Werkprogramma 2018

De AWTI heeft zijn werkprogramma voor 2018 aan de ministers van EZK en OCW aangeboden. De raad voorziet voor het komende jaar vier adviestrajecten:

Ondernemersklimaat

Hoe kan de Nederlandse overheid innovatief ondernemerschap stimuleren?

Sociaal maatschappelijke transities

Wat kan de overheid leren van transities met een sterke innovatie-component uit het verleden en hoe kan zij die lessen toepassen in de huidige beleidsontwikkeling?

Opkomst nieuwe technologie├źn

Hoe moet de Nederlandse overheid omgaan met nieuwe technologie├źn, rekening houdend met de impact op samenleving en economie?

Universiteiten en hogescholen

Hoe kan de overheid het stelsel van hoger onderwijs en onderzoek zodanig vormgeven dat de instellingen (universiteiten en hogescholen) de ruimte hebben en ook gestimuleerd worden om hun functies goed te vervullen en daarmee hun belang voor de samenleving waar te maken?