Advies: Kennis in conflict - veiligheid en vrijheid in balans

Vandaag publiceert de AWTI het advies ‘Kennis in conflict - veiligheid en vrijheid in balans.’ De vraag die de AWTI in dit advies beantwoordt luidt: Hoe moeten we in Nederland omgaan met de risico’s van internationale samenwerking bij kennisontwikkeling aan Nederlandse kennisinstellingen, inclusief het hoger onderwijs?’ In opdracht van de AWTI heeft het LeidenAsiaCentre (LAC) daarbij het kennisveiligheidsbeleid in verschillende landen vergeleken.

De hoofdboodschap van het advies is dat er een lerende aanpak nodig is om de risico’s en kansen in internationale samenwerking goed te blijven balanceren. Gezien de complexe situatie is differentiatie en nuance daarbij een belangrijke vereiste. Kennisinstellingen moeten werken aan bewustwording en aan het ontwikkelen van kennis en kunde rondom kennisveiligheid bij alle betrokkenen. De AWTI doet in het advies drie concrete aanbevelingen om het beleid te verbeteren

Waarom dit advies?
In het licht van geopolitieke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen wordt internationale samenwerking voor kennisinstellingen steeds complexer. Het levert veel op, maar er kleven ook risico’s aan. De afgelopen jaren hebben overheid en kennisinstellingen een aantal stappen gezet om deze risico’s te mitigeren. Nuttige stappen, maar gezien de razendsnelle ontwikkelingen dienen steeds nieuwe uitdagingen zich aan. Met dit advies wil de AWTI het bewustzijn vergroten en nuance aanbrengen in de discussie en de aanpak rondom kennisveiligheid.

Beeld: ©iStock