AWTI e-mail alert

AWTI e-mail alert 23 januari 2020

Bericht van de AWTI


Vacature twee raadsleden AWTI

De ministers van OCW en EZK zoeken twee nieuwe raadsleden voor de AWTI. Dit in verband met het vertrek van twee leden per 1 mei 2020. Kandidaten dienen ruime ervaring te hebben in het werkgebied van wetenschap en innovatie. Verder wordt onder andere affiniteit verwacht met de grote maatschappelijke vraagstukken en economische ontwikkelingen, en de rol van wetenschap, technologie en innovatie daarbij.
Vacature (pdf)


Presentatie AWTI-advies en symposium: De rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities

De AWTI organiseert op vrijdag 7 februari een symposium met als onderwerp de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities. Helaas zijn alle plekken inmiddels vergeven. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst. Heeft u zich al aangemeld maar kunt onverhoopt toch niet aanwezig zijn, dan verzoeken wij u zich tijdig af te melden.
Tijdens het symposium presenteert de AWTI een advies dat de raad over dit onderwerp heeft opgesteld. Wetenschap, technologie en innovatie spelen een cruciale rol in maatschappelijke transities. Maar wat ze bijdragen wordt zowel overschat als onderbenut. Hoe kan de rol van wetenschap, technologie en innovatie verbeterd worden?
Website
 

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Techleap.nl presenteert Actieplan 2020

Techleap.nl, de opvolger van Startup Delta, heeft haar eerste actieplan gepresenteerd. Dit gebeurde in Den Haag in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte en EZK-staatssecretaris Mona Keijzer. Met het plan wil Techleap.nl ons stimuleren dat in ons land grote innovatieve techbedrijven ontstaan die zich inzetten voor een betere wereld. Special Envoy Constantijn van Oranje: “Het is noodzakelijk om het beste ecosysteem van Europa te worden.” TechLeap gaat nauw samenwerken met Invest-NL, het investeringsfonds van 1,7 miljard euro dat afgelopen week werd opgericht (zie ‘Invest-NL start met financiering energietransitie en innovatieve scale-ups’, onder: Nieuws en achtergronden uit Nederland).
Nieuwsbericht Techleap.nl
Actieplan
Website Techleap.nl


Europese Commissie overweegt ban van 5 jaar op gezichtsherkenningstechnologieën

De Europese Commissie (EC) overweegt maatregelen om een tijdelijk verbod in te stellen op het gebruik van gezichtsherkenningstechnologieën, zowel voor publieke als private actoren. Dat meldt EurActiv op basis van het ontwerp-witboek van de EC over kunstmatige intelligentie. De plannen zouden een streep door de rekening betekenen voor landen als Frankrijk en Duitsland, die concrete plannen voor hebben voor het gebruik van deze technieken. In een zitting van een commissie van het Amerikaanse Huis van afgevaardigden riep de denktank ITIF de regering juist op om géén belemmeringen op te werpen voor het gebruik van gezichtsherkenningstechnologieën. Dat zou innovatie namelijk in de kiem smoren.
Nieuwsbericht EurActiv
Ontwerp - White paper EC (pdf)
Nieuwsbericht ITIF
Getuigenis ITIF (pdf)


World Economic Forum van start met grote aandacht voor milieu‑ en klimaatcrisis

Het World Economic Forum (WEF) in Davos is begonnen. Volgens de WEF doen er veel vooroordelen de ronde over deze bijeenkomst. Het WEF adresseert deze opvattingen in een artikel (‘What is Davos? Myths and facts about the World Economic Forum’s Alpine summit’). Voorafgaand aan de vierdaagse bijeenkomst publiceerde het WEF zijn jaarlijkse Global Risk Report. Voor het eerst bestaat de hele top 5 van grote mondiale risico’s uit milieu‑ en klimaatproblemen, voorheen waren daar ook geopolitieke of technologische veranderingen bij. De OESO presenteert een actieplan met 25 aanbevelingen voor de aanpak van de mondiale milieu‑ en klimaatcrisis.
Nieuwsbericht WEF
Artikel WEF
Global Risks Report 2020
Lopend verslag bijeenkomst
Publicatie OESO
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


 “Investeer in publieke kennisinfrastructuur voordat deze in commerciële handen ligt”

Er moet meer aandacht komen voor het belang van een publieke kennisinfrastructuur voor ons hoger onderwijs, betoogt Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut. Een publieke kennisinfrastructuur is niet alleen nodig voor de interactie tussen studenten en docenten, maar ook voor het onderzoek. De toegankelijkheid en veiligheid van de infrastructuur staat nu echter ter discussie bij de ontwikkeling van open science.|
Opinieartikel Rathenau Instituut


Hoe geven universiteiten vorm aan internationalisering?

Universiteiten maken de regio aantrekkelijker voor bedrijven en organisaties, en dragen positief bij aan het vestigingsklimaat voor internationaal talent. Om die rol te kunnen blijven vervullen, is internationalisering van universiteiten onontbeerlijk, zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg in het voorwoord van het VSNU E-zine Internationalisering in de Praktijk. Het geeft een inkijk in hoe universiteiten inhoud geven aan hun internationaliseringsopdracht.
E-zine VSNU


SG Maarten Camps: “Onze economie vraagt meer Europese ambitie”

Nederland en Europa hebben alles in huis om mee te doen met de toepassing én ontwikkeling van nieuwe technologieën en groeimarkten van de toekomst. Daarvoor is het nodig dat we oude reflexen, zoals het vasthouden aan nationale bevoegdheden en een terughoudende overheid, durven los te laten. Dit schrijft secretaris-generaal Maarten Camps (EZK) in zijn jaarlijkse nieuwjaarsartikel in Economisch Statistische Berichten (ESB).
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Artikel ESB


WRR: “Zet nu in op kwaliteit van werk”

Nieuwe technologie, de toename van flexibel werk en de intensivering van werk kunnen grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van werk. In het rapport ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht’ adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid in te zetten op goed werk voor iedereen die wil en kan werken. “Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in ons land: voor de economie en voor de sociale samenhang.” Werkgevers en werknemers kunnen zich in grote lijnen in het advies vinden. Fundamentele kritiek levert wel Dirk van Damme, senior counsellor van het Directoraat voor Onderwijs van de OESO. Hij noemt het rapport “heel interessant”, maar vindt het ook “erg jammer dat er zo weinig aandacht gaat naar competenties (opleiding enkel als achtergrondvariabele) en levenslang leren bij verbeteren kwaliteit van werk. Breuk tussen opleiding en werk is compleet achterhaald concept”, schrijft hij in een Tweet. Eurofound, de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, publiceerde afgelopen week een rapport over werk in de digitale maatschappij. Het roept Europese overheden op om maatregelen te nemen tegen de negatieve effecten op de arbeidsmarkt. De Amerikaanse denktank Brookings Institution publiceerde een reeks artikelen over versterking van de middenklasse in het digitale tijdperk.
Nieuwsbericht WRR
Rapport en working papers WRR
Reactie VNO-NCW
Reactie FNV
Reactie CNV
Tweet Van Damme
Nieuwsbericht Eurofound
Rapport Eurofound (pdf)
Essay Brookings
Samenvattingen artikelen Brookings (pdf)


ASML wordt speelbal in handelsconflict China en VS

Het Nederlandse bedrijf ASML is een speelbal geworden in het geopolitieke spel tussen de VS en China over het gebruik van geavanceerde technologie. De Amerikanen eisen dat ons land een exportvergunning weigert voor de levering van vier revolutionaire chipmachines aan China, omdat deze ingezet kunnen worden voor militaire doeleinden. Daarop waarschuwde de Chinese ambassadeur dat het tegenhouden van deze export de handelsrelatie met Nederland kan schaden. (Zie ook ‘Slechte IP-bescherming in China veroorzaakt “onherstelbare schade” in EU’, onder: Nieuws en achtergronden uit Europa).
Nieuwsbericht NOS
Nieuwsbericht RTLZ


Invest-NL start met financiering energietransitie en innovatieve scale-ups

Invest-NL gaat als private onderneming, onder leiding van Wouter Bos, ondernemingen financieren die Nederland duurzamer en innovatiever moeten maken. Met een aandelenkapitaal van 1,7 miljard euro ligt de focus van Invest-NL in eerste instantie op de energietransitie en op innovatieve snelgroeiende bedrijven (scale-ups). In het tv-programma Buitenhof van afgelopen zondag vertelde Bos dat er al 120 aanvragen van bedrijven binnen zijn.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief over Invest-NL (pdf)
Website Invest-NL
Uitzending Buitenhof


Historisch succes voor Nederlandse start-ups op techbeurs CES

Nederland heeft zijn meest succesvolle Consumer Electronics Show (CES) ooit beleefd. Niet alleen deden de 50 Nederlandse deelnemers waardevolle connecties op, ze sloten ook overeenkomsten en vielen in de prijzen. De Friese startup Hydraloop werd uitgeroepen tot ‘Best of the Best’, de beste exposant van alle 4.000 aanwezige bedrijven. Het is voor het eerst dat een Nederlandse startup deze prijs in de wacht sleept.
Nieuwsbericht Rijksoverheid


HTSM-partners bundelen krachten in Duitslandplan

De partners van de topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) bundelen hun kennis en krachten in een gezamenlijk Duitslandplan. Het plan ziet Duitsland niet alleen als handelspartner, maar juist ook als technologie- en innovatiepartner. Het plan, dat afgelopen week werd gepresenteerd, is een aanzet voor een meerjarige hightech programmering Nederland-Duitsland.
Nieuwsbericht Holland High Tech
Duitslandplan HTSM (pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit Europa


Wetenschappers staan onder grote druk op het werk

De prestatiedruk op universiteiten zorgt voor schokkende niveaus van stress en mentale gezondheidsproblemen onder wetenschappers, volgens een onderzoek van de biomedische onderzoeksorganisatie Wellcome Trust. Veel wetenschappers die aan het onderzoek deelnamen geven aan zich zorgen te maken over de “groeiende dominantie en impact” van prestatie-indicatoren. In Nederland presenteerde protestbeweging WOinActie deze week een rapport aan de Arbeidsinspectie. Het bevat meer dan zevenhonderd meldingen van structureel overwerk. Vorige week maakten we melding van plannen van VSNU en NWO om de druk op wetenschap te verlagen. Socioloog Thijs Bol (UvA) is er kritisch over: “Dit plan tegen aanvraagdruk doet precies wat niet moet”, zegt hij tegen Folia. “Men zoekt de oplossing alleen aan de kant van de aanvrager.” ScienceGuide vroeg om reacties aan de VSNU en het Rathenau Instituut. Eerstgenoemde benadrukt dat meer geld van OCW nodig is om de werkdruk aan te pakken. Laatstgenoemde twijfelt of dit de oplossing is.
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Nature
Rapport (pdf)
Nieuwsbericht HOP / Erasmus Magazine
Werkplan VSNU / NWO (pdf)
Artikel Folia
Artikel ScienceGuide


Steeds meer stappen naar open access publiceren

In Duitsland heeft een grote groep van zo’n 700 wetenschappelijke instellingen een overeenkomst getekend met Springer Nature. Als gevolg hiervan kunnen auteurs van deze instellingen hun geaccepteerde manuscripten nu onmiddellijk in open access (OA) publiceren, zowel in ‘hybride’ als in volledig OA-tijdschriften, waarbij de kosten centraal worden beheerd door hun instellingen. Dat meldt University World News. Science|Business maakt melding van een proefproject waarin acht uitgevers aan bibliotheken en onderzoeksfinanciers meer inzicht gaan geven in hun kosten en baten. Dit zou de uitvoering van Plan S een stimulans moeten geven.
Bericht University World News
Nieuwsbericht Science|Business
 

ESFRI-werkgroep presenteert plan voor monitoring onderzoeksinfrastructuren

Een werkgroep van ESFRI, the European Strategy Forum on Research Infrastructures, heeft een methodiek en kernprestatie-indicatoren ontwikkeld voor het monitoren van onderzoeksinfrastructuren. De resultaten werden voorgesteld tijdens de 71ste vergadering van het ESFRI-forum, op 17 en 18 december in Tervuren (België).
Nieuwsbericht ESFRI
Rapport ESFRI (pdf)


Voorzitter Europees Octrooibureau verwacht nog dit jaar het eenheidsoctrooi

Antonio Campinos, de voorzitter van het Europees Octrooibureau (EPO), verwacht nog dit jaar de start van het nieuwe pan-Europese octrooi. Het meest recente, en hopelijk laatste, oponthoud ontstond door een uitspraak van het Duitse Federale Constitutionele Hof, dat oordeelde dat het eenheidsoctrooi het gezag van de Duitse octrooirechters ondermijnt. Volgens Campinos is deze blokkade bijna de wereld uit.
Nieuwsbericht Research Europe


Onenigheid en discussie over financiering Europese Green Deal

De plannen van de Europese Commissie voor de 1 miljard euro financiering van de Green Deal hebben direct geleid tot discussie, melden artikelen van de Vlaamse overheidssite Vleva en Science|Business. Er wordt bijvoorbeeld gesproken van “creatief boekhouden en financiële avonturen”, er leven bezwaren tegen het inzetten van een groot deel van de landbouw‑ en cohesiegelden voor de Green Deal, en er zijn zorgen of er wel genoeg goede projecten zijn om te financieren. Een artikel van The Parliament Magazine tekent positievere reacties op over de plannen.
Artikel Vleva
Artikel Science|Business
Artikel The Parliament Magazine


Hoe brengen we Europese technologie op het volgende niveau?

“Europa heeft geen gebrek aan start-ups”, zegt Chahab Nastar van EIT Digital in een interview met Silicon Canals. Het probleem is vooral dat start-ups op ons continent niet doorgroeien. Volgens hem zou Europa sterker moeten inzetten op eenmaking van de digitale markt, ‘Europese waarden’ als uitgangspunt voor technologieontwikkeling, ondersteuning van ‘deep tech’-talent en een focus op strategische tech-gebieden.
Artikel Silicon Canals


“Regulering is geen middel om alle doelen te bereiken”, zegt tech-alliantie

De European Tech Alliance (EUTA), de vertegenwoordiger van een aantal vooraanstaande techbedrijven en -scale-ups, heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie. Hierin dringt ze aan op het realiseren van een ‘gelijk speelveld’ voor techspelers uit de hele wereld. Ze waarschuwt echter ook tegen overregulering. “Er is evenredige wetgeving nodig die innovatie bevordert, de Europese technologische industrie stimuleert en de investeringen in onderzoek en ontwikkeling versterkt”.
Artikel Sifted en EUTA Open Letter


Rapport over mensgerichte fabrieken, van theorie tot industriële praktijk

Met de opkomst van de vierde industriële revolutie, gekenmerkt door steeds meer automatisering, worden veel bestaande werkplekken vervangen door geavanceerde. De samenwerking tussen mens en machine maakt hierbij een grote sprong voorwaarts gemaakt. Een rapport van de Europese Commissie (EC) geeft een overzicht van de lessen die zijn geleerd in vijf H2020-onderzoekprojecten op dit gebied: A4BLUE, Factory2Fit, INCLUSIVE, HUMAN en MANUWORK.
Nieuwsbericht EC
Rapport (pdf)


Opvallende bevindingen over scale-ups

Scale-ups zijn niet per se innovatieve technische bedrijven. Ze komen voor in alle sectoren en kunnen elk niveau van innovatie hebben. Scale-ups met externe investeerders aan boord worden professioneler beheerd en boeken meer vooruitgang op het gebied van internationalisering, innovatie en talentmanagement. Toch blijkt het aantrekken van extra financiering zeer moeilijk en belemmert het vaak verdere groeiambities. Dit zijn enkele van de conclusies van een grootschalig onderzoek van de Belgische Vlerick Business School in opdracht van Scale-Ups.eu.
Nieuwsbericht Vlerick
European Scale-up Report (pdf; registratie verplicht)


Trends in Europese clusters

The ‘European observatory for clusters and industrial change’ heeft een serie rapporten gepresenteerd die samen een overzicht geven van het Europese clusterlandschap. Het rapport laat ook zien waarom regionale concentraties van verwante industrieën van belang zijn en welke recente trends de industriële transformaties aansturen.
Nieuwsbericht en rapporten European Cluster Collaboration Platform


‘Smart City’ is iets ander dan ‘controlestad’

‘Smart cities’ lijken soms vooral gericht op het in de gaten houden van burgers. De meeste mensen vinden dat geen gewenste ontwikkeling. Maar het begrip ‘smart city’ kan ook anders worden ingevuld en in het teken staan van betere informatievoorziening en dienstverlening aan burgers. Een artikel van The Guardian legt uit hoe. In en TED-talk van juli 2019 vertelt e-government-expert Anna Piperal hoe Estland dit aanpakt.
Artikel The Guardian
TED-talk Piperal


Sociale innovatie bevorderen

Na drie jaar uitvoering van het project ‘Accelerating Change for Social Inclusion’, in Athene, Barcelona, Lissabon, Rotterdam en Stockholm, hebben de deelnemers zeven conclusies getrokken over sociale innovatie in steden. Zo is het aanpassen van bestaande innovaties effectiever dan het ontwikkelen van totaal nieuwe, en is het slim om het totale innovatie-ecosysteem van steden te benutten, in plaats van alleen stukjes ervan.
Nieuwsbericht Eurocities
Rapport (Slideshare)


Britse wetenschapper: “Brexitgevecht verloren, maar we moeten doorvechten”

Medeoprichter Mike Galsworthy van de Britse actiegroep Scientists for EU maakt zich op voor een tweede ronde ‘gevechten’ over de toekomst van de wetenschapsrelatie tussen het VK en de EU. Hij is bang dat de Britse regering straks allerlei beslissingen neemt zonder goed na te denken over de gevolgen.
Artikel Science|Business


Slechte IP-bescherming in China veroorzaakt “onherstelbare schade” in EU

Slechte bescherming van intellectuele-eigendomsrechten (IP) van EU-bedrijven die in China actief zijn blijft een belangrijk punt van zorg, volgens een rapport van de Europese Commissie. Ondanks de pogingen om hervormingen door te voeren en ondanks enige verbetering, veroorzaakt China’s lage niveau van bescherming voor handelsgeheimen en IP-diefstal nog steeds “onherstelbare schade aan Europese bedrijven”, aldus het rapport. De organisatie van het bedrijfsleven Business Europe bracht deze week een strategienota uit over een eerlijker handelsrelatie met China. VNO-NCW noemt het “een goede en uiterst praktische China-strategie”. Ook de Amerikaanse denktank ITIF gaf afgelopen week een rapport uit over de handelsrelatie met China. “Zonder agressieve actie om China’s ‘innovatiemarketing 2.0’ tegen te houden, zullen toonaangevende economieën in Europa, Azië en Noord-Amerika een verpletterende golf van oneerlijke concurrentie onder ogen zien en als gevolg daarvan minder banen hebben.”
Nieuwsbericht EC
Artikel Science|Business
Rapport EC (pdf)
Nieuwsbericht Business Europe
Rapport Business Europe (pdf)
Samenvatting rapport (pdf)
Nieuwsbericht VNO-NCW
Nieuwsbericht ITIF
Rapport ITIF
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Meer hoogopgeleide arbeidskrachten goed voor laagopgeleide werknemers

Hoger onderwijs wordt al lange tijd geassocieerd met betere individuele arbeidsmarktresultaten. Er zijn nu echter ook sterke aanwijzingen dat het verhogen van het percentage hoger opgeleiden in een gebied de arbeidsmarktomstandigheden van alle werknemers in het gebied verbetert, ook die met een minimum aan opleiding. Dit blijkt nog het meest op te gaan voor afgestudeerden met een opleiding op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM).
Artikel IZA World of Labor
Wetenschappelijk artikel


“Wetenschappers moeten vooroplopen bij verdediging maatschappij en economie”

“We leven in een tijdperk waarin de hoeveelheid nieuwe kennis en informatie exponentieel toeneemt”, schrijven vier bestuurders van de Universiteit van Oslo in een opiniebijdrage voor University World News. “De kloof tussen degenen die kennis bezitten en degenen die deze niet bezitten groeit en versterkt ongelijkheid en spanningen. Daarom moeten wetenschappers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om kennis te delen met het grote publiek en ervoor te zorgen dat de overheid goed geïnformeerd is en kritisch kan denken en beslissingen nemen.”
Artikel University World News


Ark Invest en CB Insights presenteren rapporten over technologietrends

Het fintech-bedrijf Ark Invest presenteert jaarlijks een onderzoeksrapport ‘Big Ideas’ over de convergentie, het marktpotentieel en de langetermijneffecten van ontwrichtende innovatie. Volgens het rapport van dit jaar zijn we momenteel getuige van een versnelling van nieuwe technologische doorbraken. Aan de orde komen onder andere ‘deep learning’, elektrische voertuigen, automatisering en 3D-printen. CB Insights presenteert jaarlijks het rapport ‘Tech Trends To Watch’. Dit jaar zijn dat er 14, waaronder quantumtechnologie, 5G-netwerken, wieg-tot-wieg-leveringsketens en de volgende golf van ‘augmented’ en ‘virtual reality’ (AR/VR). Een artikel van Forbes houdt het bij kunstmatige intelligentie (AI) als belangrijkste technologietrend voor 2020.
Nieuwsbericht Ark Invest
Big Ideas 2020 (registratie verplicht)
Nieuwsbericht CB Insights
Rapport CB Insights (pdf)
Artikel Forbes


Economische, ethische en juridische kennis over AI in kaart gebracht

Een artikel van The Gradient zet uiteen hoe economen aankijken tegen de opkomst en verspreiding van kunstmatige intelligentie (AI). Het behandelt zowel macro‑, meso‑ en micro-benaderingen als metabenaderingen, dat wil zeggen de impact van AI op de gegevens en methoden die economen gebruiken om AI te bestuderen. Onderzoekers van het Berkman Klein Center (BKC) van Harvard University hebben in kaart gebracht welke principes en trends waarneembaar zijn in de ethische en juridische kaders om de ontwikkeling en het gebruik van AI te sturen. Dat heeft een rapport en een overzichtelijke infographic opgeleverd.
Artikel The Gradient
Nieuwsbericht BKC
Rapport BKC
Infographic BKC (jpg)


Handel en waardeketens veranderen door nieuwe trends in globalisering

De wereldwijde waardeketens worden hervormd door de stijgende vraag en nieuwe industriële capaciteiten in de ontwikkelingslanden en door een golf van nieuwe technologieën. Dat constateert een rapport van het McKinsey Global Institute. Het kaart een aantal sleuteltrends aan: een verzwakking van de handel in goederen, een versterking van de handel in diensten, een toenemende kennisintensiteit van waardeketens en een groei van regionale, in plaats van mondiale toeleveringsketens.
Artikel McKinsey
Rapport McKinsey (pdf)


VS: Wat werd 5 jaar geleden verwacht van govtech en wat is ervan uitgekomen?

GovTech vroeg vijf leiders in de ‘govtech-markt’ wat ze 5 jaar geleden verwachtten dat er in de vijf jaar daaropvolgend zou gebeuren, en wat daarvan is uitgekomen. Hun antwoorden bieden inzicht in welke gebieden een vlucht hebben genomen en waar nog ruimte is voor groei.
Artikel GovTech


VS: Geen onbetwist wereldleider meer op het gebied van wetenschap en techniek

Het aandeel van de VS in de wereldwijde activiteiten op het gebied van wetenschap en technologie is op sommige gebieden gekrompen, ook al is de absolute activiteit blijven groeien. Dat komt doordat China en andere Aziatische landen hebben geïnvesteerd in wetenschappelijk en technisch onderwijs en hun onderzoeksuitgaven hebben verhoogd, constateert het ‘State of U.S. Science and Engineering’ 2020-rapport van de National Science Board.
State of U.S. Science and Engineering 2020
Nieuwsbericht Inside Higher Ed
Nieuwsbericht CNN


VS: Complexe economische activiteiten concentreren zich in grote steden

Onderzoek, innovatie en industriële activiteiten concentreren zich buitenproportioneel in grote steden. Volgens een onderzoek dat wordt beschreven in Nature Human Behaviour heeft dat alles te maken met de toenemende complexiteit van de economie. Volgens het artikel is het tijd om de beleidsacties voor de vierde industriële revolutie met het oog hierop te heroverwegen.
Nieuwsbericht MIT Media Lab
Artikel Nature (pdf)