AWTI publiceert Werkprogramma 2024

Het belang van wetenschap, technologie en innovatie is zeer groot bij de grote uitdagingen en veranderingen waar Nederland (en de wereld) voor staat. Zo luidt de boodschap in het Werkprogramma 2024 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

De AWTI adviseert de regering en het parlement op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. In dit werkprogramma presenteert de AWTI vier voorgenomen adviezen. Daarin staan de volgende vier vragen centraal: 

  • Hoe kan het Nederlandse innovatiebeleid bijdragen aan het behalen van de energie- en klimaatdoelen van het kabinet?
  • Hoe zorgen we dat grote innovatie-opgaven adequaat gefinancierd kunnen blijven worden met en/of na het Nationaal Groeifonds?
  • Hoe benutten we het stelsel van onderzoeksinstituten in Nederland optimaal?
  • En hoe komen we tot regelgeving die innovatie daadwerkelijk bevordert in plaats van hindert?

De adviesraad is klaar om de nieuw te vormen regering en het parlement van advies te voorzien dat hen helpt om tot efficiënt en effectief beleid te komen voor een toekomstbestendig Nederland.

Via onderstaande link kunt u het AWTI Werkprogramma 2024 downloaden.