AWTI levert input voor overleg over innovatie in de Tweede Kamer

In een position paper heeft de AWTI een drietal recente adviezen kort toegelicht aan de Tweede Kamer en mogelijke acties voorgesteld voor de Kamer. Dit position paper was bedoeld voor het notaoverleg ‘ruimtevaart en innovatie’ van maandag 11 januari. In dit overleg bespreekt de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat een drietal AWTI-adviezen.

Allereerst het recente advies Beter van start. Daarin adviseert de AWTI hoe kennisintensieve start-ups vaker succesvol zullen doorgroeien tot scale-ups. Nodig is dat zulke start-ups geholpen worden om zich vanaf het begin meer op ondernemerschap en groei te richten. Ook moeten de mogelijkheden voor doorgroeifinanciering van dit type bedrijven verbeteren. Op 10 december lichtte de AWTI dit advies nog toe aan de Kamercommissie in een technische briefing.

Ook staat de kabinetsreactie op twee eerdere AWTI-adviezen op de agenda van het nota-overleg. Met betrekking tot sleutel-technologieën stelt de AWTI voor om een goede koppeling te maken met het Groeifonds. En rond maatschappelijke transities doet de AWTI onder andere de suggestie dat de Kamer de regering verzoekt om te komen met een strategie op het gebied van transdisciplinaire wetenschap en crossdisciplinair onderzoek als voedingsbodem voor maatschappelijke transities.