Kabinet maakt werk van AWTI-aanbevelingen voor betere doorgroei start-ups

In het recente commissiedebat in de Tweede Kamer over innovatie bleek dat het kabinet verschillende aanbevelingen van de AWTI voor een betere doorgroei van start-ups uitvoert.

Bij dat debat stond de beleidsreactie van het kabinet op het AWTI-advies Beter van start op de agenda. Dat advies had de AWTI geschreven op verzoek van de Tweede Kamer en het geeft aanbevelingen hoe de kansen op doorgroei van kennisintensieve start-ups verbeterd kunnen worden. Verschillende Kamerfracties wilden weten of het kabinet de aanbevelingen van de AWTI ging uitvoeren.


Tijdens het commissiedebat vroeg Kamerlid Romke de Jong (D66) of het kabinet van plan was om actief mee te werken aan het totstandbrengen van een modelovereenkomst voor omgang met intellectueel eigendom. In zo’n modelovereenkomst zouden de belangen van de start-ups beter geborgd moeten zijn dan nu. In haar antwoord zegde staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) toe dat ze samen met de minister van OCW in gesprek zal gaan met vertegenwoordigers van kennisinstellingen en van start-ups om te kijken hoe je de situatie rond intellectueel eigendom kunt verbeteren. Ook de modelovereenkomst is dan onderwerp van de discussie, aldus Keijzer.


In zijn beleidsreactie op het AWTI-advies kondigde het kabinet al aan bezig te zijn met de uitvoering van enkele andere aanbevelingen. Om te zorgen dat start-ups het beste personeel kunnen aantrekken om hun hoge ambities waar te kunnen maken, werkt het kabinet aan maatregelen om (1) loon in aandelen voor start-ups en scale-ups aantrekkelijker te maken, wat in het Belastingplan 2022 meegenomen moet worden, en (2) om het makkelijker te maken voor een start-up om talentvolle medewerkers uit het buitenland te halen – ook hier wordt aan wetgeving gewerkt.


Ook aan de AWTI-aanbeveling om de financieringsmarkt voor doorgroei van kennisintensieve startups te verbeteren wordt op dit moment een nieuwe impuls gegeven, doordat het kabinet onderzoekt hoe een universitair start-up fonds opgezet zou kunnen worden.

Debat gemist? Klik hier om het debat terug te kijken.

Lees hier de kabinetsreactie op het advies.