AWTI e-mail alert 20 mei 2021

Investeringen in AI-bedrijven groeien in Nederland niet, maar elders wel; Europese Commissie (EC) presenteert update van haar industriële strategie, en wetenschappers vinden dat publieke financiering van startups meer effect heeft in combinatie met private financiering. Lees hierover in de AWTI e-mail alert.

Nieuws van de AWTI


Aankondiging publicatie AWTI-advies ‘Samen de lat hoog leggen. Regio en rijk bundelen krachten voor innovatie’.

Woensdag 26 mei zal de AWTI zijn advies Samen de lat hoog leggen. Regio en rijk bundelen krachten voor innovatie publiceren en aanbieden aan het kabinet. De AWTI beantwoordt in dit advies de vraag: Wat kan het rijk doen om de innovatiekracht van Nederland als geheel te versterken door bij te dragen aan de innovatiekracht van elke regio? Het advies komt op 26 mei online beschikbaar via de website van de AWTI.


Definief programma AWTI-symposium Rijk aan kennis

Op donderdag 17 juni organiseert de AWTI online het AWTI-symposium: Rijk aan kennis. Het symposium zal inhoudelijk ingaan op het AWTI-advies Rijk aan kennis.
Programma
Aanmelden

De opvallendste berichten van de afgelopen drie weken


Investeringen in AI-bedrijven groeien overal in de wereld, behalve in Nederland

Investeringsrondes in AI-startups en AI‑scale-ups nemen wereldwijd toe, maar in Nederland niet. Dat constateert een rapport Van Techleap. Nederlandse AI-startups trekken minder extern kapitaal aan en halen dit vooral op in kleinere rondes. “We moeten de ontwikkeling en marketing van AI in Nederland versnellen,” concludeert Maurice Van Tilburg, Managing Director van Techleap. De meeste financiering van AI-ventures vloeit naar de VS, het VK, België, Duitsland en Frankrijk. (Zie ook: ‘Zo ziet de markt van kunstmatige intelligentie eruit’, onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Nieuwsbericht Techleap


Europese Commissie actualiseert industriële strategie

De Europese Commissie (EC) heeft een update gepresenteerd van de industriële strategie van maart vorig jaar. De vernieuwde strategie speelt in op de ontwikkelingen die in gang gezet zijn door de coronacrisis en is gericht op de transformatie naar een duurzamere, meer digitale, veerkrachtigere en wereldwijd concurrerendere economie. Onderzoek, innovatie en vaardigheden staan centraal in de strategie. De nieuwe strategie is ook gericht op het versterken van de samenwerking tussen het kennisveld en de industrie. Ze ondersteunt daartoe industriële allianties en ecosystemen. Aan de allianties voor batterijen en waterstof heeft de EC al formeel steun toegezegd. De EC zou ook graag zien dat er een alliantie voor de productie van computerchips komt (Zie ook: ‘Hele wereld wil zelfvoorzienend worden in computerchips’, onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld). De European Association of Research and Technology (EARTO) beschrijft in een persbericht welke rol ze kan en wil gaan spelen in de nieuwe industriële strategie.
Nieuwsbericht EC
Mededeling EC (pdf)
Single Market Report 2021 – EC (pdf)
Q&A – EC
Nieuwsbericht Neth-ER 
Persbericht EARTO (pdf)


Overheidssteun aan start-ups is effectiever bij bundeling met privaat kapitaal

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is de overheidsfinanciering van innovatie toegenomen. Aan de hand van mondiale gegevens hebben vier Amerikaanse wetenschappers onderzocht welk effect dit heeft gehad op de financiering van start-ups. Ze vinden een positieve relatie tussen overheidsfinanciering en particuliere kapitaalallocatie. Met een groter beroep op de particuliere kapitaalmarkt kunnen overheden investeringsfricties verminderen, de kapitaalallocatie verbeteren en zo lokale innovatie bevorderen.
Artikel VOX – CEPR

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Opinie: Anders Waarderen vordert gestaag

Onderzoeksfinanciering op basis van excellentie is schadelijk voor de wetenschap, schreef ScienceGuide onlangs naar aanleiding van een onderzoek naar excellentiebeurzen. Jeroen Geurts en Rianne Letschert, respectievelijk voorzitter van ZonMw en rector van de Universiteit Maastricht, hebben daar hun vraagtekens bij. Volgens de twee trekkers van het Erkennen en Waarderen-programma is er al veel ten goede veranderd.
Artikel ScienceGuide


Kabinet wil geen ‘zwarte lijst’ met Chinese universiteiten

Het is goed mogelijk dat Delftse kennis via Chinese onderzoekers terugvloeit naar het Chinese leger. Toch ziet het kabinet niets in strenge screenings en zwarte lijsten en houdt het vast aan de huidige plannen voor meer ‘kennisveiligheid’. Het kabinet legt de verantwoordelijkheid vooral bij de universiteiten zelf.
Nieuwsbericht HOP / DUB


Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid. De rol van de Eerste Kamer

De inzet van kunstmatige (AI) en algoritmen binnen de overheid biedt nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van opsporing, maar is ook risicovol met het oog op mensenrechtenbescherming en democratische controle. Het Rathenau Instituut heeft, op verzoek en met inbreng van de Eerste Kamer, de uitdagingen op een rij gezet. Het verheldert ook wat de Eerste Kamer zelf kan doen om meer grip te krijgen op algoritmische besluitvorming bij de overheid.
Nieuwsbericht Rathenau
Notitie Rathenau (pdf)
 

Octrooien in Nederland

Het rapport ‘Octrooien in Nederland’ laat zien welke bedrijven de meeste octrooiaanvragen doen en in welke technologieën. Daarnaast bevat het rapport ‘provinciedashboards’, die duidelijk maken hoeveel aanvragen er per provincie worden gedaan in welke sectoren.
Nieuwsbericht RVO
Rapport (pdf)


Rabobank: Overheid, investeer ons uit de crisis, vooral op het gebied van klimaat

Met gerichte overheidsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling (r&d), onderwijs en infrastructuur is het mogelijk de huidige schade aan de economie teniet te doen. En bovenal: sterker uit de crisis te komen. Dat stellen de Rabobank-economen Hugo Erken, Frank van Es en Erik-Jan van Harn in een podcast van RaboResearch.
Podcast RaboResearch


DNB: Klimaatinvesteringen hebben een zet van het nieuwe kabinet nodig

Een onderzoek van De Nederlansche Bank (DNB) constateert dat Nederland klimaatinvesteringen moet versnellen en opschalen, maar dat private partijen hiertoe onvoldoende initiatief nemen. Dat komt bijvoorbeeld doordat investeerders en financiers elkaar niet goed vinden. Ook wachten partijen te veel op elkaar. Om dit te doorbreken is een steviger regierol nodig van de overheid, aldus DNB.
Nieuwsbericht DNB
Rapport DNB (pdf)


“Digitale autonomie Nederland staat onder druk”

Onze digitale autonomie staat onder druk en dat raakt het hart van de Nederlandse samenleving. Dat is de belangrijkste conclusie van het Advies ‘Nederlandse Digitale Autonomie en Cybersecurity’ van de Cyber Security Raad (CSR). Volgens de CSR moet digitale autonomie op het hoogste politieke en ambtelijke niveau worden belegd, vanuit een integrale visie op cyberweerbaarheid. Er moet gericht geïnnoveerd worden en cyberweerbaarheid moet door de overheid en het bedrijfsleven vanuit het soevereiniteitsperpectief worden aangepakt. (Zie ook: ‘Bestrijging cyberdreigingen moet bovenaan prioriteitenlijst landen en bedrijven staan’, onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Nieuwsbericht CSR
Advies CSR (pdf)
Onderzoeksrapport CSR


Opinie: “Nederland wordt verpletterd door algoritmes”

“Overheden en bedrijven hebben de kernboodschap van de ‘toeslagenaffaire’ niet begrepen. Ze nemen geen maatregelen die voorkomen dat data zonder ethisch toezicht aan elkaar gekoppeld worden. Wanneer managers niet snel worden bijgeschoold in hoe algoritmes werken, is het volgende schandaal slechts een kwestie van tijd.” Die harde conclusies trekt het Impact Centre Erasmus uit een enquête onder enkele honderden MVO-managers (maatschappelijk verantwoord ondernemen).
Nieuwsbericht P+
Special P+ (pdf)


Samenhang en verschil tussen data science, machine learning en AI

Wat is de samenhang en het verschil tussen data science, machine learning en kunstmatige intelligentie (AI) en wat betekenen de termen? Een artikel op de website van de EUR, met veel interessante links, geeft uitleg.
Artikel EUR


Maatschappelijk debat over virtual reality

Onderzoek van het Rathenau Instituut laat zien dat bij ‘virtual reality’ (VR)-technologie een hele reeks ethische vraagstukken speelt. Bijvoorbeeld over de enorme hoeveelheid data die in VR over gebruikers wordt verzameld, over het vervagen van grenzen tussen nep en echt, en over marktmacht van techbedrijven en manipulatie van consumenten. Een artikel van het instituut wijst op twee online bijeenkomsten over deze onderwerpen, die in de afgelopen weken plaatsvonden.
Artikel Rathenau


TNO: Maatschappelijke transities vergen aanpassing arbeidsmarkt

Een toekomstbestendige arbeidsmarkt is noodzakelijk voor grote maatschappelijke transities en om het verdienvermogen van Nederland na de COVID-crisis te versterken. In het paper ‘Skills gevraagd!’ pleit TNO voor een arbeidsmarkt waarin het ontwikkelen van skills én het matchen van mens en werk op basis van skills centraal staan. TNO roept alle relevante partijen op om snel werk te maken van deze zogeheten skills based arbeidsmarkt. Een artikel van het MIT Initiative on the Digital Economy (MIT IDE) zet een aantal recent verschenen rapporten op een rij die richting kunnen geven aan dit proces.
Nieuwsbericht TNO
Rapport TNO (pdf)
Podcast TNO
Artikel MIT IDE
 

Week van het Caribisch Onderzoek

Van 14 tot en met 18 juni 2021 vindt de Week van het Caribisch Onderzoek plaats (alleen in de middagen, vanwege het tijdsverschil). Marcel Levi, de nieuwe voorzitter van NWO, en OCW-secretaris-generaal Marjan Hamersma openen de week. Op woensdag maakt demissionair minister Ingrid van Engelshoven (OCW) haar opwachting. Zij neemt de verkenning naar de toekomst van het Caribbean Netherlands Science Institute in ontvangst. De registratie voor het evenement is nu open.
Meer informatie NWO

Nieuws en achtergronden uit Europa


Nieuw wetgevingskader voor Horizon Europe

De Raad van de Europese Unie (Raad) en het Europees Parlement (EP) zijn het eens geworden over een reeks wetteksten ter aanvulling van het rechtskader voor Horizon Europe, het nieuwe EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Het gaat om het uitvoeringsprogramma van Horizon Europe, een verordening ten behoeve van de voortzetting van het Euratom-programma, wijzigingen in de verordening van het EIT en de strategische innovatie­agenda van het EIT. Science|Business blikt met president Jean-Pierre Bourguignon van de Europese Onderzoeksraad (ERC) terug op wat er in de afgelopen jaren is gebeurd en kijkt vooruit naar de uitdagingen waarvoor het Europese onderzoek nu staat.
Nieuwsbericht Raad
Nieuwsbericht EP
Nieuwsbericht Science|Business
Besluit Specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa
Verordening Euratom­programma
Verordening Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (pdf)
Besluit Strategische innovatie­agenda (SIA) – EIT (pdf)
Artikel Science|Business


Europees Parlement stemt in met onderzoeksprogramma’s defensie en ruimtevaart

Het Europees Parlement heeft, na verhit debat, ingestemd met de totstandkoming van een Europees defensiefonds van 7,9 miljard euro. Het is het eerste speciale programma van de EU voor militair onderzoek. De definitieve begroting is 5 miljard euro lager dan oorspronkelijk gepland. Het Parlement stemde ook in met een EU-ruimtevaartprogramma van 15 miljard euro, dat van Europa een wereldleider in de ruimtevaart moet maken.
Nieuwsbericht ScienceGuide – 1
Nieuwsbericht ScienceGuide – 2


Universiteiten willen aanpassingen Europees onderzoekspact

Drie grote Europese koepels van universiteiten (CESAER, LERU en The Guild) zijn bezorgd over het nieuwe Europese Pact voor onderzoek en innovatie. Dat spoort EU-landen aan tot gemeenschappelijke doelstellingen, waaronder academische vrijheid en open access. De koepels vinden de conceptteksten te zwak en niet ambitieus. Ook willen ze meer input van de onderzoeksgemeenschap terugzien. De vereniging van technologie-organisaties (EARTO) zet in een paper uiteen waarom het Pact meer erkenning moet geven aan technologie-infrastructuren.
Bericht Research Professional News
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht CESAER / LERU
Nieuwsbericht The Guild
Paper EARTO (pdf)
Website Pact for research & innovation in Europe


LERU: Het concept van ‘Europese Universiteiten’ moet nu inhoud krijgen

Het ‘Europees Universitair Initiatief’ van de Franse president Emmanuel Macron is een potentiële gamechanger voor het hoger onderwijs in Europa. Maar om het potentieel ten volle te benutten en de inspanningen die de universiteiten en de allianties tot nu toe hebben geleverd de moeite waard te maken, zijn meer tijd, steun en financiering nodig. Dat stelt LERU, de League of European Research Universities, in een verklaring.
Verklaring LERU


Debat: Wat is goede wetenschap aan universiteiten?

Hoe kan het hoger onderwijs voldoen aan de snel veranderende eisen die technologische en maatschappelijke ontwikkelingen stellen? Die vraag stond centraal op een online discussiebijeenkomst van de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH Aachen University) onder de titel ‘The New Fiction of a Good Science – in Need of a Paradigm Shift?!’. Met een inleiding van bondskanselier Angela Merkel.
Nieuwsbericht RWTH
Programma
Webinarverslag (YouTube)


Onderzoek: meer juridische ruimte nodig voor genetische technologie

De Europese Commissie (EC) heeft een studie gepubliceerd over genoomtechnologie in relatie tot het Europese recht. Het rapport adviseert de EU-wetgeving aan te passen om het gebruik van gerichte gen-editing in gewassen mogelijk te maken en zo een groter aandeel in deze markt te krijgen. Genetische en landbouwonderzoekers zijn verheugd over de uitkomsten van de studie.
Nieuwsbericht EC
Rapport EC (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business


Nieuw netwerk gaat ‘exposoom’ bestuderen

De wetenschappelijke gemeenschap heeft het steeds vaker over de noodzaak om het zogenaamde exposoom (de som van alle milieufactoren waaraan wij worden blootgesteld) met dezelfde aandacht te bestuderen als het menselijk genoom tot nu toe is bestudeerd. Een nieuw Europees wetenschappelijk netwerk wil een antwoord bieden op deze multidisciplinaire uitdaging.
Artikel European Science Media Hub


Braindrain in Europa, wetenschappers hebben te weinig carrièreperspectief

Europa wordt als regio steeds minder interessant voor wetenschappers. Er is weinig carrièreperspectief, de salarissen blijven achter, en na de brexit is de reputatie van de universiteiten minder geworden. Dit blijkt uit een meta-synthese van wetenschappelijke publicaties over academische mobiliteit in Europa, uitgevoerd door Jawaria Khan van de Universiteit van Helsinki. Het fenomeen treft niet alleen individuele landen, ook Europa als geheel heeft last van een braindrain. Dit komt vooral doordat onderzoekers de omstandigheden elders aantrekkelijker vinden.
Nieuwsbericht ScienceGuide
Wetenschappelijk artikel Khan


Bruegel: Nader onderzoek nodig naar effecten onderzoeks‑ en innovatiebeleid

Een studie van de Europese denktank Bruegel laat zien dat subsidies en belastingkredieten voor onderzoek en innovatie positieve effecten kunnen hebben wat betreft het stimuleren van investeringen in innovatie (O&I). Wat het effect van O&I-maatregelen van de overheid op de groei van het bbp en de werkgelegenheid in de gehele economie betreft, voorspellen de beschikbare toegepaste macromodellen positieve effecten op de lange termijn. Op de vraag of O&I-beleid de groei kan aanzwengelen, kan het antwoord in dit stadium slechts een voorzichtig “ja” luiden. Nader onderzoek is nodig, aldus Bruegel. Een onderzoek van EISMEA, in opdracht van de Europese Commissie, beschrijft welke factoren innovatie hinderen bij Europese mkb-bedrijven, welke steun deze bedrijven zouden willen krijgen en hebben gekregen van de overheid en of de steun de laatste tien jaar is verbeterd. De antwoorden verschillen sterk per sector en voor de bedrijfsomvang, maar in het algemeen wordt de innovatiesteun gewaardeerd en is die waardering hoger dan tien jaar geleden.
Artikel Bruegel
Rapport Bruegel (pdf)
Nieuwsbericht EISMEA
Rapport EISMEA


EIC maakt pas op de plaats met start-upfonds

De Europese Innovatieraad (EIC) heeft onverwacht een halt toegeroepen aan inschrijvingen van start-ups voor de eerste ronde van het programma EIC Accelerator. Voor deze ronde is 1 miljard euro beschikbaar. Er werden zoveel subsidieaanvragen ingediend, dat de EIC de administratieve belasting niet meer aankan. De hele procedure wordt nu over een langere termijn uitgespreid.
Nieuwsbericht Science|Business


Europees partnerschap voor maakindustrie presenteert plannen

De Europese maakindustrie staat aan de vooravond van een dubbele overgang: ecologisch en digitaal. Tegelijkertijd moeten productiebedrijven technologisch leiderschap behouden en concurrerend blijven. Het Made in Europe-partnerschap, onder aanvoering van de European Factories of the Future Research Association (EFFRA), gaat deze overgang aanjagen. In zijn toekomstplannen voor 2021-2027 spelen onderzoek en innovatie een hoofdrol. Op 22 april organiseerde EFFRA een webinar over de uitdagingen waarvoor de maakindustrie staat.
Rapport EFFRA
Nieuwsbericht en verslag EFFRA


ALLEA: Aanpak voor de bestrijding van desinformatie over wetenschap

ALLEA, de Europese Federatie van Academies van Wetenschappen en Geesteswetenschappen, heeft een rapport uitgegeven over technische en beleidsmaatregelen om wetenschappelijke desinformatie aan te pakken. Daarbij komen allerlei psychologische, technische en politieke strategieën aan de orde. ALLEA roept Europese overheden en academische instellingen op tot betere uitwisseling van kennis en meer coördinatie bij de bestrijding van desinformatie. Het bestrijden van desinformatie, of het omgekeerde daarvan: het opbouwen van vertrouwen in goede wetenschapsinformatie, is onder meer van groot belang voor de huidige coronavaccinatie. Een rapport van de OESO zet uiteen hoe overheden op dit specifieke gebied te werk zouden kunnen gaan.
Aankondiging ALLEA
Rapport ALLEA (pdf)
Rapport OESO


Europese Commissie presenteert voorstel EU-strategie COVID-19-geneesmiddelen

De Europese Commissie (EC) heeft een aanvulling op de EU-vaccinstrategie gepresenteerd, in de vorm van een strategie voor COVID-19-geneesmiddelen. Hiermee gaat ze de ontwikkeling en beschikbaarheid van COVID-19-geneesmiddelen, onder meer voor de behandeling van “langdurige COVID”, ondersteunen. De strategie bestrijkt de volledige levenscyclus van geneesmiddelen: van onderzoek, ontwikkeling en productie tot aan de inkoop en de uitrol.
Nieuwsbericht EC
Mededeling EC (pdf)


Nieuwe impuls voor eenmaking interne markt

De Europese Commissie (EC) heeft goedkeuring gehecht aan het eerste Single Market Programme. Met 4,2 miljard euro voor de periode 2021-2027 biedt het programma een geïntegreerd pakket om de governance van de eengemaakte markt te ondersteunen en te versterken, ook voor financiële diensten. De COVID-19-pandemie heeft, volgens de EC, aangetoond hoe belangrijk een goed functionerende eengemaakte markt is voor de veerkracht van de economie.
Nieuwsbericht EC
Single Market Programme regulering
Website Single Market Programme


Minimaal 60 procent volwassenen moet in 2030 deelnemen aan onderwijs en training

In 2030 moet minimaal 60 procent van de volwassenen deelnemen aan onderwijs en training, heeft ten minste 78 procent van de Europese beroepsbevolking een baan en vermindert het aantal mensen dat in armoede leeft met ten minste 15 miljoen. Deze kerndoelen, die zijn vastgelegd in het actieplan voor de Sociale Pijler, zijn ondertekend op de Social Summit in Porto. Meer investeringen in onderwijs, beroepsopleidingen, levenslang leren, bijscholing en omscholing zijn vereist voor het behalen van de doelen.
Nieuwsbericht Neth-ER


Europese Commissie wil minder bureaucratie en meer invloed burger op beleid

De inspraakprocedure voor Europees beleid moet op de schop, zodat burgers meer invloed krijgen op Europa. Dat komt naar voren uit plannen van de Europese Commissie (EC) onder de titel ‘Better Regulation: Joining forces to make better EU laws’. Het bestaande systeem van consultaties wordt teruggebracht tot één vorm: de ‘call for evidence’. De EC houdt vast aan het systeem van ‘one in, one out’: voor elke nieuwe wet die belastend werkt voor burgers of bedrijven wordt een andere weggenomen. Het innovatieprincipe waar het Nederlands voorzitterschap in 2016 voor ijverde, komt niet terug.
Persbericht EC
Mededeling EC (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


Reacties op EC- voorstel voor regulering kunstmatige intelligentie

Op 21 april presenteerde de Europese Commissie (EC) een voorstel voor de regulering van de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Politico geeft een korte schets van de ideeën. Op de virtuele bijeenkomst European Vision for AI 2021, georganiseerd door een groep Europese partijen die werkzaam zijn op het gebied van AI, spraken wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven over de betekenis van de AI-regels voor Europa. Een artikel van de Amerikaanse denktank Brookings constateert dat de EU-regels waarschijnlijk mondiaal hun sporen zullen nalaten. Een tweede artikel van Brookings ziet nog wel wat gaten en omissies in de voorstellen. Dragoș Tudorache, voorzitter van de AI-commissie van het Europees Parlement, zegt in gesprek met Science|Business dat er nog goed gekeken moet worden of de regels innovatie kunnen blokkeren. Bij regulering van AI speelt ethiek een hoofdrol. ZDNet presenteert een soort inleidend artikel op dit onderwerp. Het Montreal AI Ethics Institute (MAIEI) geeft elk kwartaal een rapport uit met de stand van zaken en de discussies van dit moment. De UNESCO vergaderde er een week lang over, van 26 tot en met 30 april.
Voorstel AI-regulering – EC
Artikel Politico
Persbericht AI-bijeenkomst (pdf)
Videoverslagen AI-bijeenkomst (YouTube)
Artikel Brookings – 1
Artikel Brookings – 2
Artikel Science|Business
Artikel ZDNet
Rapporten MAIEI
Nieuwsbericht UNESCO
Verslagen expertmeetings UNESCO (YoUTube)


EU moet en wil oneerlijke concurrentie uit China aanpakken

Volgens een artikel van de European Council on Foreign Relations (ECFR) zou de EU, samen met andere westerse partners, een veel vrijer Chinees industrie‑ en handelsbeleid moeten afdwingen. Doordat de Chinese overheid haar thuismarkt afschermt van de rest van de wereld, kunnen Chinese bedrijven namelijk makkelijk groot worden, om vervolgens vanuit een sterke positie de Europese markt te veroveren. De Europese Commissie (EC) heeft hiertoe een eerste stap aangekondigd. Ze heeft een voorstel geschreven over hoe ze bedrijven van buiten de EU die met staatssteun de interne markt vervalsen, wil aanpakken. Het voorstel ligt nu ter consultatie.
Artikel ECFR
Nieuwsbericht EC
Voorstel EC (pdf)


Berlijn genoemd als Europa’s beste stad voor start-ups

In de nieuwste editie van de Startup Heatmap Europe heeft Berlijn Londen ingehaald als de keuze van ‘founders’ voor de beste stad om een bedrijf te starten. Berlijn wordt door 39 procent van de oprichters genoemd als aantrekkelijkste start-uphub van Europa, Londen door 36 procent van hen. De achteruitgang van Londen is, volgens de onderzoekers, het gevolg van de brexit en de strenge maatregelen die het VK nam in strijd met het coronavirus.
Nieuwsbericht Cities Today
Onderzoeksresultaten


Duitsland: Investering van 2 miljard euro in kwantumtechnologie

Duitsland gaat over een periode van vijf jaar 2 miljard euro investeren in ‘quantum computing’ en aanverwante technologieën. In 2025 moet de eerste Duitse kwantumcomputer gereed zijn. Het ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) heeft voor de komende vijf jaar 1,1 miljard euro toegezegd voor r&d, terwijl het ministerie van Economische Zaken 878 miljoen euro zal bijdragen om voor het ontwikkelen van toepassingen.
Nieuwsbericht BMBF – 1
Nieuwsbericht BMBF – 2
Nieuwsbericht Science|Business
Duitse Roadmap Quantencomputing (pdf; januari 2021)


VK: Kader voor ethiek, transparantie en verantwoordingsplicht bij geautomatiseerde besluitvorming

De Britse overheid heeft een set van richtlijnen gepubliceerd om overheidsdiensten te helpen bij het veilig, duurzaam en ethisch gebruiken van geautomatiseerde of algoritmische besluitvormingssystemen. Er wordt bij gewaarschuwd dat organisaties en individuen die algoritmische besluitvormingssystemen maken of gebruiken te allen tijde de goede werking van kunstmatige intelligentie moeten waarborgen. Afgelopen week organiseerde techUK een week over kunstmatige intelligentie (AI). In dat kader verscheen een twintigtal artikelen rondom het effectief, ethisch en veilig inzetten van de technologie.
Publicatie Britse overheid
Serie artikelen techUK


VK: Overheid baant weg voor zelfrijdende voertuigen op de weg

Automobilisten in het VK zouden eind dit jaar voor het eerst zelfrijdende voertuigen op de Britse weg kunnen tegenkomen, volgens de Britse overheid. Het ministerie voor Verkeer heeft regels bekendgemaakt waaraan voertuigen met ALKS-technologie (Automated Lane Keeping System) moeten voldoen om wettelijk als zelfrijdend te kunnen worden gedefinieerd. De zelfrijdende auto’s worden vooralsnog alleen toegelaten op wegen met maximumsnelheden tot 60 km/u.
Nieuwsbericht Britse overheid

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Lidstaten UNESCO maken mondiale afspraken over Open Science

De 193 lidstaten van UNESCO hebben op 11 mei consensus bereikt over de tekst voor een nieuw vast te stellen Aanbeveling over Open Science. Hoewel ze niet juridisch bindend zijn, zijn UNESCO-aanbevelingen toch een gezaghebbend normatief instrument (soft law). De verwachting is dan ook dat de afspraken een belangrijk effect krijgen op de regelgeving in landen.
Nieuwsbericht
Videoverslag Bijeenkomst (YouTube)
Nieuwbericht AP


Breed debat over een structureel beleid voor herstel

De systeemuitdagingen waar de wereld momenteel voor staat, moeten ook op wereldschaal systematisch worden aangepakt. Vanuit die gedachte organiseerden de OESO, The Fields Institute and Rebuilding Macroeconomics op 28 april de online conferentie A Systemic Recovery. Deze leverde een boeiende discussie op over een veelomvattend onderwerp.
Webcast Conferentie
Inleiding Angel Gurría, SG OECD


Aanbevelingen OESO-Raad voor breedbandconnectiviteit

De OESO-Raad heeft op 22 april een serie aanbevelingen gepresenteerd voor breedbandconnectiviteit. Het rapport hierover zet de belangrijkste beginselen uiteen voor regeringen om een meer verbonden wereld op te bouwen, waarbij connectiviteit van hoge kwaliteit en gelijke toegang voor iedereen worden gewaarborgd. Dit is des te belangrijker gezien de sterke toename van de vraag naar connectiviteit als gevolg van de COVID-beperkingen.
Videoverslag Presentatie (YouTube)
Rapport OESO
Breedbandportaal OESO


Zo ziet de markt van kunstmatige intelligentie eruit

Er verschenen in de afgelopen twee weken twee rapporten die een beeld geven van de markt van kunstmatige intelligentie (AI) in de wereld. Een rapport van de OESO doet dit op basis van een analyse van de registratie van handelsmerken. De meeste bedrijven die AI-producten en ‑diensten leveren, komen uit computer-gerelateerde sectoren (software, audiovisuele apparatuur en analytische doeleinden), gevolgd door de onderwijssector (educatieve diensten, lessen, publicaties, workshops en online materiaal). De AI 50-lijst van Forbes, Sequoia Capital en Meritech Capital geeft een beeld van de vijftig grootste AI-bedrijven van Noord-Amerika.
Rapport OESO
Nieuwsbericht, rapport en podcast Forbes


Bestrijging cyberdreigingen moet bovenaan prioriteitenlijst landen en bedrijven staan

Er zullen de komende decennia steeds meer, door buitenlandse staten gesteunde, cyberaanvallen, desinformatiecampagnes, cyberspionage en diefstal van intellectueel eigendom plaatsvinden. Dat voorspelt o.a. de Amerikaanse inlichtingendiensten Office of the Director of National Intelligence (ODNI). Wereldwijd worden vergelijkbare trends verwacht. Het gaat om zo’n groot en complex probleem, waar zowel overheden als bedrijven mee te maken hebben, dat ze het samen moeten aanpakken, stelt een artikel van het World Economic Forum (WEF). De denktank RAND Corporation heeft een model ontwikkeld, het Scalable Warning and Resilience Model (SWARM), dat partijen helpt hun systemen proactief te beschermen door te waarschuwen voor cyberincidenten voordat ze zich voordoen. (Zie ook: ‘VS: Biden zet bestrijding cybercriminaliteit bovenaan prioriteitenlijst’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Nieuwsbericht CSO Online
Rapport ODNI (pdf)
Artikel WEF
Aankondiging RAND
Rapport RAND (pdf)


OESO: Regio’s spelen hoofdrol in aanpak COVID-19 en reductie broeikasgasemissies

De coronacrisis heeft het nauwe verband aan het licht gebracht tussen milieurisico’s en risico’s voor de fundamenten van het menselijk welzijn, en heeft ‘cascade-effecten’ gehad op de economie en de samenleving. Zij heeft ook het belang aangetoond van anticipatie en vroegtijdige actie. De OECD Regional Outlook 2021 laat zien dat de uitdagingen mondiaal zijn, maar de respons voor een groot deel van regionale en lokale actoren moet komen.
Rapport OESO
Samenvatting Rapport
Webinar Presentatie Rapport (YouTube)


Doe kan de wereldf de DDe marktmacht van Big Tech is niet eenvoudig te breken

Hoe kan de regering Biden de regulering van Big Tech en mededingingskwesties benaderen? In een TechTank-podcast van de denktank Brookings bespreken experts oplossingsrichtingen en mogelijke beleidsmaatregelen. Een aanvullend artikel van Brookings waarschuwt ervoor dat de VS en de EU verschillend denken over de aanpak van Big Tech. Het recentelijk in de EU opgekomen streven naar digitale soevereiniteit heeft de verschillen nog eens vergroot. Een artikel van Raconteur bespreekt een ander voorstel van de regering Biden: dat voor een mondiaal minimumtarief voor de winstbelasting van multinationals, waaronder de Big Techbedrijven.
TechTank Podcast
Artikel Brookings
Artikel Raconteur


Hele wereld wil zelfvoorzienend worden in computerchips

In veel landen is grote ongerustheid ontstaan over het wereldwijde tekort aan computerchips. De EU kondigde aan te streven naar een alliantie van bedrijven en kennisinstellingen voor de oprichting van een groot chipsproducerend bedrijf in Europa. Een artikel van Politico constateert dat er in de politiek en in het bedrijfsleven grote twijfels leven over dit voornemen. Het Amerikaanse bedrijf Intel heeft er oren naar, maar vraagt de EU om 8 miljard euro subsidie, meldt VentureBeat. De VS maakte eind maart bekend zo’n 50 miljard dollar te reserveren voor de Amerikaanse chipindustrie. Zuid-Korea pakt de uitdaging nog groter aan. Een consortium van bedrijven gaat hier 372 miljard euro investeren in wat “de grootste chipfabriek ter wereld” moet worden. Artikelen van Bloomberg en Morning Brew zetten uiteen waarom het oprichten van een chipfabriek zo’n grote uitdaging is.
Nieuwsbericht NOS
Nieuwsbericht VentureBeat
Bericht RTL Nieuws
Artikel Bloomberg
Artikel Morning Brew


“Historisch” vaccinpatentenbesluit VS roept weerstand op in sector en andere landen

De Amerikaanse president Joe Biden wil dat de grote farmabedrijven in het westen hun octrooien op coronavaccins vrijgeven. Daar heeft onder andere de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) om gevraagd. In een artikel van The Economist en in een artikel van Project Syndicate leggen vijf topeconomen uit waarom het zo belangrijk is om de intellectuele eigendomsrechten op medische producten die verband houden met COVID-19 tijdelijk op te schorten: alleen dan kan de pandemie ook in arme landen worden bestreden. Veel landen zijn huiverig voor het Amerikaanse initiatief omdat dit het verdienmodel van de farmaceutische industrie onderuithaalt. Het maken van vaccins is bovendien een activiteit die veel meer vergt dan kennis van een product. Artikelen van DW, Project Syndicate (artikel 2), Science|Business en The Parliament Magazine gaan hier dieper op in. Een artikel van Issues stelt voor om de farmaceutische industrie in westerse landen andere impulsen te geven voor het verdienen van geld: moedig octrooihouders aan – en geef daarvoor specifieke stimulansen – om hun technologieën op grote schaal in licentie te geven en te delen, en grote netwerken van licentiehouders op te zetten om op grote schaal vaccins te maken en te distribueren.
Nieuwsbericht The New York Times
Artikel The Economist
Artikel Project Syndicate – 1
Artikel DW
Artikel NOS
Artikel Project Syndicate – 2
Artikel Science|Business
Artikel The Parliament Magazine
Artikel Issues


VS en EU willen beide betere bescherming van werkenden in de platformeconomie

Het Amerikaanse ministerie van Werk (DoL) heeft aangekondigd de ‘Independent Contractor Rule’, een gedachtekind van de regering-Trump, niet verder uit te werken. De regel zou het voor werkgevers gemakkelijker hebben gemaakt om werkenden in de platformeconomie als onafhankelijke contractanten te classificeren en zo bijvoorbeeld minimumlonen en betaling van overuren te omzeilen. Op de Europese top over sociale cohesie, op 7 en 8 mei in Porto, legden de EU-lidstaten vast dat ze meer gaan doen om de positie van bepaalde groepen werkenden, zoals gig workers, beter te beschermen.
Nieuwsbericht DoL
Nieuwsbericht SSTI
Nieuwsbericht Portugees Voorzitterschap EU
Porto Verklaring


VS: Biden zet bestrijding cybercriminaliteit bovenaan prioriteitenlijst

President Biden heeft een decreet (Executive Order) getekend om de cyberveiligheid van de natie integraal te verhogen. Het decreet komt na een hack, twee weken geleden, van een belangrijke Amerikaanse brandstofpijpleiding, maar het land wordt al langer geplaagd door cyberaanvallen vanuit China en Rusland. De regering wil dat er een gestandaardiseerd federaal draaiboek voor cybersecurity komt en een beoordelingsraad die gaat reageren op incidenten. Er komen ook regels voor de aanschaf van software door overheden en bedrijven.
Persbriefing The White House
Executive Order
Bericht NBC News
Nieuwsbericht NextGov


VS: Endless Frontier Act ingediend bij Senaat

Een groep Democraten heeft in de Amerikaanse Senaat de Endless Frontier Act ingediend, een wetsvoorstel dat over een periode van vijf jaar meer dan 112 miljard dollar zou vrijmaken voor nieuwe onderzoeks- en commercialiseringsactiviteiten binnen de National Science Foundation (NSF) en het ministerie van Handel. In de Senaat, met name bij de Republikeinen, leven de nodige bezwaren tegen het wetsvoorstel.
Nieuwsbericht SSTI
Wetsvoorstel (pdf)


China: Actualisering van ontwerp-privacywetgeving

Het permanent comité van het Chinese Nationaal Volkscongres (NPC) heeft een tweede ontwerp van een nieuwe wet voor gegevensprivacy vrijgegeven. Tegelijkertijd werd een nieuwe ontwerpversie gepubliceerd van een wet voor gegevensbeveiliging. De Chinese overheid heeft nog steeds een tweeslachtige houding ten aanzien van deze onderwerpen: tegemoetkomen aan privacywensen van individuen maar tegelijkertijd instandhouding van overheidstoezicht op mensen en gegevens. Beide wetten kunnen gevolgen hebben voor partijen die zakendoen of op het gebied van onderzoek samenwerken met China. Een bericht van DigiChina (Stanford University) beschrijft de hoofdlijnen van de nieuwe regels.
Nieuwsbericht DigiChina


Singapore: IP-strategie tot 2030

Het Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) heeft een rapport uitgegeven over de nationale strategie tot 2030 op het gebied van intellectueel eigendom. Deze moet bijdragen aan Singapore’s positie als mondiaal-Aziatisch knooppunt van technologie, innovatie en ondernemingen. Ook moet de strategie de bredere nationale Research Innovation Enterprise (RIE)-doelstellingen van Singapore ondersteunen.
Nieuwsbericht IPOS
Rapport IPOS (pdf)
Website RIE Ecosystem