Adviesraden over energietransitie

Het thema energietransitie raakt veel sectoren van het maatschappelijk leven. Diverse adviesraden, waaronder de AWTI, houden zich met dit thema bezig, ieder vanuit een andere invalshoek. De AWTI adviseerde in 2016 uitgebreid over energie-innovatie, terwijl ook de advisering over topsectoren, toepassingsgericht onderzoek en transities de energietransitie raken.

Een inventarisatie op basis van recente en komende publicaties van een aantal adviesraden brengt de samenhang tussen de verschillende invalshoeken in kaart. Het laat ook zien waar de betrokken raden elkaar aanvullen. De betrokken adviesorganen zijn, naast de AWTI, de Sociaal Economische Raad (SER), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en het College voor de rechten van de mens.

Dit paper is hier te vinden.