AWTI e-mail alert

AWTI e-mail alert 29 augustus 2019

Bericht van de AWTI

Interview AWTI-lid Heimovaara over numerus fixus (Radio 1)

Veel opleidingen met een beperkte instroom (‘numerus fixus’) blijken in de praktijk niet helemaal vol te zitten, terwijl er toch studenten worden afgewezen. NPO Radio 1 interviewde Sjoukje Heimovaara hierover. Zij wees op het belang van het doelmatig inzetten van opleidingscapaciteit. Daarvoor is het soms nodig om het aantal studenten bij een studie te beperken.
Podcast
Onderzoek NOS
Nieuwsbericht Volkskrant (registratie verplicht)
Nieuwsbericht Eindhovens Dagblad
Nieuwsbericht De nieuwe Meso
AWTI-advies Het stelsel op scherp gezet

Meld u nog aan: debat ‘wetenschap met een missie’

Op maandag 9 september organiseert de AWTI samen met het Rathenau Instituut en de Onderwijsraad een debat over ‘wetenschap met een missie’. Hoe verbinden we wetenschap op een succesvolle manier met een missiegedreven aanpak? Welke lessen kunnen we leren uit de casus van het watermanagement? AWTI-voorzitter Uri Rosenthal leidt het debat in, met sprekers vanuit het onderzoek, bedrijfsleven en de overheid. Deelname is gratis.
Meer informatie en aanmelden

De opvallendste berichten van augustus 2019

Kabinet wil extra investeren in infrastructuur, onderwijs en innovatie

Het kabinet overweegt tientallen miljarden euro’s extra te lenen om daarvan toekomstige investeringen in infrastructuur, onderwijs en innovatie te betalen. Dit investeringsfonds moet de Nederlandse economie toekomstbestendig maken nu de economische vooruitzichten weer verslechteren, aldus een bericht van De Telegraaf dat door alle media werd overgenomen. De economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg noemen, in dezelfde krant, het voornemen “een goed idee”, mits het zonder bureaucratie simpel en snel kan worden uitgevoerd. “Bovendien moet het adequaat inspelen op de wereld van 4.0 die gekenmerkt wordt door digitalisering, nieuwe technologieën en klimaatbeleid.”
Nieuwsbericht De Telegraaf
Opiniebijdrage Vermeend / Van der Ploeg

Plannen voor fonds 100 miljard euro voor behoud Europese techbedrijven

EU-ambtenaren willen een vermogensfonds opzetten van 100 miljard euro om ‘Europese kampioenen’ te steunen tegen Amerikaanse en Chinese concurrenten als Apple en Alibaba. Dat meldt Politico, op basis van een nog niet openbaar ambtelijk document. Met het geld zouden Europese techbedrijven zichzelf kunnen verdedigen tegen de effecten van het huidige harde handelsbeleid van Washington en Peking. Een artikel van het American Enterprise Institute (AEI) legt uit wat Europa in het recente verleden allemaal fout heeft gedaan als het gaat om innovatie en het behoud van innovatieve bedrijven: ze kregen geen enkele overheidsbescherming. Een artikel van MO Mondiaal Nieuws laat zien hoe het beleid nog steeds negatief uitpakt. Chinese bedrijven profiteren er al jaren van.
Nieuwsbericht Politico
Artikel AEI
Artikel MO Mondiaal Nieuws

Nieuwe benaderingen voor het innovatiebeleid

Afgelopen maand verschenen twee artikelen en een boek over nieuwe vormen van innovatiebeleid. ‘Pick winners’, stelt een artikel van Bloomberg Quint, geheel tegen de algemene opvattingen hierover van het afgelopen decennium. Het geeft tal van referenties voor deze hernieuwde opvatting over het industrie‑ en innovatiebeleid. Het Britse Institute for Research on Public Policy (IRPP) pleit voor het bevorderen van het ontsluiten van innovaties via de vraagzijde van de markt. Het huidige innovatiebeleid is vooral gericht op de aanbodzijde, het stimuleren van r&d. Daardoor komen veel innovaties nooit op de markt. Het nieuwe boek ‘The Entrepreneurial Society: a reform agenda for the European Union’, ten slotte, kiest voor weer een andere benadering: het op alle mogelijke manieren bevorderen van ondernemerschap door de hele samenleving heen. Het boek, uitgegeven in open access door SpringerLink, is geschreven door Niklas Elert van Fraunhofer ISI, Magnus Henrekson van het Research Institute of Industrial Economics (IFN) in Stockholm, en Mark Sanders van de Universiteit Utrecht.
Artikel Bloomberg Quint
Video IRPP
Artikel Universiteit Utrecht
Boek SpringerLink

Nieuws en achtergronden uit Nederland

“Nederland stevent af op een kennisachterstand”

Volgens WOinActie, FNV, VAWO en LSVb vormt het bezuinigingsbeleid van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) een serieuze bedreiging voor de wetenschap en het universitair onderwijs in Nederland. “Daarbij slaat de minister de plank mis door zich te eenzijdig te richten op de toegepaste wetenschap, terwijl juist samenwerking tussen alle wetenschapsgebieden leidt tot waardevolle wetenschappelijke doorbraken.” De organisaties gaan op 2 september, bij de opening van het Academisch Jaar, actie voeren. Een artikel van ScienceGuide legt uit wat de betrokken partijen precies willen.
Nieuwsbericht FNV
Artikel ScienceGuide

Wie heeft het nog over de idealen achter internationalisering?

“In haar aanstaande Kamerbrief laat minister Ingrid van Engelshoven (OCW) haar oren hangen naar de maatschappelijk onvrede over internationalisering. Toch is de behoefte van het Nederlandse hoger onderwijs om internationaal te opereren bepaald geen modegril of verdienmodel”, betoogt Sander van den Eijnden, voorzitter van Hogeschool Leiden, in een artikel van ScienceGuide.
Artikel ScienceGuide

Rijk investeerde vele honderden miljoenen euro in energie‑ en klimaatonderzoek

In 2018 investeerde de rijksoverheid 225 miljoen euro in energieonderzoek en -innovatie, het hoogste bedrag sinds 2011. Dit blijkt uit de Monitor Publiek gefinancierd energieonderzoek van RVO. Een jaar eerder, in 2017, was in Nederland ruim 820 miljoen euro aan publieke financiering beschikbaar voor klimaatgericht onderzoek en klimaatgerichte innovatie. Bedrijven waren met 310 miljoen euro de grootste groep uitvoerders hiervan. Dit blijkt uit een overzicht dat het Rathenau Instituut heeft gemaakt.
Nieuwsbericht RVO
Rapport RVO (pdf)
Nieuwsbericht Rathenau Instituut
Rapport Rathenau

Kennisinfrastructuur rond waterstof ontbreekt in Nederland

De Nederlandse regering wil werk maken van waterstof. Helaas mist het huidige beleid iets fundamenteels om daarmee verder te komen, schrijft Rabo-econoom Otto Raspe: een goede kennisinfrastructuur en een onderzoeksagenda. “Hopelijk krijgen deze elementen in de uitwerking van het klimaatakkoord alsnog de aandacht die zij verdienen.”
Artikel Rabobank

Financiering van innovaties, opties voor bedrijven

Er zijn tal van manieren om innovaties te financieren. Denk aan banken, investeringsfondsen en business angels, maar ook aan fiscale regelingen en subsidies of zelfs Initial Coin Offerings (ICO’s). Een artikel van Sprout zet de mogelijkheden op een rij voor alle fasen waarin een innovatieproject zich kan bevinden: idee, ontwikkeling, marktintroductie en marktvergroting. Er komen ook steeds mogelijkheden bij. Zo lanceerden Rabobank, ScaleUpNation en Foodvalley NL deze maand ScaleUpFood: een ondersteuningsprogramma gericht op het opschalen van ondernemingen in de food- en agrisector.
Artikel Sprout
Nieuwsbericht Banken.nl

Kansen voor Nederlandse start-ups in Texas

Veel start-ups en tech-bedrijven vestigen zich in de hotspots in en rond Silicon Valley en Seattle. Maar ook andere regio's van de VS bieden kansen voor Nederlandse bedrijven, zoals Texas. Het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Texas schreef er een ‘kansenrapport’ over.
Rapport NBSO

Nieuws en achtergronden uit Europa

Langetermijnuitdagingen voor het Europese onderzoeks‑ en innovatiebeleid

Op 20 februari 2019 organiseerde de Europese Commissie (EC) een workshop over de langetermijnuitdagingen voor het Europese onderzoeks‑ en innovatiebeleid. Een verslag hiervan verscheen deze maand. De discussies op de workshop spitsten zich toe op onderwerpen als “de behoeften van de biosfeer”, de behoeften van mensen, innovatie en de governance van onderzoek en innovatie. Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie publiceerde de resultaten van een onderzoek naar nationale strategieën en routekaarten voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: welke doelen streven landen na, met welke landen en regio’s willen ze nauwer samenwerken en hoe coördineren ze hun internationaliseringsbeleid?
Rapport EC (pdf)
Rapport JRC

51 thema's van innovatie en toekomstig toegepast onderzoek

De Duitse Fraunhofer Group for Innovation Research heeft een brede horizonscan gemaakt van innovatie en toekomstig onderzoek. Hierbij heeft ze thema’s onderscheiden die nu al van groot belang zijn (bijv. ‘deep learning, AI en biodiversiteit) en thema's die zich in de toekomst dynamisch uit hun niches zullen ontwikkelen (bijv. biohybride technologieën). Wat alle 51 toekomstige thema's gemeen hebben, is dat ze zeer relevant zijn voor toegepast onderzoek. Sommige ervan hebben de potentie om een nieuwe dynamische markt te creëren of te veranderen, terwijl andere grote sociale effecten kunnen hebben al is de marktrelevantie nog onduidelijk.
Aankondiging Fraunhofer
Rapport Fraunhofer (pdf)

Europees Comité van de Regio’s wil ‘effectievere onderzoeksinfrastructuren’

Er zijn nog grote tekortkomingen in de Europese Onderzoeksruimte op het gebied van onderzoeksinfastructuren. Dit stelt Eamon Dooley in een opiniebijdrage voor het Europees Comité van de Regio’s (CoR). De tekortkomingen vormen een bedreiging voor de onderzoeks- en onderwijs-ecosystemen in de EU en daarmee voor een evenwichtige regionale ontwikkeling. Ze voren ook een belemmering voor de aanpak van andere grote economische en maatschappelijke vraagstukken.
Nieuwsbericht CoR
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport Dooley

Noodzaak gemeenschappelijke EU-strategie voor AI dringender dan ooit

Kunstmatige intelligentie (AI) zou een grote bijdrage kunnen leveren aan de Europese economie en maatschappij, maar dan moeten de EU-lidstaten het wel eerst eens worden over een gemeenschappelijke strategie die haar sterke punten benut en die het mogelijk maakt de middelen van de lidstaten op de meest doeltreffende wijze te bundelen. Dat stelt een briefing van de European Parliamentary Research Service (EPRS). Volgens een rapport van het Amerikaans/Europese Center for Data Innovation heeft de EU nog mogelijkheden genoeg om zich bij de wereldtop van AI aan te sluiten. Het doet hiertoe een reeks aanbevelingen, zoals het vasthouden van AI-talent en het bevorderen van de omzetting van nieuwe AI-kennis in commerciële toepassingen. Volgens een artikel van Daniel Castro, directeur van het Center for Data Innovation, in Irish Tech News kan de EU alleen succesvol worden met AI als ze blijft samenwerken met het VK. (Zie ook: “De tijd om met AI aan de slag te gaan, is nu”, onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Publicatie EPRS (pdf)
Nieuwsbericht Center for Data Innovation
Rapport Center for Data Innovation (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business
Artikel Irish Tech News

Hoe overheden de effecten van digitalisering op de arbeidsmarkt kunnen bijsturen

Er wordt veel gespeculeerd over, en onderzoek gedaan naar de effecten van digitalisering op werk. Een rapport van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie suggereert dat dit geen deterministische relatie is, maar dat er opties en keuzes bestaan over welke technologie hoe wordt geïmplementeerd en met welke effecten op de arbeidsmarkt. Het rapport doet ook aanbevelingen aan beleidsmakers. Een rapport van de Europese denktank Bruegel gaat dieper in op de maatregelen die overheden, in relatie tot de digitalisering van het werk, zouden moeten treffen voor het behoud van de welvaartsstaat. Een tweede rapport van het JRC gaat breder in op het behoud van de welvaartsstaat, binnen de context van álle grote maatschappelijke ontwikkelingen die gaande zijn. Dan gaat het, naast digitalisering, bijvoorbeeld ook om globalisering en migratie, veranderingen in levensverwachting en de groeiende zorgen om genderongelijkheid. Een rapport van het Canadese Brookfield Institute for Innovation + Entrepreneurship (BII+E) geeft aan hoe experts uit dat land aankijken tegen de toekomst van werk en hoe de overheid ongewenste effecten zou kunnen bijsturen. Het instituut publiceerde ook drie aanvullende artikelen op het rapport. Een rapport van Sciendo gaat specifiek in op de effecten van de opkomst van kunstmatige intelligentie op werk en de mogelijke beleidsreacties daarop van overheden.
Aankondiging JRC – 1
Rapport JRC – 1 (pdf)
Aankondiging Bruegel
Rapport Bruegel (pdf)
Aankondiging JRC – 2
Rapport JRC – 2 (pdf)
Aankondiging BII+E
Rapport BII+E (pdf)
3 extra artikelen BII+E
Rapport Sciendo

Hoe het bedrijfsleven zich gereed kan maken voor digitale transitie

Het merendeel van de EU-bedrijven mist digitale competenties, concludeerde een onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU) in opdracht van het Amerikaans it-bedrijf Riverbed, in april van dit jaar (deze maand beschreven in een artikel van Computable). De EU voorzag dat al eerder en gaf Capgemini Consulting, IDC en empirica in 2017 opdracht voor het maken van een raamwerk voor het ontwikkelen van “digitaal vermogen” door bedrijven. Het resulterende High-Tech Skills Industry Report verscheen eveneens deze maand. Ook een rapport van PwC beschrijft de effecten van digitalisering op het werk bij bedrijven. Het zet uiteen hoe zij daarop, vanuit hun HR-beleid, zouden moeten reageren. De Europese Commissie (EC) heeft een serie rapporten uitgegeven met blauwdrukken voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van werkzoekenden en werknemers in het mkb.
Artikel Computable
Rapport EIU (pdf)
Nieuwsbericht European Cluster Collaboration Platform
Rapport Capgemini / IDC / empirica (pdf)
Aankondiging PwC
Rapport PwC (pdf)
Rapporten EC

Landen en regio’s gaan erg losjes om met concept ‘slimme specialisatie’

Sinds enkele jaren is het Europese economische en innovatiebeleid erop gericht dat achterblijvende regio’s via ‘slimme specialisatie’ aanhaken op de rest van de EU. Landen en regio’s hebben echter de neiging om erg losjes met het concept om te gaan, constateert een verkennend onderzoek van het Joint Research Centre (JRC). De prioriteitstelling is vaak vaag, net als de koppeling tussen beleidsdoelen en ‑instrumenten. Dat roept de vraag op of het concept levensvatbaar is, maar maakt het ook lastig om de effectiviteit te beoordelen.
Rapport JRC  

Frankrijk: Krijgt het start-upbeleid steun van de bevolking?

De Franse regering streeft ernaar dat het land een start-upnatie wordt. Om dit te financieren trekt de staat zich geleidelijk terug uit een aantal bedrijven die tot voor kort golden als cruciaal voor de Franse economie. Een artikel van Pitchfork vraagt zich af of het de regering Macron zal lukken aan dit beleid vast te houden. De opbrengsten van het start-upbeleid zullen aanvankelijk veel lager liggen dan de huidige dividenden van de staatsbedrijven. Dat maakt het beleid moeilijk verdedigbaar in het huidige anti-regeringsklimaat.
Artikel Pitchfork

VK: Denktank presenteert bordspel voor verbeteren van het innovatiebeleid

Innovate! Zo heet het eerste bordspel ooit waarmee beleidsmakers op het gebied van innovatie kunnen leren om beter samen te werken en meer te experimenteren met vormen van innovatiebeleid. Het spel is gratis te downloaden vanaf de website van de denktank Nesta.
Nieuwsbericht Nesta

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Top Shanghai Ranking blijft gelijk, verder veel beweging

Harvard is, voor de 13e keer op rij, de beste universiteit van de wereld volgens de Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2019. Stanford en Cambridge maken de top 3 compleet. De top is al jaren dezelfde, maar de rest van de lijst is sterk in beweging, meldt University World News. In de top 500 stegen of daalden 97 instellingen 50 plaatsen of meer. De VS domineren de lijst, met acht universiteiten in de top 10 en 45 in de top 100. Vier Nederlandse universiteiten (Utrecht, Groningen, Rotterdam en Leiden) behoren tot de beste honderd van de wereld. Van hen eindigt eerstgenoemde opnieuw het hoogst, op nummer 49.
Nieuwsbericht HOP / UToday
Persbericht ARWU
ARWU 2019
Bericht University World News

“De tijd om met AI aan de slag te gaan, is nu”

Kunstmatige intelligentie (AI) gaat nu doorbreken in alle sectoren, stelt een artikel van Singularity Hub. “Organisaties die de juiste partnerschappen tussen mensen en machines aangaan, kunnen hun concurrentievoordeel radicaal vergroten door nieuwe producten en diensten, scherpere waardeproposities en efficiëntere processen te ontwikkelen”, aldus BCG dat een serie artikelen over het onderwerp op een rij zet. “Kan kunstmatige intelligentie de maatschappij net zozeer helpen als het bedrijfsleven?”, vraagt een artikel van McKinsey zich af. Het antwoord luidt “ja, maar alleen als leiders technologische sociale verantwoordelijkheid (TSR) omarmen als een nieuwe zakelijke verplichting”. Een artikel van Nature vertelt dat in tal van landen ethische commissies voor AI worden opgericht. Canada en Frankrijk hebben het plan opgevat voor een internationale commissie. Het artikel pleit ervoor dat hierin geen belangengroepen, maar uitsluitend onafhankelijke deskundigen komen, die pal kunnen staan voor een mensgerichte benadering van AI.
Artikel Singularity Hub
Artikelserie BCG
Artikel McKinsey
Artikel Nature

Het stimuleren en reguleren van het verzamelen en benutten van data

Een nauw met AI verwant onderwerp is het benutten van data. Dit staat centraal in het zomernummer van Intereconomics: wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de uitdagingen als het gaat om concurrentiebeleid, businessmodellen en databeheer? Een rapport van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) laat zien hoe Aziatische landen, Canada, Mexico en de VS omgaan met het bevorderen en reguleren van datagebruik. 39 bedrijven uit 12 landen deden aan het onderzoek mee dat aan het rapport ten grondslag ligt. In de VS doet de federale overheid weinig aan het beschermen van privacygevoelige gegevens, constateert een artikel van GovTech. Sommige staten ontplooien daarom zelf initiatieven.
Zomernummer Intereconomics
Rapport APEC (pdf)
Artikel GovTech

Het gat tussen grote en kleine bedrijven wordt steeds groter in het digitale tijdperk

Het lukt grote bedrijven steeds beter om hun dominante marktpositie te behouden, terwijl kleine bedrijven steeds minder groot en minder winstgevend worden. Dat constateert een onderzoek van naar de effecten van digitalisering op het bedrijfsleven, beschreven in een artikel van Harvard Business Review (HBR). Een deel van de verklaring van de groeiende kloof tussen grote en kleine bedrijven zijn de groeiende r&d‑uitgaven van grote bedrijven. Een artikel van MIT Sloan zet uiteen hoe grote bedrijven nieuwe of bestaande platforms inzetten om groot te blijven.
Artikel HBR
Artikel MIT Sloan

Topbedrijven in de wereld gaan ongelijkheid aanpakken

Een groep van 34 grote internationale bedrijven heeft zich verbonden aan de Business for Inclusive Growth-coalitie (B4IG), een initiatief van Franse voorzitterschap van de G7 dat zal worden uitgevoerd door de OESO. De bedrijven gaan in dit verband de genderongelijkheid aanpakken en de diversiteit op hun werkplekken en in hun toeleveringsketens bevorderen. Een groep van 181 grote Amerikaanse bedrijven, verenigd in de Business Roundtable, tekende een ‘Statement on the Purpose of a Corporation’. Ze zweren hiermee hun eenzijdige gerichtheid op aandeelhouderswaarde af en erkennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bijvoorbeeld als het gaat om maatschappelijke ongelijkheid, maar bijvoorbeeld ook klimaatverandering. Een studie van de Britse denktank Nesta laat zien dat de eenzijdige gerichtheid van grote bedrijven op aandeelhouderswaarde zich weerspiegelt in weinig aandacht voor innovatie. Het management van deze bedrijven zou meer moeten worden gedreven door innovatieprestaties. Volgens een rapport van de Britse denktank IPPR is toenemende (gender)ongelijkheid de achilleshiel van digitalisering van bedrijven en organisaties. De denktank doet 4 aanbevelingen om deze ongelijkheid tegen te gaan.
Nieuwsbericht OESO
Verklaring B4IG (pdf)
Publicatie Frans Voorzitterschap G7 (pdf)
Nieuwsbericht Business Roundtable
Website Commitment Business Roundtable
Aankondiging Nesta
Rapport Nesta (pdf)
Bericht IPPR
Rapport IPPR (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)

Waarom technologie gereguleerd moet worden; een voorbeeld en een discussie

Er zijn mensen die denken dat de overheid altijd zou moeten streven naar zo min mogelijk regulering. Een artikel van Information Age laat aan de hand van een voorbeeld zien hoe onwaar dit is voor technologie. Het gebruik van nu nog ongereguleerde taaltechnologie (computervertalingen) leidt geregeld tot juridische problemen. Een andere technologie waarover vaak wordt gesproken als noodzakelijk om gereguleerd te worden is die van geautomatiseerde gezichtsherkenning. Een artikel van Vox Recode beschrijft de discussie hierover in de VS, een artikel van The Irish Times de discussie in de EU.
Artikel Information Age
Artikel Vox Recode
Artikel The Irish Times

“Autonome wapens moeten sciencefiction blijven”

Technologiebedrijven moeten een beleid voeren om ervoor te zorgen dat hun producten niet (onbedoeld) bijdragen aan de ontwikkeling van killerrobots. Sommige bedrijven, waaronder Google, nemen al positieve stappen in deze richting. Andere, zoals Amazon en Microsoft, hebben tot nu toe geweigerd om nee te zeggen tegen killerrobots. Dat stelt een rapport van vredesorganisatie PAX. Het rapport leidde tot de nodige ophef in Nederland.
Nieuwsbericht PAX
Nieuwsbericht NRC (registratie verplicht)
Rapport PAX (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)
Berichtgeving NPO Radio 1

China: De achtergrond van het grootschalige gebruik van robots

De beroepsbevolking krimpt, de lonen stijgen en de regering is vastbesloten om een nieuwe golf van de industriële revolutie te leiden. Zie daar de redenen van de enorme groei van robottoepassingen in China. Het techno-optimisme in het land is bovendien enorm.
Blogpost London School of Economics

Japan: Innovatie voor een duurzame circulaire maatschappij

De Japanse ontwikkelingsorganisatie voor nieuwe energie en industriële technologie NEDO heeft een publicatie uitgegeven over de manier waarop Japan werkt aan innovatie voor een duurzame circulaire maatschappij. Aan bod komen zowel strategische, als inhoudelijke thema’s, zoals kunstmatige fotosynthese, CO2-scheiding en ‑afvangst en de omzetting van CO2 in brandstof (‘methanation’).
Publicatie NEDO (pdf)

VS: Vertrouwen in wetenschap groeit, vertrouwen in hoger onderwijs daalt

Het vertrouwen van de Amerikanen in wetenschappers is de afgelopen drie jaar gegroeid, meldt het Pew Research Center op basis van onderzoek. Het is nu net zo hoog als het vertrouwen in het leger. Maar de perceptie van de objectiviteit van wetenschappers en hun rol in de publieke sfeer verschilt sterk langs partijlijnen. Democraten zijn daar veel positiever over dan Republikeinen. Een zelfde tweedeling is te zien als het gaat over de perceptie van het publiek van de maatschappelijke rol die het hoger onderwijs speelt in de samenleving. Ook daar deed het Pew Research Center onderzoek naar. Het aandeel Amerikanen dat zegt dat hogescholen en universiteiten een negatief effect hebben op de samenleving is sinds 2012 met 12 procentpunten gestegen. De toename van negatieve visies is bijna volledig afkomstig van Republikeinen.
Artikel Pew Research Center – 1
Artikel Pew Research Center – 2

VS: Making R&D Great Again

In de jaren zestig van de vorige eeuw gaf de Amerikaanse overheid meer uit aan r&d dan alle andere landen en bedrijven op de wereld samen. Geen wonder dat het land toen wereldleider was in technologische innovatie, stelt innovatiedeskundige Robert Atkinson in een artikel van Industry Week. De VS zou 80 tot 100 miljard dollar per jaar extra moeten investeren in onderzoek en belastingmaatregelen voor r&d om opnieuw aan de top van de wereld te komen.
Artikel Industry Week

VS: Toezichthouder bereid om techbedrijven op te breken als ze concurrentie schaden

De voorzitter van de Amerikaanse toezichthouder FTC, Joe Simons, is bereid om grote techbedrijven op te breken “als dat nodig is”. Simons zegt dit in gesprek met persbureau Bloomberg. Het gaat dan specifiek om het terugdraaien van eerder toegestane fusies, als blijkt dat deze de concurrentie schaden. Volgens drie experts die NRC benaderde is het opbreken van technologiereuzen “lastig”. Zij dragen nog twee andere opties aan: strenger worden bij fusies of betere regulering. Een artikel van Voxeu laat zien dat het probleem van te veel marktmacht breder speelt dan alleen bij een aantal grote technologiebedrijven.
Interview Bloomberg
Nieuwsbericht NOS
Artikel NRC (registratie verplicht)
Artikel Voxeu

VS: Innovatie op platteland blijft achter door gebrek aan creatieve mensen

De Canadese innovatiedeskundige Richard Florida publiceerde in 2003 het boek ‘The rise of the creative class’. Hierin legde hij uit dat steden voorop lopen in innovatie, en daardoor ook in economie en arbeidsmarkt, omdat zich hier concentraties van creatieve mensen bevinden. Uit nieuw onderzoek van Florida blijkt dat dit omgekeerd geldt voor landelijke gebieden. Daar zijn maar weinig van zulke concentraties, waardoor de innovatie hier achterblijft. Wil innovatiebeleid voor landelijke gebieden effectief zijn, dan moet het zich vooral richten op het aantrekken en vasthouden van creatieve mensen. Een paper van een onderzoeker van het Amerikaanse W.E. Upjohn Institute for Employment Research beschrijft de kenmerken van goed lokaal arbeidsmarktbeleid. Het stimuleren van hightech-bedrijvigheid is een van de aanbevelingen.
Artikel CityLab
Paper W.E. Upjohn Institute

VS: Kunstmatige intelligentie in steden

Het moment is daar om de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) om te zetten in stedelijke toepassingen, stelt een artikel van de denktank Brookings Institution. Het beschrijft de problemen en kansen die AI kan helpen aan te pakken en de randvoorwaarden waaraan de inzet van AI zou moet voldoen.
Artikel Brookings