Briefadvies: Focus op India

Nederland heeft veel te winnen bij meer samenwerking met India rond kennis, talent en innovatie. India biedt veel kansen. Om die beter te benutten moeten de Nederlandse overheid, bedrijven en kennisinstellingen meer gezamenlijk optrekken met een duidelijke strategie. Dit staat in het verschenen briefadvies Focus op India van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en inno­vatie.

“India is een opkomende wereldmacht met een relatief jonge, nog groeiende bevolking”, aldus AWTI-voorzitter Uri Rosenthal. “Het land timmert reeds jaren economisch stevig aan de weg met jaarlijkse groeicijfers van 7,5% van het BBP. Ook op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie speelt India wereldwijd een steeds sterkere rol. Op veel terreinen, zoals cyber, bevindt het zich inmiddels in de voorhoede. Het wordt tijd dat de Nederlandse overheid in navolging van veel van onze buurlanden de kennis- en innovatiesamenwerking met India intensiveert. Dat zal wederzijds profijt brengen voor kennis, handel en talent.”

Het advies wordt op 26 maart gepresenteerd tijdens het seminar ‘Prospects for Indo-Dutch cooperation in the area of science & technology’, waar de Engelse versie van het advies wordt aangeboden aan de Indiase ambassadeur, Z.E. de heer Venu Rajamony.

De ambassadeur van India, Z.E. de heer Venu Rajamony, is blij met het briefadvies van de AWTI: “India verwelkomt toenemende samenwerking met Nederland op het gebied van kennis en innovatie. Beide landen hebben duidelijke sterke punten die elkaar kunnen aanvullen. Onze samenwerking op deze gebieden levert niet alleen nut op voor India en Nederland, maar ook voor de rest van de wereld. We zijn ook verheugd met de nadruk op het MKB in het briefadvies en we moedigen MKB-bedrijven aan om meer interesse te tonen in India. De ambassade staat klaar om Nederlandse bedrijven hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Om meer rendement uit de samenwerking te halen doet de AWTI een aantal concrete aanbevelingen aan de Nederlandse regering zoals:

  • Selecteer een aantal wetenschaps- en innovatiegebieden waarvoor wederzijds interesse bestaat en India en Nederland elkaar kunnen versterken. Voorbeelden zijn: biotechnologie, farmacie, elektronica en ICT.
  • Zorg voor een goede branding van Nederland als kennis- en innovatieland in India.
    Maar ook andersom: zorg voor bewustwording in Nederland dat India een sterk opkomende wereldmacht is.
  • Verbeter de zichtbaarheid van Nederland in India, onder meer door handels- en kennismissies te integreren en betere samenwerking en afstemming tussen stakeholders bij hun India-activiteiten te stimuleren.
  • Besteed extra aandacht aan het MKB. Voor het midden- en kleinbedrijf is zakendoen in India vaak niet eenvoudig. Goede diplomatieke ondersteuning, het organiseren van specifieke op het MKB gerichte innovatiemissies, het verzorgen van marktstudies en het opzetten van living labs kunnen daarbij helpen.