Om in 2050 klimaatneutraal te vliegen, varen en rijden moet het aanbod van duurzame brandstoffen drastisch omhoog. Ook een versnelde ontwikkeling van duurzame technologie en meer energiebesparing, mede door gedragsverandering, zijn belangrijke bouwstenen in de transitie naar klimaatneutrale mobiliteit. Dat stellen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en TNO in het onderzoek ‘Klimaatneutrale mobiliteit in 2050’. Volgens de onderzoekers is het voor het eerst dat onderzoek naar klimaatneutrale mobiliteit zo breed is uitgevoerd. In het rapport wordt ook gekeken hoe klimaatneutraliteit in 2050 behaald kan worden, in plaats van alleen een verkenning naar wat er met het huidige beleid wordt bereikt.
Publicatie TNO
Publicatie PBL

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Critical Raw Materials Act definitief aangenomen

De Europese Raad heeft de Critical Raw Materials Act aangenomen. De verordening bevat twee lijsten van materialen (34 kritieke en 17 strategische) die cruciaal zijn voor de groene en digitale transitie, en voor de defensie- en ruimtevaartindustrie. De Europese Commissie wil de afhankelijkheid van de EU voor deze grondstoffen verminderen. Tegen 2030 moet het jaarlijkse verbruik van de EU ten minste bestaan uit 10% lokaal gewonnen mineralen, 40% elementen die binnen de EU worden verwerkt en 25% gerecyclede materialen. De verordening moet vergunningstrajecten voor deze grondstoffen vereenvoudigen en versnellen. Ook moeten grote bedrijven die sleuteltechnologieën produceren risicobeoordelingen van hun toeleveringsketens uitvoeren en mitigatiestrategieën ontwikkelen tegen mogelijke verstoringen van het aanbod.
Persbericht Europese Raad
Artikel Euractiv


Europese Commissie presenteert plannen om biotechnologie-industrie te versterken

De Europese Commissie heeft een aantal maatregelen voorgesteld om biotechnologie en bioproductie in de EU te bevorderen. De Europese Commissie is onder andere begonnen met een studie om de positie van de EU ten opzichte van andere wereldleiders op het gebied van nieuwe biotechnologie te onderzoeken. Ook wil de Commissie investeringen in de sector bevorderen en regelgeving tussen lidstaten beter stroomlijnen. “Met het voorstel van vandaag willen we de juiste omgeving creëren waarin deze sector kan groeien en mondiale oplossingen kan bieden voor maatschappelijke en milieuproblemen”, zegt Eurocommissaris Vestager.
Persbericht Europese Commissie
Publicatie Europese Commissie


21 lidstaten ondertekenen EU-verklaring over kwantumtechnologie

21 EU-lidstaten hebben de Europese verklaring om de EU de ‘kwantumvallei’ van de wereld te maken ondertekend. De ondertekening vond plaats tijdens de conferentie over kwantumtechnologieën van het Belgische EU-voorzitterschap. In de verklaring erkennen de lidstaten het strategische belang van kwantumtechnologieën voor het wetenschappelijke en industriële concurrentievermogen van de EU. Daarnaast  zijn de lidstaten voornemens samen te werken aan de ontwikkeling van een kwantumtechnologie-ecosysteem van wereldklasse in de gehele EU. Ook Nederland heeft de verklaring ondertekend.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Europese verklaring over kwantumtechnologieën


Europese richtlijnen moeten online systeemrisico’s rond verkiezingen beperken

De Europese Commissie heeft richtlijnen gepubliceerd met aanbevolen maatregelen voor zeer grote online platforms en zoekmachines om systeemrisico’s die van invloed kunnen zijn op de verkiezingen online te beperken. Hierbij worden een aantal specifieke richtlijnen gepubliceerd voor de aankomende Europese verkiezingen in juni. De vanuit de Digital Services Act aangewezen zeer grote diensten (met meer dan 45 miljoen actieve gebruikers in de EU) worden verplicht om de risico’s in verband met verkiezingsprocessen te beperken.
Persbericht Europese Commissie


Europese Commissie opent onderzoeken naar Apple, Alphabet en Meta

De Europese Commissie opent vijf onderzoeken vanuit de Digital Markets Act (DMA) naar Apple, Google en Meta. De Commissie vermoedt dat deze zogenaamde ‘poortwachters’ niet voldoen aan de verplichtingen uit de nieuwe wet, die pas sinds begin maart van kracht is. “We zijn al maanden in gesprek met poortwachters om hen te helpen zich aan te passen, en we zien nu al veranderingen op de markt gebeuren”, zegt Eurocommissaris Breton. “Maar we zijn er niet van overtuigd dat de oplossingen van Alphabet, Apple en Meta hun verplichtingen voor een eerlijkere en meer open digitale ruimte voor Europese burgers en bedrijven respecteren. Mocht uit ons onderzoek blijken dat de DMA niet volledig wordt nageleefd, dan kunnen de poortwachters zware boetes krijgen.” De Commissie kan in het uiterste geval miljardenboetes opleggen aan de bedrijven.
Persbericht Europese Commissie
Artikel NOS


Impact Report 2023 Europese Innovatieraad: deeptech-portfolio bedraagt 70 miljard euro

De European Innovation Council (EIC) heeft haar Impact Report over 2023 gepresenteerd. Afgelopen jaar heeft het EIC Fund, de investeringstak van de EIC, meer dan 100 investeringen in deeptech bedrijven afgerond, ter waarde van ongeveer 1,2 miljard euro. Elke geïnvesteerde euro zou ruim 3,5 euro aan extra investeringen opleveren. De totale waarde van de portefeuille van door de EIC ondersteunde bedrijven bedraagt inmiddels bijna 70 miljard euro. Dit is in de afgelopen twee jaar ongeveer 20 miljard euro toegenomen. “Dit Impact Report laat zien hoe de EIC de groei van startups met een hoog potentieel ondersteunt en tegelijkertijd een Europese gemeenschap van deep tech-investeerders opbouwt. Dit is van cruciaal belang om de toekomst van onze bedrijven veilig te stellen en het leiderschap van de EU op het gebied van cruciale technologieën te versterken”, aldus Eurocommissaris Ivanova.
Persbericht EIC
Publicatie EIC


Tweede strategische plan Horizon Europe goedgekeurd

De Europese Commissie heeft het tweede strategische plan voor Horizon Europe goedgekeurd. Het plan moet richting geven aan de laatste drie jaar van het programma. In het nieuwe plan is onder andere meer aandacht voor open strategische autonomie, kennisveiligheid en de rol van de EU bij de ontwikkeling en uitrol van kritieke technologieën. Science Business heeft een artikel geschreven over het plan.
Persbericht Europese Commissie
Artikel Science Business

Analyse: AI-financiering via Horizon Europe neemt snel toe

Het tempo van AI-gerelateerde onderzoeksubsidies neemt snel toe, stelt Science Business in een analyse van AI-financiering in Horizon Europe. Sinds de start van Horizon Europe in januari 2021 zijn 297 AI-gerelateerde projecten gefinancierd voor 57,7 miljoen euro. In de eerste twee maanden van dit jaar werden al 59 projecten goedgekeurd. De voorganger van Horizon Europe, het zevenjarige Horizon 2020, heeft in totaal 489 AI-projecten gefinancierd. “Op basis hiervan kun je concluderen dat de Commissie in Horizon Europa ongeveer één AI-project meer per maand financiert dan in Horizon 2020”, concludeert Science Business. Verder valt op dat de grotere subsidies vooral zijn gericht op onderzoek in een later stadium dichtbij de markt, in plaats van fundamenteel onderzoek in een vroeg stadium.
Artikel Science Business

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Science Business duikt in BRICS-rivaal van Horizon Europe

Via het BRICS STI Framework Programme proberen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika sinds 2016 gezamenlijk projecten op te pakken. Bijna elk jaar worden calls uitgeschreven waar onderzoeksinstellingen op kunnen intekenen. Vaak zit hier een duurzaamheidshaakje aan en in 2023 mochten zelfs enkel projecten worden ingediend die een bijdrage leveren aan een beter klimaat. In 2020 was de pandemie het thema. Wat opvalt is dat het budget relatief gelijk wordt verdeeld, terwijl sommige landen qua economie en omvang een stuk groter zijn dan andere landen. Wel is het toekenningspercentage vrij laag. Uit het achtergrondstuk wordt duidelijk dat het BRICS-blok hiermee een voorzichtige poging doet om tegenwicht te bieden, maar dat de landen onderling te verdeeld zijn om echt een geopolitieke factor te worden. Zo zijn de banden tussen China en India momenteel ijzig. Ook staan de bedragen die er voor worden vrijgemaakt niet in verhouding tot het budget dat wordt vrijgemaakt voor Horizon Europe.
Artikel Science Business


CIGI: Rewards of awards om groene innovaties aan te jagen

Het invoeren van een prijzensysteem voor innovators en patenten zou als stimulans kunnen helpen voor innovatieve, AI-gestuurde groene technologieën. Dat schrijft denktank CIGI in een publicatie. Volgens CIGI zijn patentsystemen nodig voor innovatie, bijvoorbeeld met betrekking tot verduurzaming van agrarische processen, maar zijn deze vooralsnog onvoldoende stimulerend gebleken om grote doorbraken te forceren. Een systeem waarbij een 'patent reward' of een 'Patents for Humanity'-award wordt ingevoerd zou volgens de denktank een 'zeer effectieve stimulans' kunnen zijn. Hierbij wordt bijvoorbeeld een geldprijs toegekend als een oplossing aansluit bij de uitdagingen waar beleidsmakers voor staan. Hiermee wordt innovatie niet alleen vanuit marktperspectief aangevlogen, maar ook vanuit sociaal perspectief.
Nieuwsbericht CIGI
Rapport CIGI


Rapport: Overheid moet maatregelen nemen om te voorkomen dat AI bedreiging vormt voor de mensheid

In het meest extreme geval kunnen de snelle ontwikkelingen rondom AI zorgen voor het einde van de mensheid. Dat blijkt uit een rapport van Gladstone AI dat is opgesteld in opdracht van de Amerikaanse overheid. Onder andere CNN schrijft hierover. In het rapport wordt gesteld dat het vijf voor twaalf is om een ramp te voorkomen, omdat er steeds meer bewijzen zijn dat AI oncontroleerbaar kan worden als het een bepaald capaciteitsniveau heeft bereikt. Een woordvoerder van de Amerikaanse overheid stelt tegenover CNN dat het uitvoeringsbevel dat recent door president Biden is getekend de meest vergaande maatregelen bevat om de risico's te beperken.
Rapport Gladstone AI
Artikel CNN Business


CIGI: Strengere eisen aan data en transparantie LLM's

Beleidsmakers moeten een systematische aanpak bedenken over hoe om te gaan met fouten door large language models (LLM) die worden ingezet voor generatieve AI. Dat schrijft CIGI in een publicatie. De snelle opkomst van generatieve AI heeft ook geopenbaard dat veel van dergelijke systemen niet foutloos zijn, met hallucinaties of foutieve resultaten tot gevolg. Hierdoor is onrust ontstaan onder ontwikkelaars en gebruikers. Volgens CIGI is de aanpak van beleid gericht op generatieve AI nu te nationaal en versplinterd, wat geen recht doet aan de complexiteit van LLM's. Belangrijke onderdelen hierbij zijn het verbeteren van de kwaliteit van de datasets en het verbeteren van de transparantie over de werking en ontwikkeling van de LLM's, inclusief het instellen van externe auditors. Ook zouden regels voor corporate governance kunnen worden overwogen, vanuit het uitgangspunt dat een bedrijf verantwoordelijk is voor de manier waarop het met data omgaat.
Nieuwsbericht CIGI
Publicatie CIGI


OESO: Dual education effectief bij groene en digitale transitie

Om de toekomstige arbeidsmarkt klaar te maken voor de groene en digitale transitie moet het onderwijssysteem zich meer richten op bedrijven die in die sectoren al aan de slag zijn. Dat schrijft de OESO in een rapport over de mogelijkheden om de vereiste competenties voor deze transities mee te nemen in het hoger onderwijs. Volgens de organisatie zijn daarbij diverse factoren van belang, zoals het monitoren en vaststellen van vereiste vaardigheden, het aanpassen van de curricula, het versterken van de betrokkenheid van studenten en het aangaan van partnerschappen met het bedrijfsleven. De OESO wijst daarbij met name op de effectiviteit van 'dual education', waarbij het onderwijsprogramma samen met de bedrijven waar de studenten aan het werk gaan wordt opgezet. Volgens de OESO kunnen overheden dergelijke initiatieven stimuleren door deze aan te laten sluiten bij nationale strategische prioriteiten, inclusief de vereiste financiering. Omgekeerd hebben ook de bedrijven en onderwijsinstellingen veel baat bij deze manier van onderwijs. "De ontwikkeling van duaal onderwijs kan daarom een 'win-win-model' zijn voor partnerschappen tussen universiteiten en het bedrijfsleven", aldus de OESO.
Rapport OESO


AI Now Institute brengt mondiaal industrieel AI-beleid in kaart

Het AI Now Institute bracht via een essayserie voor het eerst de verschillende internationale perspectieven op industrieel AI-beleid in kaart. Daarin valt op dat in het internationale debat regulering als communicerend vat tegenover innovatie wordt geplaatst. Vanuit industrieel perspectief wordt AI neergezet als pro-innovatie, terwijl initiatieven om AI te reguleren worden gekarakteriseerd als tegenwerking van het nationale verdienvermogen. De Europese AI Act werd lang gezien als een manier om de macht van de grote Amerikaanse techbedrijven te beperken, maar sinds de opkomst van generatieve AI hameren ook Europese spelers op een minder streng regime in het licht van de Europese concurrentiepositie. Uit de essays komt verder naar voren dat veel mogendheden opportunistische kansen zien om geopolitieke macht te winnen met AI, zoals India, Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische Emiraten. Het AI Now Institute stelt daarnaast vast dat landen niet goed kunnen onderbouwen in welke mate investeringen in industrieel AI ten goede komen aan het algemene publieke belang. "We zien nog steeds geen overtuigende of samenhangende verwoording van een visie op sociaal welzijn die publieke steun – en belastinggeld – rechtvaardigt, afgezien van oppervlakkige beweringen dat AI zal leiden tot productiviteitswinsten en vooruitgang op gebieden als geneeskunde en klimatologie", zo valt te lezen.
Essays AI Now Institute


Nieuwe Chinese richtlijnen blokkeren Windows, Intel en AMD voor overheidsgebruik

De Chinese overheid heeft nieuwe richtlijnen ingevoerd om Amerikaanse processors in overheidscomputers en -servers uit te faseren. Dat meldt de Financial Times. De Chinese overheid heeft een lijst met goedgekeurde processoren, besturingssystemen en database-software voor overheidsinstanties ontwikkeld. Dit zou onder andere een blokkade opleveren voor Windows-besturingssystemen en chips van Intel en AMD. Dit zou met name Intel en AMD hard treffen, aangezien een groot deel van hun omzet in China wordt behaald.
Artikel Financial Times (paywall)
Artikel CNBC
Artikel Techzine


Saoedi-Arabië werkt aan AI-investeringsfonds van 40 miljard dollar

De regering van Saoedi-Arabië is van plan om een fonds van ongeveer 40 miljard dollar op te richten om te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat schrijft de New York Times op basis van gesprekken met betrokkenen. De krant schrijft dat het fonds het land de grootste AI-investeerder in de wereld kan maken. Het fonds zou het onderdeel zijn van de ambities om de economie te diversifiëren en om het land te ontwikkelen tot een meer invloedrijke speler in de geopolitiek.
Artikel New York Times
Artikel Reuters


VS: Witte Huis en Intel investeren miljarden in Amerikaanse chipindustrie

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft een voorlopige overeenkomst met Intel bereikt om tot 8,5 miljard dollar aan directe financiering te verstrekken, samen met 11 miljard dollar aan leningen. De investeringen zijn in het kader van de CHIPS and Science Act. Hiermee ondersteunt het Witte Huis de bouw en uitbreiding van Intel-faciliteiten in vier staten, wat bijna 30.000 banen moet creëren. De financiering gaat gepaard met 100 miljard dollar aan investeringen vanuit Intel. Met de CHIPS and Science Act wil het Witte Huis de Amerikaanse halfgeleiderindustrie stimuleren.
Persbericht Witte Huis


Zuid-Korea mag toetreden tot Horizon Europe

De Europese Unie en Zuid-Korea hebben de onderhandelingen over de associatie van Zuid-Korea met Horizon Europe afgerond. Dat meldt de Europese Commissie in een persbericht. Naar verwachting zal de associatieovereenkomst in de tweede helft van 2024 plaatsvinden, in afwachting van alle noodzakelijke ratificatieprocedures aan beide zijden. De Commissie verwacht dat Zuid-Korea vanaf 2025 kan deelnemen aan Horizon. “Ik ben blij Korea te verwelkomen in de Horizon-familie. Dit is een mijlpaal voor onze samenwerking en geweldig nieuws voor mondiale wetenschap en innovatie. Samen zullen we mondiale uitdagingen doeltreffender kunnen aanpakken”, aldus Eurocommissaris Ivanova.
Persbericht Europese Commissie