Werkprogramma 2018

De AWTI heeft zijn werkprogramma voor 2018 aan de ministers van EZK en OCW aangeboden. De raad voorziet voor het komende jaar vier adviestrajecten.