Werkprogramma 2017

Vorig jaar is het meerjarig AWTI-werkprogramma 2016-2018 ‘Voorbij de Horizon’ vastgesteld. Het werkprogramma 2017 is hiervan afgeleid. Vanwege de kabinetswisseling in 2017 is er in het programma enige ruimte gehouden voor eventuele vragen van nieuwe bewindslieden.