AWTI e-mail alert 9 juli 2020

Volgens velen moet het herstel van de economie vooral ‘groen en duurzaam’ zijn en we moeten de lessen uit de coronacrisis gebruiken om de mondiale klimaat- en milieucrisis af te wenden. De mondiale inspanningen op het gebied van schone technologieën en innovatie vertragen echter door diezelfde coronacrisis, precies op het moment dat er sneller vooruitgang moet worden geboekt. Wat te doen? Lees er meer over in de nieuwste AWTI e-mail alert. Verder nieuws over o.a. AI, open science en data delen, wetenschap en innovatie in het VK na de Brexit en de invloed van China op academische vrijheid.

Dit is de laatste AWTI e-mail alert voor de vakantie. Het volgende nummer verschijnt op of rond 27 augustus 2020. De AWTI wenst u een fijne zomer toe.

Bericht van de AWTI


Kabinet ziet recente AWTI-adviezen als aanmoediging voor ingezette innovatiebeleid

In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) een beleidsreactie op twee recente adviezen van de AWTI: ‘Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities’ (februari 2020) en ‘Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën’ (januari 2020). Ze stelt dat ze de adviezen in grote lijnen ziet “als een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg.” Daarbij doelt ze op de doorontwikkeling naar een meer missiegedreven aanpak van het innovatiebeleid en op het stimuleren van de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Keijzer hoopt dat het Groeifonds, dat het Kabinet momenteel voorbereidt, extra financiële ruimte zal scheppen voor het bevorderen van sleuteltechnologieën.
Kamerbrief (docx)
AWTI-advies ‘Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities’
AWTI-advies ‘Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën’


Kabinet reageert op evaluatie van de AWTI

Juist in deze tijd van complexe maatschappelijke uitdagingen is er behoefte aan een onafhankelijk adviesorgaan als de AWTI, dat in staat is een overkoepelend beeld te schetsen van het wetenschaps-, technologie- en innovatie-domein. Dit is één van de conclusies van de in 2019 verschenen externe evaluatie van het functioneren van de AWTI van 2015 tot en met 2018.  Minister Van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Keijzer (EZK) reageerden deze week op de evaluatie en maakten duidelijk dat ze deze conclusie delen, evenals de bevinding dat de AWTI-adviezen doorgaans degelijk zijn en een solide analyse bevatten. De bewindslieden doen in hun reactie verschillende suggesties voor het verder versterken van de kwaliteit van de advisering en van de beleidsimpact van adviezen.
Kamerbrief


Patrick Essers nieuwe directeur AWTI

Per 1 september 2020 wordt Patrick Essers benoemd tot nieuwe directeur van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Patrick werkt op dit moment als directeur Benelux bij het European Institute of Innovation and Technology (EIT) Digital.
Nieuwsbericht AWTI

De opvallendste berichten van de afgelopen week


China beïnvloedt hoger onderwijs en wetenschap in Nederland

Er is sprake van politieke beïnvloeding door China in hoger onderwijs en wetenschap in Nederland. Dat concludeert een verkennend onderzoek van onderzoeksinstituut Clingendael. Chinese onderzoekers stimuleren via “vriendelijke suggesties, adviezen of waarschuwingen” dat hun Nederlandse collega’s zichzelf censureren. Het onderzoek kon niet vaststellen of de twee Confucius Instituten in Nederland, hoewel “verlengstukken van de Chinese staat”, het hoger onderwijs in Nederland trachten te beïnvloeden. (Zie ook: ‘Hong Kong: Academische vrijheid “verpletterd” onder nieuwe nationale veiligheidswet’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Nieuwsbericht Clingendael
Rapport Clingendael (pdf)
Nieuwsbericht HOP / Ad Valvas


Europese onderzoeksruimte moet komend halfjaar grote sprong voorwaarts maken

De Europese Onderzoeksruimte (ERA) is al jarenlang een zorgenkindje. Maar daar moet het komende halfjaar verandering in komen. EU-commissaris Mariya Gabriel (Onderzoek en Innovatie) legt momenteel de laatste hand aan een nieuw plan voor de definitieve totstandbrenging van de ERA. Science|Business sprak met haar. Ook het Duitse voorzitterschap van de Raad van de EU wil grote stappen zetten naar een goed functionerende ERA. Dat schrijft het in een publicatie over de plannen voor Onderwijs, Onderzoek en Innovatie in het komende halfjaar. Het rapport bevat nog veel meer plannen op de genoemde terreinen. Zo willen de Duitsers een Europees netwerk ‘AI made in Europe’ oprichten en een internationaal netwerk voor Groene Waterstof. Het Strategic Forum for International Science & Technology Cooperation (SFIC) stelt in een opinie dat internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie met landen buiten de EU sterker moet worden verankerd in nationale en EU-structuren, zoals de ERA.
Artikel Science|Business
Publicatie Duits voorzitterschap (pdf)
Opinie SFIC (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


Wereld zet stappen naar regulering van kunstmatige intelligentie

Het World Economic Forum (WEF) en de overheid van Nieuw-Zeeland hebben een ‘whitepaper’ geschreven over de regulering van kunstmatige intelligentie (AI). Aan de publicatie liggen verschillende onderzoeken ten grondslag. Denemarken heeft zelfs, als eerste land ter wereld, concrete regulering voor ingevoerd voor AI en dataethiek, meldt 2021.AI. De European Parliamentary Research Service (EPRS) publiceerde afgelopen week een rapport over AI: hoe werkt het, waarom is dat van belang en wat zijn de kansen en uitdagingen?
Rapport WEF (pdf)
Nieuwsbericht AI.2021
Deense regelgeving (pdf; Deens)
Rapport EPRS (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Nederland


TU Eindhoven trekt vrouwen te veel voor

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat te ver in haar streven om meer vrouwelijke wetenschappers te werven, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De kans dat er bij de universiteit ook nog mannen worden benoemd is nu te klein. TU/e-rector Frank Baaijens zegt dat de universiteit de bevindingen van het college goed gaat bestuderen, evenals de aanbevelingen die het doet, om te bepalen hoe ze verder gaat.
Nieuwsbericht College voor de Rechten van de Mens
Oordeel College voor de Rechten van de Mens
Nieuwsbericht TU/e
Nieuwsbericht HOP / DUB
Nieuwsbericht NOS


VU-rector wil streefcijfers voor onderzoekers van kleur

Universiteiten moeten meer wetenschappers met een migratieachtergrond werven, vindt rector Vinod Subramaniam van de Vrije Universiteit (VU). Tijdens een KNAW-webinar over antiracisme op universiteiten pleitte hij voor nationale streefcijfers.
Nieuwsbericht HOP / DUB


Universitaire wereld zoekt oplossingen voor door corona vertraagde onderzoekers

Door de lockdown krijgen veel wetenschappers hun onderzoek niet op tijd af. Verlenging van tijdelijke contracten is wettelijk echter niet toegestaan. De universitaire wereld tracht het probleem op verschillende manieren op te lossen. Zo schreven de VSNU, PNN, PostdocNL, De Jonge Akademie en vakbonden een ‘Handreiking voor het omgaan met vertraging ten gevolge van COVID-19 van onderzoek van promovendi, postdocs en tenure trackers’. De VSNU heeft ook andere oplossingen aangereikt voor door de coronacrisis getroffen wetenschappelijk onderzoek.
Nieuwsbericht HOP / UToday
Handreiking (pdf)
Nieuwsbericht VSNU


Hoogleraar Peter Hagoort: “Vooral kennis maakt weerbaar tegen een pandemie”

De regering moet de economische gevolgen van de coronacrisis niet afwentelen op investeringen in onderwijs en onderzoek, schrijft Peter Hagoort, Akademiehoogleraar Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, in een opiniebijdrage voor Trouw. We moeten, volgens hem, de samenleving juist weerbaar maken tegen crises “door het kennisimmuunsysteem te versterken in plaats van te verzwakken”.
Artikel Trouw


Rathenau: “Versterk digitale weerbaarheid met nieuwe technologie”

Nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie bieden niet alleen kansen om Nederland digitaal weerbaarder te maken. Ze zijn zelfs noodzakelijk. Dat zegt het Rathenau Instituut in het onderzoek ‘Cyberweerbaar met nieuwe technologie – Kans en noodzaak van digitale innovatie’. Het is een kwestie van tijd, volgens de onderzoekers, voordat kwaadwillende partijen de nieuwe technologieën gaan gebruiken voor digitale aanvallen.
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau (pdf)


Innovatoren schrijven open brief aan Nederland

Een groep van 85 techbedrijven, investeerders, kennisinstellingen en accelerators, waaronder Jitse Groen (Takeaway), Pieter Duisenberg (VSNU) en Constantijn van Oranje (Techleap), hebben een open brief geschreven aan Nederland. In de brief onderstrepen zij de belangrijke rol die zij kunnen en willen spelen om Nederlanders sterker uit de crisis laten komen.
Nieuwsbericht Techleap
Open brief (pdf)


NLDigital: “Zet vol in op digitalisering om de crisis uit te komen”

In juni presenteerde het Kabinet een voortgangsrapportage en een update van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. “Een echte uitwerking die het verschil gaat maken in een duurzaam economisch herstel na corona ontbreekt logischerwijs nog”, constateert NLDigital. Ze doet een aantal concrete voorstellen om digitalisering in ons land een extra impuls te geven.
Nieuwsbericht NLDigital
Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020 (pdf)


Innovatie kan zorgen voor forse CO2-reductie in Nederlandse industrie

Een studie van de consultants RoyalHaskoningDHV en PDC, uitgevoerd in opdracht van FME en VEMW, toont aan dat de Nederlandse industrie met de toepassing van innovatieve, energiebesparende, technieken de komende vijf jaar tenminste 3 Mton CO2 uitstoot kan besparen. Dat is 1,6 procent van de totale CO2-uitstoot van Nederland. De studie laat zien dat de grootste CO2-winst te behalen is met technieken op gebied van warmte-integratie, ict en flexibiliteit.
Nieuwsbericht VEMW
Rapport RoyalHaskoningDHV / PDC (pdf)


Overheid investeert in Smart Photonics om bedrijf uit buitenlandse handen te houden

De Nederlandse overheid investeert 20 miljoen euro in het Eindhovense bedrijf Smart Photonics, producent van fotonische chips. Er was belangstelling van investeerders uit derde landen die bereid leken te zijn om een forse investering te doen. Om te waarborgen dat dit bedrijf en het ecosysteem voor geïntegreerde fotonica behouden blijft voor Nederland, heeft de overheid een bedrag van 20 miljoen euro als lening beschikbaar gesteld. Deze lening maakt deel uit van een totale financiering van 35 miljoen euro die beschikbaar is gesteld door een Nederlands consortium, bestaand uit Innovation Industries (een onafhankelijk investeringsfonds voor hightechbedrijven), de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), PhotonDelta en KPN Ventures. In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Eric Wiebes (EZK) een korte schets van de kabinetsinzet ten aanzien van buitenlandse overnames en investeringen in de Nederlandse economie.
Nieuwsbericht TU/e
Kamerbrief Smart Photonics (pdf)
Kamerbrief Ongewenste overnames en investeringen (docx)


Staatssecretaris wil meer verantwoordelijkheden voor online platforms

Bijna driekwart van de Nederlanders (ver)koopt, ruilt of deelt producten en diensten via online platforms. Het is tijd dat deze grenzeloze markt een gelijk speelveld krijgt als het gaat om consumentenrechten en productveiligheid, meent staatssecretaris Mona Keijzer (EZK). In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft ze welke stappen al zijn gezet en kondigt ze aan zich hiervoor in Europees verband te gaan inzetten. Eén van de stappen is het verder verstevigen van het consumentenvertrouwen in Nederlandse platforms. Uit onderzoek door Kantar blijkt dat Nederlandse consumenten online platforms goed weten te vinden en dat hun vertrouwen in Nederlandse platforms relatief hoog is. Samen met negen grote en kleinere Nederlandse platforms heeft EZK goede en concrete praktijkvoorbeelden geïnventariseerd die consumentenvertrouwen in een online omgeving bevorderen. Deze dienen ter inspiratie voor andere, beginnende, platforms.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief (pdf)
Rapport Kantar (pdf)
Achtergronddocument ‘Bouwen aan Vertrouwen’ (pdf)


“Farmalobby probeerde advies over dwanglicenties te saboteren”

Een commissie die onderzoek deed naar dwanglicenties tegen hoge medicijnprijzen is met ruzie uit elkaar gegaan, meldt de NOS op basis van berichtgeving van de Volkskrant. Eén van de commissieleden zou de farmaceutische industrie hebben betrokken bij het schrijven van het eindrapport. Het standpunt dat zij verdedigden was dat dwanglicenties slecht zijn voor innovatie in de sector, een argument dat andere commissieleden niet deelden. Commissievoorzitter André de Jong schreef uiteindelijk een ‘persoonlijke beschouwing’ over het thema waarover zijn commissie had moeten adviseren. Minister Eric Wiebes (EZK) stuurde dit document afgelopen week aan de Tweede Kamer.
Nieuwsbericht NOS
Kamerbrief (pdf)
Document De Jong (pdf)


Webinar over kunstmatige intelligentie en ethiek

Op 30 juni organiseerde Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), in samenwerking met het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), een webinar over kunstmatige intelligentie (AI) en ethiek. Dat was tevens het slotsymposium van de toekomstverkenning van STT over de impact van AI op besluitvorming. NEN lanceerde op de bijeenkomst het Platform Artificial Intelligence, een klankbordgroep die door de normcommissie om advies kan worden gevraagd bij het opstellen van standaarden.
Nieuwsbericht STT
Verslag Webinar (YouTube)
NEN Platform AI

Nieuws en achtergronden uit Europa


EIC Adviesraad publiceert visie en roadmap

De Adviesraad van de European Innovation Council (Europese Innovatieraad; EIC) heeft in een rapport haar visie en roadmap voor de toekomst van de European Innovation Council gepubliceerd. De Adviesraad blikt terug op de EIC-pilot en doet advies over hoe de EIC onder Horizon Europe volledig kan worden uitgerold. Hierbij pleit de adviesraad onder meer voor kortere, eenvoudiger procedures, met snellere feedback en besluitvorming.
Nieuwsbericht EC
Rapport EIC Council (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


Inventarisatie kanalen en instrumenten voor valorisatie van onderzoek en innovatie

Onderzoek en innovatie zijn vandaag de dag belangrijker dan ooit. Maar om economisch of sociaal effect te hebben, moeten ze ook worden gebruikt. Als eerste stap naar een strategie voor valorisatie heeft de Europese Commissie (EC) een inventarisatie laten maken van kanalen en instrumenten voor valorisatie en van de Europese en internationale ‘best practices’.
Rapport EC


Nieuw tijdschrift over Europese onderzoeks‑ en innovatiedata

DG Onderzoek en Innovatie (DG RTD) van de Europese Commissie heeft de eerste editie gepubliceerd van het kwartaaltijdschrift ‘R&I Data Express’. Het brengt de meest opvallende gegevens, statistieken, indicatoren en scoreboards onder de aandacht die de voorgaande maanden werden gepubliceerd op het gebied van onderzoek en innovatie. Het eerste nummer bestrijkt terreinen als het coronavirus, digitalisering en vaardigheden op het vlak van wetenschap en technologie. Het bestaande tijdschrift ‘Quarterly R&I literature review’, eveneens van DG R&I, staat dit keer volledig in het teken van de gevolgen van de coronacrisis voor het onderzoeks‑ en innovatiebeleid.
R&I Data Express # 1
‘Quarterly R&I literature review’ 2020/Q2 (pdf)


Wat gaat Open Science betekenen voor onderzoekers en instituten?

De organisatie van onderzoeksintensieve universiteiten The Guild sprak met Konstantinos Glinos, hoofd van de eenheid Open Science van het DG Onderzoek en innovatie (DG RTD) van de Europese Commissie. Aan de orde komen Open Science als strategische prioriteit, de veranderingen in Horizon Europe als het gaat om Open Access, het management van onderzoeksdata en het inbedden van Open Science in het onderzoeksproces.
Video The Guild (1:01:11)


Data delen in de wetenschap met inachtneming van fundamentele rechten en privacy

Wetenschappers gebruiken de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; GDPR) nogal eens als reden om geen data te delen, stelt een artikel van Science|Business, zelfs als er een duidelijk publiek belang is om dat wel te doen. Een rapport van de Science|Business Cloud Consultation Group beschrijft hoe data delen kan worden verenigd met inachtneming van fundamentele rechten en privacy.
Artikel en Rapport Science|Business


De stand van zaken van de Europese datamarkt

De Europese Commissie heeft een actualisatie laten maken van de studie, uit 2013, naar de Europese datamarkt en de potentie ervan. De actualisatie bevat feiten en cijfers en een serie verhalen over datagestuurde innovatie. Daarmee geeft ze een beeld van het enorme sociaaleconomische potentieel van de gemeenschappelijke Europese dataruimte.
Nieuwsbericht EC
Rapport EC (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)


Digitale soevereiniteit voor Europa

Er bestaat een groeiende bezorgdheid over het feit dat de burgers, bedrijven en lidstaten van de Europese Unie (EU) geleidelijk de controle verliezen over hun gegevens, over hun vermogen om te innoveren en over hun vermogen om de wetgeving in de digitale omgeving vorm te geven en te handhaven. Een document van de European Parliament Research Service (EPRS) schetst de context van het opkomende streven naar ‘digitale soevereiniteit’ in de EU en geeft een overzicht van de maatregelen die momenteel worden besproken of voorgesteld.
Rapport EPRS


Overheden maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie

De belangstelling voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) binnen overheden neemt toe, constateert het rapport AI Watch van de Europese Commissie (EC). Overheden gebruiken AI voor het verbeteren van bestuursprocessen en beleidsvormingsmechanismen, alsmede voor verbetering van publieke diensten en vergroting van de betrokkenheid van de burgers.
Rapport EC (pdf)


Nieuw systeem voor identificatie van overheidsgefinancierde disruptieve innovaties

De Europese Commissie (EC) heeft een instrument gepresenteerd om het marktpotentieel in kaart te brengen van door de overheid gefinancierde disruptieve innovaties. De Market Creation Potential Indicator is ontwikkeld door het Joint Research Centre (JRC) van de EC. Op de EC-website Innovation Radar zijn de eerste resultaten te zien van het filteren van onderzoeksprojecten op disruptief potentieel.
Nieuwsbericht EC
Rapport JRC
Innovation Radar – EC


EU-lidstaten moeten meer doen voor goede werking van eengemaakte markt

Het Single Market Scoreboard 2020 van de Europese Commissie (EC) laat zien dat de EU-lidstaten, ondanks verbeteringen op bepaalde gebieden, nog niet genoeg doen voor een goede werking van de eengemaakte interne markt. Eerder dit jaar publiceerde de EC een actieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels hiervoor. De EC dringt er bij de lidstaten op aan om hiermee intensiever aan de slag te gaan.
Nieuwsbericht EC
Single Market Scoreboard
Actieplan Single Market (pdf)


Hoe bedrijven de financiering van innovatie kunnen optimaliseren

Hoeveel geld een bedrijf moet steken in innovatie, hangt sterk af van de grootte van het bedrijf en de sector waarin het opereert. Dat zegt associate professor Xavier Ferràs van Esade Business School in een artikel van Science|Business. Ook de financieringswijze van innovatie is van belang. Vaak, maar niet altijd, leidt het aantrekken van extern geld tot betere innovatieresultaten.
Artikel Science|Business


Commissie investeert 1 miljard euro in innovatieve projecten voor schone technologie

De Europese Commissie (EC) heeft de eerste oproep gepubliceerd voor het indienen van voorstellen in het kader van het Innovatiefonds voor de demonstratie van innovatieve klimaattechnologieën. Het fonds, dat tien jaar lang 1 miljard per jaar wil investeren, wordt gefinancierd met inkomsten uit de veiling van emissierechten uit het emissiehandelssysteem van de EU. Het Innovatiefonds moet “het groene herstel van de EU bevorderen door lokale toekomstbestendige banen te creëren, de weg vrij te maken voor klimaatneutraliteit en het Europese technologische leiderschap wereldwijd te versterken.” Het scheppen van banen zal waarschijnlijk niet op de korte termijn lukken, voorspelt een artikel op de economenwebsite Vox-CEPR over de impact van groene fiscale stimuleringsmaatregelen uit het verleden, met name in de VS. De stimulansen blijken vooral effectief te zijn geweest voor het creëren van banen op de lange termijn. Een rapport van de European Parliamentary Research Service (EPRS) beschrijft de beschikbare technologieën voor CO2-reductie in de energie-intensieve industrie. Een rapport van de Europese Investeringsbank (EIB) laat zien dat investeringen in energie-efficiency momenteel een lage prioriteit hebben bij bedrijven.
Nieuwsbericht EC
Website Innovatiefonds
Nieuwsbericht Science|Business
Artikel Vox-CEPR
Rapport EPRS (pdf)
Nieuwsbericht EIB
Rapport EIB (pdf)


Klimaatwetenschappers: Coronacrisis toont hoge kosten van trage politieke actie aan

De coronapandemie heeft “opvallende overeenkomsten” met de tweeledige milieucrisis van opwarming van de aarde en het uitsterven van soorten. Daarvoor waarschuwt een team van wetenschappers en beleidsdeskundigen uit het VK en de VS in een artikel dat is gepubliceerd in Current Biology. De lessen die zijn geleerd bij het indammen van de coronacrisis, zoals de noodzaak om vroegtijdig in te grijpen om het aantal doden en de economische schade te beperken, en het inperken van sommige aspecten van de levensstijl van mensen in het algemeen belang, zouden ook de kern moeten vormen van het afwenden van een milieuramp. Op een virtuele bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) pleiten verschillende sprekers voor een “nieuw sociaal contract” om duurzaamheid in de wereld te bevorderen.
Nieuwsbericht Science|Business
Artikel Current Biology (pdf)
Artikel WEF


Nog eens 6 miljard euro voor bestrijding coronavirus

De Europese Commissie (EC) en de organisatie ‘Global Citizen’ organiseerden op 27 juni een tweede evenement om geld bijeen te brengen voor de ontwikkeling van coronavaccins, ‑tests en -behandelingen, en om ervoor te zorgen dat deze straks ook in armere landen terecht komen. Er werd 6,15 miljard euro aan extra middelen toegezegd. Inclusief eerder toezeggingen, staat de teller nu op 15,9 miljard euro.
Persbericht EC
Toezeggingen


Europese Commissie presenteert nieuwe Skills Agenda

De Europese Commissie (EC) roept alle lidstaten en private en publieke belanghebbenden op “een ware revolutie” teweeg te brengen op het gebied van vaardigheden voor digitalisering en vergroening van de economie en de maatschappij.
Nieuwsbericht en meer informatie EC
Rapport EC (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


Door vrouwen geleide start-ups hebben meer moeite met aantrekken risicokapitaal

Een rapport van de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie (EC) laat zien dat startende ondernemingen van vrouwen minder toegang hebben tot risicokapitaal dan die van mannen. Dit is te wijten aan een gebrek aan vrouwelijke oprichters en investeerders, vooringenomenheid en risicoaversie. De situatie is wel langzaam aan het verbeteren.
Nieuwsbericht EIB
Rapport EIB / EC (pdf)


Brexit: Belanghebbenden moeten zich voorbereiden op veranderingen in IP-rechten

De Europese Commissie (EC) waarschuwt belanghebbenden dat ze zich, in verband met het aflopen van de overgangsperiode voor het vertrek van het VK uit de EU, moeten voorbereiden op de veranderende situatie op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten. In een ‘notice for readiness’ legt de EC wat er gaat veranderen.
Nieuwsbericht EC
Publicatie EC (pdf)


VK: Wetenschap en innovatie richten op economische groei en maatschappelijke bloei

De Britse regering heeft een beleidsbrief gepubliceerd over het beleid voor wetenschap, onderzoek en innovatie dat ze de komende jaren wil voeren. Het beleid zal zich vooral richten op het oplossen van de meest urgente problemen van de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving, zoals gezondheid, vergroening en veiligheid. Hierin wil de overheid het dubbele gaan investeren van wat ze nu doet. In een radioprogramma van de BBC werd gedebatteerd over het plan van de Britse regering om een organisatie op te richten die vergelijkbaar is met de US Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA). Die heeft naam gemaakt met het realiseren van risicovolle, maar strategische technologieën en innovaties die zorgen voor nieuwe bedrijvigheid, wat juist een zwak punt is van het Britse onderzoeks­‑ en innovatiesysteem. Aan het idee kleven voor‑ en nadelen. De Britse denktank IPPR zet in een paper uiteen dat het economische en innovatiebeleid zich vooral zou moeten richten op drie doelen: meer werkgelegenheid, verbetering van de levenskwaliteit van alle burgers en verhoging van de levensstandaard van huishoudens met lage inkomens en kwetsbare mensen.
Rapport Britse overheid (pdf)
Podcast BBC (27:40)
Nieuwsbericht IPPR
Rapport IPPR (pdf)


VK: Inzet op meer buitenlandse toponderzoekers en minder EU-studenten

De Britse regering zet een interdepartementaal ‘Office for Talent’ op om vooraanstaande wetenschappers aan te moedigen in het VK te komen of blijven wonen en werken in post-Brexit. Dat meldt Science|Business. PhD’s mogen na hun promotie langer in het VK blijven om een baan te zoeken, aldus een bericht van University World News. Maar voor EU-studenten wordt het VK minder aantrekkelijk, aldus een tweede bericht van dit medium. Vanaf september 2021 moeten EU-studenten fors meer collegegeld betalen omdat ze niet meer gelijk gesteld worden met Britse studenten. Veel EU-studenten zouden er nu over denken om naar Nederland te gaan, meldt een bericht van HOP / UToday.
Nieuwsbericht Science|Business
Bericht University World News – 1
Bericht University World News – 2
Nieuwsbericht HOP / UToday

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


OESO presenteert mondiaal kader voor fiscale verslaglegging platformbedrijven

De OESO heeft ‘Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy (MRDP)’ vastgesteld. Deze verplichten digitale platformbedrijven om informatie te verzamelen over de inkomsten die aanbieders van accommodatie, vervoer en persoonlijke diensten via hen realiseren en om die informatie aan de belastingdienst te rapporteren. Bij het kader voor fiscale verslaglegging hoort een gedragscode.
Nieuwsbericht OESO
Rapport OESO (pdf)
Gedragscode OESO (pdf)


Innovatie in schone energie

De coronapandemie en de economische crisis als gevolg ervan dreigen de mondiale inspanningen op het gebied van schone-energie-innovatie te dwarsbomen, precies op het moment dat er sneller vooruitgang moet worden geboekt. Een rapport van het Internationaal Energie Agentschap kwantificeert de behoeften aan technologische innovatie en investeringen, en identificeert de belangrijkste technologische aangrijpingspunten die de innovatiecycli kunnen helpen versnellen. Het rapport biedt ook vijf belangrijke innovatieprincipes voor het bereiken van een netto-nul-uitstoot. Bij het rapport behoort een gids voor schone energietechnologie, die ongeveer 400 technologieën beschrijft en aangeeft in welk stadium deze klaar zijn voor de markt. Een artikel van McKinsey gaat specifiek in op CO2-afvang, ‑gebruik en ‑opslag.
Nieuwsbericht IEA
Rapport IEA (pdf)
Samenvatting Rapport
ETP Clean Energy Technology Guide
Artikel McKinsey


China: Ontwerpvoorstel Data Security Law

De Chinese regering heeft een ontwerpvoorstel vrijgegeven van een wet op de beveiliging van gegevens. Het Stanford Cyber Policy Center en de organisatie New America hebben de tekst vertaald in het Engels.
Nieuwsbericht en vertaling


Hong Kong: Academische vrijheid “verpletterd” onder nieuwe nationale veiligheidswet

De Chinese overheid heeft een wet voor Hongkong doorgevoerd die de ‘nationale veiligheid’ moet waarborgen. Volgens een bericht van University World News wordt de academische vrijheid in Hong Kong door de veiligheidswet “verpletterd”, niet alleen voor studenten en wetenschappers in Hong Kong zelf maar ook daarbuiten.
Bericht University World News


Dit is de laatste AWTI e-mail alert voor de vakantie. Het volgende nummer verschijnt op of rond 27 augustus 2020.