Werkprogramma AWTI 2022

De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) adviseert de regering en het parlement over het beleid ten aanzien van wetenschap, technologie en innovatie (WTI), met aandacht voor de verbinding daartussen, en voor de inzet van wetenschap, technologie en innovatie voor economische en maatschappelijke doelen. De adviezen zijn gericht op de langere termijn en opgesteld vanuit een onafhankelijke positie. Ze dragen beleidsperspectieven aan waarmee de regering en het parlement hun beleid kunnen versterken.

Klik hier voor het Werkprogramma 2022.