Kabinet wil met actieplan impact van kennis vergroten


In de Kamerbrief ‘Innovatie en impact’ van 11 november 2022 en het bijbehorende actieplan reageert het kabinet op de AWTI-adviezen ‘Kansen pakken met kennis’ (2021) en ‘Beter van start’ (2020). Het kabinet presenteert een visie op valorisatie en maatschappelijke impact. Daarbij zijn de inzichten en aanbevelingen van de AWTI benut, zo schrijven de bewindslieden.

Kaft AWTI-advies Kansen pakken met kennis

Het kabinet volgt de aanbeveling van de AWTI om te bevorderen dat onderzoekers en ondernemers elkaar vaker en beter vinden en komt met maatregelen om de interactie te verbeteren. Bijzondere aandacht krijgt de rol van de regio’s en het bereiken van het midden- en kleinbedrijf, belangrijke aandachtspunten uit ‘Kansen pakken met kennis’. 

Ook zet het kabinet verdere stappen om het belang van valorisatie binnen kennisinstellingen beter te verankeren. Dat moet leiden tot een ‘cultuur waarin impact en open science worden gezien als essentiële onderdelen van het wetenschappelijk proces’. Dit sluit aan bij de derde aanbeveling van ‘Kansen pakken met kennis’. 
Bovendien werkt het kabinet nog twee aanbevelingen uit het advies ‘Beter van start’ over doorgroei van kennisintensieve start-ups verder uit in het gepresenteerde actieplan. Ten eerste zet het kabinet in op het verbeteren van de financieringsmogelijkheden van kennisintensieve start-ups door meer fondsen en een betere aansluiting tussen de verschillende ‘fasen’. Ten tweede wil het kabinet zorgen voor betere standaardafspraken rond intellectuele eigendom en de rol van kennisinstellingen bij kennisintensieve start-ups.