AWTI e-mail alert 27 mei 2021

Massaal investeren in innovatie is de weg naar klimaatneutraliteit in 2050, aldus het Internationaal Energieagentschap. Het Europees Parlement stemt in ieder geval voor meer investeringen in groene waterstof, groene steenkool en staal. De OESO laat zien wat doeltreffend beleid is om ‘high risk, high impact’ onderzoek te bevorderen. Verder deze week ook aandacht voor de langetermijngevolgen van de AI voor mensen en samenlevingen en manieren voor overheden om technologische ontwikkelingen in goede banen te leiden en de negatieve effecten te beperken.

Nieuws van de AWTI


Advies ‘Samen de lat hoog leggen. Regio en rijk bundelen krachten voor innovatie’

Gisteren heeft de AWTI zijn advies ‘Samen de lat hoog leggen. Regio en rijk bundelen krachten voor innovatie’ aangeboden aan het kabinet. De Raad beantwoordt in dit advies de vraag: Wat kan het rijk doen om de innovatiekracht van Nederland als geheel te versterken door bij te dragen aan de innovatiekracht van elke regio? Het advies mondt uit in vier aanbevelingen: kom tot een overkoepelend toekomstbeeld (1), zorg voor interdepartementale regie en creëer verbindingen (2), kom tot goed doordachte regionale innovatie-ecosysteem agenda’s (3) en stimuleer vernieuwing in en mét de regio (4).
Advies AWTI

 

Definief programma AWTI-symposium Rijk aan kennis

Op donderdag 17 juni organiseert de AWTI online het AWTI-symposium: Rijk aan kennis. Het symposium zal inhoudelijk ingaan op het AWTI-advies Rijk aan kennis.
Programma
Aanmelden

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Rathenau Instituut verwacht forse stijging overheidsuitgaven voor r&d en innovatie

Nederland zal de komende jaren aanmerkelijk meer uitgeven aan r&d en innovatie dan in de afgelopen periode. De uitgaven van de rijksoverheid zullen naar verwachting in 2025 met 9,2 miljard euro een kwart hoger liggen dan in 2019 (7,3 miljard). Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van het Rathenau Instituut van de totale investeringen in wetenschap en innovatie (TWIN-rapport 2019-2025). Ondanks stijgende uitgaven zal Nederland waarschijnlijk ook in 2021 niet voldoen aan de Europese afspraken over het aandeel van het bbp dat wordt uitgegeven aan r&d en innovatie.
Nieuwsbericht Rathenau

Rapport Rathenau


EU: Onder voorwaarden internationaal blijven samenwerken in onderzoek en innovatie

De Europese Commissie (EC) heeft een mededeling aangenomen over haar mondiale aanpak van onderzoek en innovatie. De EU ziet voor zichzelf een leidersrol in het ondersteunen van internationale onderzoeks- en innovatiepartnerschappen en wil dat de knapste koppen ter wereld samenwerken om oplossingen aan te reiken om onze samenlevingen groen, digitaal en gezond te maken. Ondanks de geopolitieke spanningen die toenemen en mensenrechten en fundamentele waarden die op de proef worden gesteld, wil de EU multilateralisme, openheid en wederkerigheid bevorderen. De mondiale aanpak van coronapandemie heeft aangetoond dat het bundelen van krachten leidt tot een betere toegang tot wetenschappelijke kennis.
Persbericht EC
Q&A – EC
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Neth-ER


IEA: Direct stoppen met nieuwe fossiele-energieprojecten en massaal investeren in innovatie

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tot nul herleiden tegen 2050 is nog altijd mogelijk, stelt een rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Maar veel marge is er niet. Er mogen in ieder geval geen nieuwe fossiele projecten meer worden opgestart, aldus de organisatie. Op de korte termijn is een onmiddellijke en grootschalige inzet van alle beschikbare schone en efficiënte energietechnologieën vereist, voor de lange termijn zijn ook nog veel nieuwe technologieën nodig. Er moet een grote wereldwijde impuls komen om de ontwikkeling daarvan te versnellen. Een artikel van Intelligencer ziet daarvoor nog te weinig politieke steun in de wereld. In een artikel van het World Economic Forum (WEG) stelt de Finse premier Sanna Marin dat innovatie alleen niet voldoende is om de klimaatcrisis aan te pakken. Zij pleit bijvoorbeeld ook voor CO2-emissieheffingen. Het nieuwe European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) gaat in een nieuwsbrief vertellen hoe de EU naar klimaatneutraliteit in 2050 werkt. Nummer 1 verscheen deze week.
Persbericht IEA
Rapport IEA (pdf)
Artikel Intelligencer
Artikel WEF
Clean Energy newsletter CINEA #1

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Sector en ministerie sluiten akkoord over besteding coronasteun hoger onderwijs

Het ministerie van OCW en het hoger onderwijs en onderzoek hebben een bestuursakkoord gesloten over de verdeling van het deel van het Nationaal Programma Onderwijs dat voor de sector is bedoeld. Het gaat om 284 miljoen voor het hbo en 83,6 miljoen voor de universiteiten, bedoeld om de komende twee jaar de schade van de coronacrisis te beperken. Voor onderzoekers is er nog eens 162 miljoen. Het totale steunpakket voor het onderwijs heeft een omvang van 8,5 miljard euro.
Kamerbrief (pdf)

Bestuursakkoord (pdf)
Nieuwsbericht HOP / UToday


NWO investeert 20 miljoen euro in wetenschappelijke infrastructuur

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert 20 miljoen euro in zeven projecten voor vernieuwende wetenschappelijke infrastructuur. Deze ‘investeringen NWO-groot’ worden ingezet voor de aanschaf van hoogwaardige apparatuur, dataverzamelingen en software.
Nieuwsbericht NWO

Gehonoreerde projecten


Opinie: Rankings van universiteiten creëren een verdraaid beeld van kwaliteit

Rankings kunnen handig zijn voor het vergelijken van opleidingen, maar een hoge ranking moet niet worden verward met kwaliteit, zegt student Tessa Groen (UM) in een artikel van ScienceGuide. Groen hield zich bij het bureau Policy en Rankings van de UM als student-assistent twee jaar lang bezig met het verzamelen en aanleveren van data voor rankings. Onlangs rondde ze haar masterscriptie af die over rankings gaat.
Artikel ScienceGuide


SURF gaat cyberveiligheid hoger onderwijs verbeteren

Om de cyberveiligheid van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen te verbeteren, zullen ze toetreden tot een nieuw gerealiseerd Security Operations Center van SURF, meldt demissionair minister Ingrid van Engelshoven (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. Om meer inzicht te krijgen in de eigen informatiebeveiliging en privacymaatregelen, doen de instellingen ook mee aan de tweejaarlijkse SURFaudit.
Kamerbrief (pdf)

Nieuwsbericht ScienceGuide


VSNU en NWO willen meer geld van overheid voor hoger onderwijs en onderzoek

De VSNU en NWO hebben allebei een brief gestuurd aan informateur Mariëtte Hamers met aanbevelingen voor het wetenschapsbeleid van het volgende kabinet. Beide organisaties vragen om extra publieke investeringen in onderzoek en innovatie in de komende jaren. NWO vraagt verder bijvoorbeeld om een evenwicht in investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek. De VSNU wil extra investeringen in kleinschalig universitair onderwijs en moderne onderwijsfaciliteiten.
Nieuwsbericht NWO
Brief NWO (pdf)
Nieuwsbericht VSNU
Brief VSNU (pdf)
 

Techleap.nl en DSA: “Betrek start-ups en scale-ups bij economisch herstel”

In een brief aan informateur Mariëtte Hamer wijzen Techleap.nl en Dutch Startup Association (DSA) de formerende partijen op de rol die start-ups en scale-ups (kunnen) spelen in het economisch herstel. Ze kunnen helpen bij de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen én zorgen voor banen en een samenleving met gelijke kansen voor iedereen.
Nieuwsbericht Techleap
Brief aan de Informateur (pdf)


ROB-advies ‘Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data’

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft een advies uitgebracht over het gebruik van data door de overheid. “In het advies 'Sturen of gestuurd worden?' wijst de Raad volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren op de dringende noodzaak om de legitimiteit van sturen met data te waarborgen. Hoewel datasturing vele kansen biedt, kan dat volgens de Raad pas succesvol zijn als de sturing niet alleen effectief en efficiënt is, maar ook legitiem. Dat wil zeggen dat partijen die sturen met data democratisch kunnen worden gecontroleerd (1), dat machtsmisbruik en corruptie van deze partijen kan worden tegengegaan (2) en dat het leervermogen van het openbaar bestuur kan worden versterkt.
Nieuwsbericht ROB

Advies ROB
Nieuwsbericht NOS


Rathenau Instituut: Vinger aan de pols houden bij Europees beleid online platformen

Bij de behandeling van twee Europese wetsvoorstellen om digitale marken te reguleren, zou de Tweede Kamer goed moeten kijken naar vijf onderwerpen, schrijft het Rathenau Instituut in een Bericht aan het parlement: verplichtingen voor risk assessments, zeggenschap over en transparantie van persoonlijke data, de regulering van poortwachters, de nutsfunctie van online platformen en de aanpak van schadelijke content.
Publicatie Rathenau (pdf)


Podcasts ‘Een skills based arbeidsmarkt’

“Het is tijd om onze arbeidsmarkt te moderniseren”, stelde Wouter Koolmees bij zijn aantreden als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar wat is er eigenlijk mis met de arbeidsmarkt en hoe moet die veranderen? In een reeks van vijf podcasts gaan TNO-experts op zoek naar de antwoorden. Eerste onderwerp: Hoe maken we de arbeidsmarkt veerkrachtig en toekomstbestendig?
Podcast TNO


Rabobank: Meer gebiedspecifiek overheidsbeleid en menselijke maat nodig

De minister van Economische Zaken zou zijn of haar takenpakket moeten uitbreiden met de portefeuille ‘Brede Welvaart’. Door dit extra takenpakket kan de minister gerichter beleid voeren op de maatschappelijke, sociale en economische opgaven in de verschillende regio’s van Nederland. Dit advies, vastgelegd in het Coöperatief Convenant, vloeit voort uit 14 regionale dialogen met in totaal 5.000 deelnemers die Rabobank dit voorjaar organiseerde.
Nieuwsbericht Rabobank

Rapport Rabobank


Provincie Noord-Holland maakt algoritmes openbaar

De provincie Noord-Holland wil de algoritmes die zij gebruikt openbaar maken. Ook wil zij meer 3D-visualisaties gaan inzetten, onder meer in participatietrajecten. Dat staat in de datastrategie 2021-2023. Verder wil de provincie, samen met andere provincies, een aantal datasets beschikbaar stellen voor gebruik door derden. Respect voor privacy en veiligheid zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden.
Nieuwsbericht Provincie Noord-Holland

Datastrategie Provincie Noord-Holland (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Europa


EUA: geen top-down model voor Europese Universiteiten

Op 17 mei 2021 hebben de onderwijsministers van EU-lidstaten Raadsconclusies over het European Universities Initiative aangenomen. Ze zien dat het initiatief zich voorspoedig ontwikkelt, maar voegen er ook een serie doelstellingen aan toe, zoals het ontwikkelen van een voorbeeldfunctie voor de rest van het hoger onderwijs, nauwere banden met het bedrijfsleven en het ondersteunen van capaciteitsopbouw in regio’s. Volgens de EUA loop de Europese Raad te hard van stapel met deze nieuwe wensen, nog voordat het initiatief werkelijk van de grond is gekomen. De EUA vindt dat de Europese Universiteiten meer tijd, ondersteuning en geld moeten krijgen en zich veel meer bottom-up kunnen ontwikkelen. Dat laatste vindt ook de VSNU, die daarvoor echter geen steun krijgt van minister Ingrid van Engelshoven (OCW), aldus een artikel van ScienceGuide. Die vreest voor “een elitaire status voor een selecte groep hogeronderwijsinstellingen”.
Persbericht Europese Raad

Raadsconclusies (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht EUA
Artikel ScienceGuide


Europese Onderzoeksraad en Europese Innovatieraad verstevigen samenwerking

De Europese Onderzoeksraad (European Research Council; ERC) en de Europese Innovatieraad (European Innovation Council; EIC) gaan nauwer samenwerken om het marktpotentieel van grensverleggende onderzoeks- en innovatieprojecten een boost te geven. Programma’s worden nauwer op elkaar afgestemd en er komen meer gezamenlijke thematische workshops.
Gemeenschappelijke verklaring ERC / EIC
Nieuwsbericht Neth-ER


Moet de ERC zich zorgen maken over zijn legitimiteit?

Het percentage gehonoreerde onderzoeksvoorstellen in de laatste ERC-ronde was 8 procent. Een artikel van University World News vraagt zich af of de ERC zo niet ten onder gaat aan zijn eigen succes. Werkt het systeem wel als zelfs niet eens alle hoogst gewaardeerde onderzoeken kunnen worden gehonoreerd? Een artikel van Nature wijst op een ander, misschien nog wel groter, probleem van de toewijzing van ERC-beurzen: vooringenomenheid bij beoordelaars. Dat zou in ieder geval gelden in de life sciences. Door bias zouden bepaalde onderzoeksinstellingen steeds opnieuw winnen. Het artikel van Nature refereert aan de uitkomsten van een preprint-onderzoek dat is gepubliceerd door Researchgate.
Artikel University World News
Artikel Nature
Preprint-onderzoek Researchgate


Bijeenkomst: Octrooien meer inzetten voor valorisatie

De EU beschikt over een netwerk van 300 Patent information centres (PATLIB). Afgelopen week organiseerde PATLIB een (online) jaarbijeenkomst met een deels openbaar programma. Het thema was de gezamenlijk aanpak van transities en economisch herstel door het bevorderen van een kenniscultuur en valorisatie onder alle actoren op het gebied van onderzoek en innovatie. De bijeenkomst was speciaal bedoeld voor professionals die zich bezighouden met octrooi-informatie, technologieoverdracht en de commercialisering van innovatie.
Nieuwsbericht EPO

Programma en presentaties bijeenkomst
Videoverslag openbare deel bijeenkomst (YouTube)


Europese Commissie presenteert strategie voor de ‘blauwe economie’’

De Europese Commissie (EC) heeft een mededeling goedgekeurd over de blauwe economie. Het document bevat een gedetailleerde agenda voor de sector om verder te gaan met de omschakeling van ongecontroleerde economische groei naar duurzame blauwe activiteiten. Onderzoek en innovatie op marien en maritiem gebied worden van essentieel belang geacht voor het verwezenlijken van de ambities. De huidige stand van de blauwe economie wordt beschreven in het ‘2021 EU Blue Economy report’ van het JRC.
Nieuwsbericht EC
Publicatie EC (pdf)
Rapport JRC (pdf)


Mensen en samenlevingen in het tijdperk van kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie (EC) heeft een rapport uitgebracht over de langetermijngevolgen die kunstmatige intelligentie (AI) kan hebben op mensen en samenlevingen, meer in het bijzonder op onderwijs, cultuur en creativiteit. Het schetst de tien belangrijkste kwesties en noemt een aantal mogelijke acties die beleidsmakers kunnen ondernemen om ongewenste gevolgen van de opkomst van AI in deze sectoren te voorkomen.
Rapport EC


Digital Skills and Jobs platform gelanceerd

De Europese Commissie (EC) heeft het Digital Skills and Jobs Platform gelanceerd om ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden onder Europese burgers. Het platform wordt gefinancierd vanuit de Connecting Europe Facility en is samen met het Digital Europe-programma een manier om de doelen van het Europese digitale kompas te halen. Dit houdt onder meer in dat 80 procent van de volwassenen tegen 2030 over digitale basisvaardigheden moet beschikken.
Nieuwsbericht EC
Digital Skills and Jobs Platform
Nieuwsbericht Neth-ER


Europees Parlement steunt meer uitgaven voor groene waterstof

Het Europees Parlement pleit voor een plan om de productie van koolstofvrije waterstof commercieel concurrerend te maken. Daarvoor wordt de komende dertig jaar 470 miljard euro uitgetrokken. Maar er is onenigheid over het gebruik van waterstof uit fossiele brandstoffen om infrastructuur en marktontwikkeling in de tussentijd te bevorderen.
Nieuwsbericht Science|Business


Europees Parlement stemt voor onderzoeksprogramma groene steenkool en staal

Nieuwe wetgeving moet vervuilende industrieën die de hoeksteen van de EU vormen, helpen hun steentje bij te dragen aan het CO2-neutraliteit tegen 2050. Eén van de sectoren is kolen en staal. Een grote meerderheid van de leden van het Europees Parlement (EP) heeft een geamendeerd rechtskader voor het onderzoeksfonds voor kolen en staal van de EU goedgekeurd, waardoor het programma de ontdekking en toepassing van nieuwe technologieën in de staalproductie kan financieren, schone energie in voormalige kolenmijnen kan ontwikkelen, geothermische energie kan exploiteren, batterijen kan verbeteren en kan bijdragen aan onderzoek naar de productie van groene waterstof.
Nieuwsbericht Science|Business
Voorstel Europese Raad (pdf)
Amendement EP


Seminar: De platformeconomie tussen regelgeving en digitale geopolitiek

Het Digital Humanism Initiative (DHI) is een internationaal samenwerkingsverband dat een gemeenschap wil opbouwen van wetenschappers, beleidsmakers en industriële spelers die ervoor willen zorgen dat bij de ontwikkeling van technologie de menselijke belangen centraal blijven staan. Op 18 mei 2021 organiseerde het samenwerkingsverband een online seminar over de ontwikkeling van de platformeconomie in Europa. Naast een aantal meer algemene onderwerpen, kwamen ook meer specifieke kwesties aan bod, zoals gegevensbescherming, het verdienmodel, consumentenbescherming en concurrentievraagstukken. Tot slot werden twee verschillende regelgevingsbenaderingen vergeleken: de toepassing van het voorzorgsbeginsel tegenover een kosten-batenanalyse van de interventie.
Verslag Seminar (YouTube)
Website DHI


“EU heeft chipfabrikant meer dan alleen geld te bieden”

De EU heeft grote chipmakers meer dan alleen miljardensubsidies te bieden als het gaat om het opzetten van een grote halfgeleiderfabriek. Het landenblok herbergt genoeg werknemers, onderzoeksinstituten en bedrijven met waardevolle kennis om grote chipbedrijven uit Azië of de Verenigde Staten te lokken. Dat zei Eurocommissaris Thierry Breton (Industrie) tijdens een bezoek aan chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven.
Nieuwsbericht Europa Nu


Duitsland: Mensgerichte aanpak van AI

Sinds dit jaar is in Duitsland vijf miljard euro beschikbaar voor de uitvoering van de nationale AI-strategie, waaronder twee miljard euro voor economische stimulering en een pakket "toekomstige technologieën" dat inspeelt op de pandemie. De omvang van de toegewezen middelen onderstreept het belang dat Duitsland aan AI hecht, aldus een artikel van OECD.AI. De Duitse AI-strategie volgt een holistische benadering bij het nastreven van drie centrale doelstellingen: het veiligstellen van het Duitse concurrentievermogen, het verantwoord ontwikkelen en gebruiken van AI, gericht op het algemeen welzijn, en het ethisch, wettelijk, cultureel en institutioneel verankeren van AI door middel van een brede maatschappelijke dialoog en actieve politieke inspanningen.
Artikel OECD.AI


Frankrijk: Rapport over sterke en zwakke punten in de wetenschap

Frankrijk is nog steeds een "belangrijke Europese wetenschappelijke macht", maar het belang neemt wereldwijd af naarmate de mondiale onderzoeksproductie toeneemt, aldus het rapport ‘l’État de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France’. Het rapport schetst enkele van Frankrijks opmerkelijke successen - zijn leidende positie in wiskunde - maar ook zijn zwakke punten, waaronder een gebrek aan financiering voor kunstmatige intelligentie en zijn slechte ranking voor de impact van zijn chemieonderzoek.
Publicatie Franse overheid (F)
Nieuwsbericht Chemistry World

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Doeltreffend beleid om risicovol onderzoek te bevorderen

De OESO heeft een rapport uitgegeven over het bevorderen van onderzoek dat een hoog risico loopt geen bruikbaar resultaat op te leveren, maar dat bij slagen wel kans maakt op een hoge opbrengst (in welke vorm dan ook). Het rapport analyseert beleidsmaatregelen en mechanismen en verkent veelbelovende praktijkvoorbeelden in een verscheidenheid van contexten.
Rapport OESO


Vermindering van de onzekerheid van academische onderzoeksloopbanen

Dit rapport van de OESO gaat in op problemen in loopbanen in het academisch onderzoek. De nadruk ligt op de problemen van postdoctorale onderzoekers, die veelal posities voor bepaalde tijd bekleden zonder uitzicht op een vaste of ononderbroken baan. Het rapport bespreekt beleidsmaatregelen en praktijkvoorbeelden voor verbetering. Dat is niet alleen van belang voor de onderzoekers zelf, maar voor het hele onderzoekssysteem en uiteindelijk de kwaliteit van de wetenschap.
Rapport OESO


R&d-intensiteit als beleidsdoelstelling

Het OESO-project 'R&d-intensiteit als beleidsdoelstelling' (2019-2020) onderzocht de relatie tussen geaggregeerde nationale r&d-prestaties en ongelijkheden op regionaal, sectoraal en bedrijfsniveau, evenals de relevantie van r&d-intensiteitsdoelstellingen in een context van digitale en AI-gedreven innovatie. Het eindverslag verscheen deze maand. Het werd besproken op een online bijeenkomst van de Finse organisatie voor innovatie VTT. Een webcast hiervan is niet beschikbaar. Online verschenen wel beschrijvingen van elf casestudies en het syntheserapport.
Overzicht Projectresultaten


Hoe overheidsfinanciering innovatie bevordert

In de loop van de geschiedenis heeft overheidsfinanciering enkele van de belangrijkste en meest invloedrijke innovaties in de samenleving mogelijk gemaakt - van koelen en vriezen tot het internet. Maar wat zijn de optimale manieren voor de publieke sector om in te grijpen in het innovatieproces om die voordelen te maximaliseren en grote problemen op te lossen? Dat legt Richard Lipsey, emeritus hoogleraar economie aan de Simon Fraser University, uit in een podcast van de Amerikaanse denktank ITIF. Hij schreef er een paper over het onderwerp, samen met Kenneth I. Carlaw, professor Economie aan de UBC Okanagan (Canada).
Podcast ITIF
Paper Lipsey / Carlaw (pdf; september 2020)


Nu handelen om technologische ontwikkeling goede kant op te laten gaan

Technologie heeft tot nu toe vooral voordelen opgeleverd, zegt futuroloog Gerd Leonhard in een artikel op zijn eigen website. Naarmate technologie en met name AI-systemen steeds krachtiger worden, komt ook de keerzijde van exponentieel versnellende technologische vooruitgang scherp in beeld. We moeten nu vaststellen wat voor toekomst we willen en daar onze inspanningen op richten, en tegelijkertijd richtingen waarin we niet willen gaan tegengaan, aldus Leonhard. Een podcast van de OESO en het Panel for the Future of Science and Technology van het Europees Parlement (STOA) gaat dieper in op hoe overheden controle kunnen houden op de ontwikkeling en het gebruik van AI. De veilige en ethische ontwikkeling van verantwoorde AI kwam ook uitgebreid aan bod op de laatste dag van de AI-week van techUK. Een rapport van de Spaanse Digital Future Society zet uiteen wat de gevaren zijn van het gebruik van AI door overheden zelf en hoe ze deze kunnen beperken.
Artikel en webcasts Leonhard
Podcast OESO / STOA
Artikelen AI-week techUK
Rapport Digital Future Society


Methodologieën voor het maken van WTI-roadmaps voor sociale ontwikkelingsdoelen

Wetenschap, technologie en innovatie (WTI) moeten een grote rol spelen in het behalen van de sociale ontwikkelingsdoelen (Social Development Goals; SDG) van de Verenigde Naties (VN). Een jaar geleden maakte de VN al een gids voor hoe landen, regio’s en internationale partnerschappen hiervoor roadmaps kunnen maken. Deze gids werd recentelijk geactualiseerd. Het JRC publiceert nu ook een achtergronddocument over methodologieën en benaderingen die in de praktijk al worden gebruikt.
Publicatie VN (pdf)
Achtergronddocument JRC


Advies: Wetenschap en innovatie voor een veiligere wereld uit gezondheidsoogpunt

De COVID-19-pandemie zal nergens voorbij zijn, totdat die overal voorbij is. Vanuit dit gegeven heeft een wetenschappelijk expertpanel een rapport geschreven over wetenschap en innovatie voor een veiligere wereld. Het schetst een pad voorwaarts waarop onmiddellijke actie moet plaatsvinden, zoals wereldwijde toegang tot gezondheidsvoorzieningen en medische hulpmiddelen tegen COVID-19 en andere gezondheidsbedreigingen, onderzoek en innovatie, en wereldwijde uitwisseling van gegevens. De aanbevelingen zijn overgenomen in de Declaratie van Rome, die werd ondertekend op de Global Health Summit van de G20, op 21 mei jl.
Rapport Expertpanel (pdf)
Verklaring van Rome


Google streeft naar commerciële kwantumcomputer tegen 2029

Google is van plan om enkele miljarden dollar uit te geven om tegen 2029 een kwantumcomputer te bouwen die grootschalige zakelijke en wetenschappelijke berekeningen kan uitvoeren. Dat schrijft The Wall Street Journal (WSJ) op basis van uitspraken van Hartmut Neven, een vooraanstaande wetenschapper bij het bedrijf. Het werk aan de kwantumcomputer gebeurt aan de campus in Californië, die Google onlangs heeft geopend.
Artikel WSJ


China: Open-sourcetechnologieën om binnenlandse innovatie te stimuleren

Een artikel van het Mercator Institute for China Studies (MERICS) legt uit hoe China inzet op open-sourcetechnologieën om binnenlandse innovatie te stimuleren. Voor Beijing is open source een instrument van het industriebeleid en een belangrijk onderdeel van zijn streven naar technologische autonomie. De analyse gaat vergezeld van slides die context en dieper inzicht bieden in China’s ecosysteem van open-source technologie.
Artikel MERICS
Slides (pdf)


VS: Beleidsstrategieën om het productiviteitspotentieel van AI te benutten

Ondanks de opkomst van nieuwe machine learning-technologieën waarmee ziekten kunnen worden gediagnosticeerd, spraak kan worden verstaan of afbeeldingen kunnen worden herkend, blijft het enorme economische potentieel van deze digitale goederen en diensten grotendeels onbenut. Een beleidsbrief van het Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) doet een reeks beleidsaanbevelingen om via massale inzet van AI de productiviteitsgroei te verhogen, de VS concurrerender te maken en de inkomensongelijkheid te verminderen.
Beleidsbrief HAI (pdf)