Bijeenkomst: Samen werken aan actievere WTI-diplomatie

Nederland moet diplomatie, kennis, handel en talent beter verbinden om zijn internationale concurrentiepositie te behouden. Dat was de conclusie van de bijeenkomst ‘Samen sterker’ van Nuffic en AWTI op maandag 27 november. Vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties verklaarden deze handschoen op te pakken. Zij riepen het kabinet op samen tot strategische keuzes en ondersteunende maatregelen te komen.

De rest van de wereld moet Nederland leren kennen als innovation nation, aldus Prins Constantijn (Startup Delta). Daarvoor is een duidelijke strategie nodig, heldere prioriteiten en regie om versnippering te voorkomen.

Met zijn pleidooi onderschreef Prins Constantijn de adviezen van de commissie-Buijink (Dutch Trade and Investment Board) en de AWTI (Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie). Chris Buijink herhaalde zijn advies: Nederland kan uitgroeien tot een springplank voor innovatie en bedrijvigheid en een magneet voor talent, maar dat vraagt wel om strategische keuzes, een planmatige uitvoering en heldere branding.

Benader het als start-up

“We praten wel, maar nu moeten we echt iets gaan doen” vulde Martin Schuurmans (AWTI) aan. “Anders raakt Nederland achterop bij concurrenten. Landen als Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben een breed gedragen strategie en besteden per inwoner meer dan twee keer zoveel als Nederland aan ondersteuning van internationalisering van talent, kennis en innovatie. Wees niet bang om succesvolle maatregelen hier te kopiëren.”


Nuffic-directeur Freddy Weima sloot zich hier bij aan. Hij wees op de grote waarde van buitenlandse studenten en promovendi voor Nederland. Een deel blijft hier wonen en werken, zoals ook bleek uit de persoonlijke verhalen van drie aanwezige alumni: Eliane Khoury, Catherine Chiong Meza en Steven Nyabero. “Zulke blijvende talenten dragen samen ieder jaar ruim anderhalf miljard euro bij aan de schatkist,” aldus Weima. “Daarom moet er een stevig vervolg komen op het programma Make it in the Netherlands!

Maar het potentieel van degenen die niet in Nederland blijven, wordt onvoldoende benut volgens Weima. “Dit zijn toekomstige professionals, academici en decision makers die bekend zijn met Nederland.” Daarom presenteerde Nuffic tijdens de bijeenkomst een voorzet voor een nationale alumnistrategie.

Universiteitsbestuurder Kristel Baele (Erasmus Universiteit) constateerde veel eensgezindheid en riep alle partijen op om nu dan ook over te gaan tot actie. Zij suggereerde om de uitdaging voor de Nederlandse internationale positionering te benaderen als een start-up, met een sterk gefocuste, concrete en doelgerichte aanpak.

Bijeenkomst: Samen werken aan actievere WTI-diplomatie
De alumni (van links naar rechts) Steven Nyabero, Catherine Chiong Meza en Eliane Khoury vertelden over hun ervaringen als buitenlandse student/promovendus in Nederland.


Wereldspeler blijven door keuzes

In de afsluitende paneldiscussie bepleitte ook VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg de noodzaak van een goed uitgewerkt plan, onder andere voor de binding van talent. Thom de Graaf, voorzitter van Vereniging Hogescholen, steunt het idee van een strategische stuurgroep die de commissie-Buijink en AWTI voorstellen. “Maar er moet wel een duidelijk mandaat van de betrokken minister(ie)s zijn.”

Tweede-Kamerlid Zihni Özdil (GroenLinks) beloofde zich in te blijven zetten voor het maatschappelijk draagvlak voor de internationalisering van talent, kennis en innovatie. “Het mbo moet daarin wel worden meegenomen.” Bart Noordam (ASML) pleitte voor consistent beleid, praktische maatregelen op korte termijn en stevige keuzes. “Liever één thema goed dan tal van half uitgewerkte thema’s of maatregelen. Alleen zo blijf je een wereldspeler”.