Beeld: ©AWTI

Advies: Strategisch samenspel - Bundel de kracht van Nederland en de EU voor meer impact van onderzoek en innovatie

Wetenschap, technologie en innovatie (WTI) zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de EU en Nederland: voor het uitbouwen van de EU en Nederland als kenniseconomie en vanwege de vele maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. De EU maakt dan ook beleid om WTI te bevorderen, net zoals Nederland dat doet. Op verzoek van de regering adviseerde de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de vraag: 'Hoe zorgen we ervoor dat het Europese en het Nederlandse WTI-beleid elkaar beter vinden en versterken?'

Zorg voor een samenhangende mix van Europees en Nederlands WTI-beleid

Het Europese beleid voor WTI biedt veel kansen voor alle vormen van onderzoek en innovatie. Maar een probleem is dat het nationale en het Europese WTI-beleid niet goed op elkaar aansluiten. Beide staan in de praktijk vrij ‘los van elkaar’. De AWTI adviseert dan ook om het Europese en Nederlandse beleid voor WTI als één geheel te beschouwen waarin de verschillende onderdelen zo op elkaar aansluiten dat het een samenhangende mix van maatregelen wordt, gericht op het bereiken van de ambities. Idealiter versterken het nationale en Europese beleid elkaar via ‘hefbomen’ òf kiest men er juist bewust voor om nationaal andere dingen te ondersteunen dan de EU doet.

Eppo Bruins, AWTI-voorzitter:

‘Als Nederland grote problemen beter wil aanpakken, moeten rijk en provincies beter samenwerken en open staan voor de kansen die Europa ons biedt.’

Aanbevelingen

In het advies doet de AWTI de volgende zes aanbevelingen:

1. Zorg dat Nederlands en EU-beleid voor WTI goed aansluiten doordat ze elkaar versterken òf aanvullen
2. Handel proactief en strategisch in Brussel met een gerichte agenda
3. Blijf fundamenteel onderzoek steunen vanuit de EU en verbind het beter met innovatie
4. Maak als regio koppelingen met het EU-beleid voor WTI
5. Ondersteun partijen om gebruik te maken van EU-instrumenten
6. Waarborg de mogelijkheden voor samenwerking met aantrekkelijke niet-EU-partners

Beeld: ©awti
Zorg dat het EU-beleid voor wetenschap, technologie en innovatie en het Nederlandse beleid hand in hand gaan