AWTI e-mail alert

AWTI e-mail alert 9 januari 2020

Bericht van de AWTI


De AWTI wenst u een heel gelukkig 2020!

Presentatie AWTI-advies en symposium: De rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities

De AWTI organiseert op vrijdag 7 februari een symposium met als onderwerp de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities. Tijdens het symposium presenteert de AWTI een advies dat de raad over dit onderwerp heeft opgesteld. Wetenschap, technologie en innovatie spelen een cruciale rol in maatschappelijke transities. Maar wat ze bijdragen wordt zowel overschat als onderbenut. Hoe kan de rol van wetenschap, technologie en innovatie verbeterd worden?
Nieuwsbericht AWTI

De opvallendste berichten van de afgelopen drie weken


Open science contract Nederlandse universiteiten met Elsevier stap dichterbij

De VSNU, NFU, NWO en uitgeverij Elsevier gaven op 17 december een gezamenlijke verklaring uit. Hierin stellen ze komend jaar verder te willen onderhandelen over volledige open access, in combinatie met verregaande samenwerking op het gebied van open science. Volgens VSNU-hoofdonderhandelaar Tim van der Hagen, tevens AWTI-raadslid, vormen de afspraken die nu zijn gemaakt het begin van een nieuwe werkwijze in de wetenschap. Ze zouden ook in overeenstemming zijn met het Europese Plan S voor open access. Een artikel van Research Professional meldt dat uitgeverij Springer Nature zich vooralsnog niet bij Plan S neerlegt. Voorstanders van open access noemen het standpunt van Springer “een tactiek om de vooruitgang te vertragen.”
Nieuwsbericht NWO
Nieuwsbericht ScienceGuide
Artikel Research Professional
 

Europese bedrijven investeren meer in r&d, maar groei in VS en China is hoger

Bedrijven in de Europese Unie hebben hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling (r&d) voor het negende achtereenvolgende jaar verhoogd. Het tempo waarin dit gebeurt blijft echter onder het mondiale groeipercentage. In 2018 investeerden bedrijven in de EU 4,7% meer in r&d, tegen 10,3 procent in de VS en 26,7 procent in China. Dat laat het 2019 Industrial Research and Development Scoreboard van de Europese Commissie (EC) zien. De groei in Europa wordt aangedreven door de automobiel-, gezondheids- en ict-sector. Op twitter reageert eurocommissaris Mariya Gabriel: “Goed om te zien dat EU-bedrijven hun investeringen in r&d met 4,7% verhogen, maar er is veel meer nodig in de wereldwijde race om technologisch leiderschap op het gebied van deep-tech en duurzaamheid!”
Nieuwsbericht EC
Rapport EC
Nieuwsbericht Science|Business
Tweet Gabriel
 

Historische perspectieven op het wetenschaps- en technologiebeleid

In de twintigste eeuw zijn er verschillende kritieke periodes geweest voor het wetenschaps- en technologiebeleid. Denk aan de Koude Oorlog en de opkomst van publiek-private samenwerking waardoor Silicon Valley kon ontstaan. Een artikel van het Amerikaanse Center for Strategic & International Studies laat zien dat er veel te leren valt van deze gebeurtenissen. Zo kan het nog steeds zinvol zijn “een hoop geld te storten in het oplossen van een probleem”.
Artikel CSIS
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Nieuwe toestemmingsvereiste bij instellen numerus fixus

De Tweede Kamer heeft op 19 december 2019 de wet Taal en Toegankelijkheid van het hoger onderwijs aangenomen. Deze moet de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs voor Nederlandse studenten waarborgen en tegelijkertijd de instroom van internationale studenten helpen beheersen. De wet regelt ook dat de minister toestemming moet geven aan een instelling om een numerus fixus op een opleiding in te voeren.
Nieuwsbericht FME
 

Universiteit Maastricht getroffen door hackers

De Universiteit Maastricht (UM) werd vlak voor kerst getroffen door een cyberhack. Volgens het universiteitsblad Observant zou de universiteit ‘losgeld’ hebben betaald om de getroffen systemen weer toegankelijk te maken. Officieel werden over hierover geen mededelingen gedaan. Volgens een artikel van Cybercrimeinfo.nl had de UM waarschijnlijk weinig andere keus. Op 7 januari waren de grootste problemen opgelost. In een artikel van Univers zegt Corno Vromans, directeur Library en IT Services van Tilburg University dat universiteiten samen het vraagstuk van cybersecurity zouden moeten aanpakken. (Zie ook: ‘Hoe cyberveiligheid zich gaat ontwikkelen en wat de wereld daartegen kan doen’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Nieuwsbericht Observant
Artikel Cybercrimeinfo.nl
Nieuws UM
Artikel Univers
 

Lagere productiviteit laatste tien jaar hangt samen met groei zelfstandigen

De groei van de arbeidsproductiviteit (de toegevoegde waarde per gewerkt uur) lag het afgelopen decennium een stuk lager dan in de tien jaar daarvoor (3,9 versus 20,7%). Er wordt veel gespeculeerd over de oorzaak hiervan. Het CBS heeft ontdekt dat de terugval nauw samenhangt met de groei van het aantal zelfstandigen. Die zijn relatief minder productief. Ook werd de laatste tien jaar minder geïnvesteerd in kapitaalgoederen.
Artikel CBS
 

Minicollege over start-ups, scale-ups en ondernemerschap

In een video van InnovatieEstafette.nl geeft Ingrid Wakkee, lector Entrepreneurship aan de Hogeschool van Amsterdam, een minicollege over start-ups, hun rol in het Nederlandse ondernemerslandschap en hoe de overheid startups kan helpen verder te groeien, met name als het gaat om de transitie naar duurzaamheid. “Er is enorm veel innovatie nodig, dat zijn prijzige trajecten. Dan is het belangrijk dat ondernemers worden uitgedaagd om met nieuwe innovaties op de markt te komen.”
Minicollege (YouTube)
 

5G komt dit jaar naar Nederland, maar kent langzame start

Er wordt al jaren over gesproken en dit jaar komt het ook daadwerkelijk in Nederland beschikbaar: 5G. Als eerste wordt dit voorjaar het zogeheten 700 MHz-spectrum geveild. Een bericht van de NOS stelt dat consumenten er aanvankelijk weinig van zullen merken. Voor bedrijven maakt 5G op de niet al te lange termijn eigen netwerken mogelijk, waarmee nu bijvoorbeeld al wordt geëxperimenteerd bij Shell Pernis. Hoe de ontwikkeling van 5G past in het Nederlandse beleid voor vaste en mobiele infrastructuur (Actieplan Digitale Connectiviteit) legde staatssecretaris Mona Keijzer medio december uit in een brief aan de Tweede Kamer. Een artikel van PC Magazine laat zien dat de ontwikkeling in heel Europa, maar ook in de VS niet veel sneller gaat dan bij ons. Een artikel van The Atlantic constateert dat China wat dit betreft de uitzindering is. Dat land is al zo ver gevorderd met 5G dat dit grote economische, en zelfs geopolitieke gevolgen zal hebben.
Nieuwsbericht NOS
Kamerbrief (docx)
Artikel PC Magazine
Artikel The Atlantic (registratie verplicht)
 

WRR presenteert memo over belangrijke beleidsthema’s na de verkiezingen

De nieuwe regering die na de Tweede Kamerverkiezingen van begin 2021 wordt gevormd, zal standpunten moeten innemen over complexe vraagstukken. Om ervoor te zorgen dat politieke partijen al bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s hiermee rekening kunnen houden, heeft de WRR een memo opgesteld over zes thema’s voor de lange termijn, waaronder ‘een veerkrachtige en duurzame economie’ en ‘digitalisering en overheidsbeleid’.
Nieuwsbericht WRR
Memo WRR (pdf)
 

“Zorg voor gelijk speelveld tussen winkels en online platforms”

Dat pleidooi hield de voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof tijdens een speciale Oud en Nieuwuitzending van WNL op NPO Radio1. Denk bijvoorbeeld aan een Europese belastingheffing op buitenlandse online verkoopplatforms als Alibaba of Amazon. Door zo’n belasting komt er een eerlijker concurrentie met reguliere detailhandel, aldus Vonhof.
Nieuwsbericht MKB-Nederland
Uitzending WNL (YouTube)
 

De stand van blockchain in de wereld en hoe samen verder te komen

Het Nederlandse Innovatie Attaché Netwerk heeft een Special over Blockchain gemaakt. Deze belicht de technische ontwikkelingen, kennisinstellingen en overheidsambities in de vestigingslanden van het netwerk. De special is bedoeld om Nederlandse bedrijven te helpen bij het onderzoeken van de toegevoegde waarde van internationale samenwerking en om buitenlandse bedrijven te inspireren om samen te werken met Nederlandse partners.
Publicatie (pdf)
 

Manifest Nano4Society 2030 gelanceerd

Twee organisaties uit de sector nanotechnologie, MinacNed en NanoNextNL, hebben een manifest Nano4Society opgesteld. Hierin zetten ze uiteen wat nanotechnologie kan betekenen voor de maatschappij, binnen actuele domeinen als gezondheid, veiligheid, duurzame energie, landbouw en voeding. Er zijn wel overheidsinvesteringen nodig wil Nederland met nanotechnologie impact creëren. Eén van de auteurs van het manifest is AWTI-raadslid Dave Blank.
Nieuwsbericht Holland High Tech
Manifest (pdf)
 

TO2 presenteert eerste jaarlijkse impactrapportage

De TO2-instellingen – TNO, WUR, Deltares, NLR en MARIN – hebben een Impactrapportage 2019 gepubliceerd. Hierin laten ze, aan de hand van voorbeelden, zien hoe hun innovatieve oplossingen bijdragen aan een duurzame, schone, gezonde en veilige toekomst voor Nederland
Publicatie TO2 (pdf)
 

Brainport Network gaat op in ENZuid

Economisch Netwerk Zuid-Nederland, kortweg: ENZuid. Zo heet het nieuwe, strategische samenwerkingsverband van acht Zuid-Nederlandse regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Ook Brainport Network gaat in ENZuid op.
Nieuwsbericht Brainport Network
 

Nederland sterk vertegenwoordigd op CES 2020

Onder aanvoering van startup-ambassadeur Prins Constantijn van Oranje nemen vijftig Nederlandse start-ups deze week deel aan de Consumer Electronics Show in Las Vegas, de grootste techbeurs ter wereld. Volgens een bericht van Forbes hebben de 50 startende ondernemingen uit ons land 78 miljoen dollar geïnvesteerd in een gemeenschappelijk paviljoen. De website TechTrends doet uitgebreid verslag van CES 2020.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht Forbes
Website Digital Trends
Website CES
 

Duitsland en Nederland zetten eerste stap naar gezamenlijk Fieldlab Industrie 4.0

De provincie Noord-Brabant en de Duitse deelstaat Baden-Württemberg gaan een gemeenschappelijk virtueel Fieldlab oprichten. Dit moet het mkb in beide regio’s ondersteunen bij de overstap naar Industrie 4.0. Voor Nederland is de samenwerking vooral interessant omdat de Duitse automotive-industrie veel ervaring heeft met het gebruik van ‘digital twins’. Een themanummer van Link Magazine ging in december over wat Industrie 4.0 betekent voor bedrijven (en de mensen die daar werken).
Nieuwsbericht Smart Industry
Nieuwsbericht Link Magazine
Themanummer Link Magazine (december 2019)
 

Nieuws en achtergronden uit Europa


EC: “Europa moet investeren in onderzoek en innovatie voor mensen én planeet”

Na de Green Deal roadmap heeft de Europese Commissie (EC) de eerste Annual Sustainable Growth Strategy uitgebracht. Hierin constateert de EC dat economische groei geen doel is op zichzelf, maar dat “een economie moet werken voor de mensen en de planeet.” Volgens het rapport moet Europa recordbedragen investeren in grensverleggend onderzoek en innovatie. Daar zou de hele EU-begroting zich op moeten concentreren. In de strategie geeft de Europese Commissie ook hoge prioriteit aan realisatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Een dag na de presentatie van de EC-strategie riepen 27 Europese koepels, waaronder de EUA, de Europese Commissie op om de Europese SDG-strategie verder te versterken.
Persbericht EC
Nieuwsbericht Research Professional
Rapport EC (pdf)
Nieuwsbericht EUA
Brief EU high-level multi-stakeholder platform on SDGs (pdf)
 

ERAC: “Toekomst ERA is inclusief, open, met meer impact”

De Europese Onderzoeksruimte (ERA) moet zich richten op inclusiviteit en openheid en meer impact krijgen op de SDG’s. Dat is het advies van de lidstaten in het European Research Area and Innovation Committee (ERAC). Universiteitsorganisatie CESAER verwelkomt de visie van de ERAC, maar zou willen dat het streven van de ERA naar “het vrije verkeer van onderzoekers, kennis en technologie” wordt veranderd in het streven naar “een Europese gemeenschap van kennisproducenten en -gebruikers”. Het is nu aan de Europese Commissie om een nieuw plan voor de ERA te schrijven.
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht CESAER


Wetenschaps‑ en technologieonderwijs voor het Europa van de 21e eeuw

De Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) heeft een discussienota gepubliceerd over ‘Wetenschaps‑ en technologieonderwijs voor het Europa van de 21ste eeuw’. De nota biedt inspiratie en oriëntatie over hoe universiteiten dit onderwijs in Europa ten goede kunnen veranderen.
Nieuwsbericht CESAER
Paper CESAER (pdf)


“Meer interne samenwerking nodig tussen EU en lidstaten inzake r&d met China”

Op initiatief van Jean-Eric Pacquet, directeur-generaal DG Research & Innovation, werd op 18 december 2019 een High Level meeting georganiseerd over de r&d-samenwerking tussen enerzijds de Europese Unie en haar lidstaten en anderzijds China. Een artikel van EWI Vlaanderen beschrijft de problemen die aan de orde zijn. De EU en de lidstaten zijn het erover eens dat ze nauwer met elkaar moeten samenwerken als het gaat om de r&d-relatie met China.
Nieuwsbericht EWI Vlaanderen  


“Overheden zouden veel meer data moeten delen”

De Europese denktank The Lisbon Council roept de EU op om betere protocollen en procedures te ontwikkelen voor gegevensuitwisseling tussen overheidsinstellingen. Als overheidsdiensten meer gebruik zouden maken van elkaars data, zou dat alle burgers ten goede komen. Het rapport doet zeven beleidsaanbevelingen om de huidige knelpunten in het datadelen tussen overheden aan te pakken.
Discussiestuk The Lisbon Council


Kaders voor uitdagingsgerichte Europese samenwerking in onderzoek en innovatie

De Horizon 2020 Policy Support Facility heeft een derde rapport uitgegeven over nationale strategieën en raamwerken voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Het rapport is de weerslag van een workshop in het kader van de Mutual Learning Exercise (MLE). Het vormt een aanvulling op twee eerdere rapporten. De eerste, uit juli 2019, ging over internationaliseringsstrategieën. De tweede verscheen in oktober 2019 en ging over de instrumenten voor internationalisering.
Nieuw rapport (derde rapport)
Eerste rapport
Tweede rapport


Innovatieagentschappen in Europa zouden zachte krachten moeten versterken

Innovatieagentschappen worden vaak enkel beschouwd als financieringsorganen voor innovatie, ondernemerschap en groei. Maar veel agentschappen hebben in de afgelopen jaren een breder scala aan verantwoordelijkheden op zich genomen, aldus een rapport van de Britse denktank Nesta. De agentschappen bieden een reeks advies- en ondersteuningsdiensten aan en spelen een rol in het bevorderen van ambitieuze maatschappelijke missies en in internationale samenwerkingsverbanden. Het rapport brengt deze ontwikkelingen in beeld en schetst wat er bij de agentschappen nodig is om hierin succes te boeken. Vooral hun zachte krachten zouden moeten verbeteren. Een artikel van InnovatieEstafette.nl zet uiteen hoe de RVO momenteel een pilot uitvoert waarin ze nieuwe manieren beproeft om bedrijven met een hoog potentieel te helpen bij hun groei.
Nieuwsbericht Nesta
Rapport Nesta (pdf)
Artikel InnovatieEstafette.nl


AI en de productiviteitsparadox

Een artikel op het weblog van de Europese denktank Bruegel bespreekt de belangrijkste verklaringen voor de paradox dat de arbeidsproductiviteit in het Westen al jaren daalt ondanks de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Welke beleidsopties zijn er om de bijdrage van AI aan de productiviteit te vergroten?
Blogpost Bruegel


Tweedeling groeit tussen koplopers en achterblijvers digitalisering

Een aanzienlijk deel van de kleine bedrijven voert geen geavanceerde digitale technologieën in en heeft geen plannen om te investeren in digitalisering. Er is echter ook een aanzienlijk aantal bedrijven dat wel gebruik maakt van geavanceerde digitale technologieën en zijn investeringen hierin verder wil opvoeren. Dat laat een studie van de denktank Bruegel zien. Op de genoemde punten zijn geen grote verschillen gevonden tussen Europese en Amerikaanse bedrijven.
Nieuwsbericht Bruegel
Rapport Bruegel (pdf)


Automatisering kost vooral banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt

De consensus in de economische wetenschap is dat de opkomst en groei van automatisering vooral banen creëert in hoog- en laaggekwalificeerde beroepen. Middenberoepen zouden hierop achterblijven. Een artikel van VOX-CEPR laat zien dat dit niet klopt voor West-Europa. Tussen 1992 en 2015 was de werkgelegenheidsgroei in Duitsland, Spanje, Zweden en het VK het hoogst in topfuncties. In de laagstbetaalde banen was de groei echter het kleinst (behalve in het VK).
Artikel VOX - CEPR


“Overheden staan op het punt techreuzen aan te pakken”

Techreuzen zoals Google, Amazon en Facebook domineerden het afgelopen decennium. Bedrijven van deze omvang zijn slecht voor het systeem van kapitalisme, ze domineren de markten en verdringen de concurrentie, aldus artikelen van The Guardian en Politico. Ze constateren dat regelgevers nu proberen de achterstand in te lopen. Een artikel van The Intercept vertelt hoe ‘big tech’ dit probeert te dwarsbomen door het manipuleren van de academische wereld.
Artikel The Guardian
Artikel Politico
Artikel The Intercept


Trends in Europese clusters en hoe overheden clusters kunnen ondersteunen

In Europa zijn ongeveer 2.900 gespecialiseerde clusters gevestigd, aldus het rapport European Panorama of Clusters and Industrial Change. Deze zijn goed voor ongeveer 19% van de Europese banen en 22% van de Europese lonen. Het rapport beschrijft de thematiek en samenstelling van de clusters en de verbanden tussen clusters en industriële verandering/digitalisering, ondernemerschap, investeringen, innovatie en internationalisering. Een bijbehorend trendrapport gaat over de ontwikkelingen die zich in de clustervorming voordoen en hoe overheden gewenste ontwikkelingen kunnen ondersteunen. De publicaties worden aangevuld met drie prioritaire sectorrapporten over biofarmaceutische producten, de bouw en mobiliteitstechnologieën.
Nieuwsbericht European Cluster Collaboration Platform
Rapport Panorama (pdf)
Trendrapport (pdf)
Sectorrapport Biofarmaceutica
Sectorrapport Bouw
Sectorrapport Mobiliteitstechnologieën


Denemarken: Hoe zelfs een innovatieleider stappen vooruit kan zetten

Denemarken is een erkende pionier op het gebied van innovatie, maar het kan nog steeds beter. Deskundigen van de Horizon 2020 Policy Support Facility (PSF) bevelen in hun rapport ‘Ten steps and a leap forward: taking Danish innovation to the next level’ een tweeledige aanpak aan: een sterkere strategische ambitie en het uitvoeren van tien concrete acties om het huidige systeem te verbeteren.
Rapport PSF
Samenvatting rapport
Factsheet
Video


VK: Naderende Brexit schept geen duidelijkheid samenwerking met EU in onderzoek

In zijn nieuwjaarstoespraak sprak premier Boris Johnson de ambitie uit om van het VK “de beste plaats op aarde voor geavanceerde wetenschap” te maken. Zijn regering besloot al om het wetenschapsbudget te verhogen en het visasysteem voor buitenlandse wetenschappers te versoepelen. Een artikel van Science|Business vreest dat de brexit, die eind deze maand definitief zou moeten worden, weinig duidelijkheid zal scheppen over de wetenschappelijke samenwerking met de EU. Dit geldt trouwens ook voor onderwerpen als interne en externe veiligheidssamenwerking, gegevensbescherming en -deling, luchtvaart, energie en mobiliteit.
Nieuwjaarstoespraak Johnson (YouTube)
Nieuwsbericht Britse overheid
Artikel Science|Business


VK: Meer kennis over samenwerkingspartners stimuleert kleine bedrijven tot innovatie

Het Britse Enterprise Research Centre (ERC) onderzocht waarom kleine bedrijven niet zo snel met andere bedrijven samenwerken aan innovatie. Het blijkt dat ze vooral te weinig kennis hebben van mogelijke samenwerkingspartners. Het verbeteren van de informatie hierover kan het probleem verhelpen. Bedrijven in de ‘supply chain’ en brancheorganisaties worden als betrouwbare partijen gezien om deze informatie over te brengen.
Rapport ERC (pdf)
Samenvatting rapport (pdf)
Beleidsbrief (pdf)


VK: Drones kunnen publieke sector komende 15 jaar 1 miljard pond besparen

Een rapport van de Britse denktank Nesta berekent dat de publieke sector in het VK in de komende 15 jaar ruim 1 miljard pond (1,2 miljard euro) zou kunnen besparen door het gebruik van drones in stedelijke gebieden. Het zou kunnen leiden tot een groei van het bbp met 6,9 miljard pond (8,1 miljard euro).
Nieuwsbericht Nesta
Rapport Nesta (pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


De technologische revolutie is begonnen en zwelt aan

Rond de decenniumwisseling is veel teruggeblikt op de afgelopen, en vooruitgekeken naar de komende tien jaar. Een artikel van Singularity Hub noemt een vijftiental ontwikkelingen in de (ict-)technologie die het afgelopen decennium een grote impact hebben gehad op maatschappij en economie. Een artikel van The Verge laat zien dat er ook heel wat is mislukt. Artikelen van Sky News en ListVerse of een filmpje van TechTrends op YouTube vertellen wat we het komende decennium op technologiegebied kunnen verwachten. De impact van technologie zal in ieder geval steeds groter worden. Eén van de ontwikkelingen die zich moeilijk laat voorspellen is die van de quantumtechnologie. Een artikel van Bloovi legt uit waar het om gaat en wat de beloftes zijn. Een artikel van CIGI Online doet een poging te beschrijven hoe quantumtechnologie ons leven gaat veranderen.
Artikel Singularity Hub
Artikel The Verge
Artikel Sky News
Artikel ListVerse
Filmpje TechTrends (YouTube)
Artikel Bloovi
Artikel CIGI Online


Voor alle bedrijven worden innovatieve, klantgerichte oplossingen steeds belangrijker

Niet alleen de technologie verandert snel (zie hiervoor), er dienen zich ook steeds meer complexe vraagstukken aan waar bedrijven wat mee kunnen of moeten doen, zoals het voedselvraagstuk, het klimaatprobleem en ongelijkheid. Een artikel van EY en het themanummer van de Featured Insights newsletter van BCG gaan dieper in op de vraagstukken en hoe bedrijven daarvan zelfs kunnen profiteren. PwC heeft in een studie gekeken hoe bedrijven het beste kunnen omgaan met de steeds verder groeiende digitalisering. In alle gevallen geldt: innovatieve, klantgerichte oplossingen worden steeds belangrijker. En daarbij geldt ook: innovatie vereist meer dan een r&d-budget. Het vergt capaciteitsopbouw over de hele innovatieketen: van ontdekking, via incubatie tot versnelling. Dat staat in een artikel van Harvard Business Review (HBR).
Artikel EY
Featured Insights newsletter BCG
Artikel PwC
Onderzoeksrapport PwC
Artikel HBR


Hoe cyberveiligheid zich zal ontwikkelen en wat de wereld hieraan kan doen

Cybersecurity is een probleem. Een artikel van Information Age zet tien trends voor de komende jaren op een rij. Een artikel van GovTech presenteert twintig voorspellingen van topbeveiligingsbedrijven, industriedeskundigen en techniektijdschriften over cybersecurity. Deze gaan niet alleen over de dreigingen zelf, maar ook over hoe bedrijven en organisaties zich tegen aanvallen teweer gaan stellen. Een rapport van de OESO doet aanbevelingen aan nationale overheden over hoe ze essentiële faciliteiten en activiteiten in de maatschappij en economie moet beschermen tegen cyberdreigingen.
Artikel Information Age
Artikel GovTech
Nieuwsbericht OESO
Rapport OESO (pdf)


Green New Deals voor de hele wereld? Stanford schetst de paden voor 143 landen

Hoe kan de wereld 100 procent op duurzame energie draaien in 2050? In een wetenschappelijk artikel van One Earth schetsen onderzoekers van Stanford University de wegen die landen daartoe kunnen bewandelen. Daarbinnen bestaan nog tal van vrijheden, maar de hoofdconclusie is dat het kán en uiteindelijk nog goedkoper is ook dan doorgaan met fossiele energie. Phys.org vat de studie samen. Kernenergie is voor de transitie niet nodig.
Artikel One Earth


Clusters stimuleren de groei van de ‘oceaan’-economie

Veel landen zien het potentieel van een duurzame, economische groei in de ‘blauwe’ economie. Denk aan offshore windenergie, toerisme, de kweek van schaal- en schelpdieren, visserij, autonome schepen en schone maritieme technologieën. Op 9 december organiseerden een aantal landen een webinar over hoe je de blauwe economie op gang moet brengen en kunt opschalen.
Nieuwsbericht European Cluster Collaboration Platform
Verslag webinar (YouTube)


Digitale innovatie concentreert zich in topsteden

Digitale innovatie concentreert zich, meer dan andere technische ontwikkelingen, vooral in topsteden in de OESO-landen. De OESO laat in een rapport zien dat 64% van alle patentaanvragen aan het Europees Octrooibureau afkomstig was uit 10% van de steden in de periode 2010-2014. Wel is deze trend minder uitgesproken in Europa dan in landen als de VS en Japan.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport OESO (pdf)


Canada: De digitale en zachte vaardigheden die de arbeidsmarkt straks nodig heeft

“Canadezen vertellen dat ze digitale vaardigheden nodig hebben is niet genoeg”, stelt een rapport van het Canadese Brookfield Institute. “We moeten specifieker zijn.” Het rapport onderzoekt welke digitale en zachte vaardigheden in de nabije toekomst op de Canadese arbeidsmarkt nodig of gewenst zijn.
Nieuwsbericht Brookfield Institute
Rapport Brookfield Institute (pdf)


China: ‘Vrijheid van denken’ geschrapt uit statuten topuniversiteit

De statuten van de Fudan University in Shanghai, een van China’s topuniversiteiten, zijn veranderd: de zinsnede “vrijheid van denken” is geschrapt en de belofte om de leiding van de communistische partij te volgen, is toegevoegd. Dat heeft geleid tot een fel debat op social media en studentenprotesten, een zeldzaamheid in China.
Nieuwsbericht The Guardian


China: Goedkope overheidsleningen ondersteunen halfgeleidersector

Chinese halfgeleiderbedrijven krijgen de meeste overheidssteun in verhouding tot hun inkomsten ter wereld, meldt een rapport van de OESO Het rapport beschrijft niet alleen de enorme omvang van het Chinese stelsel dat de lokale ic-industrie ondersteunt, maar ook de unieke rol van overheidsgeld en goedkope leningen in het Chinese ic-ecosysteem. Het rapport bespreekt ook de implicaties van deze bevindingen in relatie tot de internationale handelsregels.
Nieuwsbericht TechNode
Rapport OESO (pdf)


China: Robots zouden komende vijf jaar 1 op 20 arbeiders kunnen vervangen

In 2025 zullen machines en robots bijna 5 procent van het Chinese personeelsbestand vervangen. Dat leidt tot het verdwijnen van bepaalde banen en meer druk op de arbeidsmarkt, aldus een rapport van het Wuhan University Institute of Quality Development Strategy. Bij een bijna even grote groep zou de aard van het werk veranderen. De invloed van robots is het grootst op werknemers met een lager opleidingsniveau.
Nieuwsbericht SCMP