Briefadvies: Focus op India - Over de samenwerking tussen India en Nederland rond wetenschap, technologie en innovatie

Nederland heeft veel te winnen bij meer samenwerking met India rond kennis, talent en innovatie. India biedt veel kansen. Om die beter te benutten moeten de Nederlandse overheid, bedrijven en kennisinstellingen meer gezamenlijk optrekken met een duidelijke strategie.

“India is een opkomende wereldmacht die zich op een aantal terreinen inmiddels in de voorhoede bevindt”, aldus AWTI-voorzitter Uri Rosenthal. “Het wordt tijd dat de Nederlandse overheid in navolging van veel van onze buurlanden de kennis- en innovatiesamenwerking met India intensiveert. Dat zal wederzijds profijt brengen voor kennis, handel en talent.”

Om meer rendement uit de samenwerking te halen doet de AWTI een aantal concrete aanbevelingen aan de Nederlandse regering zoals:

  • Selecteer een aantal wetenschaps- en innovatiegebieden waarvoor wederzijds interesse bestaat en India en Nederland elkaar kunnen versterken. Voorbeelden zijn: biotechnologie, farmacie, elektronica en ICT.
  • Zorg voor een goede branding van Nederland als kennis- en innovatieland in India.
    Maar ook andersom: zorg voor bewustwording in Nederland dat India een sterk opkomende wereldmacht is.
  • Verbeter de zichtbaarheid van Nederland in India, onder meer door handels- en kennismissies te integreren en betere samenwerking en afstemming tussen stakeholders bij hun India-activiteiten te stimuleren.
  • Besteed extra aandacht aan het MKB. Voor het midden- en kleinbedrijf is zakendoen in India vaak niet eenvoudig. Goede diplomatieke ondersteuning, het organiseren van specifieke op het MKB gerichte innovatiemissies, het verzorgen van marktstudies en het opzetten van living labs kunnen daarbij helpen.