Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 14 juli 2022

Mogen zelfrijdende auto’s binnenkort de openbare weg op in de EU? Nederland komt nucleaire experts te kort. Het kabinet lanceert nieuw industriebeleid. Als het aan de Ierse toezichthouder ligt worden Facebook en Instagram mogelijk onbereikbaar voor Europeanen. Dit en meer in deze laatste alert voor de zomerperiode, op 1 september verschijnt de volgende. Fijne zomer!

Bericht van de AWTI

Na twee termijnen van vier jaar nemen raadsleden Roshan Cools en Tim van der Hagen afscheid van de AWTI. Beiden werkten mee aan vele adviezen de afgelopen jaren. De AWTI zal hun waardevolle inbreng in de raad missen.  Lees hun afscheidswoorden hier.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

NWO strategie 2023-2026 gepresenteerd

Minister Dijkgraaf heeft afgelopen week de NWO strategie 2023-2026 naar de Kamer gestuurd. Hij geeft hier nog geen appreciatie bij, maar kondigt deze wel binnen een half jaar aan. In de strategie worden vier bouwstenen uitgewerkt: 1) een gezonde onderzoekscultuur, 2) een robuust onderzoeksstelsel, 3) coherente onderzoeksagenda's, 4) onbelemmerd samenwerken. Het HOP sprak uitgebreid met NWO-voorzitter Marcel Levi naar aanleiding van de presentatie van de strategie.
Nieuwsbericht NWO
Document NWO
Interview Levi HOP (Utoday)
 

Europese Commissie wil zelfrijdende auto legaliseren

De Europese Commissie komt binnenkort met een voorstel om zelfrijdende auto's toe te staan op de openbare weg. Dat maakte de Europese Commissie afgelopen week bekend. Het betreft het niveau van autonoom rijden waarbij de auto zonder menselijke interventie van A naar B kan rijden. De bestuurder kan wel ingrijpen en er gelden geografische beperkingen. De EU hoopt met deze wetgeving een mondiale first mover te worden. Een artikel van Politico gaat nader in op het voorstel.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Artikel Politico

NIST selecteert deels Nederlandse beveiligingsalgoritmes

Het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) heeft onder andere een aantal in Nederland ontwikkelde beveiligingsalgoritmes uitgekozen om als standaard te fungeren voor post-quantumcryptografie. Hiermee moet de veilige versleuteling van communicatie gegarandeerd blijven. Bij de ontwikkeling ervan zijn onder andere de Radboud Universiteit en de TU/Eindhoven betrokken. "Dit project effent het pad voor de volgende generatie encryptie- en handtekeningalgoritmen, die wereldwijd digitale communicatie beveiligen", aldus Peter Schwabe van de Radboud Universiteit. De Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) spreekt van een belangrijke stap.
Nieuwsbericht NIST
Artikel Radboud Universiteit
Artikel TU/Eindhoven
Nieuwsbericht ITIF
Artikel Nature

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Opinie: Onderzoeksdata beschermen via Digital University Act

Een Digital University Act moet ervoor zorgen dat wetenschappelijke data wordt beschermd tegen de macht van grote platformbedrijven. Daarvoor pleiten UvA-rector Karen Maex en beleidsadviseur Matthias Bakker op Scienceguide. Volgens hen is deze data steeds meer in handen van private techbedrijven, terwijl de data publiek beschermd zou moeten worden. Daarnaast zou er een publieke infrastructuur kunnen worden opgezet om de noodzaak om over te stappen op private beheerders teniet te doen.
Artikel ScienceGuide

Eerste wetgevingsoverleg digitalisering op 7 november

Op 7 november zal het eerste wetgevingsoverleg worden georganiseerd over de digitale componenten van de diverse begrotingen. Dat is afgelopen week vastgesteld tijdens de procedurevergadering Digitale Zaken.
Convocatie wetgevingsoverleg

Kamer wil niet morrelen aan end-to-end-encryptie

Bij de stemmingen naar aanleiding van het hoofdlijnendebat digitale zaken heeft de Kamer een motie van de PvdD aangenomen die het kabinet verzoekt om end-to-end-encryptie in stand te houden en voorstellen vanuit de Europese Commissie om toch de encryptie te kraken te blokkeren. Het kabinet wilde deze optie juist graag open houden om nader te onderzoeken.
Motie

Nederland komt nucleaire experts tekort

Nederland zal werk moeten maken van het opleiden van nucleaire experts. Dat blijkt volgens staatssecretaris Heijnen uit onderzoek van Berenschot waarover zij afgelopen week de Kamer informeerde. "Duidelijk is dat het beperkte aantal nucleaire experts die de Nederlandse onderwijsinstellingen afleveren in zijn geheel niet overeenkomt met de huidige en toekomstige behoefte aan nucleair experts van de Nederlandse nucleaire sector", aldus de staatssecretaris. "Dit rapport vormt de basis voor het verder verkennen en beoordelen van verschillende oplossingsrichtingen voor het versterken van de kennisbasis. Daar zijn ook andere ministeries actief bij betrokken."
Kamerbrief Heijnen

Harbers praat Kamer bij over smart mobility

Minister Harbers heeft afgelopen week de Kamer bijgepraat over diverse initiatieven op het terrein van smart mobility. "In 2025 moeten realtime verkeersinformatiediensten, waaronder verkeersregelingen en informatie over het gebruik van het netwerk, beschikbaar zijn voor het hoofdwegennet en in 2028 voor het gehele wegennet", schrijft Harbers. "Op 4 juli jl. zijn er afspraken gemaakt met zes aanbieders van in-car navigatiediensten. Dankzij deze afspraken krijgen miljoenen weggebruikers vanaf dit jaar meldingen in de auto die -door het informeren van bestuurders- de verkeersveiligheid verbeteren. Het gaat om meldingen over rode kruizen, filestaarten, naderende hulpdiensten en bijvoorbeeld spookrijders. Deze waarschuwingen zijn effectief gebleken." Daarnaast licht de minister de voortgang rondom de Intelligente Snelheidsassistent (ISA) toe.
Kamerbrief Harbers

Adriaansens wil meer r&d-resultaten in sector industrie

Het kabinet wil de investeringen in r&d opschroeven om voorop te blijven in industriebeleid. Dat schrijft minister Adriaansens aan de Kamer. "Het kabinet zet in op verhoging van R&D investeringen van 2,3% (2020) tot 3% van het BBP. Specifiek voor de industrie streeft het kabinet naar een evenredige bijdrage hieraan van de bedrijven in de sector industrie", aldus de minister. Ook wil het kabinet knelpunten voor innovatie wegnemen. "In een separate Kamerbrief over Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid zal het kabinet na de zomer ingaan op hoe de specifieke knelpunten op dit vlak zullen worden geadresseerd", aldus de minister.
Kamerbrief Adriaansens
 

Kabinet wil investeringstoets voor sector Defensie

Het kabinet heeft afgelopen week de Kamer geïnformeerd over de lopende initiatieven om kennis te beschermen. Veel punten zijn al bekend, maar aanvullend wil het kabinet ook een investeringstoets invoeren voor de sector Defensie. In de brief wijzen de ministers Yeşilgöz-Zegerius en Adriaansens op het belang van kennisbescherming. "Onze open markt en kenniseconomie, met sterke innovatiekracht en hoogwaardige hightech-ecosystemen, maakt ook dat we een aantrekkelijk doelwit zijn voor landen die kennis en technologie proberen te stelen of achter bedrijfsovernames, fusies en investeringen zitten die Nederland geen goed doen", zo valt te lezen.
Kamerbrief Yeşilgöz-Zegerius en Adriaansens

Kabinet wil online fraude tegengaan

Het kabinet heeft afgelopen week maatregelen aangekondigd om online fraude zoals Phishing en Spoofing tegen te gaan. Zo moet spoofing wettelijk strafbaar worden en zal de communicatie naar consumenten toe worden aangescherpt. Ook gaat het kabinet met banken en telecomaanbieders in gesprek over wat zij kunnen doen om consumenten beter te beschermen. Bij politie en OM zal de aanpak van online fraude meer prioriteit krijgen en TNO is gevraagd nader onderzoek te doen. Komende tijd zullen de initiatieven verder worden uitgewerkt.
Kamerbrief Yesilgöz-Zegerius, Kaag, Weerwind, Adriaansens
 

Kabinet wil meer digitale diensten aanmerken als 'vitaal'

Minister Adriaansens is voornemens om meer digitale diensten aan te merken als 'vitaal', waardoor zij onder strengere cyberbeveiligingsregels zullen vallen. Zij denkt hierbij aan meer DNS-dienstverleners dan nu het geval is en aan datacenters. "Er is reden om in Nederland meer DNS-dienstverleners als essentieel te zien dan nu het geval is. Het gaat dan om aanbieders zoals hostingbedrijven die DNS- diensten leveren aan een groot aantal klanten, bijvoorbeeld in het mkb. Een incident bij een aanbieder kan leiden tot honderdduizenden onbereikbare websites, e-mailsystemen, enzovoorts", aldus de minister.
Kamerbrief Adriaansens

Hoogleraar: Wetenschappers moeten meer de samenwerking zoeken

Wetenschappers moeten meer de samenwerking zoeken met wetenschappers uit andere disciplines en mensen uit de praktijk bij het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Dat stelt hoogleraar Laurens Hessels bij zijn intreerede als hoogleraar Maatschappelijke waarde van wetenschap.
Artikel Rathenau Instituut


Essay: Beleidsmakers moeten debat aan over kwaliteit onderzoek

Ook beleidsmakers moeten het gesprek aan durven gaan over de kwaliteit van wetenschappelijke onderzoeken. Dat staat in het essay 'Twijfelachtige onderzoekspraktijken zijn een zorg voor de hele samenleving' van het Rathenau Instituut. Onderzoekers zouden niet altijd de juist conclusies trekken op basis van hun metingen en waarnemingen, schrijft het instituut. Discussies hierover worden nu enkel onder wetenschappers zelf gevoerd. 
Artikel Rathenau Instituut
 

Rathenau: Onderzoeksproductie umc's groeit

De universitair medische centra worden een steeds belangrijke factor in het onderzoeksstelsel. Dat blijkt uit een nieuwe factsheet van het Rathenau Instituut. Zo is het aantal wetenschappelijke publicaties in tien jaar met 53 procent gegroeid. "In de maatschappelijke discussie in Nederland over de wetenschap gaat het vaak vooral over de universiteiten en veel minder over de umc's", aldus onderzoeker Alexandra Vennekens van het Rathenau Instituut. "Dat is onterecht want zij nemen een groot deel van de wetenschappelijke output voor hun rekening. De kwaliteit daarvan is internationaal gezien hoog."
Artikel Rathenau Instituut


QuTech lanceert testbed voor veilige quantumcommunicatie

Een consortium van partijen waaronder QuTech (een samenwerking van TNO en de TU Delft) heeft een Quantum-testbed gelanceerd waarmee beveiligde communicatie kan worden onderzocht op basis van quantumfysica. Met Quantum-sleuteldistributie (Quantum Key Distribution, QKD) moeten gegevens beter beveiligd zijn. In dezelfde week kondigde UK Research and Innovation (UKRI) aan dat een nieuwe stap is gezet in QKD via satellieten. Ook hier zit via ISISPACE een Nederlands tintje aan.
Nieuwsbericht QuTech
Nieuwsbericht UKRI


Kaag wijst op innovatieve karakter digitale euro

Minister Kaag benadrukt in een Kamerbrief het innovatieve element van de mogelijke invoering van een digitale euro. "De digitale euro kan dienen als pan-Europese open basis-infrastructuur voor het betalingsverkeer. Private partijen, zoals banken en fintechs, kunnen met behulp van de digitale euro voor de hele eurozone nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bank- en betaaldiensten gaan ontwikkelen", aldus de minister. Kaag stelt dat daarbij aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. "Er dienen waarborgen te zijn voor de financiële stabiliteit en de transmissie van het monetaire beleid. De privacy van gebruikers moet zorgvuldig worden vormgegeven, evenals de waarborgen om te voorkomen dat de digitale euro wordt gebruikt voor witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking", aldus Kaag, die een wetgevend voorstel verwacht in 2023.
Kamerbrief Kaag


Nederland dient voorstel in voor herstel- en veerkrachtplan

Nederland heeft formeel een voorstel ingediend in het kader van het Europese herstel- en veerkrachtplan (RRF). Dit plan is opgesteld om landen te ondersteunen bij het toekomstgerichte herstel na corona. Als het plan wordt goedgekeurd door de Europese Commissie ontvangt Nederland 4,7 miljard euro, onder andere voor projecten op de thema's groene transitie, versnellen van de digitale transformatie, verbetering van de woningmarkt, versterking arbeidsmarkt en toekomstgericht onderwijs. Uit een analyse van het CPB blijkt dat de macro-economische gevolgen van het plan zeer beperkt zijn.
Persbericht Europese Commissie
Nieuwsbericht CPB


Jetten: Nederland draagt bij aan kennisverspreiding om klimaatmitigatie

Op verzoek van het CDA heeft minister Jetten de Kamer afgelopen week bijgepraat over de diverse initiatieven die Nederland steunt om in het kader van de klimaattransitie te zorgen voor technologie- en kennisoverdracht. "Nederland loopt in veel van deze sectoren voorop wat betreft innovatieve en duurzame technieken en draagt ook actief bij aan het verder verspreiden van deze kennis en technologie, om zo klimaatmitigatie wereldwijd te bevorderen", schrijft Jetten.
Kamerbrief Jetten
 

Adriaansens: Veiling 3,5 Ghz-band in tweede kwartaal 2023

Minister Adriaansens streeft er naar om de veiling van de 3,5 Ghz-band in het tweede kwartaal van volgend jaar te houden, zodat de band eind 2023 beschikbaar komt voor mobiele communicatie. Dat schrijft ze aan de Kamer. Naar aanleiding van een advies, dat de steun heeft van Inmarsat (bedrijf in satelliet communicatie) en de mobiele netwerkoperators, besluit Adriaansens om met Inmarsat aan te sturen op verhuizing naar Griekenland, al kent het proces nog wel enige onzekerheden.
Kamerbrief Adriaansens

Nieuws en achtergronden uit Europa

Rapport: EU blijft sterk op r&d, maar positie zwakt af

De positie van de EU op het gebied van onderzoek en ontwikkeling blijft sterk, maar zwakt af. Dat blijkt uit het rapport Science, Research and Innovation Performance of the EU. Deels heeft dit te maken met een inhaalslag van andere mogendheden, deels met de lagere investeringen in de EU tijdens de coronacrisis. Desondanks reageert Eurocommissaris Gabriel optimistisch. "Uit het verslag over 2022 [..] blijkt dat onderzoek en innovatie in de EU van cruciaal belang zijn voor het scheppen van de duurzame en veerkrachtige toekomst die Europa nodig heeft. De digitale en de groene transitie zijn eenvoudigweg niet mogelijk zonder sterke onderzoeks- en innovatiesystemen." In het persbericht geeft Gabriel aan waar volgens haar op ingezet moet worden.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Rapport Science, Research and Innovation Performance of the EU
Artikel Nether
Artikel ScienceBusiness

Opinie: Datawet remt innovatie

De door de Europese Commissie gepresenteerde Datawet biedt onvoldoende mogelijkheden voor Europese bedrijven om innovatief en concurrerend te worden op de mondiale markt. Dat stelt Zach Meyers van het Centre for European Reform. Volgens Meyers is de wet ontworpen op een manier die aansluit bij privacywet AVG, alleen dan met betrekking tot industriële in plaats van persoonlijke data. "De regels van de AVG hebben misschien een belangrijke regelgevende norm vastgelegd, maar ze lijken Europese bedrijven niet veel concurrentievoordeel te bieden ten opzichte van Amerikaanse digitale platforms", stelt hij. Volgens hem zouden bedrijven juist ondersteund moeten worden bij het verzamelen en gebruiken van gegevens. "Nog belangrijker is dat er financiering beschikbaar is voor bedrijven om te investeren in radicale op data gebaseerde innovatie”, aldus Meyers.
Artikel CER

EU-voorzitter Tsjechië wil inzetten op onderzoek en innovatie

Tsjechië heeft de voorzittershamer van de EU overgenomen van Frankrijk en geeft aan komend jaar veel in te willen zetten op onderzoek en innovatie. Dat analyseert Nether na publicatie van het Tsjechische plan.
Artikel Nether
Plan Tsjechië


Europees Parlement akkoord met DMA en DSA

Het Europees Parlement heeft tot vreugde van het Nederlandse kabinet ingestemd met zowel de Digital Services Act als de Digital Markets Act. Hiermee worden techbedrijven voor het eerst stevig op grote schaal gereguleerd. De DMA moet volgend jaar van kracht worden, de DSA gaat in 2024 in werking. Minister Adriaansens: "We kunnen nu echt van start met de vernieuwing van de Europese digitale markt. Zo geven we ondernemers van klein tot groot groeikansen, bevorderen we eerlijke concurrentie en zijn consumenten beter beschermd. De DMA en DSA brengen digitale mogelijkheden voor iedereen dichterbij. We blijven innovatie stimuleren, zijn straks minder afhankelijk van grote platforms door meer markttoegang en gaan illegale inhoud, cybercriminaliteit en het misleiden van consumenten en ondernemers tegen". De minister laat verder weten in gesprek te gaan met de betrokken organisaties en bedrijven over de gevolgen van de nieuwe regelgeving.
Persbericht minister Adriaansens (algemeen)
Persbericht minister Adriaansens (dialoog)
Persbericht Europese Commissie
 

Europese Commissie wil door met Europese digitale identiteit

De Europese Commissie wil de wens om tot een vorm van een Europese digitale identiteit te komen doorzetten. Dat viel op te maken uit een verslag van de laatste Telecomraad dat afgelopen week door de bewindslieden Van Huffelen en Adriaansens naar de Kamer is gestuurd. Eerder werd duidelijk dat de lidstaten, waaronder Nederland, een Europees BSN niet zien zitten. "De Commissie onderstreepte het belang van een Europese digitale identiteit en benadrukte dat dit belangrijk is voor de Europese burgers. De lidstaten moeten gezamenlijk een werkbaar systeem ontwikkelen, anders zullen grote digitale platforms dit naar zich toe trekken, zonder de noodzakelijke waarborgen en zonder verdere invloed van EU burgers en overheden. De Commissie gaf aan daarom in te zetten op een geharmoniseerde aanpak voor een beveiligd systeem met volledige gegevensbescherming en controle door gebruikers", zo valt te lezen
Kamerbrief Adriaansens en Van Huffelen
 

Europese ministers spreken over synergie innovatiefinanciering

Tijdens de aankomende informele Raad voor Concurrentievermogen zal worden gesproken over synergieën in onderzoeks- en innovatiefinanciering in Europa. Dat staat in de vorige week gepresenteerde agenda. Uit de Kamerbrief: "De verwachting is dat het beleidsdebat gericht zal zijn op het versterken van de synergie tussen de Europese, nationale en regionale onderzoeks- en innovatieprogramma's, met als doel het potentieel voor samenwerking op onderzoek en innovatie in Europa maximaal te benutten. Er wordt hierbij gekeken naar synergiën tussen verschillende Europese programma'', zoals Horizon Europe en de Structuurfondsen, maar ook naar synergieën tussen Europese programma's en nationale en regionale programma's."
Kamerbrief Adriaansens
 

Buitenlandministers spreken over digitale diplomatie

Tijdens de aankomende Raad Buitenlandse Zaken zal blijkens de geannoteerde agenda conclusies worden aangenomen waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen om te komen tot "een coherent en effectief buitenlandbeleid op het gebied van digitalisering en technologie". Volgens minister Hoekstra worden daarbij naar verwachting acties geformuleerd "op het gebied van cyberveiligheid en het promoten van een mensgerichte benadering van digitalisering en een open, vrij en veilig internet". Deze lijn wordt onderschreven door het Nederlandse kabinet. "Een sterke digitale en technologische positie van de EU en de benodigde investeringen zijn noodzakelijk om weerbaar te zijn tegen groeiende dreigingen die de open strategische autonomie van de EU ondermijnen. Digitale diplomatie, waaronder samenwerking met internationale partners, kennisinstellingen, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven en het inzetten van het normerende vermogen van de EU, draagt hier aan bij", aldus Hoekstra.
Kamerbrief Hoekstra


EP ondanks weerstand akkoord met regels taxonomie: gas en kernenergie zijn 'groen'

Het Europees Parlement heeft ondanks maatschappelijke weerstand en interne verdeeldheid afgelopen week ingestemd met de voornemens van de Europese Commissie om gas en kernenergie te labelen als 'groene' investeringen. 278 EP-leden stemden voor, 328 tegen en 33 onthielden zich van stemming. Een absolute meerderheid van 353 leden was nodig om het voorstel te verwerpen. Onder milieuactivisten en groene politici wordt gevreesd dat met dit besluit investeringen in innovatieve energievoorzieningen minder aantrekkelijk worden. Hierdoor blijft de EU langer afhankelijk van Rusland en wordt het moeilijker om de klimaatdoelstellingen te halen. Een artikel op Euractiv geeft reacties weer. In een artikel op Politico wordt de verwachting uitgesproken dat rechtszaken zullen volgen.
Nieuwsbericht Europees Parlement
Artikel Euractiv
Artikel Politico
 

Breed debat over wenselijkheid respijtperiode bij patentaanvraag

ScienceBusiness dook in de lopende discussie of de EU een respijtperiode zou moeten instellen bij octrooiaanvragen. Volgens onderzoek lopen veel universiteiten en uitvinders octrooien mis door hun uitvinding onbedoeld te vroeg prijs te geven. Aan de andere kant levert een respijtperiode onzekerheid op in het octrooisysteem. Het onderzoek past in een bredere discussie over de harmonisatie van het mondiale patentsysteem.
Artikel ScienceBusiness


EUA kritisch op Europese innovatieagenda

Waar de League of European Research Universities (LERU) vorige week overwegend positief reageerde op de door de Europese Commissie gepresenteerde Europese innovatieagenda, is de EUA (de vereniging van Europese universiteiten) deze week kritisch. Zo worden onder andere concrete stappen gemist. "Dit komt voort uit een conceptualisering van innovatie die veel te conventioneel is om werkelijk vast te leggen waar Europa als innovator het beste in is en om de meest geschikte maatregelen te legitimeren om zijn prestaties te verbeteren", zo valt te lezen in een reactie op de site. "De relatief weinig verwijzingen naar het hoger onderwijs in de mededeling stellen universiteiten voornamelijk voor als leveranciers van kwantificeerbare inputs voor industriële waardeketens. Dit versterkt een beperkt begrip van wat universiteiten kunnen en al doen voor innovatie in Europa." Ook The Guild (vereniging research-intensieve universiteiten) vindt dat de agenda een te beperkte technologische invulling aan innovatie geeft.
Artikel EUA
Artikel The Guild
Artikel Nether
 

JRC: Vijf digitale oplossingen voor een groener Europa

Het Joint Research Centre heeft vijf 'digitale' oplossingen om toe te werken naar een groener Europa: 1) Het zonne- en windpotentieel op onze daken in kaart brengen, 2) Industriële processen verbeteren met slimme technologie, 3) Digitale technologie voor slimme, duurzame huisvesting, 4) Living labs om toekomstige mobiliteitsoplossingen te testen, 5) Digitale tools ter ondersteuning van de productiviteit van de boerderij en emissiebeperking.
Artikel JRC
 

Facebook en Instagram dreigen te worden gesloten in de EU

Populaire apps als Facebook en Instagram dreigen voor Europeanen te worden afgesloten. Dat schrijft Politico naar aanleiding van een bevel van de Ierse privacytoezichthouder richting Meta (moederbedrijf van Facebook en Instagram) om de dataoverdracht naar de VS te stoppen. Het bevel volgt op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit 2020 waarin een overeenkomst tussen de VS en de EU nietig werd verklaard. De VS en de EU werken aan een nieuwe dataovereenkomst. Een akkoord hierover wordt op zijn vroegst eind dit jaar verwacht.
Artikel Politico
 

EPO: Octrooiaanvrager mag geen AI-systeem zijn

Het Europese patentbureau EPO heeft ook in de beroepprocedure geoordeelde dat octrooien alleen kunnen worden aangevraagd door mensen en dus niet door kunstmatige intelligentiesystemen.
Nieuwsbericht EPO
 

Opinie: AI kan motor zijn voor innovatie van publieke sector

Kunstmatige intelligentie kan een motor zijn voor innovatie van de publieke sector, stelt Carlos Santiso (hoofd van de OESO-divisie die gaat over digitalisering, innovatie en open overheid) in een blog op de site van OPSI (Observatory of Public Sector Innovation). "Om AI te gebruiken als hulpmiddel voor beter beleid, betere diensten en beter beslissingen, moeten overheden strategisch denken, de juiste balans vinden tussen kansen en risico's, buiten het kader van de publieke sector denken om te innoveren en samenwerken met nieuwe spelers", stelt hij.
Blog OPSI

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Opinie: Digitaal id-bewijs om ransomware via crypto tegen te gaan

Ransomware via crypto kan alleen worden bestreden als een digitaal id-bewijs met biometrische gegevens wordt geïntroduceerd. Dat stelt Bill Foster, de voorzitter van een wetenschapscommissie in het Amerikaanse huis van afgevaardigden in een artikel op Nextgov. Het id-bewijs moet daarmee fungeren als een soort paspoort. Tijdens een hoorzitting over de gevolgen van technologie op privacy en veiligheid wees hij er op dat de voordelen van een digitale identiteit opwegen tegen de nadelen (bijvoorbeeld de privacyrisico's en bevooroordeling door algoritmes). Foster werkt aan wetgeving om overheidsdatabases met biometrische data te harmoniseren en interoperabel te maken. Ook in Europa woedt een discussie over de wenselijkheid van een digitale identiteit. Zie hiervoor het stuk hierboven onder de kop ‘Europese Commissie wil door met Europese digitale identiteit’.
Artikel Nextgov

Het dilemma van een open wetenschap in een gevaarlijke wereld

In een verdiepend artikel op ScienceBusiness werd afgelopen week geschetst met welke dilemma's de grote industrielanden te maken hebben met betrekking tot de balans tussen enerzijds het profiteren van open science en anderzijds het beschermen van kennis. De afgelopen jaren zijn landen steeds voorzichtiger geworden met als gevolg dat dit volgens ScienceBusiness een negatieve impact heeft op hun eigen wetenschap. Zo wordt er door de bondgenoten jaarlijks voor 2 biljoen dollar aan r&d uitgegeven. "COVID-19-vaccins, kunstmatige intelligentie, kwantumcomputing en klimaattechnologieën zijn slechts enkele van de recente producten van deze ongekende stroom van ideeën en talent over de grenzen heen", zo valt te lezen. Alondra Nelson van het White House Office of Science and Technology Policy zei hierover tijdens de recente G7-top in Frankfurt: "We kunnen niet toestaan dat onze acties onszelf meer schade berokkenen dan welke concurrent of tegenstander dan ook".
Artikel ScienceBusiness

Merics: China ziet data als nationaal bezit

China gaat veel verder dan andere mogendheden, zoals de VS en de EU, in het controleren van hun data-economie. Dat schrijft Merics. "Net als elders probeert China een evenwicht te vinden tussen veiligheid, privacy en de vlotte stroom van data die nodig is om economische groei en technologische innovatie te stimuleren. Maar China's antwoord op deze evenwichtsoefening gaat veel verder dan de Europese inspanningen", zo valt te lezen. Dit kan volgens de denktank grote gevolgen hebben voor de toekomst van China, maar ook voor landen die zaken willen doen met China. "Uiteindelijk maakt het creëren van een door de staat geleide data-economie deel uit van een strategie die data behandelt als een nationaal bezit, en dus de nadruk legt op staatssoevereiniteit", aldus Merics. "China wil de binnenlandse circulatie van data – en de algoritmen, patenten, informatie en andere digitale goederen die eraan ten grondslag liggen – bevorderen en tegelijkertijd op een zeer gecontroleerde manier profiteren van grensoverschrijdende stromen."
Analyse Merics

Rapport: Wetenschap moet voorbereid zijn op breuk met China

Het verbreken van de wetenschappelijke banden met China zou een veel grotere impact hebben dan de recente breuk met Rusland. Dat zegt de voormalige Britse minister van wetenschap Jo Johnson in een rapport waar ook ScienceBusiness over schrijft. Volgens hem is de Russische wetenschappelijke basis zwak, maar China is voor veel van de G7-landen een prominente onderzoekspartner. "Hoewel universiteiten begrijpelijkerwijs op het beste hopen, moeten ze zich ook op het ergste voorbereiden door hun academische partnerschappen te diversifiëren om het risico van financiële en strategische afhankelijkheid van potentieel vijandige landen te verkleinen", aldus Johnson.
Rapport Jo Johnson
Artikel Science Business

Witte Huis werkt aan onderzoeksplan solar geoengineering

Het Witte Huis werkt volgens een artikel op MIT Technology Review aan een plan dat de basis moet vormen voor onderzoek naar het omstreden solar geoengineering, oftewel het kunstmatig aanpassen van het klimaatsysteem. Volgens het artikel is het de eerste keer dat vanuit de federale overheid zo'n initiatief wordt genomen.
Artikel MIT Technology Review

Onderzoek RAND naar deepfake

Onderzoeksinstelling RAND heeft een rapport gepubliceerd dat beleidsmakers inzicht moet bieden in de techniek achter en de gevaren van deepfake. Ook worden beleidsaanbevelingen gedaan.
Onderzoek RAND

Onderzoek: Digitale kloof tussen Amerikaanse universiteiten

Amerikaanse universiteiten lopen achter in digitalisering, zo concludeert Open Access Government naar aanleiding van de Higher Education Digital Experience Report 2022 van Great State. Uit het onderzoek blijkt dat studenten een brede digitale ervaring verwachten, maar dat veel universiteiten op dit punt niet leveren. Veel universiteiten hebben ook geen digitale strategie. "Het rapport van Great State legt de enorme digitale ervaringskloof bloot tussen wat 'digital native'-studenten willen en wat ze krijgen", zo valt te lezen.
Analyse Open Access Government
Rapport Great State