Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 25 november 2021

Kunnen de universiteiten en start-ups een grotere rol spelen in noodzakelijke innovatie? En hoe tracht Europa de volatiliteit van cryptomunten in te dammen? Neemt Unesco de aanbevelingen aan over open science en over ethiek van AI? Dit en meer in de nieuwste AWTI e-mail alert.

Bericht van de AWTI


Kabinetsreactie op AWTI-advies over regionale innovatie

Het kabinet is het met de AWTI eens dat de rol van regionale overheden als partner in het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid moet worden doorontwikkeld. Dat zegt minister Stef Blok (EZK) in een brief namens het kabinet aan de Tweede Kamer. Hierin reageert hij op het raadsadvies ‘Samen de lat hoog leggen. Regio en Rijk bundelen krachten voor innovatie’ van mei 2021. Bij de doorontwikkeling van het beleid zal het kabinet ook kijken naar de rol van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen in de regionale ecosystemen.
Kamerbrief (docx)
AWTI-advies (mei 2021)

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Universiteiten en start-ups kunnen grotere rol spelen in noodzakelijke innovatie

Onderzoek van het Rathenau Instituut laat zien dat er volop kansen liggen om kennis en innovatie beter in te zetten voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Universiteiten kunnen randvoorwaarden scheppen om ondernemerschap onder studenten en personeel te bevorderen. De overheid kan de structurele financiering aanpassen, zodat universiteiten zichzelf beter kunnen organiseren om hun kennis voor maatschappelijke opgaven te benutten. Wel zijn nadere richtlijnen nodig voor de verdeling van de baten uit ondernemerschap en intellectueel eigendom die hun oorsprong vinden in publiek-gefinancierde kennis.
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau (pdf)


Europa: Bescheiden budgetgroei voor onderzoek en innovatie

Het Europees Parlement en de Raad van de EU (de lidstaten) hebben een akkoord bereikt over een EU-begroting voor 2022 met een budget van 169,5 miljard euro. Dat is 479 miljoen euro meer dan de Europese Commissie had voorgesteld. Van het extra budget voor komend jaar gaat 233,5 miljoen naar de programma’s Horizon Europe, Erasmus+, EU4Health en LIFE. Horizon Europe heeft nu 12,2 miljard euro te spenderen in plaats van de eerder aangekondigde 12,1 miljard euro.
Persbericht Raad van de EU
Persbericht Europees Parlement
Nieuwsbericht EUA
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Neth-ER


Het grote belang van bèta/technische kennis en vaardigheden voor de arbeidsmarkt

De FME en de FNV willen dat de overheid een grotere rol gaat spelen in het stimuleren van het opleiden van technici, om te voorkomen dat de technische sectoren in ons land vastlopen op een gebrek aan geschikt personeel. In een artikel van McKinsey legt Azeem Azhar, schrijver van het boek The Exponential Age: How Accelerating Technology Is Transforming Business, Politics and Society, nog eens uit hoe snel technologie de wereld momenteel verandert en hoe belangrijk het is dat mensen hun kennis en vaardigheden op dit gebied bijhouden en ontwikkelen. In een McKinsey-podcast bespreken twee Amerikaanse topmensen op het gebied van een meer op vaardigheden gebaseerde arbeidsmarkt, manieren om de kansen voor werknemers te vergroten en tegelijkertijd bedrijven te helpen lacunes in hun talentaanbod op te vullen. Volgens een artikel van TalentCulture is het kunnen omgaan met data de belangrijkste vaardigheid die mensen zouden moeten aanleren.
Nieuwsbericht FME
Petitie Arbeidstekorten FME/FNV (pdf)
Podcast McKinsey
Artikel TalentCulture

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Universiteiten van Nederland lanceren platform voor Leven Lang Ontwikkelen

De universiteiten van Nederland hebben een online platform opgezet om hun online cursussen beter zichtbaar te maken voor wie wil doorleren aan de universiteit. Hiermee spelen ze in op de groeiende vraag naar Leven Lang Ontwikkelen (LLO) als gevolg van de snel veranderde beroepen en meer flexibele loopbanen.
Nieuwsbericht Universiteiten van Nederland
Website Universitair Doorleren


Universiteit van het Noorden presenteert kennisagenda

De kennisinstellingen van de Universiteit van het Noorden (UvhN) hebben een kennisagenda gepresenteerd. Deze laat zien op welke onderwerpen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool, NHL Stenden, UMCG en Hogeschool Van Hall Larenstein actiever willen samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Hiermee wil de Universiteit van het Noorden een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van brede welvaart in het noorden.
Nieuwsbericht RUG
Kennisagenda (pdf)
Website UvhN
Nieuwsbericht RTV Drenthe


“We staan voor de grootste verbouwing van Nederland”

Op 1 november jl. vond de Dag van het Klimaatakkoord plaats. Met de recente klimaatcijfers in gedachten, bogen zo’n 800 bezoekers zich over de vraag: Hoe kunnen we de uitstoot van broeikasgassen sneller omlaag brengen? In ruim dertig sessies en side-events werden ideeën uitgewisseld over Het Energiesysteem, Sturen op transitie en het Dagelijks leven. Gastheer Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord: “Het is bijna een cliché: we staan voor de grootste verbouwing van Nederland. Vandaag praten we over de oplossingen.” Een rapport van ABN-AMRO laat zien hoe moeilijk het is voor bedrijven om een sluitende business case te maken voor CO2-reductie.
Sessieverslagen
Videoverslagen sessies (YouTube)
Rapport ABN-AMRO


Nieuwe interbestuurlijke datastrategie

Demissionair staatssecretaris Raymond Knops (BZK) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de nieuwe interbestuurlijke datastrategie NL DIGITAAL. De strategie schetst hoe de overheid kansen wil grijpen om maatschappelijke opgaven met data effectief aan te pakken, waarbij risico’s van datagebruik goed worden afgewogen. Daarnaast bevat de datastrategie suggesties voor verdere uitwerking van systeemfuncties.
Kamerbrief
NL DIGITAAL: Interbestuurlijke Datastrategie Nederland (pdf)
Nieuwsbericht iBestuur  


Opinie: “Overheid heeft te weinig oog voor open source als strategisch instrument”

Demissionair staatssecretaris Raymond Knops (BZK) zoekt de confrontatie met het Parlement over een open source-eis in het zich voortslepende wetgevingstraject van de Wet Digitale Overheid (WDO). Dat stelt de auteur van een opinieartikel van iBestuur. Hiermee “miskent hij het strategische voordeel van een harde open source software eis, om big-tech buiten de deur te houden en om Nederlandse burgers en belangen te beschermen.”
Artikel iBestuur


Nieuwe technologische kansen voor smart cities, maar doelen moeten voorop staan

In een artikel van Cities Today betoogt Bas Boorsma, Chief Digital Officer van de stad Rotterdam, dat technologie nooit het uitgangspunt van smart city-projecten moet zijn. “Begin met echte stadsdoelen.” Artikelen van Deloitte en Times Now News zetten uiteen hoe blockchain-technologie het potentieel van smart cities kan ontsluiten.
Artikel Deloitte
Artikel Times Now News
Artikel Cities Today

Nieuws en achtergronden uit Europa


ERC-onderzoek blijft hoge impact houden

Ongeveer 81% van de door de Europese Onderzoeksraad (European Research Council; ERC) gefinancierde projecten heeft geleid tot een wetenschappelijke doorbraak of belangrijke vooruitgang, zo blijkt uit een jaarlijkse onafhankelijke evaluatie. Dit resultaat is in overeenstemming met eerdere evaluaties en toont de significante impact aan van door de ERC gefinancierd grensverleggend onderzoek.
Nieuwsbericht ERC
Rapport ERC (pdf)


Raad maakt weg vrij voor industriële partnerschappen van 22 miljard euro

De komende weken kunnen eindelijk de tien Horizon Europe-onderzoekspartnerschappen van start gaan op het gebied van gezondheid, klimaat en digitale technologieën. Na weken van onderhandelingen hebben de lidstaten hiervoor groen licht gegeven door regulering van de Joint Undertakings (JUs) goed te keuren. De partnerschappen zijn een belangrijk onderdeel van de industriële en O&O-strategieën van de EU. Ze hebben een gezamenlijk budget van 22 miljard euro voor de periode 2021-2027.
Nieuwsbericht EC
Regulering JUs (pdf)
European Partnerships
European Partnerships FAQs (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business


Oproep: “Onderzoek en innovatie opnemen in Conferentie over de toekomst Europa”

Onderzoek en innovatie moeten op de agenda komen van de Conferentie over de toekomst van Europa. Dat zeggen organisaties uit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven in een manifest. Ze willen ervoor zorgen dat “de deelnemers aan de conferentie weten dat onderzoek en innovatie van cruciaal belang zijn en in de conclusies van de conferentie moeten worden erkend”, aldus Mattia Cheracchi, hoofd van het EU verbindingsbureau bij het Italiaanse Agentschap voor Europees Onderzoek.
Nieuwsbericht Science|Business
Manifest
Website Conferentie over de toekomst van Europa
Nieuwsbericht Neth-ER


EU denkt na over voorwaarden gezamenlijk high-end onderzoek met China

De Europese Commissie is verwikkeld in onderhandelingen met China over het opstellen van een gezamenlijke routekaart voor samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie. De samenwerkingsvoorwaarden worden in ieder geval strenger dan ze in het verleden waren. En China moet instemmen met bepaalde beginselen van openheid en wederkerigheid.

Bericht University World News


Ruimtevaartpartnerschap in chaos na extreme budgetverlaging

Het Horizon Europe-partnerschap voor ruimteonderzoek is drastisch gekort omdat de lidstaten de plannen niet steunen. Het budget komt nu uit op 250 miljoen euro, iets meer dan een zesde van de beoogde 1,4 miljard euro. De industriële partners heroverwegen of het de moeite waard is om door te gaan of niet.
Nieuwsbericht Science|Business


Europese Commissie staat, onder voorwaarden, open voor staatssteun chipproductie

Europa wil een eigen ecosysteem opbouwen voor de ontwikkeling van de chips van de toekomst en kan daarvoor steun krijgen van Intel, dat productiecapaciteit wil bouwen in Duitsland, Frankrijk en Italië. In ruil hiervoor eist het bedrijf wel minstens 8 miljard euro aan staatssteun. De Europese Commissie (EC), die in het algemeen tegen staatssteun voor bedrijven is, heeft de deur hiervoor nu op een kier gezet mits er een “sterke garantie” komt dat de voordelen ervan “breed gedeeld worden zonder discriminatie in de Europese economie”.
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht De Tijd (mogelijk achter betaalmuur)


Gebrek aan vertrouwen hindert gebruik AI in Europese gezondheidszorg

De toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de Europese gezondheidszorg laat op zich wachten. Dat concludeert een adviserende studie van PwC, uitgevoerd voor de Europese Commissie (EC). Een gebrek aan vertrouwen en weinig kennis van AI vertragen een algehele uitrol in de zorg. Door bijvoorbeeld zorgprofessionals bij te scholen kan de EU bijdragen aan breder gebruik van AI. Nederland hoort op het gebied van AI in de zorg overigens bij de voorlopers van de Unie.
Rapport EC (pdf)
Landenfactsheets (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


Eerste scheurtje in Gaia-X-project

De Franse cloudprovider Scaleway trekt zich terug uit Gaia-X, het Europese project dat een antwoord zou moeten geven op de sterke Amerikaanse dominantie van de wereldwijde cloud- en datamarkt. Als één van de redenen voor vertrek noemt het bedrijf: “buitenlandse invloed”. Het doelt daarbij waarschijnlijk op de recent overeengekomen lidmaatschappen van Microsoft, Google, Amazon en IBM aan het project en de sponsoring door Huawei en Alibaba van de, vorige week gehouden, Gaia-X summit.
Nieuwbericht EurActiv
Nieuwbericht Politico


Digitale sector wil veranderingen in de Digital Markets Act

Nu de EU-lidstaten en het Europees Parlement de laatste hand leggen aan hun standpunten over de Digital Markets Act en trilogen beginnen, hebben Digital Europe en 17 nationale organisaties in de digitale sector een brief gestuurd over de veranderingen die nodig zijn in het huidige wetsvoorstel. Zo zou het toepassingsgebied van de wetgeving moeten worden verduidelijkt en moet in de regels meer aandacht zijn voor doeltreffendheid en evenredigheid.
Nieuwsbericht Digital Europe
Gezamenlijke brief


Privacytoezichthouders willen verbod op online volgen van mensen

Online adverteren gebaseerd op het volgen van mensen met bijvoorbeeld tracking cookies zou verboden moeten worden. En het opstellen van profielen van kinderen ook. Dat schrijven de Europese privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), in een verklaring aan de Europese Commissie. Volgens de EDPB zijn de voorstellen die er liggen voor de Digital Services Act (DSA), de Digital Markets Act (DMA), de Data Governance Act (DGA) en de Artificial Intelligence Regulation (AIR) op drie punten niet goed: ze beschermen de rechten van burgers niet genoeg (1), ze zijn op sommige punten in tegenspraak met bestaande wetten, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (2), en handhaving en toezicht zijn niet goed geregeld (3).
Verklaring EDPB (pdf)
Nieuwsbericht Autoriteit Persoonsgegevens


Taxonomie van biometrische technologieën om gebruik te kunnen reguleren

Er is zo’n grote verscheidenheid aan biometrische technologieën dat het gebruik moeilijk te reguleren lijkt. De Europese denktank Bruegel presenteert een taxonomie op basis van hoe de technologie gebruikt wordt, die dit probleem zou helpen oplossen. Beleidsmakers zouden, met behulp hiervan, stimuleringsmechanismen moeten ontwerpen om de toepassing aan te moedigen van de technologieën met het grootste potentieel om werknemers te helpen. Gebruikers van de technologieën, met name grotere bedrijven, zouden moeten worden verplicht het effect van de toepassing op werkprocessen te beoordelen.
Aankondiging Bruegel
Rapport Bruegel (pdf)


Opinie: Betere informatieoverdracht over producten nodig voor circulaire economie

De wens van de EU om de circulaire economie te versterken, stuit op barrières in de informatieoverdracht in toeleveringsketens. Zonder kennis over de oorsprong, opmaak en ontwerp van producten kunnen mensen immers lastig kiezen voor circulaire opties. Nieuwe technologieën (zoals online platforms, databases, apps, sensoren, aangesloten machines, QR-codes, RFID, blockchain, digitale productpaspoorten) maken het al wel makkelijker om dergelijke informatie te delen. De EU heeft een beleids- en financieel kader nodig voor de inzet van deze nieuwe digitale instrumenten, betoogt een discussiestuk van de denktank European Policy Centre (EPC). Een artikel van DW beschrijft hoe het er voorstaat met de circulaire economie en schetst een beeld van de toekomst.
Aankondiging EPC
Publicatie EPC (pdf)
Artikel DW


Wat denktanks denken over klimaatverandering, ‑beleid, ‑economie en ‑innovatie

De European Parliamentary Research Service (EPRS) heeft een notitie opgesteld met links naar recente commentaren, studies en rapporten van internationale denktanks over klimaatkwesties, met name de Europese Green Deal.
Publicatie EPRS (pdf)


Hoe Europa tracht de volatiliteit van cryptomunten in te dammen

De briefing ‘Private-sector quest for cryptostability’ van de European Parliamentary Research Service (EPRS) schetst hoe Europa tracht de volatiliteit in te dammen. Crypto-currencies zijn sterk in opkomst en bieden consumenten en de financiële markt kansen. Het zijn tot nu toe echter ook speculatieve en daardoor volatiele munten.
Publicatie EPRS (pdf)


Startup Village Forum: een visie voor het Europese platteland realiseren

De Europese Commissie (EC) heeft op 16 november het jaarlijkse Startup Village Forum geopend, dat inzicht moet verschaffen in de uitdagingen en mogelijkheden voor beginnende plattelandsbedrijven. Het Startup Village Forum is een jaarlijkse bijeenkomst in het kader van de langetermijnvisie van de EU voor plattelandsgebieden van juni 2021 en het actieplan van de EC voor plattelandsgebieden. Het forum draagt bij aan het stimuleren van onderzoek en innovatie in plattelandsgemeenschappen en aan een innovatiever ondernemerschap dat meer jonge en getalenteerde mensen aantrekt.
Nieuwsbericht EC
Webstream Startup Village Forum 16-11-2021
Website European Startup Village Forum
Langetermijnvisie voor plattelandsgebieden – EC (pdf; juni 2021)


Italië: China kocht producent militaire drones zonder medeweten van autoriteiten

In Italië is beroering ontstaan over de verkoop, in 2018, van een Italiaans bedrijf dat militaire drones produceert aan een door de Chinese staat gecontroleerd bedrijf. Kort na de verkoop startte de overdracht van de knowhow en technologie van het bedrijf - die door het Italiaanse leger in Afghanistan waren gebruikt - naar China. Inmiddels is ook de productie van de drones gestart in China. Italiaanse autoriteiten onderzoeken onder andere of het bedrijf de autoriteiten hadden moeten inlichten over de verkoop.
Nieuwsbericht CNBC


VK: techUK tekent pad uit voor uitrol autonome voertuigtechnologie

Het VK moet een duidelijk pad uitstippelen voor de uitrol van autonome voertuigen. In een position paper legt techUK uit welke mogelijkheden er zijn om de regelgeving voor autonome voertuigen (AV) zo vorm te geven dat het maatschappelijke en economische voordelen oplevert. Bij het opstellen van een wet- en regelgevingskader zouden veiligheid, flexibiliteit en de ambitie om het vertrouwen van het publiek in deze technologie op te bouwen, centraal moeten staan.
Aankondiging techUK
Publicatie techUK (pdf)

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Technologiebeleid voor een koolstofvrije wereld

Hoe kunnen we onze economie tegen 2050 koolstofvrij maken? In een artikel van Swiss Science Today betoogt professor Tobias Schmidt (ETH Zürich) dat het antwoord ligt in een radicale technologische transformatie. Dat denkt ook een artikel van de nieuwswebsite over exacte wetenschappen Phys.org. Regeringen zouden vooral het tempo van de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de goedkeuring daarvan moeten opvoeren. Een artikel van IDTechEx noemt drie voorbeelden van technologieën met een potentieel grote positieve klimaatimpact, waarvoor nog wel veel ontwikkeling nodig is: afvang, gebruik & opslag van CO2, koolstofvrij transport en plastic-recycling. Om landen te helpen netto-nul-emissies te bereiken, ontwikkelen het Internationaal Energieagentschap, de Europese Commissie en de OESO een webportaal met informatie over wetenschaps‑ en technologiebeleid dat expliciet de overgang naar netto-nul ondersteunt.
Artikel Swiss Science Today
Artikel Phys.org
Artikel IDTechEx
Webportaal STI policies for net zero


Unesco neemt aanbevelingen aan over open science en over ethiek van AI

De Science Commission en de Social and Human Sciences Commission hebben, tijdens de Algemene Conferentie van Unesco, twee aanbevelingen aangenomen, één over open science en één over de ethiek van kunstmatige intelligentie. Nederland steunt beide aanbevelingen
Nieuwsbericht Unesco
Aanbeveling over Open Science
Aanbeveling voor de Ethiek van Kunstmatige Intelligentie


Veel meer Chinezen op lijst van meest geciteerde onderzoekers

Clarivate Plc heeft haar 2021-lijst van ‘highly cited researchers’ bekendgemaakt. Deze is gebaseerd op gegevens en analyses van bibliometrische experts en datawetenschappers van het Amerikaanse Institute for Scientific Information. De VS is de institutionele thuisbasis voor 2.622 van de in 2021 hooggeciteerde onderzoekers, wat neerkomt op 39,7 procent, tegen 43,3 procent in 2018. Het Chinese vasteland komt dit jaar op de tweede plaats, met 935 hooggeciteerde onderzoekers, oftewel 14,2 procent, tegen 7,9 procent in 2018. Het VK komt met 492 onderzoekers, of 7,5 procent, op de derde plaats. Nederland staat op plaats 6 van de wereld.
Nieuwsbericht Research Information
Nieuwsbericht Max Planck Gesellschaft
Highly Cited Researchers 2021- Clarivate (registratie verplicht)


Opinie: “Hoger onderwijs moet zichzelf heroverwegen, heruitvinden en aanpassen”

Het hoger onderwijs kan de weg wijzen naar herstel uit de pandemie, maar moet zich eerst “herbezinnen, heruitvinden en aanpassen” om zijn burgers, gemeenschappen en economie beter te dienen. Dat zei Courtney Brown, vice president of strategic impact at the Lumina Foundation, op een internationale conferentie ter gelegenheid van de 2021 World Access to Higher Education Day (WAHED).
Bericht University World News


Fiscaal beleid kan helpen bij eerlijke verdeling van baten automatisering

Automatisering verhoogt de productiviteit, maar kan de ongelijkheid doen toenemen. Onderzoek van IMF-medewerkers laat zien dat dit met overheidsbeleid is bij te sturen. Echter, niet alle begrotingsmaatregelen zijn even doeltreffend. Het rapport bespreekt de voor- en nadelen van verschillende beleidspakketten en tracht voor elk pakket de relevante afwegingen tussen groei en ongelijkheid te maken.
Blogpost IMF
Working paper (pdf)


Benaderingen van AI-governance door EU en VS zouden kunnen samenkomen

Een artikel op het weblog van het Oxford Internet Institute (OII) analyseert de aanpak van de EU en de VS inzake AI-governance. Die verschilde aanvankelijk sterk, vooral ten aanzien van ethische kwesties, maar begint geleidelijk steeds meer naar elkaar toe te groeien. Inmiddels ontplooien ook diverse Amerikaanse staten en steden initiatieven voor AI-governance (dat geldt overigens ook voor Europese staten en steden; red.). Door alle initiatieven te bundelen, zouden de mogelijkheden om tot internationale afspraken te komen wel eens kunnen toenemen. Een artikel van de denktank Carnegie Council ziet nog wel grote inhoudelijke hindernissen op deze weg.
Artikel OII
Artikel Carnegie Council


Opinie: Democratische landen moeten samen systeem voor internetgovernance ontwikkelen

Getuigenissen van voormalig Facebook-medewerker Frances Haugen hebben geleid tot hernieuwde oproepen voor beter toezicht op online platforms. Maar de onthullingen van Haugen hebben ook een minder verwacht effect gehad: Russische propagandisten gebruiken haar woorden voor hun eigen doeleinden. Volgens een artikel van Brookings Techstream moeten democratieën samenwerken om een gemeenschappelijke benadering van internetgovernance te ontwikkelen die liberale principes weerspiegelt en pogingen om autoritaire alternatieven te bevorderen, tegengaan.
Artikel Brookings Techstream


De jacht op energie uit kernfusie

Een opkomende industrie van kernfusiebedrijven belooft in het komende decennium commerciële reactoren klaar te hebben, aldus een artikel van Nature. Voorstanders van fusietechnologie zeggen dat er veel parallellen zijn met de ruimtevaartindustrie. Ook die was ooit voorbehouden aan overheidsinstanties, maar profiteert nu van de gedrevenheid en verbeeldingskracht van wendbare (zij het vaak door de staat gesteunde) particuliere ondernemingen. Volgens een bericht van Futurism claimt een groep Chinese wetenschappers een goedkope manier te hebben ontdekt voor het realiseren van kernfusie.
Artikel Nature
Artikel Futurism


Beeld koude oorlog VS en China op technologiegebied vertroebelt zicht op beleid

In het publieke debat wordt het beeld opgeroepen van een koude oorlog tussen de VS en China op het gebied van technologie. Een artikel van The Frontier Post is daar een goed voorbeeld van. Het beeld is echter misleidend, schetst een artikel van The Markup. Er is sprake van veel meer complexiteit en nuances. Door het versimpelde beeld neemt de Amerikaanse overheid verkeerde economische beslissingen en ontkomen de grote techbedrijven aan regelgeving. Dat er wel degelijk sprake is van een concurrentiestrijd tussen de VS en China op het gebied van technologie laat een artikel van BNN Bloomberg zien. China zou momenteel zijn plannen versnellen om Amerikaanse en andere buitenlandse technologie, van cloud tot halfgeleiders, te vervangen door die van “goedgekeurde” Chinese leveranciers.
Artikel The Frontier Post
Artikel The Markup
Artikel BNN Bloomberg


VS: Mensgerichte gezondheidsinnovatie

Bij het formuleren van innovatieprioriteiten in de gezondheidssector en het bepalen van de manier om die te verwezenlijken, hebben beleidsmakers vertrouwd op de expertise van wetenschappers en marktspelers. Dit heeft allerlei macro-economische voordelen opgeleverd, maar de voordelen voor de bevolking zijn veel minder eenduidig, aldus een rapport van Democracy Collaborative. Het wijst bijvoorbeeld op de toegenomen ongelijkheid op het gebied van gezondheidszorg. Het rapport doet aanbevelingen om de negatieve gevolgen aan te pakken: veel meer steun voor interdisciplinair onderzoek, gemarginaliseerde gemeenschappen als deskundigen inschakelen en niet-marktgerichte wegen voor gezondheidsinnovatie verkennen.
Aankondiging Democracy Collaborative
Rapport (pdf)


VS: Het ministerie van Defensie geeft ethische AI-richtlijnen uit voor tech-aannemers

De Defense Innovation Unit van het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft richtlijnen voor verantwoorde kunstmatige intelligentie opgesteld voor bedrijven die meewerken aan AI-projecten. Ze gelden voor alle projecten van het ministerie, van HR- tot doelherkenningssystemen. De richtlijnen zijn onder andere bedoeld om al aan het begin van projecten de einddoelen te verduidelijken, de verwachtingen op elkaar af te stemmen en de risico’s en afwegingen te erkennen.
Nieuwsbericht US Department of Defense
Richtlijnen (pdf)
Artikel MIT Technology Review


VS: Hoe lagere medicijnprijzen en meer farmaceutische innovatie kunnen samengaan

Prijsmechanismen die de productwaarde van medicijnen belonen, kunnen samenwerken met beleidsmaatregelen die gericht zijn op het verbeteren van innovatieprikkels. Dat concludeert een artikel van The Brookings Institution. “Besparingen door rationalisatie van de uitgaven voor bestaande geneesmiddelen kunnen worden gebruikt om nieuwe initiatieven te financieren, waardoor een pakket ontstaat dat zowel netto geld bespaart als de gezondheid en het welzijn van ons allemaal verbetert.”
Artikel Brookings


VS: Digitale rechtvaardigheid en gelijkheid steeds belangrijker voor smart cities

In de afgelopen jaren is de ontwikkeling van smart cities geëvolueerd van een op technologie gerichte aanpak naar een aanpak die zich richt op de behoeften van steden en hun inwoners. Dat constateert een artikel van Smart Cities Dive, geschreven op basis van gesprekken met smart city-managers uit 15 grote Amerikaanse steden. Die evolutie omvat de bescherming van de digitale rechten van de bewoners en het wegwerken van raciale en digitale ongelijkheid.
Artikel Smart Cities Dive