Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 19 mei 2022

China wordt uitgesloten bij grootschalige westerse onderzoekssamenwerking in kwantum. Minister Hoekstra neemt geen nieuwe maatregelen na Clingendael-rapport over samenwerking met China. Minister Dijkgraaf vindt ongelijk speelveld in de wetenschap onacceptabel. De Britse Engineering and Physical Sciences Research Council wil meer actie tegen de ondervertegenwoordiging van vrouwen in techniek en natuurwetenschappen. Nederlandse startups zijn populair onder investeerders, maar verlies aan buitenland dreigt. Een Europees financieringsprogramma voor start-ups loopt vast. Dit en meer in de alert van deze week.

Berichten van de AWTI

Als een handschoen

Eppo Bruins, AWTI-voorzitter sinds 1 april, schreef een column voor de nieuwsbrief van de gezamenlijke adviesraden. Daarin stelt hij zich voor en benoemt hij de rol van adviesraden in het democratisch debat. De nieuwsbrief van de gezamenlijke adviesraden verschijnt een paar keer per jaar en bevat nieuws, nieuwe publicaties en de 'agenda' van vijftien onafhankelijke adviesraden.
Gezamenlijke Nieuwsbrief van de Adviesraden
Aanmelden voor de gezamenlijke nieuwsbrief

Terugblik AWTI 2021

Het jaar 2021 stond voor de AWTI in het teken van verandering én vooruitgang. Verandering in de wijze waarop we ons werk hebben gedaan, in een mix van online overleg en live bijeenkomsten. En ook in de wijze waarop we onze adviezen hebben aangeboden en breed onder de aandacht
hebben gebracht, middels een tour-de-regio, videoconferences en webinars. Dit alles heeft weer geleid tot een aantal weldoordachte adviezen.
AWTI jaarverslag 2021
Advies Rijk aan kennis, naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek
Advies Samen de lat hoog leggen – Regio en rijk bundelen krachten voor innovatie
Advies Kansen pakken met kennis – Hoe onderzoekers en ondernemers elkaar beter vinden

De opvallendste berichten van afgelopen week

NWO-voorzitter kritisch op voorstel extra investeringen in rolling grants

Hoogleraar en NWO-voorzitter Marcel Levi twijfelt of de extra investeringen in de wetenschap moeten worden uitgegeven via rolling grants. Dat zegt hij in een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau. "Het gevaar is dat er met die rolling grants binnen de universiteiten een heel nieuw bureaucratisch circuit ontstaat, terwijl we al een fantastisch systeem voor talent hebben: de Veni-, Vidi- en Vicibeurzen van NWO. Je kunt er ook voor kiezen om het geld daarin te stoppen en het op basis van excellentie verdelen. De universiteiten vinden het niet leuk als ik dat zeg, maar waarom eigenlijk niet? Het geld belandt nog steeds bij hen, ze hebben er alleen iets minder controle over", aldus Levi, die er verder op wijst dat er een gedegen plan moet liggen voordat extra geld naar universiteiten wordt overgemaakt. In het interview wordt verder gesproken over onderzoeksfinanciering, de aankomende NWO-strategie en problemen rondom de werkdruk en loopbaan in de wetenschap.
Interview HOP - FOLIA

Plannen EC voor bescherming kinderen online leveren direct fel privacydebat op

De Europese Commissie presenteerde afgelopen week een plan om kinderen online beter te beschermen, maar hier kwam direct kritiek op vanuit privacyexperts. De plannen leggen veel meer verantwoordelijkheid bij internetdiensten om kinderporno tegen te gaan, maar als gevolg hiervan moeten deze diensten dus actief bij hun gebruikers gaan meekijken. Volgens Arda Gerkens van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) heeft de Europese Commissie geen idee wat de gevolgen zijn van hun plannen. Volgens haar zijn chatapps als WhatsApp nu juist heel goed beveiligd, zo laat ze weten aan RTL Nieuws. Gevreesd wordt dat de plannen die beveiliging juist zullen beperken. Ook privacyexpert Rejo Zenger van Bits of Freedom vindt de plannen onwenselijk en wijst daarbij onder andere naar de Pegasus-affaire, waarbij overheden via spionagesoftware meekeken bij advocaten en journalisten. Experts denken daarom dat het nog een heel gevecht gaat worden om de plannen aangenomen te krijgen.
Artikel RTL Nieuws
Artikel Politico
Nieuwsbericht Bits of Freedom
Persbericht: Commissie stelt nieuwe regels voor om kinderen te beschermen

China uitgesloten bij grootschalige westerse onderzoekssamenwerking kwantum

Europese landen, de VS, Canada, Japan en Australië werken aan een onderzoeksalliantie voor het gebruik van kwantumtechnologie, schrijft ScienceBusiness. Opvallend is dat China nadrukkelijk niet is uitgenodigd voor het overleg in Washington DC. Alleen landen met vergelijkbare democratische waarden mogen zich aansluiten bij de alliantie, waardoor de onderzoeksgroep een geopolitieke lading krijgt. "We proberen een vertrouwde gemeenschap te creëren met gelijkgestemde landen. Het gaat om het delen van bepaalde waarden die het gemakkelijker maken om samen te werken, en we zien waarden zoals een gelijk speelveld, eerlijke concurrentie, maar ook democratische waarden, privacy, dat soort dingen”, aldus Freeke Heijman, medeoprichter van Quantum Delta NL en Nederlandse vertegenwoordiger bij het overleg.
Artikel ScienceBusiness

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Kennisinstellingen pleiten voor behoud 30%-regeling voor expats

Verschillende Nederlandse kennisinstellingen en -koepels hebben in een brief aan staatssecretaris Van Rij en minister Dijkgraaf gevraagd om de 30%-regeling voor expats te behouden. De organisaties vrezen dat de Nederland een minder aantrekkelijke vestigingsplaats voor wetenschappelijk talent wordt bij het schrappen of versoberen van de regeling.
Nieuwsbericht Universiteiten van Nederland

Nederland koploper digitale vaardigheden in Europa

Bijna 80 procent van de 16- tot 75-jarige Nederlanders had in 2021 minimaal digitale basisvaardigheden of meer dan basisvaardigheden, wat Nederland de koploper van Europa maakt, blijkt uit onderzoek van het CBS en Eurostat. Het Europese doel van digitalisering 2030 waar 80 procent van de EU-bevolking ten minste digitale basisvaardigheden moet hebben is hiermee al bijna bereikt. De meeste winst voor Nederland valt nog te behalen op het gebied van softwaregebruik. Verschillen tussen bevolkingsgroepen zijn ook groot: zo zijn digitale vaardigheden bij ouderen en laagopgeleiden beduidend lager.
Nieuwsbericht CBS

Stijging octrooiaanvragen in Nederland

Het aantal aangevraagde octrooien in Nederland is de afgelopen 3 jaar met gemiddeld 13 procent per jaar toegenomen, blijkt uit het Jaarbericht 2021 van het Octrooicentrum Nederland. De stijging komt grotendeels door buitenlandse aanvragen, voornamelijk uit China.
Persbericht RVO

Digital Ethics Centre in Delft geopend

De TU Delft heeft het Digital Ethics Centre geopend om onderzoek te doen naar de ethische kant van AI en digitalisering, zoals eerlijkheid, veiligheid en transparantie. Naast fundamenteel onderzoek gaat het onderzoekscentrum ook aan de slag met praktische onderzoeksvragen in samenwerking met overheidsinstellingen en bedrijven. “De vraag is ook niet alleen: wat kúnnen we met AI, maar vooral: wat wíllen we ermee? Dat kun je pas ontdekken als je werkelijk begrijpt wat de technologie inhoudt. Dat is een boeiende, gezamenlijke ontwikkeling tussen technologie en toepassing, en dat is precies waar we als TU Delft sterk in zijn”, aldus pro vice rector AI Geert-Jan Houben.
Nieuwbericht TU Delft

TNO: werk toe naar vraagsturing in het elektriciteitssysteem

Vraagsturing in het elektriciteitssysteem kan leiden tot lagere systeemkosten en gemiddeld lagere elektriciteitsprijzen voor flexibele eindgebruikers, schrijft TNO op basis van twee studies. De toenemende behoefte aan flexibiliteit komt deels door de stijging in het verbruik, maar voornamelijk door de snelle groei van zonne- en windenergie. TNO noemt de effecten van vraagsturing overwegend gunstig voor niet alleen het elektriciteitssysteem, maar voor de samenleving als geheel. TNO heeft belemmeringen en mogelijke maatregelen in kaart gebracht om in de toekomst over te kunnen gaan op vraagsturing.
Nieuwsbericht TNO

Nederlandse startups populair onder investeerders, maar verlies aan buitenland dreigt

Startups haalden in 2021 bijna 2 miljard euro op aan investeringskapitaal, zo becijferde de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen (NVP) met PwC. NVP-voorzitter Annermarie Jorritsma noemt dit bijzonder, maar heeft wel zorgen over de positie van Nederlandse investeerders. "De NVP verzamelt sinds 1987 marktdata, en dit hebben we al heel lang niet gezien. Dat men van over de hele wereld in de rij staat om te investeren, toont maar weer eens aan dat Nederlandse bedrijven tot de top van de wereld behoren", aldus Jorritsma. "Tegelijkertijd maak ik me er wel zorgen over dat Nederlandse venture capitalists niet altijd mee kunnen doen in die grote investeringsrondes. Dat is niet alleen jammer voor onze leden, maar ook voor Nederland. Deze bedrijven brengen de broodnodige innovatie die ons helpt de klimaat-, veiligheids-, energie en nog een paar crisissen het hoofd te bieden. Als er alleen maar buitenlandse, niet-Europese investeerders in die bedrijven zitten, verliezen we op den duur deze bedrijven."
Nieuwsbericht NVP
Artikel Investeerders.nl

Mogelijk algemene digitale beschouwingen na Prinsjesdag

De commissie voor de rijksuitgaven adviseert positief over het voorstel om kort na Prinsjesdag een algemeen beschouwend plenair begrotingsdebat over het digitaliseringsbeleid te voeren, valt te lezen in een Kamerbrief. Het debat wordt bewust tussen Prinsjesdag en de behandeling van departementale begrotingen gepland, aangezien de mogelijke financiële gevolgen van aanpassingen in het beleid impact kunnen hebben op verschillende ministeries. Verder wordt geadviseerd om het begrotingsdebat nogmaals tijdens de huidige zittingsperiode van de Kamer (2023 en 2024) te organiseren, om vervolgens na evaluatie te besluiten of het een jaarlijks terugkerend debat wordt.
Brief aan de voorzitter van de commissie Digitale Zaken - Advies inzake rol commissie Digitale Zaken bij behandeling ontwerpbegrotingen

Twijfels in Kamer over ambities Chips Act

In de Kamer leven veel vragen over de impact van de Chips Act op het Nederlandse innovatie- en valorisatiebeleid. Dat blijkt uit de lijst ingediende vragen in het schriftelijk overleg. De VVD verwijst in de vragen onder andere naar kritiek tijdens de hoorzitting in de Kamer. Zo zijn twijfels of de Europese doelstelling om 20 procent van de wereldwijde chipproductie in de EU plaats te laten vinden. Ook worden er vraagtekens gezet bij het onderdeel van de Chips Act dat in een crisisfase in de markt kan worden ingegrepen om te voorkomen dat er chiptekorten ontstaan. "Wanneer is er in dit voorstel precies sprake van een halfgeleidercrisis? Kan in dat geval ook de Nederlandse leveringszekerheid ten behoeve van vitale sectoren of de Nederlandse veiligheid in gevaar komen? Wordt er in overleg met de sector gewerkt aan een noodplan om in geval van crisis negatieve impact te beperken?", zo vraagt de ChristenUnie.
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Europese Chips Act

Uitrol snelle 5G vertraagd tot eind 2023

Vanaf 1 december 2023 moet Nederland gebruik kunnen maken van de snelle 3,5 GHz band voor mobiele communicatie. Dat stelt minister Adriaansens in een persbericht naar aanleiding van een adviesrapport. In het rapport wordt geadviseerd om Inmarsat, die nu nog gebruik maakt van deze band, te verhuizen naar Griekenland. De kwestie rond Inmarsat zorgt dat de uitrol van snelle 5G in Nederland al langer is vertraagd. Komende maanden zal een veiling worden georganiseerd.
Persbericht: 3,5 GHz band in 2023 in gebruik voor mobiele communicatie
Advies Een band scheppen - NSV-communicatie en de uitrol van 5G in de 3.5 GHz-band geborgd

Geen nieuwe maatregelen na Clingendael-rapport samenwerking met China

Minister Hoekstra kondigt geen nieuwe maatregelen aan na een onderzoek van Clingendael naar de strategische technologische positie van Nederland ten opzichte van China. Dat blijkt uit de Kamerbrief in reactie op het onderzoek. Clingendael stelt dat aan technologische samenwerking risico's zijn verbonden, maar dat de voordelen te groot zijn om deze af te kappen. Het Nederlandse innovatievermogen is bijvoorbeeld sterk verbonden aan China. Volgens het kennisinstituut zijn risico's op te vangen door bijvoorbeeld te werken aan wederzijdse afhankelijkheid en te zorgen voor voldoende kennis over het Chinese technologiebeleid. Hoekstra wijst in zijn reactie slechts op acties die al in gang zijn gezet, zoals het versterken van de kennispositie en de leidraad kennisveiligheid.
Kamerbrief: Reactie rapport technologische samenwerking met China

Minister Dijkgraaf: Ongelijk speelveld in de wetenschap ‘niet acceptabel’

Minister Dijkgraaf vindt het onacceptabel dat in de wetenschap nog geen sprake is van een gelijk speelveld op basis van afkomst (cultuur, huidskleur of religie). Hij gaat daarmee in tegen coalitiepartij VVD, zo valt op te maken uit de beantwoording van Kamervragen over de registratie van de achtergrond van wetenschappers. Volgens de VVD moet het slechts gaan om de kwaliteit van het geleverde werk, maar volgens Dijkgraaf is het monitoren van diversiteit ook belangrijk om discriminatie te kunnen voorkomen. "Ik vind het als verantwoordelijke voor het wetenschapsstelsel belangrijk dat iedereen op basis van hun wetenschappelijke kwaliteiten wordt beoordeeld. Op veel gebieden in de samenleving, ook in de wetenschap, is er door bewuste en onbewuste discriminatie op grond van persoonskenmerken zoals afkomst (cultuur, huidskleur, religie) of gender echter nog geen gelijk speelveld voor iedereen. Dat vind ik niet acceptabel. Kwaliteit moet voorop staan en uiterlijke kenmerken of afkomst mogen geen hindernis vormen in het beoordelingsproces. Daarom ben ik bijvoorbeeld ook blij met het initiatief van NWO om aandacht te besteden aan ‘inclusief beoordelen’", aldus de minister.
Antwoord op vragen van het lid Van der Woude over het bericht 'The giant plan to track diversity in research journals'

Nieuws en achtergronden uit Europa

EC enthousiast over partnerschappen in Horizon Europe

De Europese Commissie is enthousiast over de resultaten van Europese partnerschappen onder het programma Horizon Europe. Dat blijkt uit een afgelopen week gepubliceerde rapportage. Volgens de EC dragen de partnerschappen in belangrijke mate bij aan de digitale en groene transitie en het behalen van de Sustainable Development Goals.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Rapport Europese Commissie

EARTO: Casestudies ter ondersteuning van Europese strategie TI's

EARTO heeft een lijst aan casestudies gepubliceerd om een beeld te geven van de waarde van Technologische Infrastructuren (TI's). De Europese vereniging voor onderzoeks- en technologieorganisaties levert hiermee een bijdrage aan de ontwikkeling van een Europese strategie voor TI's waar de Europese Commissie momenteel aan werkt. Volgens EARTO is een Europese strategie voor TI's essentieel voor het duurzame concurrentievermogen van de EU en de transitie naar een groen en digitale samenleving.
Artikel EARTO

‘Roofzuchtige’ publicaties zijn een gevaar voor de wetenschap

‘Roofzuchtige’ publicaties en uitgevers, waarbij er te weinig controle op de kwaliteit van een artikel is, kunnen gevaarlijke consequenties hebben wanneer de bevindingen later toch gebruikt worden voor beleidsbeslissingen. Daarover schrijft de European Science-Media Hub
Artikel European Science-Media Hub

Eerste evaluatie lump sum binnen Horizon Europe positief

Het nieuwe lump sum betalingssysteem binnen Horizon Europe is positief beoordeeld in de eerste evaluatie, blijkt uit een rapport van de onderzoeksdienst van het Europees Parlement. Slechts 7 procent van de ondervraagden gaf de voorkeur aan het traditionele systeem.. Ondanks de positieve evaluatie zijn er ook uitdagingen: zo zou de gezamenlijke aansprakelijkheid over werkpakketten nieuwe samenwerkingen tussen organisaties ontmoedigen. De onderzoekers hebben in het rapport vier mogelijke scenario’s geschetst over de toekomst van het Europese financieringssysteem.
Artikel Neth-ER
Onderzoek Europees Parlement

Europees financieringsprogramma start-ups loopt vast

Meerdere Europese start-ups aan wie financiering uit het Accelerator financieringsprogramma van de European Innovation Council (EIC) beloofd is hebben nog niks ontvangen, schrijft ScienceBusiness. Omdat het programma uit gemengde financiering bestaat is er door politieke spanningen tussen verschillende Europese instellingen nog geen geld uitgekeerd. De start-ups die in aanmerking kwamen voor het programma hebben in oktober 2021 te horen gekregen dat de financiering in twee tot vier maanden geregeld zou zijn, maar hebben recent te horen gekregen dat de datum van uitkering nog steeds onbekend is. Start-ups die zich dit jaar hebben aangemeld dreigen tegen hetzelfde probleem aan te lopen. Europarlementariër Christian Ehler, die betrokken was bij de vormgeving van het programma, dreigt om bij het jaarlijkse begrotingsdebat de ontmanteling van het programma voor te stellen indien de Europese Commissie het probleem niet snel oplost.
Artikel ScienceBusiness

EC stelt 857 miljoen euro beschikbaar voor talentontwikkeling onderzoekers

De Europese Commissie heeft 857 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) programma in 2022. Het programma is gericht op talentontwikkeling en loopbaanbegeleiding voor (voornamelijk jonge) onderzoekers en organisaties die dit ondersteunen. Het totale programma heeft een budget van 6,6 miljard euro en loopt van 2021 tot 2027.
Nieuwsbericht Europese Commissie

Medische wereld wil meer aandacht voor burgers en patiënten bij EDHS

Tijdens een evenement waar belanghebbende partijen uit het werkveld konden reageren op het voorstel van de European Digital Health Space (EDHS) waren de eerste reacties positief, maar zou er meer aandacht moeten komen om het vertrouwen van burgers en patiënten te versterken. EURACTIV schrijft op basis van interviews met deelnemers dat het bijvoorbeeld duidelijker moet zijn voor patiënten wat de gevolgen zijn van het wel of niet delen van hun medische data en dat  er een verplichte samenstelling voor toezichtsorganen zou moeten komen waar alle belanghebbende partijen (waaronder patiëntenverenigingen) worden vertegenwoordigd.
Artikel EURACTIV

Analyse: Hoe afhankelijk is de EU van AI?

De Stiftung Neue Verantwortung (SNV) heeft een beleidsbrief geschreven over de Europese afhankelijkheid op het gebied van AI. Daarvoor heeft de SNV gekeken naar intellectuele eigendomsrechten op het gebied van AI in Europa in in vergelijking met de rest van de wereld. In de brief worden enkele Europese uitdagingen en beleidsadviezen in kaart gebracht.
Analyse Stiftung Neue Verantwortung

Akkoord over uitbreiding strenge cybereisen voor cruciale organisaties in EU

In de EU is een akkoord gesloten over de uitbreiding van de regels voor cyberveiligheid waar organisaties en bedrijven aan moeten voldoen. Deze zogeheten NIS2-richtlijn legt regels op aan organisaties die als cruciaal worden gezien voor de economie en de samenleving. De regels zijn volgens de Europese Commissie nodig om de cyberweerbaarheid te vergroten. De herziene richtlijn betekent ook dat meer organisaties worden geconfronteerd met extra administratieve lastendruk, omdat zij zich zullen moeten verantwoorden.
Persbericht: Commissie verheugd over politiek akkoord over nieuwe regels inzake cyberbeveiliging van netwerken en informatiesystemen

Privacyzorgen om innovatie 5G-infrastructuur Open RAN

De Europese Commissie wil een pas op de plaats met de uitrol van het zogeheten Open RAN, oftewel de vernieuwende infrastructuur voor 5G die mobiele aanbieders minder afhankelijk maakt van een enkele netwerkaanbieder. Volgens de Europese Commissie staat vast dat Open RAN enorme voordelen biedt, maar zijn er nog grote risico's voor de cyberveiligheid. Er worden daarom aanbevelingen gedaan om deze risico's tegen te gaan.
Persbericht: Cyberbeveiliging van 5G-netwerken: EU publiceert verslag over de beveiliging van Open RAN

Akkoord EU en VS over technische normen AI en IoT

De EU en de VS hebben deze week tijdens de EU-US Trade and Technology Council een akkoord bereikt over de gezamenlijke inzet voor technische normen (Strategic Standardisation Information, SSI) voor de ontwikkeling van onder andere AI en Internet of Things. Daarnaast is een stappenplan overeengekomen om te komen tot betrouwbare AI. Verder is steun uitgesproken voor het uitgangspunt van een open, mondiaal, interoperabel, betrouwbaar en veilig internet.
Nieuwsbericht Europese Commissie

CEPA: Strijd tegen Amerikaanse cloudbedrijven ondermijnt Europees concurrentievermogen

Europa dreigt het eigen concurrentievermogen te ondermijnen door kunstmatig de afhankelijkheid van Amerikaanse cloudbedrijven te willen beperken. Dat schrijft denktank CEPA. De Amerikanen lopen in deze diensten ver voorop zodat  veel Europese tech-startups en overheden hiervan afhankelijk zijn geworden. Volgens de denktank gaat de EU zo ver in het ontmoedigen van Amerikaanse cloudbedrijven dat ze spreken van discriminatie. In plaats van miljarden te steken in eigen cloudinfrastructuur zou de EU beter kunnen investeren bovenop deze bestaande infrastructuur, betoogt CEPA.
Analyse CEPA

Euractiv: Mogelijk conflict VK en EU om privacywet

Het VK dreigt in conflict te komen met de Europese Unie over dataoverdracht. Daarover schrijft Euractiv. Na de brexit was het VK niet meer gebonden aan de wet die gegevens moet beschermen: AVG. Het VK-alternatief sloot aanvankelijk goed aan, maar vorige week heeft de regering-Johnson aangekondigd aansluiting te willen zoeken bij andere landen als de VS en Zuid-Korea. Aangezien daar minder strikte privacyregels gelden wordt gevreesd dat een nieuw kader straks niet meer voldoet aan de Europese eisen.
Nieuwsbericht Euractiv

VK: Pleidooi voor sterkere positie vrouw in techniek en natuurwetenschappen

De Britse Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) wil meer actie tegen de ondervertegenwoordiging van vrouwen in techniek en natuurwetenschappen, schrijft UKRI in een nieuwsbericht. De aankondiging volgt op resultaten van een enquête, waarin vrouwen in verschillende resultaten aanzienlijk ondervertegenwoordigd zijn. Het gaat onder andere om structureel te weinig aanvragen voor beurzen door vrouwen t.o.v. mannen en dat vrouwen zich gemiddeld voor lagere beurzen aanmelden.
Nieuwsbericht UKRI

VK: Digitale wetgeving ontbreekt in Queen’s speech

Hoewel de Britse regering in 2020 al vergaande bevoegdheden voor de nieuwe Digital Markets Unit (DMU) aankondigde, zijn ze ook dit jaar niet aangekondigd in de Queen’s speech. De DMU is in 2021 opgericht, maar heeft op dit moment dezelfde bevoegdheden als de overige Britse toezichthouders. De aanvullende bevoegdheden die in 2020 zijn aangekondigd, waaronder de mogelijkheid voor de DMU om boetes uit te schrijven tot 10 procent van de jaaromzet van het bedrijf, worden nu pas in 2023 of 2024 verwacht.
Artikel EURACTIV

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

OESO wil internationale definities voor opleidingen in het HBO

Het hoger beroepsonderwijs moet internationaal eenduidige definities gaan gebruiken voor opleidingen, schrijft de OESO in een rapport. Omdat landen de opleidingen voor bijvoorbeeld leraren en verpleegkundigen anders definiëren en invullen, is het momenteel ingewikkeld om vergelijkend onderzoek tussen verschillende landen uit te voeren naar de toegang van het HBO tot de arbeidsmarkt en vervolgopleidingen.
Artikel Neth-ER
Onderzoek OESO

Brookings: Schok is nodig voor adequaat aanpakken klimaatcrisis

Een schok is nodig om serieus werk te kunnen maken van klimaatverandering. Dat betoogt Dana Fisher in een analyse op Brookings. Volgens haar heeft het huidige klimaatactivisme een te beperkt effect om beleidsmakers mondiaal grote stappen te laten zetten. "Zonder een wereldwijde risicogebeurtenis die machtscentra bedreigt en tastbare langetermijngevolgen heeft ,is het onwaarschijnlijk dat we het niveau van massamobilisatie zullen zien die nodig is om klimaatcrisis adequaat aan te pakken", stelt ze. "Op dit moment is het onmogelijk om te voorspellen of een dergelijke schok zal komen van een ecologische ramp, een oorlog of een ander onvoorzien risico. Wat echter zeker is, is dat een dergelijke schok nodig is om de samenleving te motiveren om te reageren op een manier die het vereiste niveau van klimaatactie bereikt."
Analyse Brookings

Brookings: Verklaring toekomst internet is waarschuwing voor democratische landen

De door 61 democratische landen ondertekende verklaring over de toekomst van het internet is niet gericht op Rusland en China, maar voornamelijk op wankelende democratieën, schrijft denktank Brookings. In de verklaring hebben landen een gezamenlijke visie voor de toekomst uitgesproken met onder andere democratische waarden, het beschermen van mensenrechten en veilig internet als uitgangspunten. Brookings vermoedt dat de VS vooral hoopt dat een aantal deelnemende landen met dubieuze reputatie op het gebied van digitale rechten hun beleid zullen verbeteren, omdat de verwachting is dat China en Rusland zich toch niet zullen aansluiten bij de verklaring.
Artikel Brookings

Crash van de cryptomarkt

Diverse cryptomunten hebben in korte tijd veel waarde verloren, wat mogelijk over kan slaan naar andere projecten op de cryptomarkt. Zo is de Bitcoin, veruit de grootste cryptomunt, in een week 32 procent in waarde gedaald. Daarnaast ondervinden diverse zogenaamde ‘stablecoins’, crypto’s die doormiddel van complexe algoritmen gekoppeld zouden moeten zijn aan een vaste waarde, vergelijkbare problemen. Bijvoorbeeld de TerraUSD, waar 1 Terra USD ten alle tijde 1 dollar zou moeten opleveren, is in korte tijd na meerdere crashes gedaald naar nog maar iets meer dan 12 dollarcent per munt. In de VS wordt er sinds kort steeds nadrukkelijker gesproken over reguleringen op de cryptomarkt. Begin mei hebben de Amerikaanse minister van financiën Yellen en de Federal Reserve hun zorgen over de sector uitgesproken. Yellen heeft daarnaast aangegeven in verband met de financiële risico’s eind 2022 al nieuwe reguleringen door te willen voeren rondom stablecoins.
Artikel TechCrunch
Onderzoek CEPR

CIGI: Transparantie zorgt voor beter digitaal beleid

Verplichte transparantieregels voor bedrijven zijn een traditionele, maar effectieve manier om consumenten te beschermen en om bedrijven te stimuleren om in het publieke belang te handelen, schrijft denktank CIGI in een opiniestuk. CIGI onderzoekt in het artikel de aankomende wetgevingspakketten rond digitale rechten en plichten uit verschillende landen. Hierbij is CIGI kritisch op sommige vergaande voorstellen waar bedrijven verplichtingen krijgen om schadelijk materiaal te verwijderen, terwijl CIGI verwacht dat met transparantieregels bedrijven juist gemotiveerd kunnen worden om een cultuuromslag te maken.
Opiniestuk CIGI

Chinese universiteiten trekken zich terug uit ranglijsten

Drie Chinese topuniversiteiten hebben zich teruggetrokken uit de internationale ranglijsten, schrijft University World News. Hierdoor wordt gevreesd voor de representativiteit van de ranglijsten. In het bericht worden de eigen "onderwijsautonomie" en "onderwijs met Chinese eigenschappen" als reden genoemd voor de maatregel. Aangenomen wordt dat meer Chinese universiteiten zich zullen terugtrekken.
Artikel University World News

Peiling VS: Steun voor regulering techbedrijven neemt af

De steun voor het strenger reguleren van techbedrijven neemt af in de VS, zo blijkt uit onderzoek van het Pew Research Center. In april vorig jaar was 56 procent van de Amerikanen nog voor strengere regulering, inmiddels zou dit zijn afgenomen naar 44 procent. Met name Republikeinen zijn sceptischer geworden.
Artikel Pew Research

VS moet innovatie aanmoedigen om competitief te blijven

Bij hervormingen van de National Science Foundation (NSF) en andere instituten moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van evidence-based principes om innovatie te bevorderen, schrijven de aan Harvard verbonden onderzoekers Steven C. Curral en Venkatesh Narayanamurti in Issues. De schrijvers maken zich zorgen omdat er in de politiek  zeer verschillende visies zijn op de hervorming van de NSF en geven beleidsadviezen over hoe de hervorming in goede banen geleid kan worden.
Artikel Issues