AWTI: Factsheet aan kamerleden tbv Algemeen Overleg Handelsbevordering

De AWTI benadrukt in factsheet aan kamerleden het belang van inzetten van diplomatie op terrein van wetenschap, technologie, innovatie om concurrentiepositie van Nederland te versterken.

In de Tweede Kamer vindt het algemeen overleg van de commissie Buitelandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking plaats over handelsbevordering. In dit overleg komen de handelsmissies als instrument van economische diplomatie aan bod. In een aan hun toegestuurd factsheet heeft de AWTI de Kamerleden gewezen op het belang van kennisdiplomatie als versterking en ondersteuning van de economische diplomatie juist ook bij (handels)missies. Dit kwam uitgebreid in de AWTI-adviezen WTI-Diplomatie (2017) Focus op India (2018).