AWTI-voorzitter Rosenthal in gesprek met Tweede Kamer over digitalisering

Op maandag 30 september was Uri Rosenthal te gast bij de Tijdelijke commissie Digitale toekomst van de Tweede Kamer. De AWTI-voorzitter wees op het belang van ICT als de onderliggende drijvende kracht van veel nieuwe ontwikkelingen en technologieën.

Rosenthal herhaalde de eerdere waarschuwing van de AWTI dat Nederland zijn sterke uitgangspositie qua digitalisering aan het verliezen is. Het is hoog tijd voor samenhangende strategische keuzes en duidelijkheid over wie daarop aanspreekbaar is. Dat is in Nederland nog veel te versnipperd en daardoor te weinig effectief.

Meer duidelijkheid over bij wie de verantwoordelijkheid ligt, zal het voor de Kamer ook makkelijker maken om grip te houden op de ontwikkelingen, aldus Rosenthal.

Meer aandacht in het onderwijs

Ook in het onderwijs moet meer stelselmatig aandacht zijn voor digitalisering, zowel voor de kansen als de risico’s. Daar is echt ‘werk aan de winkel’, volgens Rosenthal, want kort geleden constateerde de AWTI immers nog dat ons hoger onderwijs onvoldoende voorbereid is op toekomstige leervragen. Zoals vragen die samenhangen met de digitalisering.

Internationale samenwerking

Op verzoek van de Kamerleden ging de AWTI-voorzitter ook in op de internationale dimensie. Digitalisering is een mondiaal proces. Rosenthal adviseerde om vanuit het Nederlandse parlement samenwerking te zoeken met parlementen uit andere gelijkgezinde landen, naast de activiteiten vanuit de Europese Unie.

Verslag van het rondetafelgesprek, gehouden op 30 september 2019

AWTI-voorzitter Rosenthal beantwoordt een vraag van Kathalijne Buitenweg, voorzitter van de Tijdelijke commissie Digitale Toekomst