Nieuw advies: Nederlandse ambities op het gebied van wonen, zorg, klimaat en landbouw zijn niet waar te maken binnen huidige systeem

De ambities die Nederland heeft op het gebied van wonen, zorg, klimaat en landbouw zijn niet waar te maken binnen het huidige systeem. Het beleid voor innovatie moet zich meer richten op wat in de toekomst nodig is en niet langer het bestaande in stand houden. Dat stelt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) bij de publicatie van zijn nieuwste advies: ‘In dienst van de toekomst - Van optimalisatie naar transformatie’.  

TEST Nieuwsbericht advies In dienst van de toekomst_Van optimalisatie naar transformatie
Beeld: ©AWTI

Nederland heeft fundamentele veranderingen nodig in de manier waarop we de samenleving organiseren

Nederland is ervan doordrongen dat we de grote maatschappelijke vraagstukken op gebied van klimaat, voedsel, energie, mobiliteit en zorg moeten aanpakken. We hebben uitdagende ambities, zoals de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2050 en de ambitie dat alle Nederlanders in 2050 minimaal vijf jaar langer gezond ouder worden. Er zijn op die vlakken bindende internationale afspraken. Voor deze grote maatschappelijke uitdagingen hebben we innovatieve oplossingen nodig. Die oplossingen zijn niet alleen technisch van aard en komen ook niet vanzelf. Daarvoor hebben we fundamentele veranderingen nodig in de manier waarop we onze samenleving organiseren: zogenaamde ‘transformaties’.

Met het huidige innovatiebeleid kunnen we de nodige veranderingen, en daarmee onze ambities in Nederland, niet realiseren.

Want, zo stelt de AWTI, het beleid versterkt nu vooral bestaande processen, structuren en belangen. Er is te weinig oog voor fundamenteel andere perspectieven die we nodig hebben om onze samenleving en economie toekomstbestendig en duurzaam te maken. Ook ontbreekt het in Nederland aan een inspirerend toekomstbeeld van ons land. 

Lees hier meer over het advies, de aanbevelingen en de achtergrondstudies van de AWTI en download het rapport: In dienst van de toekomst - Van optimalisatie naar transformatie.