AWTI e-mail alert 11 november 2021

Het aantal bachelor- en masterstudenten aan Nederlandse universiteiten is dit collegejaar verder gestegen. Staan de universiteiten onder druk door groei internationale instroom studenten? Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft een studie uitgevoerd naar de stand van kunstmatige intelligentie. Wat is nu de stand van AI 2.0? Hoewel India achterop is geraakt bij China sinds beide landen zich in de jaren tachtig openstelden voor de wereld, onderneemt de Indiase regering nu stappen om zijn grootste economische concurrent uit te dagen. Is India het nieuwe China? Lees het nu in de AWTI e-mail alert.

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Kenniscoalitie: Investeer 1,1 miljard structureel in onderzoek en wetenschap

Achttien organisaties van studenten, medewerkers en bestuurders van universiteiten en ander wetenschappelijke instellingen vragen in een open brief aan de formerende partijen om minimaal 1,1 miljard euro structureel te investeren voor een “normaal academisch peil”. Onderzoek van RaboResearch laat zien dat dit een extra economische groei van 0,5 procentpunt zou opleveren. De gemiddelde economische groei stijgt hierdoor van 1,5 naar 2 procent. Betrouwbare Bronnen maakte een uitzending over de investeringsagenda van de Kenniscoalitie.
Nieuwsbericht VSNU – 1
Brief Normaal academisch peil
Artikel RaboResearch
Nieuwsbericht VSNU – 2
Podcast Betrouwbare Bronnen


Hernieuwde oproep voor aansluiting VK bij Horizon Europe

De spanning over het al dan niet mogen aansluiten van het VK bij het onderzoeks‑ en innovatieprogramma Horizon Europe neemt toe. 25 organisaties uit de wetenschapswereld riepen afgelopen week de Europese Commissie en de Britse regering in een brief nogmaals op de associatie zo snel mogelijk af te ronden. “Verder uitstel of zelfs niet-aansluiting zou een gemiste kans en een belangrijke verzwakking zijn voor onze collectieve onderzoeks‑ en concurrentiekracht.”
Nieuwsbericht EUA
Brief (pdf)
Bericht University World News


COP26: Veertig landen komen Breakthrough Agenda Klimaat overeen

Leiders van zo’n veertig landen, waaronder China, de EU, India, het VK en de VS, zijn op de klimaatconferentie van de VN in Glasgow (COP26) een Breakthrough Agenda overeengekomen. Hierin zeggen ze toe om dit decennium internationaal samen te werken aan de ontwikkeling en toepassing van schone technologieën en duurzame oplossingen die nodig zijn om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen. De oplossingen moeten betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Een ander nieuw initiatief is de Global Energy Alliance for People & Planet, die gericht is op de productie van schone elektriciteit in het zuiden van de wereld. De Wereldbank, de Europese Investeringsbank, de Rockefeller Foundation en anderen hebben er in eerste instantie 10 miljard dollar voor uitgetrokken. En dan waren er nog het Amerikaanse Clean Energy Demand Initiative (CEDI) en de First Movers Coalition. Beide zijn bedoeld om de ontwikkeling en het gebruik van schone technologie te bevorderen, niet vanuit het aanbod maar vanuit de vraag naar energie. Op de COP26 verzorgde de EU een omvangrijk bijprogramma over het klimaatbeleid, klimaatwetenschap en klimaatinnovatie, dat geheel is terug te zien op YouTube.
Statement Breakthrough Agenda
Global Energy Alliance for People & Planet (pdf)
Factsheet Clean Energy Demand Initiative
Factsheet First Movers Coalition
Nieuwsbericht The Guardian
Bijprogramma EU (pdf)
Videoverslagen EU-bijprogramma

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Universiteiten onder druk door groei internationale instroom studenten

Het aantal bachelor- en masterstudenten aan Nederlandse universiteiten is in het collegejaar 2021-2022 gestegen met 4 procent, tot 340.700. De aanhoudende groei zit vooral in de internationale instroom. De universiteiten, die steeds meer druk op hun medewerkers en de kwaliteit van het onderwijs ervaren, vragen al jaren om instrumenten om die internationale instroom te kunnen sturen.
Nieuwsbericht VSNU
Bericht University World News


Hoger onderwijs kan profiteren van geld uit Europees herstelfonds

Nederland vraagt voor miljarden euro’s subsidie uit het Europese herstelfonds. Ook het hoger onderwijs zal volgens Science Guide hiervan profiteren, bijvoorbeeld voor docentprofessionalisering op het gebied van digitalisering en investeringen in digitale en grootschalige onderzoeksinfrastructuren. Het geld zal meestal via de tweede geldstroom worden verdeeld.
Nieuwsbericht ScienceGuide


Aantal onderzoekaanvragen bij NWO stijgt, tegen de afspraak in

NWO en de universiteiten spraken in 2017 af dat de universiteiten een voorselectie van onderzoeksvoorstellen zouden maken, zodat er minder voorstellen naar NWO gaan en de slaagkans voor onderzoekaanvragen groter wordt. Vier jaar later blijkt dat er niets van deze afspraak is terechtgekomen, meldt Wageningen Resource. In 2017 dienden de universiteiten gezamenlijk 5.730 onderzoeksvoorstellen in bij NWO, in 2020 was dat gestegen naar 6.803.
Nieuwsbericht Wageningen Resource


NWO-peiling: “Onderzoekers positief over open science, maar zien ook barrières”

Een overgrote meerderheid van alle onderzoekers (87%) heeft een (zeer) positieve houding over open science. Jonge wetenschappers zijn met een percentage van 94 procent zelfs nog enthousiaster. Maar bij de praktische uitvoering ervaren onderzoekers nog barrières. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van NWO onder onderzoekers uit alle vakgebieden.
Nieuwsbericht NWO
Nieuwsbericht HOP / AdValvas


Internationaal zwaartekrachtgolven-lab opent in Maastricht

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (OCW) heeft in Maastricht ETpathfinder geopend, een natuurkundelaboratorium dat gaat dienen als proeftuin voor de ontwikkeling van technologie voor toekomstige zwaartekrachtsgolfdetectoren. De komst van ETpathfinder versterkt de positie van de Duits/Vlaams/Nederlandse grensregio als kandidaat-locatie voor de nieuwe Europese zwaartekrachtsgolfdetector, de Einstein Telescope.
Nieuwsbericht Nikhef


Waar worden wetenschappelijke data opgeslagen en wie maakt ze doorzoekbaar?

Wetenschappelijk onderzoek kan niet zonder goede data en onderzoeksinstrumenten. De organisatie Data Archiving and Networked Services (DANS) zorgt dat wetenschappelijke data en instrumenten uit ons land veilig en efficiënt worden bewaard en toegankelijk en doorzoekbaar worden gemaakt. Een artikel van NWO vertelt er meer over.
Artikel NWO


Opinie: Vertrouw bij opzetten hybride leeromgeving vooral op professionals

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) heeft zich ontwikkeld tot een zeer succesvolle hybride leeromgeving. Dat is opvallend, zegt een artikel van ScienceGuide dat zich baseert een wetenschappelijk paper van onderzoekers van Zuyd Hogeschool: er was vooraf geen beleid voor geformuleerd en daar werd dus ook niet op gestuurd. De initiatiefnemers hebben vertrouwen gesteld in professionals en dat heeft zich uitbetaald. Dat zou dus vaker moeten gebeuren. Risico’s zijn er natuurlijk wel: mensen moeten goed met elkaar kunnen opschieten en als sleutelfiguren opstappen kunnen de sterke punten van de hybride leeromgeving makkelijk verdwijnen.
Artikel ScienceGuide
Wetenschappelijk artikel Springer Link


Opinie: “Een universiteit is geen octrooimachine”

Het oorspronkelijke doel van octrooien was nieuwe ideeën te delen en uitvindingen aan te moedigen. Vandaag de dag belemmeren octrooien vaak innovatie. Dit moet veranderen, betoogt Ernst van den Ende, managing director van de Plant Sciences Group van Wageningen University & Research. Het betreft een interview met een Nederlandse ondernemende onderzoeker in een serie van Innovation Origins.
Artikel Innovation Origins


Opinie: “Stop de naïeve uitverkoop van onze nieuwste technologie”?

Publiek geld dat Nederland investeert in innovatie en nieuwe technologie die daar uit voortkomt dreigen weg te lekken door overnames, zeggen Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum en ondernemer Martijn van Helvert in een opinieartikel van de Stentor. “China probeert door het opkopen van bedrijven toegang te krijgen tot kennis en hoogwaardige technologie.” Maar zoals het artikel aangeeft: ook de VS kent een stevige drempel voor overnames en investeringen door buitenlandse bedrijven.
Artikel de Stentor


NLdigital: betrek bedrijven bij digitale uitvoeringstoets voor nieuwe wetten

Vaak wordt bij het bedenken van nieuwe wet- en regelgeving pas achteraf nagedacht over digitalisering. “Bedrijven zouden in een vroeg stadium kunnen meedenken over de kansen en risico’s.” Dirk van Roode, public policy manager bij NLdigital, overhandigde tijdens het iBestuur Congres 2021 het manifest ‘Digitalisering als maatschappelijke motor’ aan secretaris-generaal Maarten Schurink van BZK.
Nieuwsbericht iBestuur
Manifest NLdigital


AP aan Eerste Kamer: Blokkeer nieuwe datakoppelwet van minister Grapperhaus

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is uitermate kritisch over een voorstel voor een nieuwe datakoppelwet van demissionaire minister Ferd Grapperhaus (JenV) dat bij de Eerste Kamer ligt. Die wet zou, in de huidige vorm, de deur openzetten voor privacyschendingen die nog verder gaan dan wat er is gebeurd in de toeslagenaffaire of bij het omstreden fraudeopsporingssysteem SyRI.
Nieuwsbericht AP
Advies AP
Nieuwsbericht iBestuur


Opinie: Een industriebeleid voor datacenters?

Datacenters gebruiken veel elektriciteit. Omdat steeds meer datacenters zich vestigen in ons land, is er steeds meer productiecapaciteit voor elektriciteit nodig en moet de elektriciteits-infrastructuur steeds verder worden verzwaard en uitgebreid. Bovendien blijven we zitten met enorme hoeveelheden laagwaardige afvalwarmte. Die kan in principe worden benut, maar de kosten daarvan worden vaak als te hoog ingeschat in relatie tot de baten. In een opiniebijdrage voor Executive People pleit Hans Timmerman, directeur van databeheerder Fortierra, voor een nationale industrie‑ en klimaatstrategie voor de vestiging van datacenters, hun koppeling aan het elektriciteitsnet en het gebruik van afvalwarmte.
Artikel Executive People


Techstartups zijn banenmotor, maar krapte personeel kan voor hapering zorgen

Techstartups van eigen bodem zijn een goede banenmotor. Sinds 2018 groeit het aantal banen bij de net begonnen techbedrijfjes met 8 procent, constateert Techleap.nl op basis van onderzoek. De schaarste aan goed opgeleid personeel kan echter roet in het eten gooien. Daarnaast constateert Techleap dat healthtech-startups Nederland dreigen te verlaten.
Nieuwsbericht Techleap
Rapport Techleap
Nieuwsbericht De Ondernemer
Nieuwsbericht Computable


Coronalening: Innovatieve bedrijfsleven overeind gehouden met 330 miljoen euro

De Corona-Overbruggingslening (COL) heeft bijna duizend groeibedrijven in stand gehouden. Dat blijkt uit de evaluatie van de regeling. Inclusief cofinanciering door bestaande aandeelhouders en derden investeerde COL 331 miljoen euro in 974 innovatieve start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven. De meeste toekenningen werden gedaan aan bedrijven uit de sectoren Life Sciences, Cleantech en Hightech. Niet alle coronasteun van de Nederlandse overheid heeft overigens goed uitgepakt voor innovatie. In een artikel van Vox-CEPR beschrijven drie economen van het CPB dat er ook veel laagproductieve bedrijven overeind zijn gehouden, wat het proces van creatieve destructie in ons land heeft verstoord.
Nieuwsbericht ROM Nederland
Rapport ROM Nederland (pdf)
Artikel Vox-CEPR


TNO Industry: Wat moet er nú gebeuren om in 2050 een circulaire industrie te krijgen?

Dat we op weg zijn naar een circulaire economie lijdt volgens TNO Industry geen twijfel. Om mee te groeien naar een toekomst waarin materialen oneindig hergebruikt worden, moet het industriële mkb nú de eerste stap zetten: digitaliseren. In de white paper ‘Digitalisering cruciaal voor circulaire industrie – terugkijkend vanuit 2050’, dat wordt beschreven in een artikel van Link Magazine, zet het onderzoeksinstituut uiteen waarom en hoe. Link Magazine meldt verder dat de Rabobank zich gaat inzetten om de transitie van bedrijven naar circulair te versnellen.
Nieuwsbericht Link Magazine – 1
Rapport TNO Industry (pdf)
Nieuwsbericht Link Magazine – 2


Benelux-landen lanceren digitaal klimaatplatform

De Benelux-landen (België, Nederland, Luxemburg) hebben gezamenlijk een digitaal klimaatplatform gelanceerd. Het Benelux Climate Platform is een virtuele ontmoetingsplaats voor verschillende actoren (wetenschappers, bedrijven overheidsdiensten, jongerenorganisaties enz.). Het moet de informatie-uitwisseling over duurzaamheidsvraagstukken makkelijker maken en zo de groene overgang in de Benelux en daarbuiten versnellen.
Nieuwsbericht Vleva
Website Benelux Climate Platform


Autonome taxiboten in Amsterdam

Wetenschappers van het MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) en het MIT Senseable City Laboratory hebben, samen met die van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute), twee zelfnavigerende taxiboten gemaakt. De onderzoekers gaan de Roboats beproeven in de grachten van Amsterdam. De ontwikkeling van autonome boten voor Amsterdam staat uiteraard niet op zichzelf. Vorige week was een schip van Sea Machines Robotics nog de eerste autonome boot ooit die een meerdaagse reis afsloot zonder ingrijpen van de mens, meldt Innovation Origins.
Nieuwsbericht HitechGlitz
Bericht MIT News
Nieuwsbericht Innovation Origins

Nieuws en achtergronden uit Europa


Opiniestuk: ‘Making the European Open Science Cloud work: where to go from here?’

De European Open Science Cloud (EOSC) is ‘een ingewikkeld beestje’, stelt een artikel van vijf wetenschappelijke organisaties uit de EU, waaronder de KNAW. “De visie om een ecosysteem van interoperabele gegevens en diensten op te bouwen, dat grensoverschrijdend is, interdisciplinair is en open onderzoek mogelijk maakt, is prachtig in zijn eenvoud. De realiteit is echter ongelooflijk complex.” Het opiniestuk schetst de belangrijkste uitdagingen en de benaderingen om hieruit te komen.
Nieuwsbericht KNAW
Publicatie KNAW (pdf)


Academia moeten ten dienste staan van de samenleving

Op 14 oktober organiseerde de organisatie van universiteiten CESAER de online conferentie ‘Academia for the benefit of society - Meeting critical challenges’. Er kwam een breed scala van sprekers aan het woord uit de academische wereld, de overheidssector, het bedrijfsleven en studentenorganisaties. Dat leverde een aantal verschillende inzichten op, bijvoorbeeld over de rol van academia in de triple helix.
Videoverslag Conferentie


Opinie: Politiek mag geen rol spelen in wetenschappelijke samenwerking met China

Op een internationale conferentie over de relatie tussen Europese en Chinese universiteiten, georganiseerd door de Universiteit Utrecht, klonk veel lof over het niveau van Chinese universiteiten. Volgens de aanwezigen komt er veel excellent onderzoek uit China, wat samenwerking met universiteiten uit dat land bijna onvermijdelijk maakt. Voor de politieke problemen die hierbij kunnen ontstaan, zouden duidelijke richtlijnen moeten komen. (Zie ook: ‘Denemarken: Debat over ambassadepersoneel dat lesgeeft aan universiteiten’, verderop in deze rubriek).
Nieuwsbericht ScienceGuide


Hoe heeft COVID-19 de communicatie over wetenschap naar publiek veranderd?

De COVID-19-crisis en de aanpak ervan hebben nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk goede en accurate berichtgeving over vaak complexe wetenschappelijke onderwerpen is. Op 20 oktober organiseerde Nature hierover een gesprek tussen Fiona Fox (UK Science Media Centre), Volker Stollorz (Science Media Center Duitsland) en Alice Henchley (Springer Nature). COST (European Cooperation in Science and Technology) publiceerde in februari van dit jaar een rapport over wetenschapscommunicatie in tijden van COVID-19. Ook dat ging over hoe wetenschapscommunicatie de laatste twee jaar ingrijpend is veranderd. Het beschrijft hierbij ook een aantal goede voorbeelden.
Videoverslag (YouTube)
Rapport COST (pdf)


Onderzoek naar gebruik van kennis en technologie voor beleid in crisistijd

In de afgelopen anderhalf jaar moesten politici onder hoge druk beslissingen nemen. Wetenschappelijke kennis, technologie en innovatie hebben daarbij een allesbepalende rol gespeeld, constateert het European Parliamentary Technology Assessment network (EPTA) op basis van een onderzoek naar het overheidsbeleid in 23 landen. Het rapport blikt ook vooruit door te kijken naar de vraagstukken die aangepakt moeten worden om samenlevingen weerbaarder te maken tegen toekomstige pandemieën en crises.
Nieuwsbericht Rathenau Instituut
Rapport EPTA (pdf)


Lisbon Council: Digitale overheid moet burger centraal stellen

De denktank Lisbon Council heeft een rapport uitgebracht over de noodzaak om burgers centraal te stellen in de digitale overheid. Het analyseert zes succesvolle projecten, uit Bologna, Espoo, Milaan, Murcia, Rotterdam en Tallinn, en trekt hier conclusies uit over het stimuleren van digitale dienstverlening door Europa, de lidstaten en lokale overheden.
Nieuwsbericht Lisbon Council
Rapport Lisbon Council (pdf)


Gaia-X cloud: Een veilige haven voor Europese gegevens?

Europa heeft net de tweede verjaardag van Gaia-X gevierd. Het cloud-dataproject is bedoeld als Europees alternatief voor de grote, voornamelijk Amerikaanse, clouddiensten en zou de “Europese waarden van transparantie, openheid, gegevensbescherming en veiligheid” moeten beschermen. Volgens een artikel van DW zijn veel bedrijven in de EU sceptisch over het idee of hebben er gewoon nog nooit van gehoord.
Artikel DW
Aankondiging Gaia-X


Raad voor Regelgeving kritisch over geplande Datawet

EurActiv heeft een kritisch rapport van de Europese Raad voor Regelgeving (Regulatory Scrutiny Board; RSB) kunnen inzien over de in ontwikkeling zijnde Datawet. De RSB constateert grote onduidelijkheden op drie punten: de voorwaarden waaronder overheidsinstanties toegang kunnen krijgen tot gegevens van bedrijven, de compensatie die bedrijven hiervoor krijgen en de wisselwerking van de Datawet met andere wetgevingsbesluiten.
Nieuwsbericht EurActiv


Techsector waarschuwt voor politisering discussie halfgeleiderindustrie

De digitale sector was te spreken over de aankondiging, door de Europese Commissie, van een ‘Chips Act’ die Europa weerbaarder zou maken tegen schokken in de externe toelevering van computerchips. Die strategie moet echter niet worden gericht op het creëren een “eigen” chipsindustrie, maar op het ontwikkelen van een ecosysteem dat altijd aan de vraag naar chips kan voldoen. Dat hoeft helemaal geen louter Europees systeem te zijn. Aan de basis van het standpunt van Business Europe ligt een discussiestuk van de Duitse federatie van elektrische en elektronische fabrikanten (ZVEI). Volgens een artikel van de denktank CEPA (Center for European Policy Analysis) levert deze benadering wel een geopolitieke puzzel op. Politiek is de discussie dus sowieso.
Nieuwsbericht Digital Europe
Publicatie ZVEI (pdf)
Nieuwsbericht EurActiv
Artikel CEPA


De stand van kunstmatige intelligentie 2.0

Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft een studie uitgevoerd naar de stand van kunstmatige intelligentie (AI): een operationele definitie van de technologie, een beknopte taxonomie, een lijst van trefwoorden voor de kerndomeinen van het AI-onderzoeksveld, aangevuld met transversale onderwerpen zoals AI-toepassingen of ethische en filosofische overwegingen. Bij dit alles is steeds gedacht vanuit drie perspectieven: beleid, onderzoek en industrie.
Rapport JRC


EU sluit partnerschap met Bill Gates op het gebied van klimaattechnologie

Tijdens de VN-klimaatconferentie (COP26) hebben de Europese Commissie (EC), Breakthrough Energy (Bill Gates) en de Europese Investeringsbank een, naar eigen zeggen “baanbrekend”, partnerschap gesloten. Dit wil voor de periode 2022-2026 zeker 820 miljoen euro mobiliseren voor het ontwikkelen, commercialiseren en inzetten van innovatieve technologieën die de ambities van de Europese Green Deal en de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 dichterbij brengen. Het gaat om technologieën voor schone waterstof, duurzame vliegtuigbrandstoffen, directe luchtafvang en langdurige energieopslag.
Nieuwsbericht EC
Q&A EU-Catalyst Partnership
Nieuwsbericht Science|Business


Nieuwe EU-alliantie wil groei Europese start-ups versnellen

26 EU-lidstaten, IJsland en de Europese Commissie hebben de European Startup Nations Alliance (ESNA) opgericht. De nieuwe entiteit gaat de landen steun verlenen bij het laten groeien van hun start-ups, door het delen van best practices, het bevorderen van de implementatie van beleid en het monitoren van de vooruitgang. Onderwerpen waarnaar de aandacht uitgaat zijn onder meer het snel kunnen opstarten van een nieuw bedrijf, soepele markttoegang, het aantrekken en behouden van talent en het scheppen van mogelijkheden voor aandelenopties als vorm van betaling van medewerkers. Mogelijk valt er voor veel landen wat te leren van het VK, waar de technologiesector momenteel booming is. Een artikel van de Europese denktank Institut Montaigne vertelt daar meer over. In oktober 2020 bracht de AWTI het advies ‘Beter van start’ uit. Daarin werd geconstateerd dat ook Nederlandse kennisintensieve start-ups behoefte hebben aan meer ondersteuning vanuit de overheid, met name op het gebied van ondernemerschap, doorgroei en financiering.
Nieuwsbericht EC
Artikel Institut Montaigne
Advies AWTI (oktober 2020)


Wat maakt ‘innovatiegebieden’ succesvol?

‘Geographies of innovation’. Zo worden tegenwoordig gebieden genoemd als innovatieparken, ‑hubs, ‑districten, ‑clusters en (geografische) ‑ecosystemen. Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft ze geclassificeerd en een vergelijkende analyse uitgevoerd van dertien van deze gebieden uit vier steden. Dit levert inzichten op in beleid dat “innovatiegeografieën” bevordert.
Rapport JRC


Denemarken: Debat over ambassadepersoneel dat lesgeeft aan universiteiten

De rechtse Deense Volkspartij (DF) wil dat universiteiten alle personeelsleden van buitenlandse ambassades registreren die bij hen lesgeven. Volgens DF kunnen ambassademedewerkers uit bepaalde landen ‘Trojaanse paarden’ zijn, die toezicht willen houden op hun landgenoten of politieke invloed nastreven. De Deense minister voor Hoger Onderwijs Jesper Petersen gaat vooralsnog niet mee in de DF-wens, maar de discussie is nog niet ten einde.
Bericht University World News


Portugal: Programma om technologieoverdracht van universiteiten te stimuleren

Met steun van het Europees Investeringsfonds (EIF) krijgt Portugal een programma dat 250 miljoen euro aan risicokapitaalinvesteringen wil mobiliseren voor technologie-overdrachtsprojecten vanuit universiteiten. Het Portugal Tech II-programma richt zich vooral op kunstmatige intelligentie, machinaal leren, fintech, gezondheidstechnologie en cyberveiligheid.
Nieuwsbericht EIF
Nieuwsbericht Science|Business


VK: Netwerk van universiteiten met buitenlandse campussen

Op initiatief van de universiteiten van Newcastle en Nottingham is het UK University Overseas Campuses Network opgericht. Het netwerk is bedoeld om de uitwisseling van kennis en ervaring te versterken en “de reputatie van het VK als supermacht op het gebied van wetenschap en onderwijs” te vergroten. In eerste instantie hebben 17 Britse universiteiten zich bij het netwerk aangesloten, die samen 27 internationale campussen hebben, waar meer dan 60.000 studenten een Britse opleiding volgen.
Nieuwsbericht UK Universities
Bericht University World News


VK: Overeenkomst met VS over kwantumonderzoek

Wat het VK nog niet is gelukt met de EU, is nu wel gerealiseerd met de VS: het tekenen van een overeenkomst over samenwerking op het gebied van kwantumonderzoek. In het kader van het partnerschap gaan de twee landen academici uitwisselen, op kwantum gerichte bedrijven met elkaar verbinden en beleidskwesties bespreken die voortvloeien uit kwantum, waaronder veiligheid.
Nieuwsbericht Science|Business


VK: Sociaal ondernemerschap en milieuduurzaamheid

In alle markten zijn business cases op te stellen voor milieuduurzaamheid, maar veel mkb-bedrijven laten die kans liggen. Wat zouden zij kunnen leren van sociale ondernemingen en milieuondernemerschap?, vraagt een studie van het Britse Enterprise Research Centre (ERC) zich af. Het rapport doet ook beleidsaanbevelingen aan de overheid om de integratie van sociale en milieudoelstellingen in het bedrijfsleven te bevorderen.
Rapport ERC


VK: Wat is de drijvende kracht achter de groei van de Britse technologie?

De Britse technologiesector is booming. Britse unicorns en start-ups zijn aanzienlijk gegroeid en trekken durfkapitaal aan. Het VK loopt zijn achterstand in op tech-hotspots in de VS en China. Een artikel van de denktank Institut Montaigne vertelt meer over de van de Britse techsector en de redenen waarom deze de laatste jaren zo hard is gegroeid.
Artikel Institut Montaign

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Onduidelijkheid over oorzaak afnemende snelheid innovatie

Een artikel van de Amerikaanse onderzoeker Matt Clancy (Iowa State University) vraagt zich af waarom de snelheid afneemt waarmee innovatie wereldwijd plaatsvindt. Is het een tijdelijk of een permanent verschijnsel? Het artikel onderzoekt verschillende hypothesen en constateert dat er momenteel geen bewijs is voor één daarvan. Hierdoor is het ook niet duidelijk waarop het innovatiebeleid zich precies moet richten.
Artikel Clancy


Acht manieren waarop kwantumcomputers de wereld gaat veranderen

‘s Werelds grootste bedrijven lanceren kwantumcomputerprogramma’s en regeringen steken geld in kwantumonderzoek. Concrete toepassingen heeft dit nog nauwelijks opgeleverd, maar de verwachtingen zijn hoog. Een artikel van ZD Net noemt acht kwantumprojecten die momenteel worden uitgevoerd en het spel in hele sectoren radicaal kunnen veranderen. Het gaat om projecten voor onder andere de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, de ontwikkeling van nieuwe batterijen en het voorspellen van het weer. Een artikel van MIT Technology geeft een waarschuwing: kwantumtechnologie is te zijner tijd alleen veilig als bedrijven en organisaties nu voorkomen dat hun systemen worden gehackt zodat hackers over een jaar of tien kunnen toeslaan in kwantumcomputers. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid laat weten dat het encryptie-algoritmen ontwikkelt om dit probleem te voorkomen.
Artikel ZD Net
Artikel MIT Technology Review
Document U.S. Department of Homeland Security (pdf)


Opinie: AI voor sociaal welzijn moet scherper worden gedefinieerd

Er wordt veel geschreven en gesproken over ‘AI en ethiek’, ‘AI en bestuur’ of bijvoorbeeld ‘AI en sociaal welzijn’. Wat hiermee precies wordt bedoeld blijft doorgaans vaag. Het essay ‘A New AI Lexicon’ constateert dat achterblijvende en gemarginaliseerde groepen in projecten op de genoemde gebieden vaak buiten beschouwing blijven. Termen als ‘AI voor sociaal welzijn’ moeten daarom scherper worden gedefinieerd.
Artikel Medium


Internet of Things is al groot en zal nog veel groter worden

Een artikel op de tech-nieuwssite Techaeris voorspelt een rooskleurige toekomst voor het Internet of Things (IoT). Het constateert dat IoT nu al overal in wordt toegepast en dat we toch nog maar aan het begin staan. Het artikel doet acht voorspellingen voor de komende jaren, waaronder dat de gezondheidszorg IoT massaal zal omarmen, dat ontwikkeling van smart cities echt van de grond komt en dat IoT-security topprioriteit wordt. Een artikel van IoT for All voorziet nog een ontwikkeling: het groot worden van de combinatie van IoT en kunstmatige intelligentie (AI).
Artikel Techaeris
Artikel IoT for All


Web Summit 2021: Crypto, klimaatverandering en Facebook

Van 1 tot en met 4 november vond in Lissabon de internationale Web Summit 2021 plaats. Drie onderwerpen kwamen hierin steeds terug, constateren nieuwsberichten van Coin Telegraph en Evening Standard: digitale activa, non-fungibele tokens (koppeling van eigenaarschap aan digitale objecten met behulp van blockchain) en de door Facebook aangekondigde bouw van ‘Meta’, een levensechte virtuele ruimte.
Blog Web Summit 2021
Videoverslagen Web Summit 2021 (YouTube)
Nieuwsbericht Evening Standard 
Nieuwsbericht Coin Telegraph


De economische haalbaarheid van de klimaattransitie

De kosten van de klimaattransitie zijn niet te voorspellen, omdat alles afhangt van de keuzes die we nu en in de toekomst maken. Dat stelt een artikel van Economics Observatory. “Hoe langer we wachten om die overgang in goede banen te leiden, hoe groter de ontwrichting, hoe hoger de aanpassingskosten en hoe ernstiger de milieurisico’s.” We weten evenmin welke technologieën de eenentwintigste eeuw zullen bepalen, vervolgt het artikel, “maar we weten wel hoe we ons tegen de risico’s kunnen indekken en winstgevende nieuwe kansen kunnen creëren.” Economen zouden daarom moeten “ophouden met het vruchteloos voorspellen van de toekomst” en in plaats daarvan “bedrijven en overheden begeleiden bij het ontwerpen en bouwen van die toekomst”. Een e-book van Vox-CEPR bevat 45 artikelen over de economische kant van klimaatverandering en ‑beleid. Deze geven een overzicht van enkele van de belangrijkste vraagstukken vanuit het perspectief van economen, de noodzaak van verder onderzoek, en hoe economen relevant beleid kunnen bevorderen. Een artikel van de denktank Chatham House waarschuwt ervoor dat de prijs van klimaatmaatregelen voor minder ontwikkelde landen te hoog kan liggen en rijke landen er rekening mee moeten houden dat ze die landen moeten helpen.
Artikel Economics Observatory
Aankondiging en collectie artikelen Vox-CEPR
Artikel Chatham House


Verwijdering methaan uit atmosfeer goed voor klimaat, maar technologie is nog jong

Zoals we vorige week al meldden, hebben ruim 100 landen op de VN Klimaatconferentie COP26 een mondiaal pleidooi onderschreven, gericht op het terugdringen van methaan-emissies. Wetenschappelijk en technisch is dat nog niet makkelijk, schetst een artikel van Science|Business. De meeste technologieën voor de onttrekking van methaan aan lucht zijn erg duur of zelfs nog niet beschikbaar. Het is bovendien nog onduidelijk wat de grootste emissiebronnen in de wereld zijn en waar deze liggen.
Artikel Science|Business


Singapore, Israël en Estland hebben, per inwoner bekeken, hoogste startup-investeringen

Van alle grote landen ter wereld investeren de VS verreweg het meest in startende ondernemingen. In het afgelopen jaar hebben durfkapitaalinvesteerders bijna 270 miljard dollar aan het werk gezet. Per inwoner komt dat neer op ongeveer 800 dollar per jaar. Omgerekend per inwoner doen drie andere landen het nog beter dan de VS: Singapore (1.400 dollar), Israël (960 dollar) en Estland (915 dollar). Nederland staat op de lijst van investeringen in start-ups per hoofd van de bevolking op plaats 7 (360 dollar).
Nieuwsbericht Crunchbase Daily


Is India het volgende China?

Hoewel India achterop is geraakt bij China sinds beide landen zich in de jaren tachtig openstelden voor de wereld, onderneemt de Indiase regering nu stappen om zijn grootste economische concurrent uit te dagen. Een podcast van de Amerikaanse denktank Brookings legt uit dat deze stappen niet ver genoeg gaan. De huidige hoge handelstarieven en ‑barrières die de nationale industrie beschermen, zullen bijvoorbeeld moeten verdwijnen.
Podcast Bloomberg


Klimaatwetenschap en ‑technologie kunnen relatie VS – China weer op gang brengen

Een TechTank Podcast van Brookings Institution gaat over de vraag: Wat ligt er in het verschiet voor de tech-race tussen de VS en China? Experts bespreken hoe de complexe relatie tussen beide landen van invloed zal zijn op de wereldwijde toeleveringsketens, cyberveiligheid en internationale handel. Een artikel van Brookings draait de zaak om: Hoe kan de VS de relatie met China herstellen? Wetenschappelijke en technologische samenwerking rond klimaatverandering zou daarvoor een goed aangrijpingspunt kunnen zijn, aldus het artikel. Het artikel is een samenvatting van een essay dat is gepubliceerd op de website Issues in Science and Technology.
Podcast Brookings
Artikel Brookings
Essay Issues


China: Exponentiële groei aantal octrooien in koolstofvrije energietechnologieën

Het jaarlijkse aantal octrooipublicaties voor energieneutrale technologieën is sinds 2008 exponentieel gegroeid, volgens een rapport van Elsevier. Daarbij heeft China de hegemonie van de VS doorbroken: tegen het einde van 2020 was bijna de helft van alle wereldwijde actieve octrooien voor energieneutrale technologieën afkomstig uit China. De technologiefocus van de octrooiportefeuilles van Japan, de VS, China, Zuid-Korea en Europa zijn opvallend verschillend. Terwijl de VS en Europa vergelijkbare aandelen hebben in de grote technologieclusters, zijn Japanse en Zuid-Koreaanse octrooien vooral gericht (energieneutrale) elektronica. China zit ergens tussen al deze landen in.
Nieuwsbericht Science|Business


China: Hele wereld kijkt naar aanpak big tech

De Chinese autoriteiten hebben het voorbije jaar hard opgetreden tegen big tech. De gevolgen zijn al over de hele wereld merkbaar, legt een artikel van de technologiewebsite CNET UIT. “De tweede economie ter wereld is een levensecht experiment aan het uitvoeren met de botsing tussen de overheid en big tech.” Daarbij gaat het zowel om binnen‑ als buitenlandse techbedrijven. Een artikel van het Mercator Institute for China Studies (MERICS) beschrijft en analyseert de laatste ontwikkelingen in de Chinese tech-regelgeving. “Een groot aantal maatregelen is bedoeld om het functioneren van deze bedrijven in lijn te brengen met de doelstellingen van de Chinese overheid.” Is big tech echt bij te sturen?
Artikel CNET
Artikel MERICS


VS: Gaat Congres mee in poging big tech te reguleren?

In het Amerikaanse Congres werd op 18 oktober de American Innovation and Choice Online Act ingediend, een gezamenlijk voorstel van de Democraten en Republikeinen. Het richt zich op regulering van grote technologieplatforms, met name Amazon, Apple, Facebook en Google. Ondanks de indiening door twee partijen gezamenlijk, moet nog maar blijken of er voldoende steun voor komt, stelt een artikel van de denktank Brookings. Er speelt een aantal fundamentele werkgelegenheids- en ethische kwesties.
Artikel Brookings
Wetsvoorstel (pdf)


VS: Plan voor ‘netto nul’ broeikasgasemmissies in 2050

Op de VN-conferentie COP26 heeft de VS een nieuwe strategie gepresenteerd om broeikasgassen terug te dringen tot netto nul in 2050. Het is overigens de vraag of Biden hiervoor voldoende steun verwerft in het Congres, stelt een artikel van de denktank Institut Mointaigne. De Amerikaanse strategie onderstreept de centrale rol die onderzoek en innovatie zullen spelen bij het bereiken van klimaatneutraliteit, meldt Science|Business. In een debat georganiseerd door de New York Times, werden kritische kanttekeningen gezet bij de sterk technologische insteek voor het behalen van Net Zero. Een tweede debat van de New York Times over de bijdrage van data en technologie aan klimaatoplossingen was beduidend positiever. Dat geldt ook voor een debat dat werd georganiseerd door de denktank Atlantic Council, met onder andere Bill Gates en de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry. Waterstof komt vaak voor in strategieën voor NET Zero. Een documentaire van DW zet vraagtekens bij de potentie van deze technologie. Bill Gates en vele anderen pleiten voor kleinschalige kernreactoren. Een artikel van DW zet uiteen dat ook daar beperkingen en negatieve kanten aan zitten. Een artikel van Vox-CEPR wijst op een risico voor het behalen van Net Zero met andere duurzame technologieën, zoals wind en zon: het wereldwijde gebrek aan metalen. Een artikel van Science|Business gaat breder in op de problemen van grootschalige uitrol van zonne-energie. Een artikel van Open Access Government beschrijft de uitdagingen die energieopslag de wereld stelt om Net Zero te bereiken. Een artikel van 3 Quarks Daily is optimistisch dat kunstmatige intelligentie (AI) zal helpen bij het oplossen van dit probleem.
Strategie VS (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business
Artikel Institut Montaigne
Debatverslag New York Times – 1 (YouTube)
Debatverslag New York Times – 2 (YouTube)
Debatverslag Atlantic Council
Webcast DW (YouTube)
Artikel DW
Artikel Vox-CEPR
Artikel Science|Business
Artikel Open Access Government
Artikel 3 Quarks Daily


VS: Acht aanbevelingen aan de overheid om eigen cybersecurity op orde te brengen

Een recent rapport van het Amerikaanse non-profitcentrum voor datagedreven beleid MITRE noemt acht manieren waarop de federale overheid de cyberbeveiliging in overheidsorganisaties kan verbeteren. Wat precies mogelijk is, is uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid geld die het Congres hiervoor ter beschikking stelt. Al voor de invoering van maatregelen moet de overheid starten met monitoring, zeggen onderzoekers in een artikel van NextGov. Een Cybersecurity Scorecard, die lijkt op de monitoring van de ontwikkeling van het it-beleid bij de overheid (het FITARA Dashboard) zou daarbij behulpzaam kunnen zijn. Business Insider presenteert elke twee weken een artikel over cybersecurity.
Rapport MITRE (pdf)
Artikel NextGov
FITARA Dashboard
Cybersecurity Briefing Business Insider