Werkprogramma AWTI 2020-2021

Nederland is onderdeel van een internationale gemeenschap en juist ontwikkelingen in WTI zijn grensoverschrijdend. Om het WTI potentieel nationaal te benutten vragen ze om internationale afstemming en samenwerking. De AWTI beoogt daarom ook vanuit een internationaal perspectief, zowel EU als mondiaal, naar ontwikkelingen rond WTI te kijken.

In 2020 zal de AWTI enkele onderwerpen afronden die in 2019 zijn gestart. Het betreft Ondernemersklimaat en Centrale en decentrale governance. Verder zal de AWTI zich in 2020-2021 bezighouden met drie grote thema’s: kennismanagement binnen de overheid, valorisatie en verspreiding van innovaties voor transities (verdieping van het advies uit 2018) en twee internationaal georiënteerde thema’s. In dit werkprogramma zijn de thema’s op hoofdlijnen uitgewerkt.