Nederland mist kansen in onderzoek en innovatie

Nederland mist kansen in onderzoek en innovatie omdat nationaal en Europees beleid op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie los van elkaar staan. Door hun krachten beter te bundelen kunnen Nederland en de Europese Unie (EU) meer resultaat halen uit onderzoek en innovatie in de vorm van versterking van excellent onderzoek en een grotere bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Dat stelt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in zijn nieuwste advies: ‘Strategisch samenspel’.

Beeld: ©AWTI

AWTI pleit voor strategische agenda in Brussel

De AWTI adviseert het kabinet om proactief en strategisch in Brussel te opereren met een gerichte agenda voor onderzoek en innovatie. Met een open blik naar nieuwe initiatieven vanuit de EU. Nu is de houding vaak te afwachtend en maakt de regering geen keuzes. Daardoor mist Nederland kansen.

AWTI-raadslid Koenraad Debackere:

‘Het nationale en regionale beleid voor onderzoek en innovatie en het EU-beleid staan nu vaak ‘los’ van elkaar. De EU neemt op een aantal terreinen een voortrekkersrol. Als Nederlands onderzoek en innovatie daar goed bij weten aan te sluiten, biedt dat veel nieuwe kansen. Bijvoorbeeld rond de transitie naar een duurzame economie.’

Doe een ‘EU-check’

Volgens de AWTI kunnen het nationale en regionale beleid voor onderzoek en innovatie beter aansluiten op het EU-beleid. De AWTI pleit hier voor een ‘EU-check’: breng eerst in kaart welke EU-regelingen er bestaan op het relevante beleidsterrein en maak dan een weloverwogen keuze hoe de nationale of regionale regeling daarop aansluit. Ofwel sluit je aan bij het EU-beleid zodat nationale en Europese regelingen elkaar versterken. Ofwel maak je een keuze om op bepaalde terreinen eigen beleid te voeren, zonder hier aansluiting te zoeken bij het EU beleid. Bijvoorbeeld voor gebieden waarop Nederland heel sterk is, maar die in Europa niet op de agenda staan.