Raadsleden Tim van der Hagen en Roshan Cools nemen afscheid

Tim van der Hagen en Roshan Cools zwaaien eind deze maand af als raadslid. Beiden hebben twee termijnen van vier jaar in de raad gezeten. Afgelopen vrijdag waren ze voor het laatst bij de raadvergadering. De AWTI zal hun waardevolle bijdragen aan vele adviezen missen. Hoe kijken ze zelf terug op de afgelopen jaren?

foto Roshan en Tim
Beeld: ©AWTI

Acht jaar lang adviseerden deze raadsleden onafhankelijk regering en parlement op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Roshan Cools: "Ik zal de vele interacties die ik de afgelopen jaren heb gehad met de verschillende raads- en stafleden missen, deze waren enorm leerzaam en blikverruimend. Ik kwam binnen met een nieuwsgierige blik, maar vooral met de blik van de wetenschapper van de werkvloer, en verbaasde me over hoe ontzettend verschillend het perspectief van de wetenschap kan zijn van die van de politiek, de maatschappij en het bedrijfsleven. Het benadrukte voor mij het belang van het gesprek: Wetenschap, technologie en innovatie floreren immers alleen  bij een sterke verbinding tussen kennisinstituten, politiek en maatschappij. Het was inspirerend om te zien hoe de steeds heel verschillende raadsleden en stakeholders met heel diverse perspectieven over de jaren heen steeds meer bereid leken om steeds vaker uit hun comfortzone te treden om het respectvol met elkaar oneens te zijn en zo voorbij belemmerende grenzen te gaan om tot een gezamenlijk gedragen en genuanceerd advies te komen. In de acht jaar dat ik lid was, zag ik de raad diverser worden, waarbij meer verschillende soorten expertise gerepresenteerd werd, en waarmee het debat vrijer en meer multidimensioneel werd. Ik hoop dat deze trend doorgezet wordt." 

Ook Tim van der Hagen blikt terug op acht waardevolle jaren. "De AWTI gaf mij de gelegenheid om los te komen van mijn eigen ‘bubble’ en dagelijkse beslommeringen en om samen met een team te proberen WTI optimaal in te zetten voor meer welvaart en welzijn. Ik heb het als een luxe ervaren dat je daar een dag per maand over mag doordenken, filosoferen en van gedachten mag wisselen met een diverse groep slimme en fijne mensen. Ik zal dat maandelijkse hoogtepunt missen. Ik kijk met trots terug op de AWTI-adviezen van de afgelopen jaren, die vooral dankzij de inzet van de staf concrete handvaten bieden voor een effectief WTI-beleid."

Beiden zijn nog tot eind deze maand verbonden aan de AWTI, daarna maken zij plaats voor nieuwe raadsleden. Beiden hebben nog tips voor hun opvolgers. Tim van der Hagen: "Heel fijn dat de AWTI weer een fantastische voorzitter heeft. Blijf kritisch, ook naar elkaar. En ga volle kracht vooruit: de samenleving heeft de AWTI - jullie - nodig." Roshan Cools: "Denk tegen en werk mee, aan het verbinden van experts. Om WTI beleid te richten op een weerbare en wendbare maatschappij."