AWTI e-mail alert 3 oktober 2019

Berichten van de AWTI

AWTI zoekt enthousiaste raadsmedewerker

De AWTI is op zoek naar een enthousiaste raadsmedewerker (master of gepromoveerd) die komend jaar een bijdrage wil leveren aan de uitvoering van het werkprogramma van de AWTI
www.werkenvoornederland.nl
www.werkenbijdeoverheid.nl

AWTI-voorzitter Rosenthal in gesprek met Tweede Kamer over digitalisering

Op maandag 30 september was Uri Rosenthal te gast bij de Tijdelijke commissie Digitale toekomst van de Tweede Kamer. De AWTI-voorzitter wees op het belang van ICT als de onderliggende drijvende kracht van veel nieuwe ontwikkelingen en technologieën.
Verslag op website

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Hbo en wo presenteren samen ambities en prioriteiten

De universiteiten en de hogescholen hebben een gezamenlijke position paper gepubliceerd met ambities en prioriteiten voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. De basisgedachte is dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. Met meer samenwerking kunnen ze meer betekenen voor studenten en de maatschappij. Een onderwerp dat veel stof deed opwaaien was het idee om ook in het hbo promotieopleidingen te gaan aanbieden. Een artikel van NRC vraagt zich af: zitten werkgevers hier op te wachten? Op twitter laat de VSNU weten dat dit idee helemaal niet in het position paper voorkomt. “Wel zijn er afspraken gemaakt over praktijkgericht onderzoek, met duidelijk andere kenmerken en titulatuur dan in universiteiten.”
Nieuwsbericht VSNU
Nieuwsbericht HOP / UToday
Artikel NRC (registratie verplicht)
Tweet VSNU

Voorgedragen EU-commissaris Gabriel wil ambitieus budget Horizon Europe

Mariya Gabriel, de kandidaat die onderzoekscommissaris Carlos Moedas in november moet vervangen, zal “een ambitieus budget voor Horizon Europe krachtig verdedigen”. Dat antwoordde ze op vragen uit het Europees Parlement tijdens een hoorzitting over haar benoeming. Haar standpunt stemt overeen met de wens van de Europese kenniskoepels, die afgelopen week nogmaals aangaven dat het voorgenomen budget van het nieuwe programma voor onderzoeksfinanciering omhoog moet. Neth-ER schrijft hier meer over. Dit medium gaat ook dieper in op de standpunten van verschillende koepels over het portfolio van de nieuwe commissaris voor Innovatie en Jeugd. Daarover lopen de meningen uiteen, zoals we vorige week ook al schreven.
Videoverslag Hoorzitting Gabriel
Verslag Hoorzitting Vleva
Nieuwsbericht Neth-ER – 1
Nieuwsbericht Neth-ER – 2
Nieuwsbericht Neth-ER – 3

Onderlinge nabijheid onderzoekers en onderzoeksinstituten stimuleert innovatie

De OESO heeft een rapport gemaakt over de octrooiactiviteiten in Europa van ruim 21.000 onderzoeksinstellingen uit 36 OESO-landen en China, van 1992 tot 2014. Deze groeiden harder dan de octrooiactiviteiten van de industrie, maar het aandeel van onderzoeksinstellingen in het totaal ligt nog wel steeds veel lager dan van de industrie. Het rapport laat ook zien dat de geografische nabijheid van onderzoeksinstellingen samengaat met een hogere octrooiactiviteit van de industrie in kwestie. Een studie van het Amerikaanse IZA Institute of Labor Economics constateert dat uitvinders die dichtbij elkaar zitten meer octrooien aanvragen en krijgen. Toen het bedrijf Kodak in Rochester NY ten onder ging, verlieten veel uitvinders de regio en daalde het aantal octrooien van de onderzoekers die bleven. Als uitvinders naar een grotere hightech-cluster verhuizen, stijgt hun octrooiactiviteit.
Aankondiging OESO
Rapport OESO (pdf)
Aankondiging IZA  
Publicatie IZA (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Geld afgeschafte basisbeurs gebuikt voor meer docenten en betere studiebegeleiding

Kleinschalig onderwijs, docentprofessionalisering en betere studentbegeleiding. Daar ging het geld dat vrijkwam als gevolg van het afschaffen van de basisbeurs vooral naartoe in het wetenschappelijk onderwijs. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen 2018 en de toekomstplannen van de grootste universiteiten in Nederland door NOS op 3.
Nieuwsbericht NOS

Nieuwe PNN-voorzitter wil opkomen voor buitenpromovendi

Misschien moeten universiteiten een lagere promotiebonus krijgen voor ‘buitenpromovendi’, en een hogere voor ‘gewone’ promovendi. Zo komen promovendi weer vaker in dienst van ene universiteit en hebben ze meer rechten. Dat zou “uitbuiting” van deze groep kunnen tegengaan. Dit zegt de nieuwe voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland, Lucille Mattijssen, in een interview met HOP. Vorig jaar ontstond veel commotie rondom buitenpromovendi, toen uitkwam dat een hoogleraar in Tilburg hiermee veel geld binnenhaalde terwijl hij de betrokkenen weinig ondersteuning gaf bij hun onderzoek.
Nieuwsbericht HOP / DUB

Zo’n fonds voor innovatie, hoe ging dat de vorige keer?

Het kabinet wil een investeringsfonds oprichten met honderden miljoenen euro’s voor (onder andere) innovatie. Dat is al eens eerder gedaan, constateert een artikel van HOP / UToday. In vijf jaar tijd is er hieruit toen bijna drie miljard euro besteed aan ‘de Nederlandse kenniseconomie’. De verdeling van het geld liep toen echter niet zo lekker. Het Fonds Economische Structuurversterking (FES) werd mede daardoor na een paar jaar weer opgeheven. Wat valt hiervan te leren?
Nieuwsbericht HOP / Cursor

24 miljoen voor samenwerking wetenschap en investeerders

Het kabinet trekt 24 miljoen euro uit om kennis uit onderzoek beter naar de samenleving en markt te brengen. Hiermee wil het investeerders stimuleren om geld te steken in start-ups die gebruikmaken van kennis van onderzoeksorganisaties. Het geld uit de subsidieregeling Thematische Technology Transfer (TTT) wordt gelijkelijk verdeeld over drie consortia van onderzoeksorganisaties en durfinvesteerders: regeneratieve geneeskunde, smart systems en circulaire oplossingen.
Nieuwsbericht Rijksoverheid

80.000 studenten in beroepsonderwijs profiteren van samenwerking met bedrijven

Het beroepsonderwijs (mbo en hbo-onderwijsinstellingen) en bedrijven weten elkaar steeds vaker en beter te vinden in publiek private samenwerking (pps) om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren. Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs is in sinds 2016 gestegen van 6.000 naar 9.800, een groei van 58% in twee jaar. Daar profiteren zo’n 84.000 studenten van.
Nieuwsbericht Katapult
Rapport Katapult (pdf)
Artikel ScienceGuide

“Maatregelen voor leven lang ontwikkelen vooral symbolisch”

Op haar vijfendertigste dies natalis werd de Open Universiteit geprezen om haar rol in het breed toegankelijk maken van hoger onderwijs voor alle groepen en leeftijden. Toch ziet rector magnificus Theo Bastiaens weinig politieke wil om echt iets te maken van leven lang ontwikkelen.
Artikel ScienceGuide

Nog meer verbeteringen in het innovatiebeleid gewenst

Me Judice startte vorige week met een serie essays van economen over de vraag op welke wijze investeren in innovatie, technologie en kennis de toekomstige welvaartsgroei in Nederland kan vergroten. Afgelopen week verscheen onder andere een bijdrage van Harry Garretsen (RUG). Volgens hem moet innovatie vanuit een veel breder perspectief worden bevorderd dan alleen vanuit dat van technologie. Innovatiebeleid “kan ook het verbeteren van de managementpraktijk behelzen. Het moet derhalve generieker, zich meer richten op faciliteren van toeval en talent.” Rens van Tilburg (UU) vraagt in zijn bijdrage aandacht voor de rol van de Nederlandse financiële sector. Er valt, volgens hem, veel winst te behalen door de grote bestaande partijen – banken, pensioenfondsen, publieke investeringsinstellingen en de centrale bank – te bewegen tot meer investeringen in innovatie.
Artikel Garretsen
Artikel Van Tilburg

Bij de 20 snelst groeiende bedrijven van Europa zit 1 groeikanon uit Nederland

Waar zitten de krachtigste groeibedrijven in Europa? Uit een ranking van The Financial Times blijkt dat extreme groeiers vooral in het VK, Frankrijk en Spanje te vinden zijn. Maar Nederland doet ook een beetje mee: op nummer 20 staat softwarestart-up Bynder.
Nieuwsbericht Business Insider

Zeker tachtig Nederlandse startups zoeken naar groeigeld

Arches Capital heeft een overzicht gemaakt met alle Nederlandse bedrijven die groeigeld nodig hebben. Volgens de investeerder zoeken zeker tachtig start-ups naar bedragen van 2,5 ton tot meer dan 3 miljoen euro. Sprout vraagt zich af hoe Arches Capital aan de informatie komt en of die betrouwbaar is.
Nieuwsbericht LinkedIn
Nieuwsbericht Sprout

PHYSEE wint KVK Innovatie Top 100 2019

Het Delftse PHYSEE heeft de 14e editie van de KVK Innovatie Top 100 gewonnen. Het ontwikkelde Smartskin, een glazen gevel met geïntegreerde zonnecellen die stroom opwekken en sensoren die het glas slim maken. KVK publiceert jaarlijks een ranglijst met 100 concrete innovaties uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf.
Nieuwsbericht KVK

Tweede Kamer ontevreden over Chinanotitie kabinet

De Tweede Kamer is niet te spreken over de Chinanotitie die het kabinet begin dit jaar presenteerde. “De Tweede Kamer vroeg om een strategie, we kregen een niksige nota”, verwoordde Liliane Ploumen (PvdA) het algemeen gevoelen van de Kamer. Minister Stef Blok (BuZa) gaat het document nu herschrijven. Voorafgaand aan het debat pleitten Ingrid d’Hooghe, Rogier Creemers en Frank Pieke in een opiniebijdrage voor NRC al voor een veel strategischer aanpak van de relatie met China. “Hoe moeten we ons voorbereiden op China’s toekomstige grootmachtstatus en leidende rol in wetenschap, technologie, economie en geostrategie? Die vraag had centraal moeten staan in de Chinanotitie van het kabinet.”
Nieuwsbericht de Volkskrant (registratie verplicht)
Artikel NRC (registratie verplicht)

Nieuws en achtergronden uit Europa

Vertraging in onderhandelingen over aansluiting niet-EU-landen bij Horizon Europe

Minstens 24 landen – van Zwitserland tot Canada – overwegen om zich aan te sluiten bij Horizon Europe. De onderhandelingen daarover kunnen echter pas van start gaan wanneer de lidmaatschapsvoorwaarden duidelijk zijn. Analisten verwachten dat niet voor de eerste helft van 2020 zal zijn.
Nieuwsbericht Science|Business

Science Europe wil dat ook boeken worden meegenomen bij open access

Science Europe heeft een document gepubliceerd dat richting wil geven aan beleidsontwikkelingen in zijn ledenbestand en bij andere belanghebbenden die een belangrijke rol spelen in het academische boekenlandschap. Een van de belangrijkste boodschappen is de noodzaak van een collectieve inspanning om boeken op te nemen in de overgang naar open access.
Nieuwsbericht Science Europe
Briefing Science Europe (pdf)

Hoe Open Europa de nieuwe slogan voor innovatie en wetenschap werd

De binnenkort aftredende eurocommissaris voor Onderzoek en Innovatie Carlos Moedas heeft in zijn beleidstermijn een nieuwe strategie geïntroduceerd die bekend werd onder de titel de 3 O’s: ‘open innovation’, ‘open science’ en ‘open to the world’. Dit heeft tot allerlei nieuwe beleidsinitiatieven en resultaten geleid, laat de publicatie Open Europe van de Europese Commissie zien. Openheid moet geen doel op zich zijn in de wetenschap, meent een artikel van Elizabeth Gadd, onderzoeksbeleidsmanager bij de Loughborough University London in een artikel van Research Europe. Je zou het vooral moeten zien als een middel om tot onderzoeksexcellentie te komen. Je moet het realiseren van openheid dan ook niet willen meten. Je moet het belonen met prijzen en open research fellowships. Dan kun je er meteen rekening mee houden dat openheid geen ‘level playing field’ heeft in de wetenschap.
Publicatie EC (pdf)
Artikel Research Europe

Hoe kan de wetenschap de beleidsvorming in de EU beter ondersteunen?

Wetenschappelijk beleidsadvies ligt steeds vaker onder vuur, wat het vertrouwen in zowel de wetenschap als de beleidsvorming ondermijnt. In een nieuw advies van de wetenschappelijke hoofdadviseurs (Scientific Advice Mechanism; SAM) van de Europese Commissie wordt een aantal veranderingen in de wetenschappelijke adviesprocessen aanbevolen en wordt voorgesteld deze te formaliseren in een gedragscode.
Nieuwsbericht EC
Rapport SAM (pdf)

Europese onderzoeks‑ en innovatiedagen trekken veel aandacht

Het komt niet vaak voor dat innovatie ‘trending topic’ is op twitter. Afgelopen week was dat het geval in België, dankzij de European Research and Innovation Days 2019 in Brussel. Directeur-generaal Onderzoek en Innovatie Jean-Eric Paquet twitterde erover. Zo ongeveer alle actuele onderwerpen die nu op het beleidsterrein spelen, stonden op de agenda van de bijeenkomst, die duurde van 24 tot 26 september. Van alle gemeenschappelijke en parallelsessies werden video-opnamen gemaakt.
Tweet Paquet
Wepagina European Research and Innovation Days

Onderzoeksministers willen meer synergie Horizon Europe en andere programma’s

Op een bijeenkomst van de Europese Raad voor het Concurrentievermogen hebben de onderzoeksministers van de EU-lidstaten gedachten gewisseld over de synergie tussen Horizon Europe en andere programma’s van de EU, nationale overheden en private partijen. Het Fins voorzitterschap had hierover een korte notitie geschreven. De ministers waren het erover eens dat de EU, om synergieën in de praktijk te laten functioneren, er niet alleen op moeten letten dat de wetgevingsbesluiten naar behoren worden uitgewerkt, maar ook dat ze op de juiste wijze en pas na raadpleging van alle belanghebbenden worden geïmplementeerd.
Nieuwsbericht Raad voor het Concurrentievermogen
Verslag Raad voor het Concurrentievermogen (pdf)
Videoverslag openbare vergadering
Notitie Fins Voorzitterschap (pdf)

Onderzoeksministers in grote lijnen eens over EU-strategie voor duurzame groei

Een tweede onderwerp waarover de Europese Raad voor het Concurrentievermogen discussieerde was een gemeenschappelijke strategie voor duurzame groei. De EU-onderzoeksministers onderschreven in grote lijnen het op innovatie gebaseerde model van duurzame groei zoals gepresenteerd in een voorstel van het Finse voorzitterschap van de Raad. De discussies spitsten zich toe op het soort acties dat nodig is om in de gehele EU meer investeringen in onderzoek en innovatie aan te trekken, en op de wijze waarop kan worden gezorgd voor een betere benutting van resultaten van wetenschappelijk onderzoek en voor meer ‘ontwrichtende’ innovatie. Er tekende zich wel een breuk af tussen West‑ en Oost-Europa, constateert een verslag van de bijeenkomst van Vleva. Oost-Europese lidstaten willen dat er rekening wordt gehouden met de achterstand van hun economieën.
Verslag Competitiveness Council
Videoverslag bijeenkomst
Rapport Finse voorzitterschap
Verslag Vleva

Europese samenwerking Smart Factories van start

Brainport Industries Campus heeft een samenwerkingsakte getekend met Flanders Make uit België en Smart Factory Kaiserslautern uit Duitsland. De partijen willen samen initiatieven ontplooien om het concept van Smart Factories uit te dragen. Het is de bedoeling dat zich in de toekomst meer Europese landen bij het initiatief aansluiten.
Nieuwsbericht Smart Industry

Innovatie voor een duurzaam Europa

De aanpak van milieu- en klimaatproblemen in Europa en wereldwijd vergt systeemveranderingen. Een rapport van het European Environment Agency (EEA) doet tien beleidsaanbevelingen over hoe overheden en andere actoren langetermijndoelstellingen inzake duurzaamheid mogelijk kunnen maken. Het rapport richt zich met name op de Europese voedsel-, energie- en mobiliteitssystemen en illustreert het belang van het bevorderen van innovaties in de maatschappij, bedrijfsmodellen en technologieën.
Nieuwsbericht EEA
Rapport EEA

“Falen economisch systeem moet aanleiding zijn voor gedurfd nieuw denken”

“Nu het reactionaire populisme in heel Europa toeneemt, moeten onze leiders bereid zijn om de mislukte economische orthodoxie op te geven en een gedurfde nieuwe manier van denken te omarmen.” Een artikel van het Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) van University College London pleit voor een actievere rol van de overheid in de economie. Het nieuwe ‘European Future Fund’ zou bijvoorbeeld moeten worden ingezet voor het ondersteunen van een nieuw strategisch industriebeleid. En de nieuwe missiegedreven benadering van Horizon Europe zou moeten worden uitgebreid naar andere beleidsterreinen. Als het gaat om het ondersteunen van snelgroeiende bedrijven heeft de Europese Commissie al concrete plannen die verder gaan dan het oude financiële instrumentarium, vertelt een artikel van Science|Business. Ze overweegt directe investeringen in het aandelenkapitaal van bedrijven mogelijk te gaan maken.
Artikel UCL - IIPP
Artikel Science|Business

Hoe grote bedrijven vormgeven aan de toekomst van technologieën en AI

Een rapport van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie en de OESO belicht de rol van grote bedrijven (corporates) als het gaat om toekomstige technologieën in het algemeen en kunstmatige intelligentie (AI) in het bijzonder. Het rapport bevat gegevens over octrooien, handelsmerken en wetenschappelijke publicaties van ‘s werelds grootste private r&d-investeerders. De beide organisaties organiseerden op 27 september de conferentie CONCORDi 2019. Hier werd verder gesproken over de toekomst van industriële innovatie. Daarbij kwam ook het EU-beleid inzake industrieel onderzoek en industriële innovatie aan bod. Een rapport van het Europees Octrooibureau (EPO) en het Bureau voor Intellectueel Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) laat zien dat octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom van groot belang zijn voor de bloei van bedrijven en voor de werkgelegenheid en het bbp van Europa.
Aankondiging JRC
Rapport JRC / OESO (pdf)
Videoverslag CONCORDi 2019 (YouTube)
Nieuwsbericht EPO
Rapport EPO / EUIPO (pdf)

De veranderende aard van werk en vaardigheden in het digitale tijdperk

Het JRC heeft ook een rapport uitgegeven over de veranderende aard van werk en vaardigheden in het digitale tijdperk. Duidelijk is dat nieuwe technologieën miljoenen banen in de EU zullen veranderen, vooral als het gaat om routinetaken. Digitale en niet-cognitieve vaardigheden (zoals communicatie, planning en teamwork) worden steeds noodzakelijker om nieuwe kansen op de arbeidsmarkt te grijpen. Platformwerk en andere atypische vormen van werkgelegenheid zullen toenemen in de EU. De veranderingen verschillen sterk per regio, waardoor de kloof tussen de regio’s groter wordt.
Aankondiging JRC
Rapport JRC (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)

Blockchain in het centrum van de aandacht van de innovatiewereld

“De blockchain-revolutie heeft een groter potentieel dan alles wat we tot nu toe in de geschiedenis hebben gezien. Het gaat de maatschappij meer veranderen dan de internetrevolutie.” Dit is een citaat uit één van de artikelen, rapporten en verslagen die afgelopen week verschenen over blockchain-technologie. Op 12 en 13 september vond in Parijs het Global Blockchain Policy Forum 2019 van de OESO plaats. Op een speciale webpagina is een verslag van het evenement te vinden. Een artikel en podcast van Forkast.News gaan over de belangrijkste bevindingen van het forum. De Europese Commissie (EC) publiceerde een rapport dat beschrijft tot welke transformaties blockchain in een reeks van sectoren zal leiden. Hier bestaat ook een website over, met bijna dagelijks nieuws: Disruptor Daily. De Singularity University en adviesbureau Gartner publiceerden gidsen voor de benutting van blockchain door bedrijven en organisaties. ScienceDirect publiceerde een wetenschappelijk artikel over de implicaties van blockchain voor het innovatiebeleid. De EU organiseert van 11 tot 13 november een congres over blockchain, bedoeld voor startende technologiebedrijven, grote ondernemingen, regelgevende instanties en beleidsmakers.
Webpagina OESO
Artikel Forkast.News
Rapport Blockchain Now and Tomorrow – EC
Website Disruptor Daily
Publicatie Singularity University
Publicatie Gartner
Artikel Science Direct
Aankondiging The Global Blockchain Congress – EC

Niet Rotterdam maar Nantes wint titel Europese Innovatiehoofdstad 2019

De Europese Commissie (EC) heeft de Franse stad Nantes uitgeroepen tot Europese Innovatiehoofdstad 2019. De titel is aan Nantes toegekend “als erkenning van haar buitengewone vermogen om innovatie in te zetten voor het verbeteren van het leven van haar inwoners, en als erkenning van haar open en coöperatieve bestuursmodel”. Aan de titel is een geldprijs verbonden van 1 miljoen euro. De vijf andere finalisten – Antwerpen, Bristol, Espoo, Glasgow en Rotterdam – krijgen elk 100.000 euro om hun innovatieactiviteiten te bevorderen en op te schalen. In mei van dit jaar publiceerde CitiesToday nog een artikel over hoe Nantes locale innovatie stimuleert.
Nieuwsbericht EC
Artikel Horizon Magazine
Artikel CitiesToday (mei 2019)

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

“Het doen van ontdekkingen is al 150 jaar politiek”

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Nature, is het tijdschrift begonnen met een reeks essays over hoe het onderzoekssysteem in de wereld de afgelopen anderhalve eeuw is veranderd. Het eerste artikel, van David Kaiser (MIT), laat zien hoe die overheidsbemoeienis met onderzoek altijd gerelateerd is aan maatschappelijke ontwikkelingen, zoals oorlogen en recessies. De invloed van het bedrijfsleven is voortdurend toegenomen.
Artikel Nature

Sociale en geesteswetenschappen houden stand in bèta-technische wereld

Hoewel studenten in de bèta/technische gebieden vaak meer verdienen in hun eerste baan, halen studenten in de sociale en geesteswetenschappen (liberal arts) over het algemeen hun achterstand in, vooral omdat hun “zachte vaardigheden”, zoals probleemoplossend vermogen en kritisch denken, op de lange termijn waarde hebben in een reeks van carrières. Een artikel van Issues zet uiteen waarom en hoe het hoger onderwijs meer moet doen om studenten beter voor te bereiden op werk, leven en burgerschap.
Artikel Issues

Nieuwe technologieën, nieuwe kansen en bedreigingen

Nieuwe technologieën bieden nieuwe kansen voor bedrijven en organisaties voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Een artikel van de Singularity University beschrijft wat ‘augmented reality’ (AR) wat dat betreft betekent. Hele sectoren zijn erdoor aan het veranderen. Dat lijkt voornamelijk positief uit te pakken, maar dat is niet bij alle nieuwe technologieën het geval, stelt een artikel van Business Insider. Het noemt zeven voorbeelden hiervan, waaronder kunstmatige intelligentie dat de menselijke autonomie zou kunnen overnemen of automatische gezichtsherkenning die onze privacy zou kunnen bedreigen. Volgens een artikel van openDemocracy dreigt met laatstgenoemde technologie zelfs een soort ‘kapitalistisch toezicht’ op de samenleving te ontstaan, doordat bedrijven straks het gaan en staan van iedereen kunnen volgen. In de VS nemen sommige staten daar al maatregelen tegen. Volgens de denktank ITIF is dat een slechte ontwikkeling en zou de federale overheid dat moeten verbieden, anders kan de industrie ook niet de vruchten plukken van de nieuwe technologie. Grote bedrijven in de sector, waaronder Google, zien de bui al hangen en spannen zich in om zelf met regulering voor automatische gezichtsherkenning te komen, melden artikelen van Geekwire en Fox.
Artikel Singularity University
Artikel Business Insider
Artikel openDemocracy
Artikel ITIF
Artikel Geekwire
Artikel Vox

Het gebruik van opkomende technologieën in de publieke sector

Een werkdocument van de OESO belicht de belangrijkste kansen en uitdagingen voor het gebruik van opkomende technologieën (ET), name digitale technologieën zoals AI en blockchain, in de publieke sector. Op basis van gegevens uit 20 landen beschrijft het rapport strategieën en praktische voorbeelden van manieren waarop overheden ET proberen te integreren in de publieke sector. Een speciale editie van Raconteur, een bijlage van The Times, gaat meer in het algemeen over technologie in de publieke sector.
Aankondiging OESO
Rapport OESO (pdf)
Rapport Raconteur

Google schrijft geschiedenis, maar quantumcomputers nog niet klaar voor praktijk

De quantumcomputer van Google verrichtte afgelopen week een taak in 200 seconden, waarover de snelste supercomputer van dit moment 100.000 jaar zou hebben gedaan, meldt Wired naar aanleiding van berichtgeving van The Financial Times. Het artikel van Wired waarschuwt ervoor dat het resultaat niet betekent dat kwantumcomputers klaar zijn voor praktisch werk. Dat zal nog wel een jaar of tien duren, zet een artikel van Innovation Excellence uiteen.
Nieuwsbericht Wired
Artikel Innovation Excellence

Mission Innovation haalt doelstellingen voor rd&d schone energie lang niet

In 2015 committeerden 24 landen en de EU zich ertoe hun overheidsinvesteringen in onderzoek, ontwikkeling en demonstratie (rd&d) op het gebied van schone energie binnen vijf jaar te verdubbelen. Maar de resultaten van het Mission Innovation Initiative blijven echter ver achter op deze doelstelling, constateert een rapport van de Amerikaanse denktank ITIF.
Nieuwsbericht ITIF
Rapport ITIF (pdf)
Samenvatting Rapport

VS: De economische impact van breedband blijft onduidelijk en omstreden

Hoewel veel belanghebbenden in de VS suggereren dat de uitbreiding van breedband positieve economische gevolgen heeft, is het onderzoek daar veel minder duidelijk over, aldus een artikel van GovTech. Er is in ieder geval altijd een zorgvuldige afweging van de korte- en langetermijninvesteringen en ‑resultaten nodig.
Artikel GovTech