Rolverwarring bij de overheid belemmert interdisciplinair onderzoek

Nederland kan zich beter voorbereiden op complexe maatschappelijke vraagstukken nu en in de toekomst. Hiervoor is duidelijker en krachtiger beleid nodig voor het stimuleren van interdisciplinair onderzoek.

In dit nieuwe advies geeft de AWTI een winstwaarschuwing. Het Nederlands onderzoek is weliswaar van hoog niveau, maar er is geen reden om comfortabel achterover te leunen. Nederland zou gezien de goede uitgangspositie in Europa als gidsland kunnen bijdragen aan effectiever onderzoeksbeleid voor interdisciplinariteit in Nederland en daarbuiten. Daarom heeft de AWTI de afgelopen periode antwoord gezocht op de vraag hoe de rijksoverheid interdisciplinair onderzoek beter en blijvend kan stimuleren.