Werkprogramma AWTI 2022
Beeld: ©AWTI

Werkprogramma AWTI 2022

De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) adviseert de regering en het parlement over het beleid ten aanzien van wetenschap, technologie en innovatie (WTI). Met aandacht voor de verbinding daartussen en voor de inzet van wetenschap, technologie en innovatie voor economische en maatschappelijke doelen. De adviezen zijn opgesteld vanuit een onafhankelijke positie en gericht op de langere termijn. Ze dragen beleidsperspectieven aan waarmee de regering en het parlement het beleid kan versterken.