Interview met AWTI-raadslid Sjoukje Heimovaara over numerus fixus

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat veel opleidingen met een beperkte instroom (numerus fixus) in de praktijk niet helemaal vol zitten, terwijl er toch studenten worden afgewezen. NPO Radio 1 interviewde Sjoukje Heimovaara hierover. Zij wees op het belang van het doelmatig inzetten van opleidingscapaciteit. Daarvoor is het soms nodig om het aantal studenten bij een studie te beperken.

Daarnaast lichtte ze toe dat de AWTI in zijn recente advies Het stelsel op scherp gezet ook sterk inzet op het verbeteren van matching tussen student en studie. Door betere voorlichting, samenwerking tussen universiteiten en hogescholen en, indien nodig, vormen van selectie zullen studenten sneller op een plek komen die past bij hun talenten en ambities.

NPO Radio 1: Interview met AWTI-raadslid Sjoukje Heimovaara over numerus fixus