Kabinetsreactie op AWTI-advies Strategisch Samenspel

Minister Adriaansens van EZK stuurde afgelopen maandag de kabinetsreactie op het AWTI-advies ‘Strategisch samenspel’ naar de Tweede Kamer. De minister gaat uitgebreid in op de aanbevelingen van de AWTI. Het kabinet is het met de AWTI eens dat gestreefd moet worden naar een zo goed mogelijke aansluiting van Nederlands en EU-WTI-beleid. Daarbij is een meer strategische inzet noodzakelijk en zullen er scherpere keuzes gemaakt moeten worden.