Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 9 maart 2023

Het aantal vrouwen aan de top van universiteiten neemt wereldwijd toe. Zeven Nederlandse steden zijn geselecteerd voor Europees Smart Cities Programma. Zij gaan experimenteren met nieuwe manieren om snel koolstofarm te worden. Het Quantum AI-team van Google heeft een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van stabielere kwantumcomputers. Het bedrijf heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor efficiëntere foutcorrectie van qubits. President Biden heeft de nieuwe Amerikaanse National Cybersecurity Strategy gepresenteerd. De strategie wil de primaire verantwoordelijkheid voor cyberbeveiliging verschuiven van eindgebruikers naar technologiebedrijven. Dit en meer in de AWTI e-mail alert van deze week. 

Nieuws van de AWTI

Nederland en het wetenschaps- en innovatiebeleid van de Europese Unie

Op 14 maart publiceert de AWTI een advies over de EU. Het gaat om een door de regering gevraagd advies. De vraag die daarin centraal staat is: 
'Hoe kan Nederland optimaal gebruik maken van het Europese WTI-beleid ten behoeve van de versterking van de impact van wetenschap, technologie en innovatie in en vanuit Nederland?'

Bij de beantwoording van deze vraag is de raad uitgegaan van de Nederlandse doelstellingen voor de ontwikkeling van wetenschap, technologie en innovatie. Vanuit dat perspectief is gekeken naar het Europese beleid en de ontwikkelingen. In hoeverre draagt dit EU-beleid voor WTI bij aan de realisatie van die ambities? En hoe zou Nederland zijn invloed kunnen uitoefenen op het EU-beleid om dit beleid beter te laten aansluiten op onze ambities?

Voor dit advies hebben we eerst de meest relevante EU-regelingen in kaart gebracht die wetenschap, technologie en innovatie raken. Een belangrijke pijler daarvan is het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Voor het laatst afgeronde kaderprogramma ‘Horizon 2020’ hebben we in meer detail laten uitzoeken hoe Nederlandse partijen (zoals kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere organisaties) daarvan gebruik hebben gemaakt. 

AWTI-voorzitter Eppo Bruins en raadslid Koenraad Debackere presenteren de aanbevelingen 14 maart aan het kabinet aan in de persoon van de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens.
Alle AWTI-adviezen in voorbereiding

De opvallendste berichten van de afgelopen week

KNAW: planbureaus moeten waarde van wetenschap inzichtelijker maken

Planbureaus moeten de waarde van investeringen in wetenschap beter inzichtelijk maken. Dat stelt de KNAW in haar nieuwe advies ‘Waarde van wetenschap. Observeren, weten en meten’, dat eind februari naar de Kamer is gestuurd. Volgens het advies is de huidige modelmatige aanpak ongeschikt en wordt de waarde van investeringen in wetenschap momenteel niet systematisch meegenomen bij beleidsevaluaties of het evalueren van partijprogramma’s. Door deze aanpak worden investeringen in wetenschap vaak onterecht als een kostenpost gezien. De KNAW pleit dat planbureaus de effecten van investeringen in wetenschap systematisch gaan evalueren met een ander instrumentarium.
Nieuwsbericht KNAW
Artikel ScienceGuide
 

EU is klaar voor onderhandelingen over associatie VK met Horizon Europe

De Europese Unie is klaar om het gesprek aan te gaan met het Verenigd Koninkrijk over de definitieve herintreding tot Horizon Europe. Dat heeft Commissievoorzitter Von der Leyen aangekondigd tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Britse premier Sunak, naar aanleiding van het akkoord over het Noord-Ierland-protocol. Britse, Zwitserse en EU-universiteitenkoepels, waaronder UNL en NFU, pleiten in een gezamenlijk statement om zo snel mogelijk werk te maken van de associatie met zowel het VK als Zwitserland. Volgens Science Business lijkt de Britse regering echter nog terughoudend, aangezien een mogelijke associatie met Horizon ontbreekt in het recentelijk aangekondigde tienpuntenplan voor de toekomst van de wetenschap van het land. 
Artikel University World News
Artikel Science Business
Persbericht UNL
Artikel Science Business
 

Biden presenteert National Cyber Security Strategy 2023

President Biden heeft de nieuwe Amerikaanse National Cybersecurity Strategy gepresenteerd. De strategie wil de primaire verantwoordelijkheid voor cyberbeveiliging verschuiven van eindgebruikers naar technologiebedrijven. In de begeleidende brief van Biden valt te lezen dat de strategie gedeeltelijk gericht is op "de systemische uitdaging dat een te groot deel van de verantwoordelijkheid voor cyberbeveiliging bij individuele gebruikers en kleine organisaties is komen te liggen". Daarnaast wordt de nadruk gelegd op internationale samenwerkingsverbanden, verbeterde basisregelgeving en het versterken van de verdediging tegen cyberdreigingen. NextGov heeft in twee artikelen de belangrijkste elementen uit de strategie samengevat.
Artikel NextGov
Artikel NextGov
Publicatie National Cybersecurity Strategy

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Wijziging NFP moet meer ruimte voor 5G-technologie creëren

Minister Adriaansens heeft haar besluit gepubliceerd om het Nationaal Frequentieplan (NFP) te wijzigen. Na de veiling van de frequenties in de 3,5 Gigahertzband moet het vanaf 1 december dit jaar mogelijk zijn om overal in Nederland landelijke communicatie, zoals 5G, aan te bieden. “Door digitalisering neemt het dataverkeer sterk toe en is de aanleg van verbeterde netwerken zoals 5G essentieel voor consumenten en bedrijven. Hiervoor zijn ook meer radiofrequenties nodig, zoals in de zogenoemde 3,5 GHz band. Nederland heeft niet alleen een EU-verplichting om deze frequentieband zo snel als mogelijk beschikbaar te stellen voor landelijke mobiele communicatie. Ik vind het ook belangrijk voor de ontwikkeling van onze digitale infrastructuur. Dat is goed voor bedrijven, alle mensen die daar werken en alle Nederlanders die internet gebruiken”, aldus Adriaansens in een persbericht.
Persbericht Rijksoverheid


397 miljoen euro voor vijf Nationaal Groeifondsprojecten

Het kabinet trekt definitief 397 miljoen euro uit voor vijf Nationaal Groeifondsprojecten. Het gaat om projecten uit de eerste en tweede financieringsronde waarvoor aanvullende onderbouwing nodig was. De investeringen bevatten onder andere 135 miljoen euro voor het Groeiplan Watertechnologie, 47 miljoen euro voor de realisatie van een gezondheidsdata-infrastructuur voor onderzoek en innovatie én 85 miljoen euro een project dat zich richt op de aanleg van digitale infrastructuur voor het delen en gebruiken van data voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking. Het kabinet verwacht in de zomer van 2023 een besluit te nemen over de voorstellen uit de derde ronde van het Groeifonds.
Persbericht Rijksoverheid


Start samenwerking 4TU.Centres en RUG-instituten

Een aantal van de centres en instituten van de 4TU.Federatie (samenwerkingsverband van vier technische universiteiten) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn gestart met de inhoudelijke samenwerking op onderzoek en onderwijs. De universiteiten werkten de afgelopen jaren al samen op een aantal thema’s. De intensivering moet zorgen dat onderzoekers beter gebruik kunnen maken van elkaars expertise en netwerk. "Nu is elke samenwerking meer een-op-een, tussen mensen die elkaar toevallig kennen. In de toekomst wordt het steeds belangrijker dat we elkaar makkelijk kunnen vinden, ook voor het verkrijgen van financiering voor grotere projecten waar vaak veel geld mee is gemoeid en je consortia moet vormen”, aldus Arjan Mol, wetenschappelijk directeur van 4TU.HTM (het centrum voor high tech materials).
Artikel 4TU


34 onderzoekers ontvangen Vici-beurs

De NWO heeft een Vici-beurs toegekend aan 34 vooraanstaande wetenschappers. De beurzen zijn onderdeel van het NWO-Talentprogramma voor senior-onderzoekers en financieren maximaal 1,5 miljoen euro om in de komende vijf jaar te werken aan de ontwikkeling van een vernieuwende onderzoekslijn of het uitbouwen van een eigen onderzoeksgroep . De geselecteerde onderzoekers zijn afkomstig uit de domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw), in het artikel van NWO is een volledig overzicht van de geselecteerde laureaten te vinden.
Artikel NWO


Kamerbrede steun voor scherpere toetsing op Europese digitaliseringsvoorstellen

Het kabinet gaat definitief door met de plannen rond de ontwikkeling van een Europese digitale identiteit (eID), ondanks stevige kritiek van de Kamer. Dat blijkt uit de stemmingen over de moties uit het interpellatiedebat-Leijten (over het negeren van de aangenomen motie om tegen de eID te stemmen). De ChristenUnie-motie waarin de regering wordt opgeroepen om scherper en kritischer te werk te gaan bij volgende Europese voorstellen op het gebied van digitalisering is met Kamerbrede steun aangenomen. De overige moties, waaronder een motie van afkeuring, haalden geen meerderheid.
Artikel iBestuur
Overzicht stemmingen
Verslag interpellatiedebat


Dijkgraaf noemt hoeveelheid tijdelijke contracten in hoger onderwijs ‘pijnlijk’

Minister Dijkgraaf noemt het ‘pijnlijk’ dat sommige onderzoekers en docenten twaalf jaar lang tijdelijke contracten aan elkaar moeten rijgen. Dat schrijft U-Today naar aanleiding van Kamervragen over het rapport van de universitaire actiegroep Casual Academy. De minister antwoordt dat hij niet de werkgever van docenten is en geen directe actie kan ondernemen. Dijkgraaf benadrukt dat het kabinet met investeringen, bijvoorbeeld in de sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen, wil werken aan meer ‘rust en ruimte’ in het systeem. 
Artikel HOP/Utoday


15 miljoen euro voor Nederlands quantumtech-onderzoek

Het QDNL Participations- fonds heeft een fonds van 15 miljoen euro gelanceerd voor Nederlands quantumtech-onderzoek. Het fonds wil beginnende quantumtech-startups ondersteunen en onderzoekers helpen om hun technologie om te zeten in investeerbare startups. “We willen heel vroeg instappen en ervoor zorgen dat we oprichters beschermen en ondersteunen door ervoor te zorgen dat de eerste check in het bedrijf er een is van geduld en ondersteuning, want dat is eigenlijk waar de problemen meestal al vandaan komen”, aldus Ton van 't Noordende, QDNL Participations managing director. Het initiatief wordt ondersteund door Quantum Delta NL.
Nieuwsbericht Holland High Tech
Nieuwsbericht Quantum Delta

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Reacties op Consultatie Horizon Europe stromen binnen

Steeds meer Europese onderzoekskoepels en andere betrokken partijen uit de onderzoeksgemeenschap hebben hun reactie op de consultatie over Horizon Europe gepubliceerd. Hoewel er verschillende accenten te vinden zijn, wordt er veelvuldig gepleit voor een stabieler budget en een snelle associatie met het VK en Zwitserland. In een artikel van Neth-ER zijn de belangrijkste aandachtspunten van diverse koepels gebundeld.
Artikel Neth-ER
Artikel Science Business
 

Denktank: kan de EU zonder Amerikaanse cloudbedrijven?

Het benadelen van Amerikaanse cloudbedrijven kan de EU meer kwaad dan goed doen, stelt onderzoeker Zach Meyers van de denktank Centre for European Reform (CER). Volgens Meyers zijn er op dit moment geen Europese bedrijven die kunnen concurreren met bestaande Amerikaanse techbedrijven zoals Amazon en Microsoft. In plaats van het uitbannen van Amerikaanse diensten, pleit Meyers dat de EU zich beter kan richten op het verbeteren van privacy- en gegevensbescherming, het bevorderen van concurrentie en het stimuleren van investeringen in Europese cloudservices. 
Research insight Centre for European Reform


Elf lidstaten pleiten voor intensivering Europese samenwerking rond kernenergie

Elf lidstaten (waaronder Nederland) hebben aangekondigd nauwer te willen samenwerken op het gebied van nucleaire energieprojecten. Tijdens een informele bijeenkomst van de Europese energieministers hebben de ministers een gezamenlijke verklaring ondertekend. "Kernenergie is een van de vele instrumenten om onze klimaatdoelstellingen te bereiken, de basislast elektriciteit op te wekken en de voorzieningszekerheid te waarborgen”, aldus de verklaring.
Artikel EURACTIV
Persbericht Franse Overheid


Europese Commissie verbiedt TikTok voor ambtenaren

De Europese Commissie heeft het gebruik van TikTok voor haar ambtenaren verboden. Het verbod geldt voor de zakelijke apparaten en persoonlijke apparaten die bij de Commissie zijn ingeschreven. Het doel van de maatregel is om de Commissie te beschermen tegen cyberdreigingen en handelingen die kunnen worden misbruikt voor cyberaanvallen tegen de Commissie. In december voerde de VS al een dergelijk besluit door. Recent pleitten coalitiepartijen in de Tweede Kamer ook voor een verbod van de app voor Rijksambtenaren; Van Huffelen onderzoekt op dit moment in hoeverre TikTok aan de geldende veiligheidseisen voldoet. 
Persbericht Europese Commissie
Artikel EURACTIV


Meer actie nodig voor aanjagen Europese bio-economie

De Europese bio-economie groeit, en private onderzoeks- en innovatie-investeringen nemen toe. De publieke onderzoeks- en innovatie-investeringen nemen echter af, terwijl die nodig zijn om de Europese bio-economie verder aan te jagen. Dat schrijft Neth-ER in een artikel over het evaluatierapport over de Europese bio-economie strategie. De Commissie roept lidstaten om aanvullende actie te ondernemen om de bio-economie aan te jagen. Nederland scoort goed ten opzichte van andere landen in de ontwikkeling van een nationale strategie, maar moet de implementatie verbeteren.
Artikel Neth-ER
Publicatie Europese Unie


Onderhandelingen Chips Act van start

De onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad over de Chips Act zijn begonnen. Het Parlement heeft recent een politiek akkoord bereikt over de onderhandelingspositie. Het Parlement wil onder andere dat er niet wordt gesneden in de budgetten van Horizon Europe, dat er middelen beschikbaar worden gesteld voor onderzoek, productie en de aanpak van het vaardighedentekort.
Artikel Science Business
Artikel Neth-ER


Zeven Nederlandse steden geselecteerd voor Europees Smart Cities Programma

53 steden uit 21 landen zijn geselecteerd om deel te nemen aan het Europese Pilot Cities Programme. De steden ontvangen 0,5 tot 1,5 miljoen euro voor een tweejarig programma om te experimenteren met nieuwe manieren om snel koolstofarm te worden. Het programma is onderdeel van het Europese missieplatform voor klimaatneutrale en slimme steden. Zeven Nederlandse steden zijn geselecteerd om deel te nemen aan het programma. “Ik moedig alle steden aan om alle toekomstige initiatieven te bekijken, nu met hun burgers en belanghebbenden in gesprek te gaan en hun strategie voor te bereiden om klimaatneutraal te worden”, aldus Eurocommissaris Gabriel.
Persbericht Europese Commissie
Nieuwsbericht Net Zero Cities


Uitgelekte hervormingsplannen voor wetenschappelijke publicaties

Science Business heeft de uitgelekte hervormingsplannen voor wetenschappelijke publicaties van de Raad van de EU gepubliceerd. In de ontwerpverklaring wordt opgeroepen tot een bredere en snellere verspreiding van wetenschappelijke kennis. Om dit te bereiken willen de lidstaten onder andere de kosten voor toegang tot publicaties verlagen en de regels voor auteursrecht en open access herzien om open access te bevorderen.
Artikel Science Business


Denktank: hoe de EU moet reageren op de Inflation Reduction Act

De Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA) zal naar verwachting de energietransitie in Europa en de rest van de wereld bevorderen, maar kan negatieve gevolgen hebben voor de Europese concurrentiepositie. Dat schrijven onderzoekers van de denktank Bruegel in een analyse op de IRA. Volgens de onderzoekers moet de EU niet alleen proberen om haar concurrentievermogen ten opzichte van de VS te beschermen door de Amerikaanse na te bootsen. In plaats daarvan zou de EU moeten werken aan een structurele verbetering van het concurrentievermogen en de ontwikkeling van subsidies om de weerbaarheid tegen handelsverstoringen te verhogen. 
Publicatie Bruege


Finland wil tegen 2030 4% van het bbp in O&O investeren

Finland heeft nieuwe stappen gezet om toe te werken naar een investeringsniveau van 4% van het BBP in O&O-activiteiten tegen 2030. Een parlementaire werkgroep voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie heeft een eindrapport gepresenteerd met de belangrijkste ontwikkelingsgebieden in het Finse onderzoek-, ontwikkeling- en innovatie-ecosysteem, een beoordeling van de huidige stand van zaken van de O&O-financiering en voorstellen voor de vernieuwing van de Finse Onderzoeks- en Innovatieraad. De doelstelling is ook wettelijk vastgelegd in de wet op de financiering van onderzoek en ontwikkeling, welke op 1 januari 2023 in werking is getreden.
Persbericht kantoor van de Finse premier
Eindrapport Parliamentary RDI Working Group

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

UNESCO-verdrag over erkennen van vaardigheden in werking getreden

Sinds 5 maart is de conventie omtrent de erkenning van kwalificaties in het hoger onderwijs (Global Convention on the Recognition of Qualifiations in Higher Educations) in werking getreden. De conventie werd tijdens de Algemene Conferentie van UNESCO in november 2019 vastgesteld en bevat normen voor de kwaliteit van hoger onderwijs en de erkenning van kwalificaties en diploma’s. Het is het eerste verdrag van de VN met betrekking tot hoger onderwijs met een mondiale reikwijdte.
Nieuwsbericht UNESCO
Artikel University World News
 

OESO-rapporten over AI-personeelsbestand en benodigde nationale AI-rekenkracht

De vraag naar AI-vaardigheden groeit snel in diverse sectoren, concludeert de OESO in een rapport. In het rapport zijn de vraag naar werknemers met AI-vaardigheden en de kenmerken van het huidige personeelsbestand met AI-vaardigheden in kaart gebracht. Daarnaast heeft de OESO een rapport gepubliceerd met een blauwdruk voor beleidsmakers om te helpen bij het beoordelen en plannen van de nationale AI-rekenkracht die nodig is om productiviteitswinsten mogelijk te maken en het volledige economische potentieel van AI te benutten. 
Publicatie OESO
Publicatie OESO
 

Google publiceert nieuwe methode voor stabielere kwantumtechnologie

Het Quantum AI-team van Google heeft een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van stabielere kwantumcomputers. Het bedrijf heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor efficiëntere foutcorrectie van qubits. Volgens de onderzoekers laat de methode voor het eerst in de praktijk laat zien dat foutcorrectie van instabiele qubits op grote schaal mogelijk is. De resultaten zijn gepubliceerd in Nature. In een artikel op AG Connect worden de belangrijkste conclusies en mogelijke gevolgen van het onderzoek besproken.
Artikel AG Connect
Publicatie Nature

University World News onderzoekt gevolgen van AI op het hoger onderwijs

University World News heeft een reeks artikelen over AI en het hoger onderwijs gelanceerd. In de eerste reeks ligt de focus op de reacties van universiteiten over de hele wereld op ChatGPT en andere generatieve AI-modellen. De komende weken verschijnen er nog series over de ontwikkelingen in AI die implicaties hebben voor hoger onderwijsinstituten en -systemen, studenten en personeel én onderwijs en onderzoek.
Artikel University World News
 

Kwart van de top 200 universiteiten door vrouwen geleid

Het aantal vrouwen aan de top van universiteiten neemt wereldwijd toe, blijkt uit een overzicht van Times Higher Education. Inmiddels heeft een kwart van de tweehonderd beste universiteiten ter wereld een vrouwelijke bestuursvoorzitter. In de ranglijst staan tien Nederlandse universiteiten genoteerd, hiervan hebben er vijf een vrouwelijke collegevoorzitter.
Artikel U-Today
 

IMF ziet mogelijkheden in technologie achter cryptovaluta voor publieke doeleinden

De technologie achter cryptovaluta biedt de publieke sector mogelijkheden om zijn betalingsinfrastructuur te verbeteren. In een blog van het IMF wordt aan de hand van een recente publicatie onderzocht welke mogelijkheden de technologie biedt om belangrijke doelstellingen van overheidsbeleid te ondersteunen, zoals het verbeteren van de interoperabiliteit tussen nationale valuta’s, het verlagen van transactiekosten en het verbeteren van veiligheid.
Artikel IMF
 

Denktank: de rol van China in het vormgeven van de toekomst van het internet

Het Mercator Institute for China Studies (Merics) heeft een serie van analyses gepubliceerd over de rol van China in het vormgeven van de toekomst van het internet. De denktank heeft de rol van het land in de wereldwijde internetfragmentatie onderzocht aan de hand van vier domeinen: datastromen, applicaties en websites, protocollen en hardware. In de artikelen wordt onder andere gekeken naar de mogelijke gevolgen van de ontwikkeling van 6G en hoe Europa zijn strategie kan bijsturen.
Publicatie Merics
 

IMF pleit voor urgente cyberveiligheidsmaatregelen bij financiële instellingen

Het IMF waarschuwt financiële instellingen om dringend betere veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege toenemende cyberdreigingen. Uit een recente studie onder 51 landen blijkt onder andere dat een groot deel van de centrale banken of toezichthouders geen nationale cyberstrategie voor de financiële sector (56%) of specifieke regelgeving voor cyberbeveiliging of technologie-risicobeheer (42%) heeft. In het artikel worden de aangetroffen gebreken in het beleid in kaart gebracht en een aantal aanbevelingen geformuleerd voor instellingen en beleidsmakers. 
Artikel IMF


Denktank: hoe kan je een evenwicht creëren tussen privacy en innovatie in Smart Cities?

Smart City technologieën hebben de potentie om lokale overheidsdiensten te moderniseren en de levenskwaliteit van bewoners te verbeteren. Maar om dit te bereiken is het essentieel dat het vertrouwen van het publiek wordt behouden en de belangen van innovatie en privacy in evenwicht zijn. Dat bepleit de denktank Information Technology & Innovation Foundation. In het rapport onderzoekt ITIF de mogelijke voordelen en privacy risico’s van een aantal technologieën en komt met een aantal maatregelen die overheden kunnen nemen.
Publicatie ITIF
 

VK investeert 250 miljoen pond in technologieën van de toekomst

UK Research and Innovation (UKRI) investeert 250 miljoen pond om de Britse positie op het gebied van technologieën van de toekomst veilig te stellen. In een persbericht van UKRI valt te lezen dat het onder andere gaat om grootschalige investeringen in kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologieën en engineering biology. “Deze financiering zal het potentieel van het VK voor economisch voordeel op deze gebieden consolideren en verbeteren, inclusief nieuwe, goedbetaalde, hoogwaardige banen voor de volgende generatie”, aldus Professor Dame Lyn Gladden, voorzitter van de Engineering and Physical Science Research Council.
Nieuwsbericht UKRI
 

Amerikaanse handelsminister pleit voor verdubbeling personeelsbestand halfgeleiderindustrie

De Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo vindt dat de VS de komende tien jaar haar personeelsbestand in de halfgeleiderindustrie moet verdubbelen. NextGov schrijft in een artikel dat de minister dat recentelijk bepleitte in een toespraak. De minister benadrukte dat de VS vanwege de wereldwijde concurrentie op een keerpunt staat. "Zonder productiekracht hier in de Verenigde Staten van Amerika - en de innovatie die voortvloeit uit productie - zijn we duidelijk in het nadeel in de race om toekomstige generaties technologie uit te vinden en te commercialiseren.Alle technologie die we nodig hebben om in de toekomst te kunnen concurreren, hangt af van chips en het maken van chips en de innovatie die daaruit voortvloeit”, aldus Raimondo.
Artikel NextGov
 

Zwitserse universiteiten overwegen maatregelen tegen instroom internationale studenten

Enkele Zwitserse universiteiten willen een rem op de toestroom van internationale studenten, schrijft ScienceGuide. Door de sterke toename van het aantal buitenlandse studenten overwegen de technische universiteiten van Zürich en Lausanne een numerus fixus of hogere toelatingseisen voor buitenlandse studenten. Daarnaast zouden ook aangekondigde bezuinigingen op het onderwijs een rol spelen voor de besturen.
Artikel ScienceGuide