Zet kennis en innovatie centraal binnen onze diplomatie

“Nederlandse topkennis en innovatie verdienen een centrale plaats in onze diplomatie: als internationaal visitekaartje èn pijler van onze concurrentiekracht,” aldus AWTI-voorzitter Uri Rosenthal op het seminar ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van het ‘Innovatie Attaché Netwerk’ op 8 oktober te Den Haag.

Rosenthal onderstreepte het belang van een gerichte inzet op de diplomatieke ondersteuning van de internationale ambities van onze wetenschap, technologie en innovatie. Hij verwees daarbij naar het AWTI-advies hierover: WTI-Diplomatie.

De AWTI-voorzitter prees het werk van de innovatie-attachés.

“De innovatie-attachés spelen een cruciale rol om Nederland internationaal als land van kennis en innovatie op de kaart te zetten. Ik heb dat van dichtbij gezien als minister, special envoy voor cybersecurity en ook vanuit de AWTI.”

“We moeten kennis en innovatie een centralere plaats geven in onze diplomatieke activiteiten. Als onderdeel van missies, bijvoorbeeld om deuren te openen. Maar ook omdat we alleen zo onze internationale concurrentiepositie op peil kunnen houden,” zo sloot Rosenthal zijn bijdrage af.

Het seminar werd afgesloten door staatssecretaris Mona Keijzer. Zij bedankte de AWTI en Uri Rosenthal voor alle inspanningen om het belang van ‘WTI-diplomatie’ onder de aandacht te brengen binnen Haagse kringen.

Klik hier voor de vertaling van het AWTI- advies WTI-Diplomatie.