Werkprogramma 2020-2021: De AWTI gaat in 2020 adviseren over kennisbenutting door overheden

Nederland is een innovatiegericht en kennisintensief land. Of het nu gaat om infrastructuren, zorg, onderwijs of landbouw, overal spelen wetenschap, technologie en innovatie een essentiële rol.

Kennis van zaken is dan ook van belang voor alle actoren en zeker ook voor de overheden en hun beleid. Het belang van ‘Kennis voor beleid en beleid voor kennis’ heeft niets aan actualiteit verloren. 

Sterker nog, de samenleving en haar problemen groeien in omvang en complexiteit. De huidige duurzaamheidstransities en maatschappelijke mogelijkheden van bijvoorbeeld artificiële intelligentie zouden we niet kunnen doorgronden, laat staan er passend beleid voor ontwikkelen zonder kennis van zaken. De overheden en ministeries in het bijzonder zijn dan ook kennisintensieve organisaties, voor wie het probleem niet zozeer een gebrek maar veel meer een overvloed aan kennis is. De uitdaging is om de juiste vakinhoudelijke kennis te genereren, te selecteren en kaf van koren te scheiden. Hier is sprake van een serieus en urgent vraagstuk. De AWTI wil in dit advies aanbevelingen doen voor een strategie om tot structurele en langjarige kennisborging te komen.

Twee andere grote thema’s die op het programma staan zijn valorisatie en verspreiding van innovaties voor transities. Ook zullen twee internationaal georiënteerde onderwerpen worden opgepakt.

Met adviezen over deze onderwerpen wil de AWTI bijdragen aan de versterking van de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen, bedrijven, kennisinstellingen en de publieke sector.

Klik hier voor het Werkprogramma 2020-2021.

Beeld: Bas Kijzers