AWTI e-mail alert 15 oktober 2020

Hoe zorgen we ervoor dat start-ups en scale-ups hun cruciale rol kunnen spelen in het economische herstel na de crisis? Special envoy voor start-ups, Constantijn van Oranje, gaat daarover vrijdag online in gesprek met AWTI-raadslid Jos Benschop, bij de presentatie van de Engelse versie van het advies ‘Beter van start’. In de email-alert van deze week verschillende artikelen over de bijdrage en uitdagingen van startende bedrijven. Europese en Nederlandse start-ups doen het steeds beter, maar lopen bij hun doorgroei wel tegen belemmeringen aan. Verder in deze alert diverse artikelen over digitale innovaties: hoe ver reikt de macht van de grote technologieplatforms, wordt onze democratie bedreigd en hoe kunnen overheden ontwikkelingen in AI effectief in goede banen leiden?

Bericht van de AWTI


Uitnodiging: Constantijn van Oranje en AWTI gaan morgen online in gesprek over scale-ups

Als aftrap van de European Entrepreneurship Summit (EES) zal Jos Benschop, lid van de AWTI, de Engelse versie van het advies over doorgroei van kennisintensieve start-ups ‘overhandigen’ aan Constantijn van Oranje, special envoy voor start-ups en scale-ups. Zij zullen kort met elkaar in gesprek gaan over het advies. Dit vindt plaats tijdens een (openbare) online ontmoeting vanaf 09:30 u op vrijdag 16 oktober. U bent van harte uitgenodigd om ook deel te nemen (via link hieronder). Ook in de afsluitende sessie van de European Entrepreneurship Summit zal Jos Benschop spreken, in het bijzijn van staatssecretaris Keijzer. Ook dit is een openbare sessie (via link hieronder).
Sessie met Constantijn van Oranje en Jos Benschop (registreer uzelf vooraf even)
Afsluitende sessie Mona Keijzer en Jos Benschop
Advisory report: A better start. The key to growth of knowledge-intensive start-ups (beschikbaar vanaf vrijdagochtend 16 oktober om 10:00 uur)

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Rathenau: Digitale wereld bedreigt Nederlandse democratie

De Nederlandse democratie wordt binnenkort waarschijnlijk bedreigd door nepberichten, deepfakes en desinformatie. Dat staat in een rapport over digitale dreigingen van het Rathenau Instituut. Het rapport toont hoe technologie steeds gemakkelijker kan worden misbruikt en beschrijft hoe de Nederlandse samenleving in het algemeen en onze democratie in het bijzonder zich kunnen verweren. De Jonge Akademie en De Raad voor het Openbaar Bestuur presenteerden deze week een publicatie in ‘open access’ over de stand van de waarheidsvinding in onze democratie. In de essaybundel Doen, durven of de waarheid? geven jonge talenten uit verschillende disciplines hun visie op het onderwerp.
Artikel Rathenau
Rapport Rathenau
Essaybundel De Jonge Akademie / Raad voor het Openbaar Bestuur


Europese start-ups doen het steeds beter maar doorgroeien blijft een uitdaging

Steeds meer jonge Europese bedrijven bereiken de status van eenhoorn (unicorn). Ze doen het bovendien in een steeds sneller tempo. Maar veel meer jonge ondernemingen realiseren nog steeds niet hun volledige potentieel. Wat houdt hen tegen en wat kan dat veranderen, vraagt een lang artikel van McKinsey zich af? Het artikel doet drie aanbevelingen voor verbetering. Een artikel van Sprout vat dat van McKinsey samen. Vorige week constateerde de AWTI dat de problemen die McKinsey benoemt, zich ook voordoen bij academische starters. Ook de AWTI deed aanbevelingen voor verbetering, maar dan specifiek gericht op kennisintensieve start-ups.
Artikel McKinsey
Artikel Sprout
Advies AWTI


Gaat de wereld zich uit de coronacrisis innoveren?

Veel landen en bedrijven trachten de coronapandemie met innovatief denken te doorstaan, maar degenen die innovatie op de lange termijn omarmen zullen het snelst uit de crisis komen, aldus een artikel van Investment Monitor. Het is ook een noodzaak om dat te doen, meent een artikel van BCG, want een terugweg naar het ‘oude normaal’ bestaat niet. Dat stelt ook een rapport van McKinsey. Volgens een artikel van Strategy + Business, dat zich baseert op cijfers van de Global Innovation Index, zullen de r&d-investeringen van bedrijven de komende tijd niet dalen en waarschijnlijk alleen maar stijgen. Voor overheden bieden de herstelplannen voor de coronacrisis een uitgelezen kans om klimaatdoelstellingen te realiseren, betoogt een artikel op het weblog van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Een beleidsbrief van de OESO zet uiteen hoe stimuleringspakketten voor een groen herstel eruitzien.
Artikel Investment Monitor
Artikel BCG
Rapport McKinsey
Artikel Strategy + Business
Blogpost IMF
Beleidsbrief OESO

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Studievoorschotmiddelen vooral naar kleinschalig onderwijs en studiebegeleiding

Uit de jaarverslagen van de universiteiten blijkt dat in 2019 zo’n 66 miljoen euro is ingezet van de 908 miljoen euro die beschikbaar is voor verhoging van de onderwijskwaliteit in de periode 2019-2024. Het gaat om geld dat aan de universiteiten werd toegewezen na afschaffing van de basisbeurs voor studenten. De zogeheten studievoorschotmiddelen zijn vooral besteed aan kleinschaliger onderwijs, studiebegeleiding en studiewerkplekken.
Nieuwsbericht VSNU
Nieuwsbericht HOP / Ad Valvas


Minister wil duizend vertraagde wetenschappers helpen

Door de coronacrisis komen veel wetenschappers met een tijdelijk contract in de knel: krijgen ze hun onderzoek nog wel op tijd af? Met een NWO-potje van 20 miljoen euro hoopt minister Ingrid van Engelshoven (OCW) zo’n duizend van hen uit de brand te helpen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.
Nieuwsbericht NWO
Kamerbrief (pdf)


Evaluatiecommissie positief-kritisch over NWO

Er is brede waardering voor de NWO, zowel als het gaat om de organisatie en de staf als om de geleverde diensten. Dat meldt het eindrapport van de evaluatiecommissie Rinnooy Kan. De NWO staat er ook beduidend beter voor dan enkele jaren geleden, aldus de commissie, bijvoorbeeld als het gaat om de governance van de organisatie en haar rol in Europa. Dat neemt niet weg dat de commissie tijdens de gesprekken ook een flink aantal punten heeft geïdentificeerd “waar zorg over is dan wel aandacht voor wordt gevraagd”. NWO-voorzitter Stan Gielen ziet in het evaluatierapport vooral een aanleiding om “forse extra investeringen én continuïteit in de financiering vanuit de overheid” te bepleiten. Alleen op die manier kan de Nederlandse wetenschap, volgens hem, tot de wereldtop blijven behoren.
Rapport Evaluatiecommissie (pdf)
Nieuwsbericht NWO
Bestuurlijke reactie NWO


Promovendi onvoldoende voorbereid op het leven buiten de wetenschap

Promovendi leren onvoldoende sociale vaardigheden, projectmanagement en samenwerken. Ze moeten beter voorbereid worden aan de behoefte van de arbeidsmarkt. Dat concluderen drie Leidse onderzoekers op basis van een enquête onder 2.193 recent afgestudeerde promovendi van Nederlandse universiteiten.
Artikel ScienceGuide
Onderzoeksrapport


Russische of Chinese studenten: maakt dat uit?

Haal meer Russische studenten naar Nederland, zegt de Tweede Kamer tegen het kabinet. En dat terwijl de komst van Chinese studenten bij diezelfde Tweede Kamer op wantrouwen stuit. Een artikel van HOP / Univers tracht de redenen achter deze ogenschijnlijk tegenstrijdige opvattingen te achterhalen. Het belangrijkste verschil is waarschijnlijk dat Rusland niet zozeer als handelsconcurrent wordt gezien als China. Het weglekken van Nederlandse kennis naar dit land zou hierdoor minder erg zijn.
Artikel HOP / Univers


Rathenau: Maatschappelijke waardecreatie centraal stellen in Nationaal Groeifonds

Het nieuwe Nationaal Groeifonds zou afscheid moeten nemen van het idee van de doorsijpel-economie en meer kunnen inzetten op een overheid die de economie richting geeft en technologie in dienst stelt van de maatschappij. De aanpak die het instituut voorstaat zou het bbp niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit doen groeien, aldus een artikel van het Rathenau Instituut. In een artikel van ScienceGuide pleit Joeri Van den Steenhoven, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden, voor structurele investeringen in het onderwijs.
Artikel Rathenau
Artikel ScienceGuide


MIVD waarschuwt voor risico spionage via smartphones en laptops

Jan Swillens, de directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), adviseert grote organisaties niet met een smartphone of tablet op tafel te vergaderen. Het risico op spionage is dan te groot, zegt hij in een maandag verschenen interview met De Telegraaf (achter betaalmuur).
Nieuwsbericht NU.nl


Opinie: “RIVM, laat wetenschapsadvies zien en maak dan pas beleid”

Veertig wetenschappers hebben een open brief over het coronabeleid en de rol van de wetenschap hierin ondertekend. Ze maken zich zorgen over ‘de relatief slechte prestaties van Nederland in het anticiperen en bestrijden van de tweede golf van de pandemie’. Ze denken dat dit komt doordat in Nederland het wetenschappelijk advies niet onafhankelijk is van het beleidsadvies.
Nieuwsbericht Folia
Open brief


Planbureaus: “Pak in coronacrisis ook klimaatverandering en sociale kloof aan”

Het kabinet moet meer doen dan alleen de coronabrand blussen, zeggen de directeuren van drie grote planbureaus die het kabinet adviseren (CPB, PBL en SCP) in een gezamenlijk interview met NRC. Er moet niet alleen gekeken worden naar de economie en de volksgezondheid. Er moet ook worden geïnvesteerd in oplossingen voor de groeiende sociale kloof en in maatregelen tegen de klimaatverandering.
Nieuwsbericht NOS
Artikel NRC


Rathenau: Nog niet alle vraagstukken rond coronamelder-app zijn opgelost

Sinds afgelopen zaterdag heeft Nederland een corona-app, maar er blijven punten van aandacht over, aldus het Rathenau Instituut. Bijvoorbeeld: Onder welke voorwaarden wordt de wet voor de corona-app weer gestopt en de app beëindigd? Welke garanties leveren Google en Apple voor transparante en niet-commercieel gebruik van de app? En: Hoe gaat de Europese gegevensuitwisseling plaatsvinden?
Artikel Rathenau


In 2019 recordbedrag voor energieonderzoek en -innovatie

In 2019 heeft de rijksoverheid 287 miljoen euro geïnvesteerd in energieonderzoek en ‑innovatie. Dit is flink meer dan voorgaande jaren. De stijging komt doordat er meer geld beschikbaar was bij grote innovatie- en onderzoekregelingen, zoals de regelingen Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en de Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI).
Nieuwsbericht Rijksoverheid


Verkiezingsmanifest Let’s KickstartNL wil meer steun voor start‑ en scale-ups

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 is op initiatief van Techleap.nl het manifest KickstartNL opgesteld. Het manifest nodigt politici, beleidsmakers en andere geïnteresseerden om met Techleap.nl en de techsector het gesprek aan te gaan over de cruciale rol van start-ups en scale-ups bij de kickstart die Nederland nu nodig heeft. Intussen heeft Nederland er weer een nieuwe unicorn bij: MessageBird. Het Nederlandse berichtenplatform MessageBird heeft 200 miljoen dollar opgehaald in een serie-C-investeringsronde. De waarde van het bedrijf wordt nu geschat op 3 miljard dollar, ruim boven de grens om te mogen worden beschouwd als ‘unicorn’. Vorige maand bereikte het, eveneens van oorsprong Nederlandse, Mollie nog die status.
Nieuwsbericht Techleap
Manifest
Nieuwsbericht Executive People
Nieuwsbericht Sprout
Nieuwsbericht TechCrunch
Nieuwsbericht Sprout

Regionaal beleid voor verhoging productiviteit en brede welvaart

De Nederlandse regio’s verschillen aanzienlijk in niveau van arbeidsproductiviteit en brede welvaart, en de verschillen nemen toe. Dat constateert een rapport van RaboResearch. Door die verschillen, varieert ook de regionale beleidsopgave: verzilveren van economische potentie, nieuwe groeipaden ontdekken en/of zorgen voor meer baanzekerheid en inkomen van inwoners. Het PBL publiceerde deze week een artikel over het onderwerp. Dat stelt dat het verbeteren van brede welvaart in regio’s normatieve keuzes vergt die grote consequenties hebben voor het te voeren beleid.
Rapport RaboResearch
Artikel PBL (pdf)


Rotterdam stopt 130 miljoen euro in Energietransitiefonds

Rotterdam steekt 130 miljoen euro van de verkoop van Eneco in een fonds om de energietransitie aan te jagen. De gemeenteraad stemde in met dit voorstel van het College van B&W. Met de investeringen hoopt Rotterdam sneller uit de economische crisis te komen. Het fondsbeheer zal worden uitgevoerd door InnovationQuarter.
Nieuwsbericht InnovationQuarter


Een innovatiehub voor supply chain in Venlo

Verschillende bedrijven, kennisinstellingen en overheden hebben de handen ineengeslagen om in Venlo een Supply Chain Valley (SCV) te creëren. Via gezamenlijke projecten wil men tastbare resultaten behalen op het gebied van duurzaamheid, end-to-end digital supply chain, deeleconomie, personeel van de toekomst en magazijn van de toekomst.
Nieuwsbericht Maastricht University

Nieuws en achtergronden uit Europa


EU-lidstaten staan niet open voor verhoging budget Horizon Europe

Het grootse deel van het Europees Parlement dringt er bij de Europese Raad op aan overeenstemming te bereiken over nieuwe Europese belastingen, ook om het r&d-budget van de Unie aan te vullen. De lidstaten zijn echter “uiterst terughoudend” als het gaat om een verhoging van de budgetten voor Horizon Europe, Erasmus+ en andere toekomstgerichte programma’s. Het Europees Parlement was zo chagrijnig over die houding, dat het de onderhandelingen met de Europese Raad een week stillegde.
Nieuwsbericht Science|Business

Positieve reacties uit het veld op ERA-plannen Europese Commissie

Vier grote organisaties uit het Europese wetenschaps‑ en innovatieveld verwelkomen de plannen van de Europese Commissie voor een sterke en duurzame Europese onderzoeksruimte (ERA). CESAER, EARTO, The Guild en Science Europe zijn verheugd over de ambitieuze doelstellingen in de nieuwe ERA-plannen.  Verhoging van nationale overheidsinvesteringen in onderzoek en innovatie zijn daarvoor essentieel. CESAER en EARTO prijzen het plan om ERA te heroriënteren op de ontwikkeling van een sterke Europese industriële basis en op technologische soevereiniteit. Science Europe stelt dat, voor het welslagen van de ERA, het van cruciaal belang is een governance-systeem en discussiefora te ontwerpen waarin de belanghebbenden bij het onderzoek op zinvolle wijze worden betrokken. Een artikel van Neth-ER blikt terug op de Research & Innovation Days van 22 tot 24 september, waarin de ERA-plannen een grote rol speelden. Eurocommissaris Mariya Gabriel zocht er nadrukkelijk verbinding met andere beleidsterreinen, om zo de positie van kennis in de EU te verankeren.
Reactie CESAER (pdf)
Reactie EARTO (pdf)
Reactie The Guild (pdf)
Reactie Science Europe (pdf)
Artikel Neth-ER


Hogere eisen aan gendergelijkheid onderzoeksinstellingen op komst

Eén van de plannen van de Europese Commissie voor de Europese onderzoeksruimte (ERA) is het streven naar meer gendergelijkheid in het onderzoek. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de Commissie eisen dat de lidstaten en de belanghebbenden vanaf 2021 plannen voor gendergelijkheid opstellen.
Nieuwsbericht Inside Higher ED


EU-ombudsman start onderzoek naar financiële starheid MSCA-beurzen

Er komt een formeel onderzoek naar de wijze waarop de Europese Commissie omgaat met de onderzoekers van het programma Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) die vertraging hebben opgelopen als gevolg van de coronalockdowns. De EC weigert vooralsnog de subsidiëring van hun projecten te verlengen.
Nieuwsbericht Science|Business


Central European University wint rechtszaak academische vrijheid

De omstreden universiteitswet in Hongarije, die de Central European University uit Boedapest verdreef, is in strijd met de EU-regels. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Michael Ignatieff, de rector van de universiteit die is opgericht en wordt ondersteund door de Amerikaanse filantroop George Soros, noemt de uitspraak een “juridische en morele overwinning”. Maar de Hongaarse regering heeft wel haar doel bereikt, constateert een artikel van Reporting Democracy.
Nieuwsbericht BBC
Artikel Reporting Democracy


Opinie: “Klimaataanpak is testcase haalbaarheid onderzoeksmissies Horizon Europe”

Het programma Horizon Europe is opgezet rondom een aantal missies, waaronder gezonde oceanen en aanpassing aan klimaatverandering. De missie voor klimaatverandering wordt een testcase voor alle transities die de EU nastreeft, meent mission board’-voorzitter en voormalig eurocommissaris Connie Hedegaard. “Als de EU het serieus meent, zal ze grote structurele investeringen moeten doen en zorgen voor nauwe betrokkenheid van de burger”.
Artikel Science|Business


Europese Raad neemt positie in herstelfonds: 20% investeringen digitaal, 37% groen

Ten minste 37 procent van de investeringen binnen het herstelfonds moet ten goede komen aan het klimaat. 20 procent moet worden geoormerkt voor digitalisering. Dit heeft de Europese Raad bepaalt in haar ingenomen positie over de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RFF), het belangrijkste instrument uit het Europees Herstelfonds. Investeringen uit de RFF mogen in ieder geval geen significante schade toebrengen aan het milieu.
Persbericht Europese Raad
Publicatie Europese Raad (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


Opinie: “Aanzienlijk” deel EU-herstelfonds besteden aan r&d maakindustrie

Organisaties van bedrijven in de maakindustrie vinden dat “een aanzienlijk deel” van het Europese herstelfonds Next Generation EU moet worden bestemd voor onderzoek, ontwikkeling op het gebied van duurzame en digitale productie. “Als we het goed aanpakken, kunnen de uitdagingen die voor ons liggen, worden benut om Europa’s voorsprong op het gebied van productie-innovatie te versterken”, schrijven ze in een brief.
Nieuwsbericht Science|Business
Brief (pdf)


Britse hoofdonderhandelaar: “Contouren brexitdeal voor Horizon Europe in zicht”

De Britse hoofdonderhandelaar van Brexit, David Frost, heeft gezegd dat de “contouren van een overeenkomst zichtbaar zijn” voor de “deelname (van het VK) aan EU-programma’s”, met inbegrip van Horizon Europe. De EU blijft er echter op aandringen dat er nog steeds “ernstige verschillen” op andere belangrijke gebieden zijn, die uiteindelijk een overeenkomst over onderzoek kunnen blokkeren. Intussen wordt in het VK hard nagedacht over hoe het land een vooraanstaand wetenschapsland kan blijven na de EU. De ngo Wellcome Trust gaf er een rapport over uit, dat onder meer denkt aan goedkopere visa en nieuwe onderzoeksfondsen.
Nieuwsbericht Science|Business – 1
Nieuwsbericht Science|Business – 2
Rapport Wellcome Trust (pdf)


Coronapandemie noopt EU beleid sterk te richten op veerkracht

De huidige coronaviruscrisis benadrukt de noodzaak voor de EU om zich meer in te spannen voor ‘anticiperend bestuur’, met name door middel van een analyse van wereldwijde trends op middellange en lange termijn, gestructureerde noodplannen en het testen van bestaand en toekomstig beleid op stressbestendigheid. De Europese Commissie (EC) beschrijft de noodzaak hiervan in het ‘2020 Strategic Foresight Report: Charting the course towards a more resilient Europe’. De European Parliamentary Research Service (EPRS) publiceerde, samen met de Directoraten-Generaal voor Intern Beleid (IPOL) en Extern Beleid (EXPO) een studie naar hoe zulk beleid eruit moet komen te zien. De Economic Governance Support Unit (EGOV) publiceerde, samen met Beleidsdepartement A van het Directoraat-Generaal voor Intern Beleid, een analyse van maatregelen die de EU en de Eurozone inmiddels al hebben genomen om de economische en sociale gevolgen van coronacrisis te verzachten. Deze analyse zal regelmatig worden bijgewerkt. Veerkracht is ook een sleutelwoord in een interview van Horizon Magazine met eurocommissaris Mariya Gabriel over de rol van wetenschap en innovatie in de pogingen van de Europese Commissie om het corona-tij te keren.
Rapport EC (pdf)
Rapport EPRS / IPOL / EXPO (pdf)
Rapport EGOV / Beleidsdepartement A (pdf)
Artikel Horizon Magazine


Wetenschappelijke kennis en bewijsvoering voor wetenschaps‑ en innovatiebeleid

De Europese Commissie (EC) presenteert elk kwartaal een overzicht van de academische literatuur over onderzoek en innovatie (O&I). In de meest recente editie staan veel artikelen over de rol, de dynamiek en het beleid met betrekking tot O&I-investeringen bij economisch herstel uit crises. Op 7 en 8 september vond de eerste Europese conferentie plaats over het macro-economisch modelleren van onderzoek en innovatie. De Coimbra Group publiceerde een verslag, al eerder verschenen de video’s van beide conferentiedagen. Samen met de OESO is de EC gestart met een serie webinars over innovatie en groei. Ook hierin wordt veel aandacht besteed aan de voortschrijdende wetenschappelijke kennis over de verschillende onderwerpen.
Literatuuroverzicht EC #Q3 (pdf)
Artikel Coimbra Group
Conferentieverslag dag 1
Conferentieverslag dag 2
Nieuwsbericht EC / OESO


Koppeling van onderwijs‑ en innovatiebeleid voor economische groei

Vorige week maakten we melding van een rapport van de Britse denktank Nesta over de noodzaak om innovatie en onderwijs aan elkaar te koppelen in het herstelbeleid voor de coronacrisis. Een artikel van VOX-CEPR bevestigt deze noodzaak. De beste beleidsmix hangt af van de ongelijkheid in de samenleving en hoe dringend de behoefte is aan innovatie.
Artikel VOX-CEPR
Artikel Nesta


EU-landen roepen op tot ‘soft law-oplossingen’ regelgeving kunstmatige intelligentie

Veertien EU-landen hebben samen hun standpunt over de toekomstige regulering van de kunstmatige intelligentie (AI) uiteengezet. Ze sporen de Europese Commissie (EC), die in februari 2020 een ‘white paper’ over dit onderwerp presenteerde, aan om een ‘soft law’-aanpak te volgen. Ook Nederland heeft het document ondertekend. De veertien landen vinden dat de nieuwe regelgeving vooral de ontwikkeling van AI-technologieën van de volgende generatie moet stimuleren in plaats van belemmeringen op te werpen voor huidige technologieën. In juli van dit jaar publiceerde de Amerikaanse denktank nog een uitgebreid artikel over ‘soft law’ voor AI-regulering. Eerder deed AI Pulse dat al (januari 2020).
Nieuwsbericht EurActiv
Position Paper 14 EU-landen (pdf)
Publicatie EC (pdf; februari 2020)
Rapport Brookings (juli 2020)
Artikel AI Pulse (januari 2020)

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Uitgevers gaan samenvattingen bundelen in een repository

In een poging om het bereik en hergebruik van wetenschappelijke resultaten te vergroten, heeft een groep wetenschappelijke uitgevers afgesproken om samenvattingen van onderzoekspapers toegankelijk te maken via één interdisciplinair depot. Hiervoor is Crossref aangewezen, een bureau dat de unieke digitale objectidentificaties (doi’s) van wetenschappelijke papers registreert. Tot nu toe hebben 52 uitgevers zich bij het initiatief aangesloten.
Nieuwsbericht Nature


Negen voorbeelden van manieren om onderzoeksintegriteit te waarborgen

Onderzoeksfinanciers zullen instellingen steeds vaker vragen naar plannen en procedures om de integriteit te waarborgen van het onderzoek dat zij financieren. Een artikel van Nature geeft negen internationale voorbeelden van aanpakken.
Artikel Nature


Veel AI-toponderzoekers krijgen financiële steun van ‘big tech’

Uit onderzoek van een promovendus van de Universiteit van Toronto blijkt dat 58 procent van de ‘tenure track’ AI-onderzoekers van zijn eigen universiteit, Stanford, MIT en UC Berkeley financiële steun krijgt van ‘big tech’-ondernemingen. Hij denkt niet dat deze onderzoekers er onethisch door gaan handelen, maar hij is bang dat het hun onderzoek wel onbewust kan beïnvloeden.
Artikel Wired


Evaluatie van COVID-19-onderzoek is een weg vol hindernissen

De coronapandemie leidt de laatste maanden tot een stortvloed van wetenschappelijke publicaties. Om daar nuttige informatie uit te halen, werden in korte tijd allerlei beoordelingssystemen opgezet, maar nu is het probleem weer: hoe beoordeel je de resultaten van al die beoordelingssystemen? Een artikel van AAAS Science Magazine beschrijft de worstelingen van de medische wereld en hoe er tussentijds toch conclusies worden getrokken.
Artikel AAAS Science Magazine


Zoektocht naar een vaccin: Een wetenschappelijk race zonder weerga

Een speciaal rapport van University World News analyseert de mondiale zoektocht naar een coronavaccin, die zo snel van start ging na de opkomst van het virus. Veel partijen trachten op korte termijn een vaccin gereed te hebben, maar dat brengt wel allerlei risico’s met zich mee als het gaat om veiligheid en vertrouwen. En er zijn discussies over de verdeling van vaccins over de wereld als deze eenmaal beschikbaar komen.
Speciaal Rapport University World News


WEF: Tijd om via innovatie-ecosystemen langetermijnoplossingen te ontwikkelen

Als we een rechtvaardig en breed gedeeld herstel na de coronapandemie willen, zullen we moeten zorgen voor meer innovatie-ecosystemen waarbinnen bedrijven, organisaties, overheden en innovatoren samen de grote uitdagingen van deze tijd aanpakken, zoals de transitie naar een circulaire economie. Dat stelt het World Economic Forum (WEF), dat overigens spreekt van ‘tech hubs’, maar wel innovatie-ecosystemen bedoelt. Om zulke systemen te laten groeien en bloeien heeft het WEF een multimedia-draaiboek gemaakt: Scale360° Circular Innovation.
Artikel WEF
Draaiboek WEF


Schone energie kan veel banen opleveren en zo bijdragen aan sociale inclusie

De overgang naar een schone energie-economie zal voornamelijk betrekking hebben op 320 unieke beroepen, verdeeld over drie grote industriële sectoren: schone-energieproductie, energie-efficiëntie en milieubeheer. Dat constateert een rapport van de denktank Brookings. Deze beroepen vertegenwoordigen een scala aan verantwoordelijkheden op de werkplek, van banen die uniek zijn voor de energiesector tot ondersteunende diensten die in de hele economie te vinden zijn. Voor veel van deze banen geldt dat ze geen hoge opleiding vereisen, maar wel beter betalen dan veel ander werk. Dat kan een bijdrage leveren aan het tegengaan van sociale ongelijkheid in een land. Bedrijven moeten daarbij zorgen dat ze mensen uit alle achterblijvende groepen in hun personeelsbestand opnemen.
Artikel Brookings


Veertien techtrends voor ondernemingen

Op de Amerikaanse website BuiltIn presenteren leden van de Young Entrepreneur Council 14 tech-trends die, volgens hen, een belangrijke impact zullen hebben op bedrijven. Van dataregulering tot geautomatiseerde marketing.
Artikel BuiltIn


Opinie: China’s groeiverhaal lijkt ten einde te komen

De rugwinden die de economische opkomst van China hebben aangedreven, veranderen in tegenwind, aldus een artikel van Bloomberg. En nu dreigt president Xi Jinping de belangrijkste drijfveren voor succes nog eens te ondermijnen. Hij maakt de starheid van de Chinese Communistische Partij onderdeel van het economisch functioneren van de staat, met als onbedoelde consequentie het verstikken van experimenteerdrang op lokaal niveau. In een artikel van Disruptor League vertelt Katherine Wang, projectdirecteur bij Fabernovel in Shanghai, meer over innovatie in China en de problemen waarvoor het land op dit punt staat.
Artikel Bloomberg
Artikel Disruptor League


Singapore: Mogelijkheden voor r&d en testen duurzame energie en G5

Singapore is een belangrijke handelspartner van Nederland. De Nederlandse Innovatie Attachés (IA) van de stadsstaat beschrijven in twee artikelen welke mogelijkheden er zijn voor Nederlandse r&d-bedrijven en ‑organisaties op het gebied van (duurzame) energie om met Singapore samen te werken. Een derde artikel gaat over de kansen voor samenwerking op het gebied van 5G-technologie en toepassingen daarvoor.
Artikel IA – 1 (pdf)
Artikel IA – 2 (pdf)
Artikel IA – 3 (pdf)


VS: Zelfgenoegzaamheid brengt wetenschap en techniek in gevaar

Het Baker Institute for Public Policy van de Rice University en de American Academy of Arts and Sciences hebben een rapport uitgebracht. Hierin dringen ze aan op belangrijke beleids- en financieringsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de VS niet de vooraanstaande positie verliest die zij sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft opgebouwd op het gebied van inventie en innovatie. Ze dreigt deze voorsprong nu te verliezen door zelfgenoegzaamheid.
Nieuwsbericht Phys.org
Rapport (pdf)
Rapport Kort (pdf)


VS: Is het tijdperk van ‘permissieloze’ innovatie over?

Tot nu toe kon de markt zo ongeveer zelf bepalen hoe ze innoveerde en hoe ze digitale producten en diensten op de markt bracht en beheerde. Maar dat tijdperk is voorbij, stelt een artikel van de denktank Brookings. Het artikel is een reactie op het verschijnen van het rapport van het Huis van Afgevaardigden over de aanpak van de grote technologieplatforms, waarvan we vorige week melding maakten. Of de Amerikaanse overheid de macht echt naar zich toetrekt en regels gaan opstellen en afdwingen, is de vraag, aldus een artikel van Project Syndicate. De grote techbedrijven hebben veel invloed op de politiek. En ze hebben de macht om critici de mond te snoeren, aldus een artikel van Vice. Deze week liet Facebook de website van de Real Facebook Oversight Board nog offline halen, zonder dat de groep daar enige invloed op kon uitoefenen.
Artikel Brookings
Artikel Project Syndicate
Artikel Vice


VS: Ondernemerschap schiet omhoog

De pandemie heeft de afgelopen maanden een wijdverbreide economische en sociale ontwrichting veroorzaakt. Tienduizenden kleine bedrijven zijn permanent gesloten. Toch zijn er tekenen van hoop. Zo is volgens een analyse van Wall Street Journal, geciteerd door de Foundation of Economic Education (FEE), de snelheid waarmee Amerikanen momenteel nieuwe ondernemingen starten in meer dan een decennium niet zo hoog geweest.
Artikel FEE

De volgende AWTI e-mail alert verschijnt op 29 oktober 2020.