Tweede Kamer verzoekt om advies over startups

De Tweede Kamer heeft de AWTI verzocht advies uit te brengen over de doorgroei van startups.

Dit gebeurde bij de bespreking van het werkprogramma 2020-2021 van de AWTI. In het werkprogramma worden onder andere de adviezen 'Valorisatie' en 'Verspreiding van innovaties door transities' aangekondigd. De Kamer verzoekt de AWTI in (een van) de adviezen ook aandacht te besteden aan de volgende vragen:

  • Op welke wijze kunnen hindernissen worden weggenomen om meer startups te laten doorgroeien naar levensvatbare bedrijven die ook voor meer werkgelegenheid gaan zorgen?
  • Nederland staat bekend om het grote aantal academische startups, maar deze leiden nauwelijks tot relevante extra werkgelegenheid. Welke (typiscn Nederlandse) kenmerken kunnen hiervan de oorzaak zijn?
  • Welke maatregelen kunnen worden genomen, onder andere op de arbeidsmarkt, om doorgroei te stímuleren?